Témata
Reklama

Měření velikosti a tvaru částic

Německá společnost Sympatec se vydala začátkem dubna na turné. Soubor přednášek s hlavním cílem představit uživatelům možnosti a výhody sofistikovaných přístrojů dostal název PM Tour. Písmena PM pod sebou skrývají anglický výraz particle measurement neboli měření částic. Na velikosti částic velmi záleží, neboť mohou ovlivňovat vlastnosti finálního produktu (cement, farmacie, kovové prášky, potravinářství apod.). Turné po evropských zemí pořádala polská společnost Atest. Na českém a slovenském trhu společnost Sympatec zastupuje Josef Chromý.

V rámci odborného semináře byly posluchačům detailně popsány čtyři základní fyzikální principy, na kterých přístroje Sympatec pracují, a další jejich příslušenství. Jednotlivé měřicí systémy lze díky modularitě přístrojů také snadno kombinovat.

Reklama
Reklama
Reklama

Měření velikosti pomocí rozptylu světla

Laserová difrakce je účinná metoda měření velikosti částic pomocí rozptylu světla, pokrývající široký rozsah od submikronových až do milimetrových velikostí. Přístroj Helos využívá princip laserové difrakce paralelního paprsku pro efektivní analýzu velikosti částic prášků, granulí, suspenzí, emulzí, sprejů a řady dalších disperzních systémů. Modulární konstrukce systému spolu s širokou škálou disperzních a dávkovacích jednotek poskytuje flexibilní přizpůsobení různým průmyslovým a výzkumným aplikacím. Již na počátku 80. let společnost Sympatec představila průlomovou inovaci, která otevřela další dimenzi laserové difrakce: disperze suchého prášku dokonce i pro nejjemnější, soudržné (kohezní) prášky se systémem Rodos.

Dynamická analýza obrazu pro určení tvaru

Stanovení tvaru částic poskytuje další významnou možnost v charakterizaci pevných částic. Pro získání tvarů částic jsou nezbytně zapotřebí obrazy primárních částic. Dynamická analýza obrazu se opět provádí pomocí disperze. Disperzní systémy z laserové difrakce Helos byly propojeny s novým principem snímače. Snímač Qicpic kombinuje charakterizaci velikosti a tvaru částic v rozmezí detekce po 1 µm až 34 000 µm. Nejvýraznějším prvkem je doba expozice dosahující frekvence zachycení obrazu až 500 snímků za sekundu. Pro charakterizaci nejjemnějších prášků lze použít suchý rozptylovač Rodos, který je vhodný pro disperzi jemných prášků, vláken a granulí od 5 µm do 4 000 µm či aglomerátů. Pro rozptýlení hrubších částic je možné použít systém Gradis, který disponuje padající šachtou pro rozsah od několika mikronů do 30 mm. Sympatec dokonce vyvinul systém pro oddělení sestav kudrnatých nebo zamotaných vláken, jenž nese označení Fibros kartáč. Touto metodou je možné rozptylovat částice také za mokra pomocí systému Lixell.

Fyzikální principy jednotlivých metod měření posluchačům detailně prezentoval také ředitel společnosti Atest Marek Kula, organizátor MP Tour.

Analýza nanočástic v unikátním rozsahu koncentrací

Měření částic v oblasti nano je prováděno pomocí spektroskopie křížové korelace fotonů, která zabezpečuje analýzu velikosti nanočástic v suspenzích i emulzích. Pomocí přístroje Nanophox jsou získávány dvě samostatně indukované intenzity světla, které jsou pak vzájemně korelovány. To umožňuje měřit v širokém rozsahu koncentrací. Kromě velikosti může být analyzováno agregační nebo sedimentační chování nanosuspenzí. Pomocí spektroskopie křížové korelace fotonů se rozšiřuje rozsah koncentrací vzorků, které lze měřit pomocí dynamického rozptylu světla. Navíc od běžné spektroskopie korelací fotonů křížová korelace nevyžaduje zbytečné ředění vzorků a otevírá nové možnosti studia vysoce koncentrovaných nanodisperzí.

Ve druhé části semináře bylo účastníkům umožněno na přístrojích SympaTec proměřit vlastní vzorky.

Velikost částic a analýza pro výrobu

Poslední z fyzikálních principů představuje ultrazvukovou metodu. Jednou z hlavních výhod ultrazvukové extinkce je schopnost pracovat ve vysoce koncentrovaných médiích, obvyklých pro mokré procesy. Použitím zvukových vln místo světelných je analýza suspenzí nebo emulzí nezávislá na průhlednosti a může být prováděna ve zcela neprůsvitných dispergovaných materiálech, jako jsou kapičky vody v ropě nebo uhlíkové částice v kapalném polymeru. Ultrazvuková metoda umožňuje robustní konstrukci sondy, která odolává typickým procesním podmínkám, jako jsou vysoké teploty, tlak, agresivní média či abrazivní materiály. Na principu ultrazvukové technologie pracuje přístroj Opus, který je vhodný pro zapojení přímo do výrobní linky. Také přístroje s ostatními výše jmenovanými fyzikálními principy jsou k dostání v robustním provedení pro výrobní prostředí.

Účastníci z rozmanitých oborových specializací měli možnost si závěrem semináře na přístrojích Sympatec proměřit částice ve vlastních vzorcích. Jedním z účastníků byl také vědecko-výzkumný pracovník Martin Nozar z RTI při ZČU v Plzni, který se momentálně zabývá problematikou velikosti kovových částic prášků pro 3D tisk, jež bývají někdy menší, než deklaruje výrobce. Takto malé částice jsou pro obsluhu zdraví nebezpečné. „Navíc chceme-li zaručit kvalitu tištěných dílů, je nezbytné kontrolovat kvalitu používaných prášků a k tomu potřebujeme znát vedle rozměrů částic také jejich tvar a objemovou distribuci,“ dodává Martin Nozar.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Revoluce v měření přišla s analogovým signálem

Když se dnes bavíme o moderních výrobních postupech, máme často na mysli využívání high-tech technologií, které je snahou stále více propojovat, automatizovat a sledovat. Tyto přístupy pomáhají výrobcům transformovat jejich výrobní procesy až do stadia nejvyššího – takzvané cyber factory –, přičemž vysoká jakost vyráběných dílů a úspora nákladů během výrobních procesů hrají nejdůležitější roli. Z tohoto jasně vyplývá nutnost investice také do měřicích systémů.

Související články
Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Statika a dynamika obráběcích strojů

V současné době je u obráběcích strojů hodnoceno především dobré statické a dynamické chování. Lepších statických a dynamických vlastností mohou výrobci obráběcích strojů dosáhnout plným vyu-žitím potenciálu konstrukce stroje.

O laserové technologie stále roste zájem

Jsme svědkem doby, kdy se laserové technologie již běžně využívají v průmyslu v nejrůznější podobě, důležitou roli hrají zejména ve strojírenství. Důvodem je rychlý rozvoj těchto technologií a s ním přicházející zlevňovaní. To logicky přivádí také větší zájem uživatelů. Rostoucí poptávku si uvědomuje společnost Lascam systems, která se zaměřuje na běžné i speciální aplikace laserů v průmyslu jako je značení, řezání, svařování, ale také přesné laserové obrábění a dodává kompletní automatizované celky s integrací a robotické buňky.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Dny vyvažovací techniky

Společnost Carl Schenck, spol. s r. o., uspořádala ve dnech 19. a 20. dubna v Brně Dny vyvažovací techniky. Jednalo se o zákaznické dny, jejichž součástí byl celodenní seminář na téma vyvažování, který proběhl na brněnském výstavišti v prostorách Kongresového centra a na nějž druhý den navázala praktická část spojená s prezentací vyvažovacích strojů a s prohlídkou firemních prostor.

Zkušenosti i inovace na konferenci metrologů

Ve dnech 16. a 17. dubna se v plzeňském kongresovém centru konala metrologická konference s názvem Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Letošní jedenatřicátý ročník se zaměřoval na aktuality z oblasti legální metrologie a nejnovější poznatky, a to jak v podobě odborných přednášek, tak i v podobě výstavy měřicí a zkušební techniky.

Plzeňské setkání strojařů

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni letos uspořádala již devátý ročník mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň. V porovnání s minulým ročníkem zaznamenala podstatně větší návštěvnost – čítala téměř dvě stě účastníků a uskutečnilo se bezmála šedesát prezentací. Náš časopis na konferenci figuroval jako mediální partner akce.

Lasery a optika v průmyslu

Měsíc květen se nesl ve znamení zákaznických setkání, dnů otevřených dveří, seminářů a konferencí. Také společnost Lascam v tomto jarním měsíci uspořádala dvoudenní konferenci. Již druhý ročník ve svém názvu Lasery + optika v průmyslu skrývá témata, která byla na pořadu dne. Představitelé významných světových výrobců laserových a optických technologií prezentovali stovce účastníků novinky a možnosti jejich využití.

Akademici a (nejen) technika

Spolupráce akademické a komerční sféry. Těchto pět slov v sobě bez nadsázky zahrnuje budoucí prosperitu naší země. Akademická sféra, včetně univerzit, totiž disponuje vynikajícími mozky, jejichž práce však byla v minulosti často „jen“ výzkumem pro poznání. Přitom na kvalitní výzkum je potřeba stále větší množství financí a těch se dnes často nedostává. Komerční sféra naopak financemi disponuje, ale aby ustála zesilující tlak konkurence, potřebuje získávat další a další know-how čili právě výsledky výzkumu. V čem je úhel pohledu na tuto problematiku z obou stran stejný a v čem se liší?

Měření ruku v ruce s automatizací

S příchodem automatizace, která umožňuje produktivní velkosériovou výrobu, se značně zvýšila potřeba kontroly výrobního procesu a především potřeba kontroly finálních výrobků. Jistě si každý umí představit tu pohromu, kdy automatický provoz vyrábějící stovky výrobků za hodinu selže a během chvilky vyrobí celou řadu zmetků. Předcházet tomu lze pravidelnou kontrolou a proměřováním jak stavu výrobních zařízení, tak kontrolou obrobků mezi jednotlivými výrobními kroky a konečných výrobků.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit