Témata
Reklama

Integrace měření drsnosti povrchu do obráběcích strojů

Blum-Novotest, přední výrobce inovativní a vysoce kvalitní měřicí a zkušební techniky, bude na veletrhu MSV 2014 prezentovat sondu na měření drsnosti povrchu TC64-RG. S tímto novým produktem je nyní možné automatické testování kvality povrchu obrobku v obráběcích strojích.

„Podíváme-li se detailně na technický výkres, zjistíme, že téměř všechny kótované veličiny mohou být v obráběcích strojích automaticky změřeny,“ vysvětluje Winfried Weiland, vedoucí marketingu ve společnosti Blum-Novotest. „Výjimkou je měření drsnosti povrchu. Až doteď byl takový test možný pouze ručně nebo během externí kontroly mimo stroj. Ani jeden z těchto přístupů však není skutečně vhodný pro automatizovanou výrobu, protože přerušují výrobní proces a jsou náchylné k chybám. S TC64-RG jsme tuto mezeru v procesním řetězci zacelili. Nekvalitní povrchy jsou nyní rychle detekovány ještě v původním upnutí na obráběcím stroji.“

Reklama
Reklama
Reklama
Detail sondy na měření drsnosti povrchu TC64-RG

Vzhledem k tvrdým podmínkám panujícím v obráběcích strojích bylo plně automatizované inprocesní měření kvality povrchu po dlouhou dobu považováno za technicky nemožné. Zákazníci v sektoru sériové a hromadné výroby také očekávají maximální spolehlivost, přesnost a extrémně krátké časy měření. Blum se rozhodl chopit se této výzvy. Na základech digilog technologie, poprvé prezentované v roce 2010, vyvinuli inženýři společnosti novou TC64-RG. Stejně jako všechny ostatní TC dotykové sondy je TC64-RG určena pro použití v obráběcích strojích, odolná vůči chladicí emulzi a má stupeň krytí IP68. Samotné měření probíhá při pozoruhodné rychlosti. Frézované, soustružené nebo broušené povrchy mohou být během několika sekund změřeny a analyzovány na Ra, Rz nebo Rmax. Zjištěné hodnoty drsnosti mohou být buď zaznamenány pro pozdější použití, použity jako hodnota stavu nebo zobrazeny pomocí grafického rozhranní (GUI).

První aplikace lze vidět ve výrobě motorových komponentů, například oběžných kol, ojnic a vrtání válců. Ale důraz není kladen vždy jen na perfektní kvalitu povrchu. Jiným příkladem jsou „funkční plochy“, které musejí být v souladu s přesně definovanou hodnotou drsnosti. Je-li hodnota příliš nízká, povrch již neplní svou funkci úložiště maziva.TC64-RG je také používán ve výrobě přenosových pouzder a při obrábění leteckých součástí, jako jsou turbínové lopatky. Jelikož jsou pohyby interpolovány NC osami, je možné, na rozdíl od ručních drsnoměrů, měřit drsnost povrchu i na 3D volných tvarech.

Ukázka výstupního protokolu

Stejně jako u všech měřicích sond Blum je měřicí signál generován pomocí neopotřebitelného optoelektronického snímače. TC64-RG má navíc snímač uložen v patentovaném shark360 mechanismu, jehož integrované čelní ozubení umožňuje konstantní měřicí síly a precizní výsledky i při aplikacích se zalomeným měřicím dotekem. Přenos dat zajišťuje osvědčená BRC radiová technologie, která je již využívána v mnoha dalších měřicích systémech společnosti. Na jeden radiový příjímač je tak možné využívat až 6 produktů z rozsáhlé škály sond a čidel, což s sebou nese značné finanční úspory.

„Použití TC64-RG v obráběcích strojích není zamýšleno jako nahrazení tradičních měřidel drsnosti povrchu. Jde spíš o to, pomáhat zákazníkům vyrábět dílce ve stoprocentní kvalitě v co nejkratším čase. Zejména v případě řetězených výrobních linek může odhalení prvního zmetku trvat někdy velmi dlouhou dobu. V takových případech se měření drsnosti integrované do stroje zaplatí velmi rychle,“ uzavírá Weiland.

Blum Novotest

Slavomír Štoll

s.stoll@blum-novotest.cz

Umístění na MSV: pavilon P, stánek 36

www.blum-novotest.com

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 141035
Datum: 23. 09. 2014
Rubrika: Trendy / MSV 2014
Autor:
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Související články
Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Rozpínací vřetena pro upínání ozubených kol

Rozpínací vřetena, kterými se upínají ozubená kola mezi hroty, se používají při výrobě ozubených kol, nejčastěji pro účely výstupní kontroly, kde je velkou výhodou vysoká přesnost a rozsah rozpínání.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Moderní nástroje pro diagnostiku geometrických chyb obráběcích strojů

Zvyšování produktivity obrábění úzce souvisí se zabezpečením stability parametrů procesu obrábění a tedy i stability parametrů základního článku tohoto procesu – obráběcích strojů. Pracovníci oddělení jakosti, údržby i servisních firem jsou pod stálým tlakem na zajištění bezporuchového chodu strojů a zároveň na maximální zkrácení servisních i preventivních odstávek.

Snímač polohy do drsného prostředí

Podobně jako Yeti, vyznačuje se i nový lineární snímač LMA nenápadností a schopností odolávat nejdrsnějším podmínkám. Ne trh je uváděn odolný snímač polohy, který bez bez problému přežije olej, prach, vibrace i zasypání pilinami.

Měření a kontrola zlomení nástroje

Společnost Blum Novotest uvádí na trh vylepšenou verzi sond Z-nano s extrémně kompaktním měřicím systémem pro měření délky a kontrolu zlomení nástroje na vertikálních i horizontálních obráběcích centrech.

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit