Témata

Finance pro podnikání - Zaostřeno na úspory energie

„Je lepší dobrý úvěr a podpora úvěru než dotace. Jen tak se prokáže životaschopnost projektu.“ To jsou slova Ing. Vladimíra Fabera, zakladatele a dnes předsedy dozorčí rady české strojírenské společnosti FMP.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Společnost má FMP tři závody, přičemž my jsme se v rámci naší reportáže zaměřili na jeden z nich – ve středočeské obci Ládví. Ten se zabývá především lisováním plastů se specializací na kombinované prvky mosaz – plast. Probíhá zde také montáž finálních výrobků a nástrojařská činnost. Technologie provozu je tvořena 14 vstřikovacími lisy, roboty na zakládání, sušicími jednotkami, nasavači, robotizací montáží sestav kulových ventilů a pomocnými periferními zařízeními. K dispozici je zde také kompletně vybavená nástrojárna s elektroerozivní hloubičkou, drátovkou, frézkou na výrobu elektrod a přesnou CNC frézou. Finální produkty, které ve zdejších světlých a dokonale čistých výrobních halách spatřují světlo světa, jsou ze 70 % uzavírací prvky pro vodoinstalatérské použití, konkrétně kulové a přímé ventily. Dále se zde lisují produkty pro oblast automotive, jako podvolantové jednotky, části spínačů a podobně. Zpracovávají se zde jak plasty technické (PA 6, PA66, POM, ABS), tak průmyslové (PPR, PPR-CT). Provozovna je nástrojařsky soběstačná, provádí si opravy a údržbu výrobních nástrojů, především forem, ale i vyrábí nové formy. Většina produktů FMP končí v zahraničí prostřednictvím českých odběratelů. Mezi ně patří například společnost Wavin Ekoplastik, FV Plast či Hronovský.

Kde na to vzít?

Firmu v roce 1991 založili společně tři kolegové strojaři, pánové Faber, Macháček a Pazderka – odtud název FMP. Po tragickém úmrtí pana Pazderky se v současnosti na vedení společnosti podílejí pánové Faber a Macháček a paní Pazderková.

„Když jsme se rozhodli založit vlastní firmu, měli jsme všichni tři asi 10letou praxi ve výzkumných ústavech technického zaměření,“ vzpomíná Vladimír Faber. „Začali jsme menšími zakázkami za pomoci subdodavatelů, ale brzy jsme zjistili, že tudy cesta nevede, že si musíme kompletní výrobu zajistit sami. Tak jsme zbourali moji garáž a na jejím místě jsme postavili první halu a koupili první dva stroje, automatické soustruhy na obrábění dílů pro potrubní systémy. V tomto oboru pokračujeme dodnes, avšak s velkým sortimentem a objemovým navýšením.“

Vedení společnosti FMP a její zaměstnanci: (zleva) Vladimír Faber, majitel, Tomáš Přeučil, člen představenstva, Jiří Macháček, majitel, Jaroslav Klusoň, vedoucí kvality.
V rámci projektu Úspory energie vedení firmy pořídilo do provozovny Ládví moderní kotle od rakouské firmy Fröling.
Vstřikovna plastů se vstřikolisy Arburg.
Nástrojírna. Moderní CNC fréza byla financována z programu Expanze.

Doba, kdy začínali podnikat, přinášela velké příležitosti, avšak problém představoval nedostatek vlastních prostředků na rozvoj. Když se pánové rozhlíželi po zdrojích, zjistili, že pokud si vezmou půjčku od některé z bank, které znali, budou muset počítat s úrokem ve výši 17–21 % ročně z vypůjčené částky a současně musí zaručit úvěr vlastním majetkem (a to v době, kdy například v Německu, v rámci podpory rozvoje podnikání, byly úroky 3,5 %).

V podstatě náhodou se však v té době – bezmála před 30 lety – dozvěděli o možnosti podpory ze strany Českomoravské záruční a rozvojové banky, která poskytovala jak ručení, tak i příspěvek na úrok.

„Velmi jsme oceňovali přístup ČMZRB, kdy s námi, jako novou firmou, začali spolupracovat,“ konstatuje Vladimír Faber. „Bez tříletých výkazů a zaručení násobkem poskytnutých prostředků, což komerční banky vyžadují. I při následné spolupráci s komerčními bankami, jsme hojně využívali produkty ČMZRB, ať už šlo o investiční projekty, podpory úroku nebo záruk za provozní úvěry. Během těch 30 let jsme v naší skupině za pomoci ČMZRB zrealizovali zhruba 15 projektů, z nichž každý byl ve své době významný a posunul nás kupředu. Důležité ale na tom všem je, že rozvojová banka vám nedává dotace, přispěje na úrok, nebo jej za vás dokonce zaplatí, či umožní odklad splátek, ale nekřiví trh vléváním peněz do výrobního podniku, který si má sám dokázat vydělat. Dotace mají být určeny pro neziskovou sféru, pro kulturu, životní prostředí a podobně...,“ dodává.

Materiály jen z Evropy

Vzhledem k zahraničním zákazníkům musí firma vyrábět výhradně z materiálů s garantovanou vysokou kvalitou.

Část nového systému chlazení, tzv. Freecoolingu, financovaného za pomoci programu Úspora energie od ČMZRB.
Montážní robot na sestavy kulových kohoutů v lisovně plastů byl financován za pomoci programu Expanze.


„Používáme celkem asi 20–25 typů různých plastů,“ objasňuje Tomáš Přeučil, vedoucí výroby. „Z toho 80–90 % je polypropylen, 10 % polyamid a zbytek pak kombinace všech možných plastů, protože pro automotive vyrábíme kontaktní systémy, kde menší díly mají 0,5 g. Jedná se o speciální materiály, takže portfolio plastu pro kontaktní systémy je obrovské, ale při malých objemech. K tomu zpracováváme i obrovské množství mosazi – 900 až 1 000 tun ročně. Všechny materiály, které dovážíme, pocházejí z Evropské unie. Mosaz je z 98 % z Itálie, něco málo z České republiky, protože české firmy, které tyto kovy zpracovávaly, v mnoha případech zanikly. Polypropylen, který zpracováváme, pochází z Itálie nebo z Finska, polyamidy jsou zpravidla německé. I kvalita zpracovávaných materiálů nám umožňuje udržet se v automotive, protože pokud by se firma z naší branže vydala cestou levných materiálů, do mnoha projektů se nedostane.“

Je třeba dodat, že v současné době je firma FMP ve výrobě uzavíracích prvků z PPR pro vodovodní rozvody pravděpodobně největším výrobcem v Evropě.

Efektivně topit i chladit

Významnou složku v provozních nákladech firmy tvoří úhrady za energie. Navíc konkrétně v provozovně v Ládví byly též problémy s dostatečnou kapacitou elektrické energie od dodavatele.

Z těchto důvodů jsme přistoupili k projektu Úspory energie vyhlášeným ČMZRB,“ říká Vladimír Faber. „Současně s tímto projektem jsme realizovali projekt Expanze, který nám umožnil zavést další robotizaci a dále modernizaci nástrojařské dílny.“

V rámci projektu Úspory energie vedení firmy pořídilo do provozovny Ládví moderní kotle od rakouské firmy Fröling. Díky svému velmi kvalitnímu řízení tyto kotle snižují potřebu obsluhy i spotřebu biomasy. V rámci téhož projektu zde pořídili chlazení od firmy Veskom, které kromě dodržení technologických postupů ještě spoří elektrickou energii.

„Někdo se koncentruje především na to, aby měl špičkové obráběcí časy, ale přitom má třeba neefektivní zateplení budovy,“ vysvětluje Tomáš Přeučil. „My jsme však šli oběma směry současně. Zefektivnili jsme vytápění prostor i chlazení forem a strojů, což znamená úspory vedlejších nákladů. Prakticky současně jsme zefektivnili výrobní procesy, tím, že jsme pořídili pro určitá místa naší výroby roboty nebo například stroj Arburg, který umožňuje vstřikování dvou materiálů současně. Jedná se nám také o ušetření lidské síly. Nejen proto, abychom mohli kvalifikované odborníky využít tam, kde je stroj nahradit nemůže. Důvodem je například i fakt, že jestliže máte možnost robotického zakládání výrobků, výrazně lépe udržíte cyklus i takt výroby, a tedy výslednou kvalitu,“ doplňuje jej Vladimír Faber a dodává: „A s tím opět úzce souvisí hospodaření s energií. Máme nyní striktně přesné režimy chlazení, takže výrobky nejsou ani přehřáté, ani podchlazené. Prostě přesně, jak mají být. Regulační proces, díky němuž toho dosahujeme, není jednoduchý. Nicméně díky souhře všech těchto opatření od nás zákazník dostává vysoce kvalitní díly.“

Úspory pro budoucnost

Vhledem k úspěšnosti předchozího projektu v provozovně v Ládví nyní vedení firmy plánuje pokračování v provozovnách Písek a Humpolec. Do provozovny Písek má v úmyslu pořídit moderní kotel na spalování kusového dřeva, včetně akumulace a řízení, a dále speciální dokončovací robot. Ten bude provádět dokončování výrobků v kratších časech. Dále je v plánu pořízení dvou kolaboratorních robotů, kteří poběží v nepřetržitém cyklu, bez prostojů způsobených lidskou obsluhou.
A FMP hodlá též i v provozovně Humpolec zefektivnit chlazení výměnou stávajícího jednookruhového systému za dvouokruhový a instalovat tzv. „freecooling“ – efektivní systém využívající chladu venkovního prostředí. Každé z plánovaných opatření mimo jiné významně ušetří energii.

Tři kroky

V rámci energetické analýzy provozu, která měla identifikovat energeticky kritická místa, vhodné k zavedení účinných nápravných opatření, byly nalezeny tři vhodné možné realizace:

  • Optimalizace spotřeby energií formou modernizace centrálního systému chla-zení výrobních strojů, včetně systému Freecooling.
  • Výměna části výrobního zařízení na lisování plastů. Dva zastaralé lisy typu CS byly nahrazeny dvoukomponentním lisem Arburg ALLRounder 470 S.
  • Rekonstrukce zdrojů tepla a úpravy napojené otopné soustavy. Kotelna obsa-hovala celkem čtyři zastaralé kotle na biomasu, které byly na konci životnosti a měly nízkou účinnost. Byly nahrazeny dvěma vysoce účinnými, nízkoemis-ními kotli značky Fröling.

Přínosy – fakta a čísla

Především úspora spotřeby energie, ta by měla činit až 28,13 % ročně. S tím souvisí i relativně velké snížení finančních nákladů, takže doba návratnosti investice je poměrně krátká – 5,4 let.

Došlo také k příkonovému odlehčení provozu Ládví. Z hlediska životního prostředí a udržitelného rozvoje dojde ke snížení emisí CO2, a to ročně o cca 249 t. Nové technologie jsou vysoce moderní a uživatelsky přívětivé, díky tomu poklesnou i náklady na pravidelnou údržbu, především strojů (vstřikolisu) a nové kotelny. Celkově se uspoří dvě pracovní místa.

Modernizovaný chladicí systém nahradil starší málo efektivní, a jsou striktně oddělené a řízené dva okruhy chlazení pro formy a pro samotné stroje.
Kotelna, kromě úspory paliva, přinese i čistší, méně prašné prostředí a společnost FMP dokáže i nadále využívat zelenou biomasu z pozemků v okolí.
Kotle jsou s efektivním spalováním a nízkoemisní.

Náklady na obsluhu a údržbu kotelny se snížily až o polovinu a výstupy z nových kotlů jsou nízkoodpadové.
Dvoukomponentní vstřikolis přinese kromě energetické úspory i důležitou konkurenční výhodu, protože díky jeho pořízení lze vyrábět specializované výrobky, které firma ještě nedávno nebyla schopna produkovat = nové obchodní příležitosti na trhu.

Program Úspory energie od ČMZRB přináší podnikatelům bez rozdílu velikosti bezúročné úvěry na realizaci projektů, které přináší min. 10% úsporu energie. Může jít například o zateplení budovy určené k podnikání, výměnu osvětlení, oken, nové rozvody elektřiny, plynu, vody, využití obnovitelných zdrojů energie v podnikání apod. Vedle nulové úrokové sazby poskytuje ČMZRB ještě příspěvek na pořízení energetického posudku až do výše 250 tis. Kč.

Program Expanze nabízí malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry na pořízení nových strojů, zařízení, technologií, programů, licencí, software, nemovitostí a jejich rekonstrukci.

Oba programy jsou financovány ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a určeny na realizaci projektů na území ČR, vyjma hlavního města Prahy.

Autor: Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit