Témata
Reklama

O laserové technologie stále roste zájem

Jsme svědkem doby, kdy se laserové technologie již běžně využívají v průmyslu v nejrůznější podobě, důležitou roli hrají zejména ve strojírenství. Důvodem je rychlý rozvoj těchto technologií a s ním přicházející zlevňovaní. To logicky přivádí také větší zájem uživatelů. Rostoucí poptávku si uvědomuje společnost Lascam systems, která se zaměřuje na běžné i speciální aplikace laserů v průmyslu jako je značení, řezání, svařování, ale také přesné laserové obrábění a dodává kompletní automatizované celky s integrací a robotické buňky.

Rostoucí zájem uživatelů zaznamenala společnost již na letošním brněnském veletrhu. Vysoká návštěvnost stánku nedovolovala řádně se věnovat všem zájemcům o nabízené technologie, ale nakonec nic není přesvědčivější, než když si zákazník může danou technologii vyzkoušet. Uspořádat zákaznické dny ve vlastním shoroomu je proto nasnadě. Společnost Lascam přizvala své partnery Mark industries a Elya Solutions a vlastní showroom v Horních Počernicích koncem října otevřela pro zájemce hned na tři dny.

Reklama
Reklama
Třídenní zákaznické dny společnosti Lascam systems hostily v showroomu v Horních Počernicích zájemce o laserové technologie.

Po celou dobu byli specialisté na laserové technologie připraveni odpovídat na dotazy i ověřovat vhodnost a efektivnost daných technologií v konkrétních aplikacích, kdy bývá zvykem, že si zákazník přinese vlastní vzorek, na kterém chce vidět důkaz.

Události se zúčastnilo na sto zákazníků, kteří si mohli vyzkoušet dva typy mobilních čisticích laserů, dva prémiové stroje na laserové pálení HK Laser & Systems, zařízení na značení, jako je pneumatický mikroúder či vláknový značicí laser AbMark, stanici na ořezávání a svařování plastů a stanici na optickou analýzu a kontrolu výrobků.

Velký zájem byl o laserové čištění. Nesčetně zákaznických vzorků bylo přímo v showroomu čištěno pomocí mobilních zařízení se dvěma různými typy laserových zdrojů.

Systémy pro laserové čištění

Laserové čištění je přelomová technologie z hlediska úspor nákladů na provozní energie a spotřební materiály s ověřenou stabilitou a během zákaznických dnů o ni byl velký zájem. Představuje vysoce efektivní, ekonomickou a ekologickou alternativu k dostupným konvenčním technologiím. Nevyžaduje žádná abraziva ani chemikálie, které by bylo nutné skladovat a ekologicky likvidovat, je šetrná k životnímu prostředí a je to zařízení s velkým servisním intervalem, které lze jednoduše a okamžitě používat nebo integrovat do výrobní linky. Mobilní systémy, kam se řadí čisticí lasery vybavené vláknovým či Nd:YAG laserem a ruční optikou, dosahují výkonů v rozmezí 20 W až 1 000 W. Podle výše výkonu jsou mobilní systémy využívány pro různé aplikace, od úpravy malých ploch, které vyžadují vysoce precizní čištění, až po odstraňování silných vrstev nečistot na různých typech základních materiálů. Systémy jsou plně přenosné a mohou disponovat až 50 m dlouhým vláknem.

Část sklářské formy čištěné pomocí laseru

Řezací lasery

Vláknový laser PS Series od jihokorejského výrobce HK Laser & Systems byl vystaven již v Brně. Při příležitosti otevřených dveří společnosti Lascam si zájemci mohli prohlédnout, ale také otestovat větší z rodiny vláknových laserů s označením FS 3015. Už na první pohled je vhodně ergonomicky řešený, obsluha ocení široký vstup do stroje v podobě skládacích dveří i velký uživatelsky komfortní ovládací panel. Stroj je kompaktní a vyznačuje se tedy malou zástavbovou plochou, která byla dobře pozorovatelná právě při pohledu na vedle sebe stojící oba lasery. Přestože PS Series disponuje menším pracovním prostorem, zabírá se vším příslušenstvím téměř stejnou zástavbovou plochu. Řezací hlava je řešena s vnitřním chladicím okruhem, což prodlužuje životnost jejích optických komponent. Stroj se vyznačuje také vysokou přesností a kvalitou řezu. Výkony obou vystavených strojů dosahují 3 kW.

Ukázka značení pomocí mikroúderu na různých materiálech

Značící systém s laserem i bez

Se zaváděním nadřazených systémů do výrobních procesů, jako je automatizace a digitalizace, vzniká nutnost značení výrobků již v průběhu zpracování. Moderní a bezkontaktní způsob identifikace výrobků pomocí laseru je vhodný zejména pro produkce s vysokou sériovostí či s požadavky na kvalitu a nesmazatelnost tisku. Tento vysoce variabilní způsob díky hlavě s integrovanými vychylovacími zrcátky umožňuje značení nejen při pohybu produktu, ale i ve statickém režimu. Lasery bezpečnostní třídy IV jsou určeny k zástavbě do linky či laserové stanice. Lasery bezpečnostní třídy I jsou již integrovány v pracovní stanici a lze je takto přímo dodat do výroby. Instalace laserového značení je bohužel stále spojena s vysokými pořizovacími náklady. Společnost Mark industries proto nabízí také celou řadu dalších efektivních způsobů značení od značení inkoustem až po mechanické značení, tzv. gravírování mikroúderem. Postup od vhodného výběru té správné technologie pro zákaznickou aplikaci až po instalaci do stávající výroby, včetně např. technologie snímaní a verifikace, prezentovala společnost Mark také během zákaznických dnů v Horních Počernicích.

Kontrola vzorků pomocí telecentrického objektivu, který vyhodnocuje přítomnost či nepřítomnost transparentní kapaliny ve zkumavce.

Externí kamerové systémy a senzoriky, které kontrolují laserový proces, jsou jeho stále žádanější periferií. Dceřiná společnost Elya solutions se specializuje na výrobu zařízení na míru s nestandardními požadavky na optiku. Těží z deseti let zkušeností a účasti na domácích i zahraničních projektech pro vědu a výzkum. Systémy optické kontroly a měření včetně jejich kompletní integrace do výrobní linky dodává společnost pro aplikace kontroly kvality, hlídání povrchových či vnitřních vad, identifikaci výrobků, barev či variant, odměřování vzdálenosti, měření drsnosti, čtení informací z kódů a mnoho dalších. Na stanovišti v showroomu Lascam ukazovala aplikaci kontroly vzorků obsahujících transparentní tekutinu pomocí telecentrického objektivu.

Eva Buzková, Praha

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Termovizní kontrola svarových spojů

Svařování je průřezový obor, jehož postupy se používají prakticky ve všech oblastech průmyslu a služeb. Termografická kontrola je moderní, produktivní způsob hodnocení kvality, který perspektivně může za určitých okolností v budoucnosti nahradit standardní NDT metody zkoušení a může se stát jejich alternativou s vyššími užitnými vlastnostmi. Pomocí speciálního SW bude možné např. u svarových spojů přibližně určit i mechanické a strukturní vlastnosti tepelně ovlivněné oblasti základních materiálů.

Související články
Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Měření velikosti a tvaru částic

Německá společnost Sympatec se vydala začátkem dubna na turné. Soubor přednášek s hlavním cílem představit uživatelům možnosti a výhody sofistikovaných přístrojů dostal název PM Tour. Písmena PM pod sebou skrývají anglický výraz particle measurement neboli měření částic. Na velikosti částic velmi záleží, neboť mohou ovlivňovat vlastnosti finálního produktu (cement, farmacie, kovové prášky, potravinářství apod.). Turné po evropských zemí pořádala polská společnost Atest. Na českém a slovenském trhu společnost Sympatec zastupuje Josef Chromý.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Fotonika - klíč k technologickému rozvoji

Vynález laseru, optických vláken a polovodičových optických součástek výrazně zvýšil význam využití optiky pro moderní technologie. Byl to také impulz pro rozvoj mladého vědního oboru – fotoniky –, který se zabývá vlastnostmi a metodami využití fotonů. Místem, kde si odborníci z těchto tří na sobě závislých oborů – optika, elektronika a fotonika – sdělují svá know-how a sdílejí své úspěchy, se každoročně stává nejvýznamnější světový veletrh optických a laserových technologií Laser World of Photonics. I letos jej koncem června na mnichovském výstavišti doprovázel světový kongres World of Photonics congress.

Kovový 3D tisk v průmyslové praxi

Výroba složitějších dílů technologií slévání či tváření a následným obráběním lze zvlášť ve fázi prototypování úspěšně nahradit technologií kovového 3D tisku. Šetří se čas, finance a v neposlední řadě lze získat konstrukčně složité díly, které by konvenčním způsobem nebylo prakticky možné vyrobit.

Rychle zpracovaný materiál

Pokud stejně jako kanadská firma Hyphen rozjíždíte provoz na výrobu prototypových komponentů, jednoduše nemůžete přehlížet požadavek nebo poptávku po kvalitně frézovaných a soustružených materiálech.

Digitalizace správy a servisu strojů

Novinky v oblasti správy a servisu strojů pro zpracování plechů a profilů představila společnost Trumpf na pravidelných dnech otevřených dveří koncem roku 2019. V následující reportáži představíme hlavní novinky pro uživatelé digitálního prostředí TruServices.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit