Témata

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

O tom, že se nemýlil, svědčí fakt, že jeho firma je na trhu již 13 let a je v oboru úspěšná. K úspěchu, a zejména k růstu jsou však vždy potřeba finance. To bylo důvodem, proč firma Šimůnek začala v roce 2017 spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Společnost Šimůnek se zabývá přesným obráběním všech běžných materiálů, jako jsou ocel, hliník či mosaz, pomocí CNC technologií. Specializuje se především na malou a středně velkou sériovou výrobu přesných dílců podle projektové dokumentace zákazníků. Disponuje výrobními a skladovými prostory o celkové rozloze 4 000 m2. Prostory, které aktuálně nepotřebuje pro vlastní činnost, firma pronajímá, přičemž do budoucna počítá s možností jejich využití pro případné rozšiřování své činnosti.

„Milníkem v naší výrobě byl rok 2011, kdy jsme koupili větší výrobní prostory v Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj) a přestěhovali tam výrobní halu a zázemí firmy,“ vzpomíná Jan Šimůnek. „Rozšířili jsme výrobní park o dva automaty CNC, a mohli tak lépe akceptovat tehdejší výrobní požadavky zákazníků.“

Investovat do kvality

V rámci kooperační spolupráce s dlouhodobě ověřenými dodavateli je dnes firma schopna zajistit všechny běžné druhy povrchových úprav. Podle slov majitele jí pozitivní přístup k investicím umožňuje pružné rozšiřování výroby dle potřeb zákazníků, s nimiž vytváří dlouhodobé partnerské vztahy. Zefektivnění výrobních, kontrolních i dalších firemních procesů je jednou z klíčových aktivit strategického plánu rozvoje firmy, jehož cílem je upevnění pozice na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti a navýšení tržního podílu.

Společnost Šimůnek se zabývá přesným obráběním všech běžných materiálů, jako jsou ocel, hliník či mosaz, pomocí CNC technologií. (Zdroj: Firma Šimůnek)

Hlavními produkty společnosti jsou vysoce kvalitní elektromagnetické systémy a komponenty pro průmysl. Dále se firma zabývá výrobou hydraulických prvků a dílů pro průmyslové, medicinální a laboratorní zařízení. Do jejího portfolia patří i komponenty do různých strojů, například dřevoobráběcích či strojů na zpracování papíru, na výrobu obalů z fólií, na zpracování skla a do strojů pro potravinářský průmysl. A za zmínku bezesporu stojí i komponenty pro výrobu tlakových lahví.

Náš strojový park sestává z 11 dlouhotočných CNC strojů, kde obrábíme Ø 4–42 mm a ze dvou strojů Mori Seiki, kde se obrábí Ø 30–80 mm z tyčového materiálu a Ø 30–355 mm v přírubové verzi,“ přibližuje podrobnosti Jan Šimůnek. „Pro výrobu nerotačních dílců je využíván CNC stroj Haas. Odmaštění výrobků probíhá v pračce SUMA WIR 44/OSK. Jakost dílců je kontrolována základními měřidly, digitálním výškoměrem, profil projektorem a souřadnicovým měřicím přístrojem Zeiss, který byl zakoupen v roce 2018. V roce 2019 jsme zakoupili stroj pro laserový automatický popis obráběných dílů. Těsně před vypuknutím koronavirové krize jsme uskutečnili vysokou investici. Zakoupili jsme linku pro průmyslové čištění obráběných dílců, čímž byla navýšena přidaná hodnota výroby.“

Mít zájem a učit se

V současné době dává firma Šimůnek práci celkem 35 zaměstnancům, od pozice obráběč kovů přes seřizovače, mistra výroby a dalším.

„Lidé k nám přicházejí z různých profesí, ne všichni jsou vyučeni či vystudovaní v oboru kovovýroba a strojírenství,“ říká Jan Šimůnek. „Nicméně mladí lidé, kteří u nás zůstávají, mají zájem o obor a učení se novým věcem."

Firma se soustředí na neustálé zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. Proto investuje do odborných školení pro jednotlivé pracovních pozice.

„Jedno z posledních školení proběhlo v rámci pořízení nového softwaru v roce 2019,“ říká Jan Šimůnek. „Jednalo se o školení systému SOLID WORKS a CAM WORKS. Zaměstnanci byli proškoleni jak v základním, tak v pokročilém rozhraní, konstrukci a modelování. Na základě získaných dovedností jsme pak mohli zefektivnit a urychlit výrobní a kontrolní procesy. Díky simulacím bylo totiž možné zajistit vyšší přesnost obrábění, kvalitněji a efektivněji využívat výrobní potenciál a strojový park, včetně zvýšené efektivity a preciznosti kontroly kvality. Naši lidé jsou nyní schopni vytvářet modely, sestavy, vlastní pohledy a exportovat data do nejrůznějších systémů.“

Management firmy pak tvoří lidé, kteří se zabývají logistikou výroby, skladovou logistikou, poptávkovým řízení, technologickými postupy a integraovaným systémem řízení.

Lidé sem přicházejí z různých profesí, ne všichni jsou vyučeni či vystudovaní v oboru kovovýroba a strojírenství. (Zdroj: Firma Šimůnek)

Covid-19: před ním a po něm

Rozvoj firmy je však nutné uváženě financovat za pomoci spolehlivých partnerů. Finančními partnery firmy Šimůnek byly a jsou především ČSOB Leasing, ČSOB a Českomoravská záruční a rozvojová banka.

S ČMZRB spolupracujeme od roku 2017, kdy jsme pro projekt našeho rozšíření využili Program Expanze Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na základě Výzvy I,“ vzpomíná Šimůnek. „Další projekt Programu Expanze proběhl v roce 2018 a 2019. Díky těmto projektům byl zajištěn stabilní růst firmy, rozšiřování výrobních kapacit, zkvalitňování oddělení kontroly a růst přidané hodnoty vyráběných dílců. To umožnilo firmě pružně reagovat na poptávky a měnící se požadavky zákazníků. Díky těmto projektům jsme mohli též zakoupit 3D souřadnicový měřicí přístroj, a můžeme tak vyrábět i rozměrově náročnější dílce.“

Firmě Šimůnek se dařilo, zákazníci byli spokojeni, objednávek přibývalo. Bohužel, ani hylvátským strojařům, stejně jako celé naší zemi, i bezmála celému světu, se nevyhnula epidemie covid-19.

„V důsledku opatření k zamezení šíření koronavirové infekce začalo docházet k opožděným platbám od odběratelů, což zapříčinilo nedostatek finančních prostředků pro platby dodavatelům, provozních nákladů, a především pro plnění mzdových nákladů za zaměstnance,“ rekapituluje Jan Šimůnek. „Současně došlo k omezení a následnému uzavření hutí v zahraničí a dodavatelé materiálu měli omezené skladové zásoby. Došlo tedy k nedostatku dostupného materiálu pro výrobu. Kvůli zajištění výrobního procesu, alespoň na omezené časové období, byla firma nucena se předzásobit velkým množstvím materiálu, který byl ještě dostupný, což bylo nákladově velmi náročné. Docházelo a stále dochází k problémům s logistikou, dopravou, a především s cenou materiálu, která se značně navýšila, což nepředvídatelně zvyšuje náklady firmy na výrobu. Produkce se následně prodražuje a opožďuje kvůli dodávkám materiálu.“

Také zákazníci informovali svého dodavatele o očekávaném propadu odběrů o několik desítek procent, některé strojírenské firmy klesly na nižší provozní kapacitu, některé dokonce musely být dočasně uzavřeny.

„Pokles objednávek se začíná již projevovat i v našem portfoliu, na základě prognóz odhadujeme propad o 20–30 %,“ konstatuje Šimůnek. „Všechny plánované investice byly pozastaveny. Další rekonstrukce firemních prostor byla zrušena a odložena na neurčito.

Hlavními produkty společnosti jsou vysoce kvalitní elektromagnetické systémy a komponenty pro průmysl. (Zdroj: Firma Šimůnek)

Pro firmu i její lidi

Ve chvíli, kdy započala opatření k zamezení šíření koronavirové infekce, firma spustila hloubkovou kontrolu finanční situace. Jakmile začalo docházet ke zpožďování plateb, dodavatelé materiálu avizovali budoucí problémy s dodávkami a zákazníci již předpokládali pokles objednávek, firma Šimůnek začala neprodleně hledat možnost finanční podpory, která by zajistila chod firmy v případě dalšího prohlubování finančních problémů. Z médií Jan Šimůnek zjistil, že ČMZRB nabízí možnosti finanční podpory právě pro eliminaci dopadu pandemie. Vzhledem k výborným zkušenostem z předchozí spolupráce s ČMZRB se rozhodl program COVID, jak byl tento záchranný kruh pro české firmy nazván, neprodleně využít.

Dnes může Jan Šimůnek již hodnotit. Říká: „Využití programu COVID zajistilo firmě především jistoty. Jistotu budoucího chodu firmy, a především možnost udržet zaměstnance. Jistotu, že nebude nutné propouštět. Naopak firma je nyní ve fázi zavádění nových systémů a došlo k přijetí nových zaměstnanců, které bude možné ve firmě udržet. Dále jistotu, v případě nutnosti firmu uzavřít kvůli nařízení hygieny, popřípadě kvůli provozním důvodům a podobně, že firma bude schopna v určitém časovém horizontu tuto situaci finančně ustát. Dále bylo zabezpečeno, že bude možné pokrýt vyšší náklady na pořízení materiálu a bude možné i přes vyšší výrobní náklady uspokojit poptávku zákazníků.“

Ačkoli tedy letos jeho firma očekává propad o 20–30 %, neztrácí optimismus.

Dále se firma zabývá výrobou hydraulických prvků a dílů pro průmyslové, medicinální a laboratorní zařízení. (Zdroj: Firma Šimůnek)„

Již jsme pozastavili investice a nastavili jsme úsporný režim,“ konstatuje. „Očekáváme, že tento útlum bude trvat příští dva roky. Po tuto dobu se chceme zaměřit na reorganizaci firmy a pracovních procesů. Též se zaměříme na zkvalitňování technologie a výroby. Věříme, že díky spojení kvalitního vedení, šikovných a pracovitých lidí a podstatné finanční pomoci pro nás budoucnost bude opět znamenat úspěch na trhu i růst.“

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit