Témata

Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Že společnost Kobold Messring neustále pracuje na vývoji a zdokonalování svých přístrojů, je všeobecně známo. Důkazem je i právě indukční průtokoměr MIM. Jedná se o průtokoměr určený pro měření a monitorování malých a středních průtoků vodivých kapalin v potrubí. Médium musí mít minimální vodivost ≥ 20 µS.cm-1 (pro představu, pitná voda má vodivost 200–800 µS.cm-1).

Mezi jeho významné vlastnosti patří nerezové provedení, schopnost měření dvou veličin: průtoku a teploty, anebo funkce měření, monitorování, dávkování. Podstatný je i fakt, že dávkování má možnost externího ovládání. Uživatel bezesporu ocení i barevný, multi-parametrický TFT displej otočný v 90° krocích, možnost obousměrného měření průtoku, a samozřejmě i intuitivní ovládání čtyřmi optickými tlačítky, přičemž citlivost je nastavitelná. Komfort využití pak zvyšují i dva nezávisle nastavitelné výstupy (pulzní / frekvenční / alarm a analogový) i možný reset protečeného množství.

Nové vlastnosti

Nově se průtokoměr dodává s nerezovým pouzdrem a EPDM těsněním. Původní provedení mělo těsnění FKM. Tím se otevírají možnosti využití pro širší spektrum měřených médií.

Průtokoměr s vestavěným displejem, multiparamatrické zobrazení průtoku a teploty(Zdroj: Kobod Messring)

Dále byly přidány dva měřicí rozsahy – 0,03–3 l.min-1 (0,48–48 GPH) a 1,5–350 l.min-1 (0,4–100 GPM). V souvislosti s tím se rozšířilo i procesní závitové připojení o rozměr G 2“, případně 2“ NPT.

Dalším důležitým vylepšením je oddělená elektronika. To znamená, že vyhodnocovací elektronika není umístěna na těle samotného senzoru, ale může být umístěna v blízkém okolí. V tomto případě až ve vzdálenosti 20 m od samotného senzoru. Propojení mezi elektronikou a senzorem je pomocí kabelu. Oddělená elektronika má tu výhodu, že pokud je měřicí místo na nepřístupném místě, například v šachtě nebo na potrubí vysoko nad zemí, pak lze samotný senzor ovládat z přístupnějšího místa. K dispozici jsou dva materiály propojovacích kabelů: PVC s teplotní odolností do 85 °C nebo ETFE s teplotní odolností až 140 °C. Kabel se dodává v následujících délkách: 2 m, 5 m, 10 m, 15 m a 20 m. Samozřejmě je v tomto případě součástí dodávky i souprava pro montáž oddělené elektroniky na stěnu.

Pro strojaře i pro chemiky

Rozšířili jsme v souvislosti s požadavky zákazníků volitelné doplňky. Jedná se například o set úchytek z nerezové oceli potažené polyolefinem, které slouží k uchycení přístroje na zeď.

Průtokoměr s odděleným displejem(Zdroj: Kobold Messring)

Dalšími doplňky jsou redukce šroubení procesního připojení. Mezi ně patří adaptér ze závitu G na závit NPT. A dále na Tri-Clamp® připojení; čímž se otevřela cesta k využití průtokoměru MIM v hygienických provozech (například potravinářství).

Všechna tato vylepšení významně rozšiřují použití tohoto indukčního průtokoměru.

Využití indukčního průtokoměru MIM se uplatňuje ve strojírenství u obráběcích strojů při měření a kontrole průtoku chladicí vody nebo vodní emulze. Dále pak např. v chemickém průmyslu pro měření a dávkování kyselin a zásad. A samozřejmě ve vodohospodářství a potravinářském průmyslu ať při měření, dávkování, nebo sledování protečeného množství měřené kapaliny.

info.cz@kobold.com

Vydání #1,2
Kód článku: 200123
Datum: 05. 02. 2020
Rubrika: Výroba / Měření
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit