Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

O tom, že se nemýlil, svědčí fakt, že jeho firma je na trhu již 13 let a je v oboru úspěšná. K úspěchu, a zejména k růstu jsou však vždy potřeba finance. To bylo důvodem, proč firma Šimůnek začala v roce 2017 spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Společnost Šimůnek se zabývá přesným obráběním všech běžných materiálů, jako jsou ocel, hliník či mosaz, pomocí CNC technologií. Specializuje se především na malou a středně velkou sériovou výrobu přesných dílců podle projektové dokumentace zákazníků. Disponuje výrobními a skladovými prostory o celkové rozloze 4 000 m2. Prostory, které aktuálně nepotřebuje pro vlastní činnost, firma pronajímá, přičemž do budoucna počítá s možností jejich využití pro případné rozšiřování své činnosti.

„Milníkem v naší výrobě byl rok 2011, kdy jsme koupili větší výrobní prostory v Ústí nad Orlicí (Pardubický kraj) a přestěhovali tam výrobní halu a zázemí firmy,“ vzpomíná Jan Šimůnek. „Rozšířili jsme výrobní park o dva automaty CNC, a mohli tak lépe akceptovat tehdejší výrobní požadavky zákazníků.“

Reklama
Reklama
Reklama

Investovat do kvality

V rámci kooperační spolupráce s dlouhodobě ověřenými dodavateli je dnes firma schopna zajistit všechny běžné druhy povrchových úprav. Podle slov majitele jí pozitivní přístup k investicím umožňuje pružné rozšiřování výroby dle potřeb zákazníků, s nimiž vytváří dlouhodobé partnerské vztahy. Zefektivnění výrobních, kontrolních i dalších firemních procesů je jednou z klíčových aktivit strategického plánu rozvoje firmy, jehož cílem je upevnění pozice na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti a navýšení tržního podílu.

Společnost Šimůnek se zabývá přesným obráběním všech běžných materiálů, jako jsou ocel, hliník či mosaz, pomocí CNC technologií. (Zdroj: Firma Šimůnek)

Hlavními produkty společnosti jsou vysoce kvalitní elektromagnetické systémy a komponenty pro průmysl. Dále se firma zabývá výrobou hydraulických prvků a dílů pro průmyslové, medicinální a laboratorní zařízení. Do jejího portfolia patří i komponenty do různých strojů, například dřevoobráběcích či strojů na zpracování papíru, na výrobu obalů z fólií, na zpracování skla a do strojů pro potravinářský průmysl. A za zmínku bezesporu stojí i komponenty pro výrobu tlakových lahví.

Náš strojový park sestává z 11 dlouhotočných CNC strojů, kde obrábíme Ø 4–42 mm a ze dvou strojů Mori Seiki, kde se obrábí Ø 30–80 mm z tyčového materiálu a Ø 30–355 mm v přírubové verzi,“ přibližuje podrobnosti Jan Šimůnek. „Pro výrobu nerotačních dílců je využíván CNC stroj Haas. Odmaštění výrobků probíhá v pračce SUMA WIR 44/OSK. Jakost dílců je kontrolována základními měřidly, digitálním výškoměrem, profil projektorem a souřadnicovým měřicím přístrojem Zeiss, který byl zakoupen v roce 2018. V roce 2019 jsme zakoupili stroj pro laserový automatický popis obráběných dílů. Těsně před vypuknutím koronavirové krize jsme uskutečnili vysokou investici. Zakoupili jsme linku pro průmyslové čištění obráběných dílců, čímž byla navýšena přidaná hodnota výroby.“

Mít zájem a učit se

V současné době dává firma Šimůnek práci celkem 35 zaměstnancům, od pozice obráběč kovů přes seřizovače, mistra výroby a dalším.

„Lidé k nám přicházejí z různých profesí, ne všichni jsou vyučeni či vystudovaní v oboru kovovýroba a strojírenství,“ říká Jan Šimůnek. „Nicméně mladí lidé, kteří u nás zůstávají, mají zájem o obor a učení se novým věcem."

Firma se soustředí na neustálé zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců. Proto investuje do odborných školení pro jednotlivé pracovních pozice.

„Jedno z posledních školení proběhlo v rámci pořízení nového softwaru v roce 2019,“ říká Jan Šimůnek. „Jednalo se o školení systému SOLID WORKS a CAM WORKS. Zaměstnanci byli proškoleni jak v základním, tak v pokročilém rozhraní, konstrukci a modelování. Na základě získaných dovedností jsme pak mohli zefektivnit a urychlit výrobní a kontrolní procesy. Díky simulacím bylo totiž možné zajistit vyšší přesnost obrábění, kvalitněji a efektivněji využívat výrobní potenciál a strojový park, včetně zvýšené efektivity a preciznosti kontroly kvality. Naši lidé jsou nyní schopni vytvářet modely, sestavy, vlastní pohledy a exportovat data do nejrůznějších systémů.“

Management firmy pak tvoří lidé, kteří se zabývají logistikou výroby, skladovou logistikou, poptávkovým řízení, technologickými postupy a integraovaným systémem řízení.

Lidé sem přicházejí z různých profesí, ne všichni jsou vyučeni či vystudovaní v oboru kovovýroba a strojírenství. (Zdroj: Firma Šimůnek)

Covid-19: před ním a po něm

Rozvoj firmy je však nutné uváženě financovat za pomoci spolehlivých partnerů. Finančními partnery firmy Šimůnek byly a jsou především ČSOB Leasing, ČSOB a Českomoravská záruční a rozvojová banka.

S ČMZRB spolupracujeme od roku 2017, kdy jsme pro projekt našeho rozšíření využili Program Expanze Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na základě Výzvy I,“ vzpomíná Šimůnek. „Další projekt Programu Expanze proběhl v roce 2018 a 2019. Díky těmto projektům byl zajištěn stabilní růst firmy, rozšiřování výrobních kapacit, zkvalitňování oddělení kontroly a růst přidané hodnoty vyráběných dílců. To umožnilo firmě pružně reagovat na poptávky a měnící se požadavky zákazníků. Díky těmto projektům jsme mohli též zakoupit 3D souřadnicový měřicí přístroj, a můžeme tak vyrábět i rozměrově náročnější dílce.“

Firmě Šimůnek se dařilo, zákazníci byli spokojeni, objednávek přibývalo. Bohužel, ani hylvátským strojařům, stejně jako celé naší zemi, i bezmála celému světu, se nevyhnula epidemie covid-19.

„V důsledku opatření k zamezení šíření koronavirové infekce začalo docházet k opožděným platbám od odběratelů, což zapříčinilo nedostatek finančních prostředků pro platby dodavatelům, provozních nákladů, a především pro plnění mzdových nákladů za zaměstnance,“ rekapituluje Jan Šimůnek. „Současně došlo k omezení a následnému uzavření hutí v zahraničí a dodavatelé materiálu měli omezené skladové zásoby. Došlo tedy k nedostatku dostupného materiálu pro výrobu. Kvůli zajištění výrobního procesu, alespoň na omezené časové období, byla firma nucena se předzásobit velkým množstvím materiálu, který byl ještě dostupný, což bylo nákladově velmi náročné. Docházelo a stále dochází k problémům s logistikou, dopravou, a především s cenou materiálu, která se značně navýšila, což nepředvídatelně zvyšuje náklady firmy na výrobu. Produkce se následně prodražuje a opožďuje kvůli dodávkám materiálu.“

Také zákazníci informovali svého dodavatele o očekávaném propadu odběrů o několik desítek procent, některé strojírenské firmy klesly na nižší provozní kapacitu, některé dokonce musely být dočasně uzavřeny.

„Pokles objednávek se začíná již projevovat i v našem portfoliu, na základě prognóz odhadujeme propad o 20–30 %,“ konstatuje Šimůnek. „Všechny plánované investice byly pozastaveny. Další rekonstrukce firemních prostor byla zrušena a odložena na neurčito.

Hlavními produkty společnosti jsou vysoce kvalitní elektromagnetické systémy a komponenty pro průmysl. (Zdroj: Firma Šimůnek)

Pro firmu i její lidi

Ve chvíli, kdy započala opatření k zamezení šíření koronavirové infekce, firma spustila hloubkovou kontrolu finanční situace. Jakmile začalo docházet ke zpožďování plateb, dodavatelé materiálu avizovali budoucí problémy s dodávkami a zákazníci již předpokládali pokles objednávek, firma Šimůnek začala neprodleně hledat možnost finanční podpory, která by zajistila chod firmy v případě dalšího prohlubování finančních problémů. Z médií Jan Šimůnek zjistil, že ČMZRB nabízí možnosti finanční podpory právě pro eliminaci dopadu pandemie. Vzhledem k výborným zkušenostem z předchozí spolupráce s ČMZRB se rozhodl program COVID, jak byl tento záchranný kruh pro české firmy nazván, neprodleně využít.

Dnes může Jan Šimůnek již hodnotit. Říká: „Využití programu COVID zajistilo firmě především jistoty. Jistotu budoucího chodu firmy, a především možnost udržet zaměstnance. Jistotu, že nebude nutné propouštět. Naopak firma je nyní ve fázi zavádění nových systémů a došlo k přijetí nových zaměstnanců, které bude možné ve firmě udržet. Dále jistotu, v případě nutnosti firmu uzavřít kvůli nařízení hygieny, popřípadě kvůli provozním důvodům a podobně, že firma bude schopna v určitém časovém horizontu tuto situaci finančně ustát. Dále bylo zabezpečeno, že bude možné pokrýt vyšší náklady na pořízení materiálu a bude možné i přes vyšší výrobní náklady uspokojit poptávku zákazníků.“

Ačkoli tedy letos jeho firma očekává propad o 20–30 %, neztrácí optimismus.

Dále se firma zabývá výrobou hydraulických prvků a dílů pro průmyslové, medicinální a laboratorní zařízení. (Zdroj: Firma Šimůnek)„

Již jsme pozastavili investice a nastavili jsme úsporný režim,“ konstatuje. „Očekáváme, že tento útlum bude trvat příští dva roky. Po tuto dobu se chceme zaměřit na reorganizaci firmy a pracovních procesů. Též se zaměříme na zkvalitňování technologie a výroby. Věříme, že díky spojení kvalitního vedení, šikovných a pracovitých lidí a podstatné finanční pomoci pro nás budoucnost bude opět znamenat úspěch na trhu i růst.“

Reklama
Související články
Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu

Pomáháme podnikatelům a obcím růst. To je motto Českomoravské záruční a rozvojové banky, která právě za tímto účelem byla již v raných 90. letech minulého století založena. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit