Témata
Reklama

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Posuňme se v úvahách o využití měřicích sond ještě o jednu úroveň dále. Na 5osém centru můžeme stát například před úkolem odebrat 0,1mm přídavek z plochy, jejíž nerovnosti se pohybují v řádu jednotek mm. Nebo obrobit díl v přesnostech přesahujících možnosti upínacích přípravků a využít optimálně existující přídavky na dokončovací operaci. Nebo zkrátka spustit obrábění kusu o hodnotě téměř srovnatelné s cenou stroje, když geometrická přesnost stroje byla kontrolována servisní firmou naposledy před půl rokem.

Zhostit se takového úkolu na NC stroji znamená nikoliv pouze změřit jeden nebo několik geometrických prvků, ale třeba stovky nebo tisíce nezávislých a nepravidelných bodů – nejen změřit, ale hlavně uložit a chytře vyhodnotit. A to nejlépe před začátkem nebo během obrábění. Kromě náročnosti programování takové úlohy „na míru“ většinou narazíme na limity řídicího systému, jako jsou rychlost zpracování dat, omezený instrukční soubor, malá paměť, málo volných proměnných apod. To nás vede k nutnosti přesunout zpracování dat na externí nezávislý počítač, který ovšem musí být datově provázán s měřicími makroprogramy ve vlastním CNC řídicím systému.

Reklama
Reklama


Ukázka výsledku měření pomocí nástroje NC-Checker.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Univerzální software a jeho dva nástroje

Britská softwarová firma MSP, která patří do skupiny Renishaw, takový univerzální software vyvinula a úspěšně aplikovala v náročných podmínkách leteckého průmyslu. Programátoři v MSP si vytkli za cíl odstranit chyby z výrobního procesu před obráběním místo jejich následného měření na souřadnicovém stroji. Dva nástroje, které k tomu vyvinula, jsou „NC-Checker“ a „NC-Perfectpart“.

NC-Perfectpart řeší zmíněnou úlohu optimálního ustavení nepravidelných a nerovných obrobků, jako jsou nosné plochy křídel, kompozitové části interiéru letadel, spalovací komory proudových motorů apod. Pro výrobce strojů je ovšem zřejmě ještě zajímavější prvně jmenovaný software.

NC-Checker je diagnostické zařízení určené pro kalibraci měřicí sondy v pěti osách (běžně se totiž sondy kalibrují pouze v rovině XY a v ose Z). Používá se pro rychlou provozní kontrolu, zda geomerické chyby stroje jsou v předem definované toleranci. Vhodný je také pro řízení plánu preventivní údržby a tvorbu a archivaci názorných grafických reportů.

Hodnocení geometrických chyb v řádu minut

Metoda měření a hodnocení geometrických chyb stroje zde není nic nového, postupy jsou známé a běžně používané. Jedinečnost tohoto produktu spočívá v jednoduchosti jeho obsluhy a hlavně přehlednosti grafického výstupu. Běžná zpráva o měření 5osého stroje je dokument o několika desítkách stran obsahující podrobné tabulky a grafy výsledků. Číst a porovnávat tyto výsledky obvykle může jen odborník, který se problematikou trvale zajímá, a vlastní měření vyžaduje specialistu a odstávku stroje v řádu hodin i dnů. Naproti tomu NC-Checker provede měření důležitých charakteristik stroje automaticky, při zavřených dveřích pracovního prostoru, za dobu maximálně v desítkách minut. Výsledek je zhuštěn do jednostránkového grafu, na kterém i řadový operátor pozná, zda je stroj v toleranci, nebo potřebuje servis.
NC-Checker neřeší, jakých nejlepších parametrů může daný stroj dosáhnout, ani neřeší, jak ho spravit, když se dostal mimo toleranci. To je věc odborného servisu. Dává pouze jednoduchý přehled o stavu parametrů, které jeho výrobce definoval jako podstatné. Mezi tyto funkce patří i funkce „semaforu“: zelená – stroj se může pustit, červená – volat servis. Z grafu je patrný také časový trend, takže obsluha může předvídat a volat údržbu s předstihem. Jasné porovnání parametrů různých strojů stejného typu ukáže rozptyl v sériové výrobě strojů.

NC-Checker může spolupracovat prakticky s jakýmkoliv řídicím systémem. Podmínkou je externí počítač PC propojený s řídicím systémem pro přenos dat, funkční systém měřicích sond na stroji a přesná kalibrační koule.

Renishaw

Ing. Jan Loos

iva.straitova@renishaw.com

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 160670
Datum: 08. 06. 2016
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Obrobkové sondy a úskalí jejich použití

Téměř většina z nově vyrobených, zejména pak sofistikovaných obráběcích strojů, je dnes vybavena obrobkovými měřícími sondami. V uživatelských návodech k těmto sondám se lze dočíst o tom, jakými přínosy je jejich nasazení ve výrobě ohledně efektivnosti, snižování vedlejších časů při mezioperačních a finálních kontrolách obrobků atd. Ano, to vše je pravdou, nicméně i měřící sondy mají svá úskalí - tak jako ostatně každé jiné měřící zařízení.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Související články
Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Rozpínací vřetena pro upínání ozubených kol

Rozpínací vřetena, kterými se upínají ozubená kola mezi hroty, se používají při výrobě ozubených kol, nejčastěji pro účely výstupní kontroly, kde je velkou výhodou vysoká přesnost a rozsah rozpínání.

Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Pyramida produktivního procesu - nastavení procesu

V minulém čísle bylo pojednáno o tom, že nejdůležitější je příprava a seřízení stroje, v tomto článku bude vysvětleno nastavení procesu před začátkem obrábění.

Nová dimenze kalibrace strojů

Trac-Cal představuje revoluční metodu prostorové kalibrace a verifikace měřících přístrojů a obráběcích strojů.

Automatická kontrola stavu víceosých obráběcích strojů

Zařízení AxiSet Check-Up od společnosti Renishaw představuje nákladově efektivní řešení pro kontrolu vyrovnání a polohy v rotačních osách. Během pouhých několika minut mohou uživatelé pětiosých obráběcích center a víceúlohových soustružnicko-obráběcích strojů zjistit a podat zprávu o špatném vyrovnání a geometrii stroje.

EMO 2011 Hannover, Část 7 - Soustružnické stroje

Veletrh EMO konaný v září 2011 v Hannoveru přinesl v oblasti soustružnických strojů širokou prezentaci mnoha různých řešení. Představila se kompletní světová špička i mnoho menších výrobců. Hlavními tématy v konstrukci soustružnických strojů jsou produktivita a přesnost. Především požadavek na vyšší produktivitu vede na integraci automatizace do všech typů soustružnických strojů a růst možností frézování poháněnými nástroji v revolverových hlavách.

EMO Hannover 2011 - Part 2. MM Award - ocenění pro nejlepší exponáty

MM Award, udělovaná časopisem MM MaschinenMarkt, je již mnoho let doprovodnou akcí řady veletrhů pořádaných na území Německa. Protože MM je značka s celosvětovou působností, jsou obdobná ocenění udělována na veletrzích i v dalších zemích, kde si časopis vydávaný s tímto logem vydobil renomé. V domovském Německu, mezi místními strojírenství znalými lidmi, MM Award udělovaná na EMO má rozhodně velkou prestiž, stejně jako EMO samotné.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Integrace měření drsnosti povrchu do obráběcích strojů

Blum-Novotest, přední výrobce inovativní a vysoce kvalitní měřicí a zkušební techniky, bude na veletrhu MSV 2014 prezentovat sondu na měření drsnosti povrchu TC64-RG. S tímto novým produktem je nyní možné automatické testování kvality povrchu obrobku v obráběcích strojích.

Měření a kontrola zlomení nástroje

Společnost Blum Novotest uvádí na trh vylepšenou verzi sond Z-nano s extrémně kompaktním měřicím systémem pro měření délky a kontrolu zlomení nástroje na vertikálních i horizontálních obráběcích centrech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit