Témata
Reklama

Q znamená 4

Pan Q vynalézal pro Jamese Bonda mnohá unikátní zařízení, která slavnému špionovi pomáhala přežít. Společnost Renishaw písmenem Q označuje unikátní systém rádiové komunikace až čtyř sond (obrobkových i nástrojových) s jediným přijímačem.

Obrábění velkých nebo složitých obrobků nezřídka vyžaduje použití více sond na jednom stroji. Osazení stroje dvěma sondami – obrobkovou a nástrojovou – je v dnešní průmyslové výrobě standardem. Přesto některé aplikace vyžadují instalaci dalších sond. Různé délky sond, různé délky doteků a různě velké kuličky doteků nebo speciální tvary doteků pro dosažení všech kritických rozměrů obrobku.

Extrémní řešení, se kterým jsme se prozatím setkali, byl stroj vybavený celkem sedmi obrobkovými sondami Renishaw.

Reklama
Reklama
Reklama

Komunikace až se čtyřmi sondami

Komunikační modul RMI-Q pro rádiový přenos signálu umožňuje komunikaci až se čtyřmi sondami instalovanými na jednom obráběcím stroji. Nezáleží na tom, jaká kombinace obrobkových a nástrojových sond je použita, všechny čtyři sondy budou obslouženy. Díky tomuto systému mohou být sondami osazeny i stroje s rotačními stoly, stroje vybavené paletovými systémy nebo jiné aplikace, kde by použití pouze dvou sond bylo limitujícím faktorem. Komunikační modul RMI-Q umožňuje aktivovat a deaktivovat kteroukoliv ze sond ve vřetenu nebo na stole prostřednictvím rádiového signálu. Jednotka je vybavena indikátorem zobrazujícím, která ze sond je v daném okamžiku aktivní. Stejně jako nová nástrojová sonda RTS je i jednotka RMI-Q vybavena ověřeným způsobem bezdrátové komunikace s přepínáním frekvence (FHSS) v pásmu 2,4 GHz, které splňuje požadavky telekomunikačních předpisů po celém světě a umožňuje nerušený rádiový provoz ve stále více náročném rádiovém prostředí.

Komunikační modul RMI-Q pro rádiový přenos signálu

Typický systém sestává z rádiové nástrojové sondy RTS a obrobkové sondy RMP60 nebo jiné kompatibilní rádiové obrobkové sondy, kterými jsou například sondy RMP40 nebo RMP600. Volba vhodné sondy závisí na požadavcích konkrétní aplikace.

Automatické párování komponent

Před prvním použitím rádiového snímacího systému je třeba sondu a přijímač RMI-Q navzájem spárovat. Jedná se o činnost podobnou spárování mobilního telefonu s hands-free sadou v autě. Párování více sond může být poněkud nezáživná činnost, a proto firma Renishaw vyvinula nástroj pro automatické párování komponent rádiového systému s názvem ReniKey.

Nástrojová sonda RTS vybavená bezdrátovou komunikací

ReniKey je makroprogram společnosti Renishaw. Umožňuje spárování až čtyř sond RMP s komunikačním modulem RMI-Q bez nutnosti rozhraní vypnout a zapnout pro spárování každé sondy. Pokyny pro použití makroprogramu ReniKey s řídicím systémem stroje se nacházejí v příručce programování. ReniKey lze zdarma stáhnout na www.renishaw.com.

Ing. Josef Sláma

Renishaw

iva.straitova@renishaw.com

www.renishaw.cz

Reklama
Vydání #12
Kód článku: 141217
Datum: 09. 12. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Rozpínací vřetena pro upínání ozubených kol

Rozpínací vřetena, kterými se upínají ozubená kola mezi hroty, se používají při výrobě ozubených kol, nejčastěji pro účely výstupní kontroly, kde je velkou výhodou vysoká přesnost a rozsah rozpínání.

Software MSP - dva nástroje k bezchybné výrobě na 5osých centrech

V jednom z předchozích článků jsme se zabývali obslužným SW pro spínací dotekové měřicí sondy. Ukázali jsme, že běžná měřicí doteková sonda je vlastně jenom opakovatelný spínač a že použitelný výsledek nám dá až software v řídicím systému. Ať už pracujeme s makroprogramy přímo v paměti CNC nebo tvoříme vlastní cykly na úrovni CAD, výsledkem jednoho měření je obvykle údaj o jednom geometrickém prvku, maximálně vztah několika prvků (nový počátek nebo úhel natočení obrobkových souřadnic, průměr a osa díry, šířka drážky apod.). Také obslužný software skenovací sondy, která obvykle sbírá mnohem větší množství bodů než sondy spínací, většinou směřuje k hodnocení daného prvku nebo pravidelného geometrického tvaru.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Integrace měření drsnosti povrchu do obráběcích strojů

Blum-Novotest, přední výrobce inovativní a vysoce kvalitní měřicí a zkušební techniky, bude na veletrhu MSV 2014 prezentovat sondu na měření drsnosti povrchu TC64-RG. S tímto novým produktem je nyní možné automatické testování kvality povrchu obrobku v obráběcích strojích.

Snímač polohy do drsného prostředí

Podobně jako Yeti, vyznačuje se i nový lineární snímač LMA nenápadností a schopností odolávat nejdrsnějším podmínkám. Ne trh je uváděn odolný snímač polohy, který bez bez problému přežije olej, prach, vibrace i zasypání pilinami.

Měření a kontrola zlomení nástroje

Společnost Blum Novotest uvádí na trh vylepšenou verzi sond Z-nano s extrémně kompaktním měřicím systémem pro měření délky a kontrolu zlomení nástroje na vertikálních i horizontálních obráběcích centrech.

Statika a dynamika obráběcích strojů

V současné době je u obráběcích strojů hodnoceno především dobré statické a dynamické chování. Lepších statických a dynamických vlastností mohou výrobci obráběcích strojů dosáhnout plným vyu-žitím potenciálu konstrukce stroje.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Pokročilé měření obrobků v obráběcím stroji

Zvyšování efektivity a přesnosti výroby patří mezi hlavní směry v oblasti výrobních strojů. Vysoké požadavky na přesnost si vynucují důkladnou kontrolu rozměrů vyráběných dílců na souřadnicových měřicích strojích (CMM). To je zejména u velkých a těžkých dílců spojeno s velkými časovými prodlevami nutnými pro jejich manipulaci a ustavení na obráběcím stroji (OS) a CMM. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém inprocesního měření obrobku přímo v obráběcím stroji, který využívá plnohodnotný software pro CMM.

Termostabilní koncept obráběcích strojů - 1. část

Termostabilní koncept obráběcích strojů firmy Okuma je systém regulace či chcete-li potlačování dilatací stroje způsobených změnami teploty jeho struktury. I když změny teploty je možné omezit vhodnou konstrukcí stroje, nelze jim zcela zabránit. Stroj pracuje v určitém prostředí, které obecně nemá konstantní teplotu.

Precizní závitové kalibry

Firma Marposs, která vyrábí měřicí techniku pro kontrolu výrobních procesů, používá závitové kalibry od firmy Johs. Boss GmbH & Co. KG (JBO).

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit