Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Společnost má FMP tři závody, přičemž my jsme se v rámci naší reportáže zaměřili na jeden z nich – ve středočeské obci Ládví. Ten se zabývá především lisováním plastů se specializací na kombinované prvky mosaz – plast. Probíhá zde také montáž finálních výrobků a nástrojařská činnost. Technologie provozu je tvořena 14 vstřikovacími lisy, roboty na zakládání, sušicími jednotkami, nasavači, robotizací montáží sestav kulových ventilů a pomocnými periferními zařízeními. K dispozici je zde také kompletně vybavená nástrojárna s elektroerozivní hloubičkou, drátovkou, frézkou na výrobu elektrod a přesnou CNC frézou. Finální produkty, které ve zdejších světlých a dokonale čistých výrobních halách spatřují světlo světa, jsou ze 70 % uzavírací prvky pro vodoinstalatérské použití, konkrétně kulové a přímé ventily. Dále se zde lisují produkty pro oblast automotive, jako podvolantové jednotky, části spínačů a podobně. Zpracovávají se zde jak plasty technické (PA 6, PA66, POM, ABS), tak průmyslové (PPR, PPR-CT). Provozovna je nástrojařsky soběstačná, provádí si opravy a údržbu výrobních nástrojů, především forem, ale i vyrábí nové formy. Většina produktů FMP končí v zahraničí prostřednictvím českých odběratelů. Mezi ně patří například společnost Wavin Ekoplastik, FV Plast či Hronovský.

Reklama
Reklama
Reklama

Kde na to vzít?

Firmu v roce 1991 založili společně tři kolegové strojaři, pánové Faber, Macháček a Pazderka – odtud název FMP. Po tragickém úmrtí pana Pazderky se v současnosti na vedení společnosti podílejí pánové Faber a Macháček a paní Pazderková.

„Když jsme se rozhodli založit vlastní firmu, měli jsme všichni tři asi 10letou praxi ve výzkumných ústavech technického zaměření,“ vzpomíná Vladimír Faber. „Začali jsme menšími zakázkami za pomoci subdodavatelů, ale brzy jsme zjistili, že tudy cesta nevede, že si musíme kompletní výrobu zajistit sami. Tak jsme zbourali moji garáž a na jejím místě jsme postavili první halu a koupili první dva stroje, automatické soustruhy na obrábění dílů pro potrubní systémy. V tomto oboru pokračujeme dodnes, avšak s velkým sortimentem a objemovým navýšením.“

Vedení společnosti FMP a její zaměstnanci: (zleva) Vladimír Faber, majitel, Tomáš Přeučil, člen představenstva, Jiří Macháček, majitel, Jaroslav Klusoň, vedoucí kvality.
V rámci projektu Úspory energie vedení firmy pořídilo do provozovny Ládví moderní kotle od rakouské firmy Fröling.
Vstřikovna plastů se vstřikolisy Arburg.
Nástrojírna. Moderní CNC fréza byla financována z programu Expanze.

Doba, kdy začínali podnikat, přinášela velké příležitosti, avšak problém představoval nedostatek vlastních prostředků na rozvoj. Když se pánové rozhlíželi po zdrojích, zjistili, že pokud si vezmou půjčku od některé z bank, které znali, budou muset počítat s úrokem ve výši 17–21 % ročně z vypůjčené částky a současně musí zaručit úvěr vlastním majetkem (a to v době, kdy například v Německu, v rámci podpory rozvoje podnikání, byly úroky 3,5 %).

V podstatě náhodou se však v té době – bezmála před 30 lety – dozvěděli o možnosti podpory ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky, která poskytovala jak ručení, tak i příspěvek na úrok.

„Velmi jsme oceňovali přístup ČMZRB, kdy s námi, jako novou firmou, začali spolupracovat,“ konstatuje Vladimír Faber. „Bez tříletých výkazů a zaručení násobkem poskytnutých prostředků, což komerční banky vyžadují. I při následné spolupráci s komerčními bankami, jsme hojně využívali produkty ČMZRB, ať už šlo o investiční projekty, podpory úroku nebo záruk za provozní úvěry. Během těch 30 let jsme v naší skupině za pomoci ČMZRB zrealizovali zhruba 15 projektů, z nichž každý byl ve své době významný a posunul nás kupředu. Důležité ale na tom všem je, že rozvojová banka vám nedává dotace, přispěje na úrok, nebo jej za vás dokonce zaplatí, či umožní odklad splátek, ale nekřiví trh vléváním peněz do výrobního podniku, který si má sám dokázat vydělat. Dotace mají být určeny pro neziskovou sféru, pro kulturu, životní prostředí a podobně...,“ dodává.

Materiály jen z Evropy

Vzhledem k zahraničním zákazníkům musí firma vyrábět výhradně z materiálů s garantovanou vysokou kvalitou.

Část nového systému chlazení, tzv. Freecoolingu, financovaného za pomoci programu Úspora energie od ČMZRB.
Montážní robot na sestavy kulových kohoutů v lisovně plastů byl financován za pomoci programu Expanze.


„Používáme celkem asi 20–25 typů různých plastů,“ objasňuje Tomáš Přeučil, vedoucí výroby. „Z toho 80–90 % je polypropylen, 10 % polyamid a zbytek pak kombinace všech možných plastů, protože pro automotive vyrábíme kontaktní systémy, kde menší díly mají 0,5 g. Jedná se o speciální materiály, takže portfolio plastu pro kontaktní systémy je obrovské, ale při malých objemech. K tomu zpracováváme i obrovské množství mosazi – 900 až 1 000 tun ročně. Všechny materiály, které dovážíme, pocházejí z Evropské unie. Mosaz je z 98 % z Itálie, něco málo z České republiky, protože české firmy, které tyto kovy zpracovávaly, v mnoha případech zanikly. Polypropylen, který zpracováváme, pochází z Itálie nebo z Finska, polyamidy jsou zpravidla německé. I kvalita zpracovávaných materiálů nám umožňuje udržet se v automotive, protože pokud by se firma z naší branže vydala cestou levných materiálů, do mnoha projektů se nedostane.“

Je třeba dodat, že v současné době je firma FMP ve výrobě uzavíracích prvků z PPR pro vodovodní rozvody pravděpodobně největším výrobcem v Evropě.

Efektivně topit i chladit

Významnou složku v provozních nákladech firmy tvoří úhrady za energie. Navíc konkrétně v provozovně v Ládví byly též problémy s dostatečnou kapacitou elektrické energie od dodavatele.

Z těchto důvodů jsme přistoupili k projektu Úspory energie vyhlášeným ČMZRB,“ říká Vladimír Faber. „Současně s tímto projektem jsme realizovali projekt Expanze, který nám umožnil zavést další robotizaci a dále modernizaci nástrojařské dílny.“

V rámci projektu Úspory energie vedení firmy pořídilo do provozovny Ládví moderní kotle od rakouské firmy Fröling. Díky svému velmi kvalitnímu řízení tyto kotle snižují potřebu obsluhy i spotřebu biomasy. V rámci téhož projektu zde pořídili chlazení od firmy Veskom, které kromě dodržení technologických postupů ještě spoří elektrickou energii.

„Někdo se koncentruje především na to, aby měl špičkové obráběcí časy, ale přitom má třeba neefektivní zateplení budovy,“ vysvětluje Tomáš Přeučil. „My jsme však šli oběma směry současně. Zefektivnili jsme vytápění prostor i chlazení forem a strojů, což znamená úspory vedlejších nákladů. Prakticky současně jsme zefektivnili výrobní procesy, tím, že jsme pořídili pro určitá místa naší výroby roboty nebo například stroj Arburg, který umožňuje vstřikování dvou materiálů současně. Jedná se nám také o ušetření lidské síly. Nejen proto, abychom mohli kvalifikované odborníky využít tam, kde je stroj nahradit nemůže. Důvodem je například i fakt, že jestliže máte možnost robotického zakládání výrobků, výrazně lépe udržíte cyklus i takt výroby, a tedy výslednou kvalitu,“ doplňuje jej Vladimír Faber a dodává: „A s tím opět úzce souvisí hospodaření s energií. Máme nyní striktně přesné režimy chlazení, takže výrobky nejsou ani přehřáté, ani podchlazené. Prostě přesně, jak mají být. Regulační proces, díky němuž toho dosahujeme, není jednoduchý. Nicméně díky souhře všech těchto opatření od nás zákazník dostává vysoce kvalitní díly.“

Úspory pro budoucnost

Vhledem k úspěšnosti předchozího projektu v provozovně v Ládví nyní vedení firmy plánuje pokračování v provozovnách Písek a Humpolec. Do provozovny Písek má v úmyslu pořídit moderní kotel na spalování kusového dřeva, včetně akumulace a řízení, a dále speciální dokončovací robot. Ten bude provádět dokončování výrobků v kratších časech. Dále je v plánu pořízení dvou kolaboratorních robotů, kteří poběží v nepřetržitém cyklu, bez prostojů způsobených lidskou obsluhou.
A FMP hodlá též i v provozovně Humpolec zefektivnit chlazení výměnou stávajícího jednookruhového systému za dvouokruhový a instalovat tzv. „freecooling“ – efektivní systém využívající chladu venkovního prostředí. Každé z plánovaných opatření mimo jiné významně ušetří energii.

Tři kroky

V rámci energetické analýzy provozu, která měla identifikovat energeticky kritická místa, vhodné k zavedení účinných nápravných opatření, byly nalezeny tři vhodné možné realizace:

  • Optimalizace spotřeby energií formou modernizace centrálního systému chla-zení výrobních strojů, včetně systému Freecooling.
  • Výměna části výrobního zařízení na lisování plastů. Dva zastaralé lisy typu CS byly nahrazeny dvoukomponentním lisem Arburg ALLRounder 470 S.
  • Rekonstrukce zdrojů tepla a úpravy napojené otopné soustavy. Kotelna obsa-hovala celkem čtyři zastaralé kotle na biomasu, které byly na konci životnosti a měly nízkou účinnost. Byly nahrazeny dvěma vysoce účinnými, nízkoemis-ními kotli značky Fröling.

Přínosy – fakta a čísla

Především úspora spotřeby energie, ta by měla činit až 28,13 % ročně. S tím souvisí i relativně velké snížení finančních nákladů, takže doba návratnosti investice je poměrně krátká – 5,4 let.

Došlo také k příkonovému odlehčení provozu Ládví. Z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje dojde ke snížení emisí CO2, a to ročně o cca 249 t. Nové technologie jsou vysoce moderní a uživatelsky přívětivé, díky tomu poklesnou i náklady na pravidelnou údržbu, především strojů (vstřikolisu) a nové kotelny. Celkově se uspoří dvě pracovní místa.

Modernizovaný chladicí systém nahradil starší málo efektivní, a jsou striktně oddělené a řízené dva okruhy chlazení pro formy a pro samotné stroje.
Kotelna, kromě úspory paliva, přinese i čistší, méně prašné prostředí a společnost FMP dokáže i nadále využívat zelenou biomasu z pozemků v okolí.
Kotle jsou s efektivním spalováním a nízkoemisní.

Náklady na obsluhu a údržbu kotelny se snížily až o polovinu a výstupy z nových kotlů jsou nízkoodpadové.
Dvoukomponentní vstřikolis přinese kromě energetické úspory i důležitou konkurenční výhodu, protože díky jeho pořízení lze vyrábět specializované výrobky, které firma ještě nedávno nebyla schopna produkovat = nové obchodní příležitosti na trhu.

Program Úspory energie od ČMZRB přináší podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry na realizaci projektů, které přináší min. 10% úsporu energie. Může jít například o zateplení budovy určené k podnikání, výměnu osvětlení, oken, nové rozvody elektřiny, plynu, vody, využití obnovitelných zdrojů energie v podnikání apod. Vedle nulové úrokové sazby poskytuje ČMZRB ještě příspěvek na pořízení energetického posudku až do výše 250 tis. Kč.

Program Expanze nabízí malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry na pořízení nových strojů, zařízení, technologií, programů, licencí, software, nemovitostí a jejich rekonstrukci.

Oba programy jsou financovány ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a určeny na realizaci projektů na území ČR, vyjma hlavního města Prahy.

Autor: Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz

Reklama
Související články
Zrod (a znovuzrození) břitové destičky

Prakticky veškeré výrobky z kovů se obrábějí pomocí břitových destiček – ať už se jedná o letecký průmysl, výrobu energetických zařízení, nebo oblast spotřebního zboží. Břitové destičky jsou využívány ve velkém měřítku a pro širokou škálu aplikací, od frézování masivních bloků motorů a tvarového obrábění forem využívaných výrobci sportovní obuvi až po obrábění číselníků. Seznam požadavků na břitové destičky je dlouhý: vysoká odolnost proti opotřebení a dlouhá životnost, vysoké rychlosti úběru kovu a maximální spolehlivost, a to i v náročných podmínkách, jako jsou složité dráhy nástrojů nebo hluboké dutiny, špičková výkonnost při obrábění za sucha i za mokra a vynikající kvalita obrobené plochy při dodržení přísných tolerancí.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý, už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Související články
Využití výrobků z recyklovaných plastů

Plastové odpady a jejich využití je v současné době velmi diskutovaným tématem. Očista naší země je velice důležitá, protože spousta plastového odpadu končí na skládkách a ve vodách oceánů. Proč tento odpad nezpracovat v rámci recyklace na smysluplné výrobky?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Laserové řešení pro plastikářský průmysl

Konvenční technologie opracování plastů již v mnoha případech nevyhovuje požadavkům koncových uživatelů. Moderní lasery posouvají kvalitu výroby plastů na zcela novou úroveň. Lastic představuje implementaci nejmodernějších laserových technologií a ergonomického ovládání do jediného produktu, jenž je navržen tak, aby jeho aplikace do stávajících výrobních linek byla zcela bezproblémová.

Průmyslové využití nejvýkonnějších laserů

Již několik desetiletí jsme svědky postupného nabývání významu a upevňování pozice laserů nejen v průmyslových provozech, ale i ve zdravotnictví, metrologii a mnoha dalších oblastech. Na stránkách tohoto vydání je uvedeno hned několik možností jejich využití, všechny jsou však velmi vzdálené možnostem laserů vyvíjených v centru HiLASE. V Dolních Břežanech u Prahy totiž vyvíjejí „superlasery“.

Kompozitní materiály z přírodních zdrojů

Veřejnost se stále více snaží být environmentálně odpovědnou. Ani napříč odvětvími průmyslu tomu není jinak. V oblasti kompozitních materiálů můžeme v posledních letech sledovat stále častější tendence využívat přírodní materiály jako náhradu konvenčních syntetických produktů. Roste poptávka po vláknech na rostlinné bázi (například vláknech ze lnu, konopí nebo sisalu) a tyto materiály získávají významný podíl na celkové produkci kompozitních výrobků.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

České dodávky pro jádro pokračují i letos

Když byl v únoru 2017 zahájen komerční provoz 1. bloku jaderné elektrárny Novovoroněžská II s reaktory VVER-1200 generace III+, šlo v malé míře i o zásluhu českých firem, které do této elektrárny dodaly zboží v hodnotě přesahující 1,4 miliardy korun. Dodávky pro tento typ reaktorů pokračují také v roce 2018.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit