Témata
Reklama

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Na světovém trhu je jen několik málo výrobců, kteří ze zabývají vývojem a výrobou měřicích zařízení. Společnost Blum-Novotest je renomovaný výrobce inovativních měřicích a testovacích technologií, jehož měřicími sondami je osazeno mnoho obráběcích strojů po celém světě. Jednatelem české pobočky Blum-Novotest je Ing. Slavomír Štoll. Jeho jsme se ptali, jaké jsou nové trendy v měřicích zařízeních a jakým směrem předpokládá společnost další vývoj této komodity.

Reklama
Reklama
Reklama
„V inovacích považuji společnost Blum za naprostou špičku, která udává trendy,“ říká jednatel společnosti Blum-Novotest Ing. Slavomír Štoll.

MM: Ověřování kvality vyráběných produktů je nezbytným krokem v každém výrobním procesu. Kontrola jakosti výrobku pouhým okem dnes již není dostačující (nicméně často stále nezbytná). Jak se obor měřicích technologií vzhledem k současné průmyslové situaci (zrychlení výrobních procesů, velkosériová výroba a v neposlední řadě Průmysl 4.0) vyvíjí? Změnily se také měřicí sondy?

S. Štoll: Když budu mluvit za společnost Blum, tak ten trend je zejména v rozšíření spektra měřených veličin. Ze začátku jsme měřili opravdu jen geometrické rozměry obrobku. Pak přicházely další měřené veličiny, jako kontrola zlomení či poškození nástroje. V nedávné době jsme svým zákazníkům nabídli měření drsnosti povrchu obrobku, což je z pohledu měření přímo v obráběcím stroji zcela unikátní záležitost jak po stránce matematického zpracování výsledků měření, tak i veškeré komunikace se strojem.

Dalším trendem je zvyšování rychlosti měření z logického důvodu, kdy sériové provozy jsou tlačeny do co nejkratších výrobních taktů. Třetím směrem je zvyšování přesnosti. Měření samotná jsou prováděná s čím dál většími přesnostmi, což umožňuje lepší stabilitu a kontrolu výrobního procesu.

MM: Na webových stránkách společnosti uvádíte, že společnost Blum je renomovaný výrobce inovativní měřicí a testovací technologie. V čem jsou podle vás nejzásadnější inovace v oboru měřicí techniky?

S. Štoll: V inovacích považuji společnost Blum za naprostou špičku, která udává trendy. Tím posledním je použití analogového signálu. Skenovací sondy, sondy na měření drsnosti a v neposlední řadě nový laser LC_50 Digilog jsou přístroje, které pracují na principu vyhodnocení analogového signálu. Analogová křivka poskytuje mnohem preciznější informace o měřené veličině než klasické digitální sepnuto/rozepnuto. Tímto směrem přinejmenším společnost Blum se chce dále ubírat, protože zde vidí velkou perspektivu a inovativní potenciál.

MM: Jak myslíte, že se budou tyto technologie dále vyvíjet vzhledem k požadavkům na stále modernější výrobní procesy (robotizace, automatizace, digitalizace)?

S. Štoll:
Přestože jsou to velmi složitá zařízení, jejich připojení a aplikace musejí být rychlé a směšně jednoduché, jinak to nedává smysl. Blum už teď nastoupil na cestu modulárních řešení na platformě Profibus/Profinet a dalších. Předpokládáme, že by u řídicích systémů mohl proběhnout podobný vývoj jako např. USB u počítačů, který by přinesl nějaké unifikované rozhraní, přes které by se jednoduchým způsobem ke strojům připojovaly složitější periferie, jako tyto typy sond, roboty či chytré přípravky a další prostředky automatizace. Výrobci těchto periferií by se rádi a rychle přizpůsobili. To úsilí, které je nyní potřeba pro vytvoření funkčního automatizovaného pracoviště, je zatím příliš veliké.

Laserové měřicí systémy Blum jsou špičkovým řešením pro bezdotykové nastavení a monitorování nástroje v CNC obráběcích centrech.

MM: Měřicí sondy jsou již ze své podstaty jedním z důležitých prvků či požadavků moderních výrobních postupů a chytrých továren. Jaký máte názor na cyber factory?

S. Štoll: Myslím si, že takové továrny v některých oborech již existují, např. výroba IT produktů apod. Jsou to provozy, které se dají zautomatizovat od A do Z. Pokud se budeme bavit o naší strojařině – třískovém obrábění –, tak jsou k tomu nejblíže obory s vysokou sériovostí, jako automotive apod. Tam to dává i ekonomicky smysl, protože pracnost, respektive náklady související s rozběhem dávky v automatickém cyklu se vrátí. Směrem k menším výrobním dávkám je úplná automatizace složitější. Ale je tady logická snaha automatizovat alespoň část procesu. Pro firmy, které se na tuto cestu daly, jsou pojmy jako cyber factory či Industry 4.0 nepochybnou motivací.

MM: Jak hodnotíte potenciál moderních měřicích technologií na českém trhu? Je Česká republika dobrým prostředím pro podnikání v tomto oboru?

S. Štoll:
Procento osazenosti CNC strojů sondami je v České republice a okolních zemích hodně vysoké a většina zákazníků si uvědomuje přidanou hodnotu, kterou sondy a měření ve stroji představují. Sondy se staly samozřejmou součástí strojařského života a nové stroje jsou obvykle objednávány s měřicí sondou.

MM: Jak si na českém trhu stojí společnost Blum-Novotest?

S. Štoll: Blum je globální společnost aktivní ve všech zemích, kde se vyskytuje třískové obrábění a kde se vyrábějí obráběcí stroje. Třeba pobočky na Tchaj-wanu nebo v Číně jsou sice obratově větší než česká pobočka – my máme na starosti visegrádskou čtyřku a Rumunsko –, ale i tak tvoříme důležitou součást skupiny Blum. Živí nás zejména vlastní silný prodej, ale neméně důležitý je kompetentní servis a podpora k Blum produktům, které jsou do našeho teritoria importovány na strojích našich globálních partnerů.

MM: Kde probíhá hlavní vývoj – v Německu, nebo také u nás?

S. Štoll: Veškerý vývoj je soustředěn v Německu. Z hlediska koordinace a rizika úniku know-how je to rozumná a typicky německá strategie. Firma do vývoje investuje obrovské prostředky. Například jen na vývoji NC softwaru pracuje 15 inženýrů. Všechny pobočky ale mají možnost reportovat návrhy, kterým směrem software nebo hardware vyvíjet.

MM: Jaké jsou poslední novinky ve společnosti Blum?

S. Štoll: Poslední novinka z loňského roku, která byla poprvé představena na EMO 2017 v Hannoveru, je sonda LC50-Digilog. Laser je náš vlajkový produkt, který patentovala firma Blum už v roce 1987. V loňském roce doznal skutečně revoluční inovace. Je to prakticky nový produkt, jehož vývoj probíhal zhruba šest let a oficiálně byl uvolněný teprve před několika měsíci, takže se teprve nyní začíná dostávat vůbec do povědomí veřejnosti. V České republice jsme ho začali nabízet od začátku letošního roku.

MM: Produkt LC50-Digilog byl v loni na EMO 2017 v Hannoveru oceněn cenou MM Awards. Povězte mi více o tomto zařízení. Jak se odráží používání laserů oproti běžným dotykovým sondám například na ceně produktu?

S. Štoll: LC_50 Digilog je laserová sonda na měření nástroje. Konkurenčním produktem k laseru je nástrojová dotyková sonda, často nazývaná hříbek. Cena laseru může být dvakrát až třikrát vyšší, ale disponuje vyšší funkcionalitou oproti hříbku. Dotykové sondy jsou ovšem v mnoha aplikacích naprosto dostačující, ekonomičtější řešení a také je rádi nabízíme.

MM: Kdo je pro společnost Blum nejdůležitějším zákazníkem?

S. Štoll: Asi to bude znít jako klišé, ale každý zákazník je důležitý. Snažíme se o osobní přístup nezávisle na velikosti zákazníka. Být kompetentní a naplnit či předčit jeho představy, to jsou jednoduchá pravidla, která platí napříč obory.

MM: Čím se produkty společnosti Blum zejména odlišují od konkurence? Ohrožuje vás např. často levnější asijská produkce?

S. Štoll: V našem oboru je možné spočítat konkurenci na prstech jedné ruky. Nejhodnotnější je know-how, tradice značky a lidé. Samotné výrobní náklady nejsou ve finální ceně výrobku tak podstatné. Jakýkoliv nový hráč na globálním trhu by to měl nesmírně složité. Strojařina je konzervativní a musíte dlouhodobě prokazovat kvalitu. Blum nemá ambice drtit mainstream cenou. Nenabízíme kus hardwaru, nabízíme řešení. Nás zajímá náročný zákazník, který má konkrétní představy a docení jedinečné parametry co do rychlosti a přesnosti měření.

MM: Také letos se bude konat hned několik světově významných strojírenských veletrhů. Na jakých se budete prezentovat a na co se mohou návštěvníci letos těšit?

S. Štoll:
Skupina Blum se účastní všech důležitých světových strojírenských veletrhů od Japonska až po západní pobřeží USA. Česká pobočka Blum standardně jezdí na čtyři veletrhy. Dva v Polsku, jeden na Slovensku a na MSV v Brně. Každé dva roky také vystavujeme na veletrhu v Budapešti. Rok 2018 se určitě ponese ve znamení LC_50 Digilog. To je produkt, který není ještě dostatečně promovaný a známý u odborné veřejnosti. Na MSV bude tedy pro českého návštěvníka premiérou.

Laserová sonda LC50 Digilog je od letošního roku nabízena také v České republice. Na MSV 2018 v Brně bude mít českou premiéru.

MM: Již dříve jsem zmiňovala, že měřicí sondy jsou jedním z nezbytných předpokladů propojených výrobních systémů, které pomalu spějí až k tzv. cyber factory. Jak myslíte, že budou v budoucnu vypadat výrobní procesy? Nahradí stroje lidi a ti už nebudou mít kde pracovat?

S. Štoll: Ve spoustě profesí nepochybně. Ovšem není důvod mít strach z nezaměstnanosti kvůli vyšší automatizaci výroby. Je to logický a přirozený vývoj. Nemůžeme se uměle zakonzervovat v určitém vývojovém stadiu. Věřím, že pracovní síla se přesune do služeb orientovaných na zvýšení kvality života, zmizí úmorná práce a vzniknou profese úplně nové. Důležitější proměna, která nás čeká, bude ta duchovní. Aniž si to uvědomujeme, žijeme v krásné době. Přál bych si, abychom si uměli výdobytky moderních technologií lépe užít.

MM: Děkuji za rozhovor.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #3
Firmy
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Související články
Statika a dynamika obráběcích strojů

V současné době je u obráběcích strojů hodnoceno především dobré statické a dynamické chování. Lepších statických a dynamických vlastností mohou výrobci obráběcích strojů dosáhnout plným vyu-žitím potenciálu konstrukce stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Měření velikosti a tvaru částic

Německá společnost Sympatec se vydala začátkem dubna na turné. Soubor přednášek s hlavním cílem představit uživatelům možnosti a výhody sofistikovaných přístrojů dostal název PM Tour. Písmena PM pod sebou skrývají anglický výraz particle measurement neboli měření částic. Na velikosti částic velmi záleží, neboť mohou ovlivňovat vlastnosti finálního produktu (cement, farmacie, kovové prášky, potravinářství apod.). Turné po evropských zemí pořádala polská společnost Atest. Na českém a slovenském trhu společnost Sympatec zastupuje Josef Chromý.

O laserové technologie stále roste zájem

Jsme svědkem doby, kdy se laserové technologie již běžně využívají v průmyslu v nejrůznější podobě, důležitou roli hrají zejména ve strojírenství. Důvodem je rychlý rozvoj těchto technologií a s ním přicházející zlevňovaní. To logicky přivádí také větší zájem uživatelů. Rostoucí poptávku si uvědomuje společnost Lascam systems, která se zaměřuje na běžné i speciální aplikace laserů v průmyslu jako je značení, řezání, svařování, ale také přesné laserové obrábění a dodává kompletní automatizované celky s integrací a robotické buňky.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit