Témata
Reklama

Převratná novinka pro povrchy

Novinku pro měření vlastností a jakosti povrchu nazvanou TALYScan 280 představila Společnost Taylor Hobson. Jedná se o bezkontaktní, optický přístroj navržený pro rychlou a přesnou 3D kontrolu povrhu v dílenském prostředí.

TALYScan 280 je ideálním prostředkem k měření kruhovitosti, přímosti, rovnoběžnosti, úkosu, drsnosti i průměrů, a to vše z jediného 3D snímání. Systém má zajistit měření s vysokou přesností součástí hydrauliky a optiky, vstřikovacích trysek, přesných otvorů, tenkostěnných dlouhých válců, válečkových ložisek apod.

Reklama
Reklama
Optický přístroj TALYScan 280 k 3D bezkontaktnímu měření povrchu – celkový pohled

Přístroj charakterizuje snadné seřizování, výkonný program a intuitivní, jednoduše ovladatelný software. Je připraven analyzovat 10 000 datových bodů za sekundu a získat až 9 milionů datových bodů z jednoho snímání. Předností TALYScanu je bezkonkurenčně vysoké rozlišení pro rychlé měření i na výrobní lince. Přístroj může být vybaven různými optickými sondami pro konkrétní aplikace a požadavky na měření. Rychlé měření a zjednodušení procesů analýz jsou předpokladem zvyšování kapacit výrobních procesů u výrobních linek. Nový přístroj tyto požadavky splňuje využitím snadno ovladatelného software a rychlostí měření, které zajišťují otáčky vřetene až 200 ot/min-1.

Měřicí sonda LUPHOSpot – rozsah měření – ±50µm s rozlišením 1 nm

Podpora modernizace výroby

Nová měřicí technika využívá progresivní konstrukční i výrobní metody, které umožní připravit zvýšení kvality výroby, takže jejich přesnost, trvanlivost a spolehlivost budou splňovat náročné požadavky aplikací.

Plně automatizované a rychlé měření představeného systému charakterizují následující přednosti:

 • Měření malých průměrů (až do 125 µm)
 • Vysoká přesnost měření válců, úhlů a tvarů rotačních souměrných součástí
 • Současné hodnocení tvaru a jakosti povrchu z jednoho měření
 • Široký sortiment měřených materiálů (kovy, sklo, plasty), připravených různými metodami, včetně jemných nebo citlivých povrchů
 • Automatické seřízení součásti do osy vřetena
 • Rychlé měření i přerušovaných povrchů
Měření šroubovicového povrchu sondou LUPHOSpot

Technologie LUPHOSpot

Přístroj je připraven pro měření na výrobních linkách a využívá technologii LUPHOSpot.

Bezkontaktní sonda využívá krátké koherence heterodynního interferometru k přesnému měření změn délek s nanometrickým rozlišením.

Sonda LUPHOSpot umožní snímání až 10 000 datových bodů za sekundu (10 kHz), rozsah měření ± 50 µm s rozlišením 1 nm, pracovní vzdálenost 500 µm, velikost snímacího bodu 9 µm a měření drsnosti povrchu až do Rz max. 10 µm.

Technologie LUPHOSpot využívá software TalyMap, který je navržen speciálně pro progresivní analýzy dat v průmyslové metrologii. Zahrnuje podpůrné prostředky pro zvyšování produktivity, automatizaci, modernizaci procesů a analýz pro potřeby predikcí. TalyMap obsahuje řadu operátorů pro normalizaci změřených dat i eliminaci šumu, odchylek a anomálií; to vše v reálném čase.

Vlastnosti systému TALYScan 280

Flexibilní měřicí přístroj je vhodný pro široký rozsah aplikací v dílenském prostředí.

Stabilní průběh měření zajišťuje aktivní vzduchové tlumení a ochranný kryt. Přístroj je vybaven velmi přesným sloupem 200 mm, což je nejlepším předpokladem pro kontrolu přímosti, rovnoběžnosti a 3D snímání ve šroubovici. Rameno 65 mm je opatřeno přesnými skleněnými měřítky, která umožní měřit vnější průměry až do 80 mm. Komplexní automatizace zajišťuje jednoduché programování měření, následně 3D analýzy i zobrazení vlastností povrchu, včetně detailů vad. Vysoká rychlost vřetena (max. 200 ot/min-1) zajišťuje rychlé měření, podporované automatickým středěním a vyrovnáním. Přístroj je dodáván se specializovaným příslušenstvím, které zajistí rychlou montáž a demontáž součástí.


Příklad přesného měření kuželového povrchu sondou LUPHOSpot

Aplikace měřicího systému

Rozměr sondy LUPHOSpot umožní přístup do velmi malých otvorů pro vnější i vnitřní měření drsnosti povrchu a rozměrů (hydraulika, injektory apod.). Přístroj je vhodný pro měření přerušovaných povrchů, hodnocení kruhovitosti, přímosti, rovnoběžnosti a úhlů kuželu, a to vše jen z jednoho měření. Např. bezkontaktní měření kruhovitosti s 2D profilem zabere jen 7 vteřin. Vysoce přesný sloup umožní měřit přímost a rovnoběžnost; současně lze měřit drsnost a tvar povrchu při použití sondy s velikostí bodu 9 µm. Technologie zajišťuje měření přerušovaných povrchů s ostrými hranami, bez „odskakování“ měřicího doteku a vytvoření 3D mapy celého povrchu. Bezkontaktní sondy bezpečně měří tenkostěnné/dlouhé povrchy součástek bez jejich deformace. Kompletní 3D mapování vnitřních i vnějších povrchů v kombinaci s analýzou kruhovitosti, rovinnosti a pravoúhlosti ve více rovinách nabízí komplexní charakteristiku každého válcového povrchu.

Měření vnitřního povrchu v malých otvorech – až do Ø 125 µmUnikátní, přizpůsobitelné moduly jsou připraveny pro speciální využití, např. pro hloubkové 2D a 3D analýzy ke snížení opotřebení, chvění nebo hluku, příp. zvýšení kvality nebo výkonnosti.

Grafický záznam výsledků měření sondou LUPHOSpot

Metrologická novinka – TALYScan 280 představuje současný technicky špičkový prostředek pro měření a hodnocení charakteristik povrchu. Systém s bezkonkurenční přesností a rychlostí měření nabízí rozsáhlé možnosti volby podmínek kontroly a analýz (2D nebo 3D) i rozsah hodnocení charakteristik a grafického zobrazení získaných údajů a zpracování zpráv o výsledcích měření.Taylor Hobson

novakzdene@seznam.cz

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Snímač polohy do drsného prostředí

Podobně jako Yeti, vyznačuje se i nový lineární snímač LMA nenápadností a schopností odolávat nejdrsnějším podmínkám. Ne trh je uváděn odolný snímač polohy, který bez bez problému přežije olej, prach, vibrace i zasypání pilinami.

Měření a kontrola zlomení nástroje

Společnost Blum Novotest uvádí na trh vylepšenou verzi sond Z-nano s extrémně kompaktním měřicím systémem pro měření délky a kontrolu zlomení nástroje na vertikálních i horizontálních obráběcích centrech.

Související články
Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Rozpínací vřetena pro upínání ozubených kol

Rozpínací vřetena, kterými se upínají ozubená kola mezi hroty, se používají při výrobě ozubených kol, nejčastěji pro účely výstupní kontroly, kde je velkou výhodou vysoká přesnost a rozsah rozpínání.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Integrace měření drsnosti povrchu do obráběcích strojů

Blum-Novotest, přední výrobce inovativní a vysoce kvalitní měřicí a zkušební techniky, bude na veletrhu MSV 2014 prezentovat sondu na měření drsnosti povrchu TC64-RG. S tímto novým produktem je nyní možné automatické testování kvality povrchu obrobku v obráběcích strojích.

Moderní nástroje pro diagnostiku geometrických chyb obráběcích strojů

Zvyšování produktivity obrábění úzce souvisí se zabezpečením stability parametrů procesu obrábění a tedy i stability parametrů základního článku tohoto procesu – obráběcích strojů. Pracovníci oddělení jakosti, údržby i servisních firem jsou pod stálým tlakem na zajištění bezporuchového chodu strojů a zároveň na maximální zkrácení servisních i preventivních odstávek.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Vzájemně prospěšná spolupráce

Ideální model spolupráce je ten, ze kterého profitují obě zainteresované strany, což vyžaduje pozitivní a vstřícný přístup s ochotou dospět k oboustranně prospěšnému řešení. Někdy bývá takové řešení označováno jako win-win. Ne vždy je však snadné toho dosáhnout. Rodinná firma na výrobu balicích strojů a linek Viking Mašek se sídlem ve Vlašimi takovou spolupráci navázala s jihočeským výrobcem obráběcích strojů Kovosvit MAS.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit