Témata
Reklama

Lasery a optika v průmyslu

Měsíc květen se nesl ve znamení zákaznických setkání, dnů otevřených dveří, seminářů a konferencí. Také společnost Lascam v tomto jarním měsíci uspořádala dvoudenní konferenci. Již druhý ročník ve svém názvu Lasery + optika v průmyslu skrývá témata, která byla na pořadu dne. Představitelé významných světových výrobců laserových a optických technologií prezentovali stovce účastníků novinky a možnosti jejich využití.

Příjemné prostory hotelu Barceló v centru Brna opět poskytly zázemí rozrůstající se konferenci, která se těší čím dál většímu zájmu. Moravské víno přispělo k dobré náladě a kvalitní obsah přednášek ke spokojenosti všech účastníků.

Rychlý rozvoj laserových technologií s sebou přináší rozšířené možnosti využití této převratné technologie na poli průmyslových aplikací. Ruku v ruce s rozvojem laserů jde také vývoj optických systémů, které dosahují vysoké kvality optického záznamu a s patřičným softwarem také inteligence.

Jako první se slova ujal jednatel společnosti Lascam Ing. Karol Flimel a účastníkům představil princip laseru a jeho využití např. k přípravě povrchu před aplikací povrchových úprav nebo před svařováním. Většina posluchačů se s touto technologií již setkala, proto byly teorie a princip technologie doplněny o řadu videí z praxe. Čisticí laser od společnosti Lascam využívá např. mladoboleslavský závod Škoda k čištění povrchu hliníkových dílů před svařováním. Ing. Roman Švábek, jednatel českého zastoupení společnosti IPG Photonics, je pravidelným řečníkem na konferencích zabývajících se laserovými technologiemi. Společnost IPG Photonics je jedním z nejvýznamnějších výrobců laserových zdrojů a poslední roky se také věnuje vývoji a výrobě laserových strojů a zařízení. Loni na MSV v Brně byla představena kompaktní pracovní stanice pro produktivní svařování či řezání pomocí čtyř os. Na konferenci v Brně mj. představil nový laser s označením AMB (adjustable mode beam), jenž pracuje se dvěma laserovými, nezávisle na sobě řiditelnými svazky, což lze uplatnit např. při svařování. Jeden laserový svazek provádí samotné tavení kovu a druhý udržuje rozstřik nataveného kovu ve svarové lázni. Menší rozstřik má pak za důsledek vyšší kvalitu svaru. Zcela jinou aplikaci laserové technologie prezentoval Ing. Pavel Kožmín, Ph.D., ze společnosti Hofmeister, který se podílí spolu s Ing. Pavlem Zemanem, Ph.D., z ČVUT v Praze na vývoji využívajícím laserové technologie k optimalizaci řezné hrany, utvářeče třísky či k výrobě mikrostruktur na řezných nástrojích ke snížení tření při odvodu třísky z místa řezu. Taková úprava nástroje zatím nemá své opodstatnění pro běžné obrábění, ale zajisté se vyplatí tam, kde významně dokáže zvýšit kvalitu povrchu vyráběného dílu i produktivitu. Využití laserových technologií pro 3D tisk, značení nebo např. odstraňování vtoků při výrobě plastových dílů představovali zástupci ze společností Trumpf, Mark systems či Lascam.

Reklama
Reklama
Úvodní přednášky se ujal jednatel společnosti Lascam Ing. Karol Flimel a účastníkům představil technologii čištění povrchů laserem.Druhou pomyslnou skupinou přednášek bylo využití optických systémů v průmyslu. Jak jsem již na začátku naznačila, aplikace těchto systémů často nacházejí uplatnění zejména při strojovém čtení. Vojtěch Zezula ze společnosti Cognex účastníkům představil kamerové systémy s umělou inteligencí Cognex Vidi a ukázal, jak systém dokáže kontrolovat výrobky pomocí neuronových sítí, jakým způsobem jej lze naučit rozlišovat výrobky OK a NOK apod. Ing. Libor Švéda, Ph.D., ze společnosti Elya Solutions pak toto téma ještě doplnil o další možnosti strojového učení. Další aplikaci využití kamerového systému ve výrobě za významného snížení zástavby pracovního prostoru prezentoval Ing. Petr Brynda z české pobočky společnosti Mitsubishi Electric Europe. Pomocí 3D Vision systému implementovaného přímo na robot lze vyrobené díly kontrolovat bez nutnosti jejich otáčení, např. pomocí vibračních zařízení apod. Vyhodnocení snímků pak probíhá obdobně jako u prvních dvou příkladů pomocí příslušného softwaru, který na základě dostatečného množství vzorků ok a nok umí zmetky rychle rozlišit.


Celá konference i rozpravy nad kávou či sklenkou vína probíhaly v přátelské atmosféře. Součástí konference byl také společenský večer se zajímavým programem. Zakončení celé akce druhý den po obědě kvitovala většina návštěvníků z Čech s povděkem, neboť všichni víme, jak se cestuje po D1. Já jsem raději zvolila cestu vlakem.

Eva Buzková

Eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #7,8
Firmy
Související články
Laserová i optická řešení a mnohem více

Pravidelné podzimní dny otevřených dveří uspořádala pro své současné i potenciální zákazníky koncem září společnost Lascam systems. Po tři dny mohli zájemci o laserové technologie navštěvovat showroom dceřiné společnosti Elya Solutions v Horních Počernicích, kde bylo v provozu více než sedm různých aplikací dceřiných i zastupujících společností. Jednotlivá stanoviště prezentovala široké portfolio aplikací a služeb, jež integrátorská společnost Lascam nabízí.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Lasery + Optika v průmyslu

Lasery i optické přístroje jsou součástí stále většího počtu průmyslových aplikací, a to v oblasti zpracování kovových i nekovových materiálů. První ročník konference zabývající se právě problematikou využití laseru v průmyslu v České republice uspořádala společnost Lascam pro vedoucí technology, vedoucí výrobních úseků, vyšší management a ředitele výrobních podniků – klíčové osoby, které rozhodují o strategii firmy a zavádění inovací do výrobních procesů.

Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Laserový měřicí systém pro seřizování nástrojů

Při frézování a vrtání nástroji velmi malých rozměrů se pro seřízení a kontrolu zlome-ní nástroje používá laserový měřicí systém. Pomocí tohoto přístroje lze vyrábět rychleji, s vyšší přesností a s vyšší spolehlivostí.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Měření velikosti a tvaru částic

Německá společnost Sympatec se vydala začátkem dubna na turné. Soubor přednášek s hlavním cílem představit uživatelům možnosti a výhody sofistikovaných přístrojů dostal název PM Tour. Písmena PM pod sebou skrývají anglický výraz particle measurement neboli měření částic. Na velikosti částic velmi záleží, neboť mohou ovlivňovat vlastnosti finálního produktu (cement, farmacie, kovové prášky, potravinářství apod.). Turné po evropských zemí pořádala polská společnost Atest. Na českém a slovenském trhu společnost Sympatec zastupuje Josef Chromý.

Obráběčská obec se opět sešla v Plzni

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní na ZČU v Plzni slaví letos 50. výročí od založení. K této příležitosti, mimo jiného, s Techmania science center a s partnery pořádala začátkem roku již osmý ročník úspěšné mezinárodní konference Strojírenská technologie - Plzeň 2019. Konference se nesla v duchu témat z oblasti metrologie, zabezpečování jakosti ve strojírenské výrobě, trendů technologie obrábění, nástrojů a řezných materiálů, technologické přípravy výroby a projektování, automatizace a dalších. Doplněna byla o doprovodný program věnující se problematice 3D kovového tisku.

O laserové technologie stále roste zájem

Jsme svědkem doby, kdy se laserové technologie již běžně využívají v průmyslu v nejrůznější podobě, důležitou roli hrají zejména ve strojírenství. Důvodem je rychlý rozvoj těchto technologií a s ním přicházející zlevňovaní. To logicky přivádí také větší zájem uživatelů. Rostoucí poptávku si uvědomuje společnost Lascam systems, která se zaměřuje na běžné i speciální aplikace laserů v průmyslu jako je značení, řezání, svařování, ale také přesné laserové obrábění a dodává kompletní automatizované celky s integrací a robotické buňky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit