Témata
Reklama

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Pořízení i obnova strojního parku je proto často spojena s cizími zdroji, tedy s externím financováním. Investor stojí před volbou z řady možností napříč institucemi, produkty a službami. První křižovatkou při rozhodování o financování stroje je většinou volba mezi bankou a leasingovou společností.

Reklama
Reklama
Banka se může na první pohled jevit jako ideální partner pro pořízení technologie, a často to bez ní opravdu nejde. Jejím řešením je úvěr. Banka ale naráží na schopnost posoudit pořizovaný stroj. Technologii nemusí rozumět, nevnímá ji a soustředí se jen na výsledky hospodaření společnosti. Výsledkem například bývá, že požadované zajištění případu je neúměrné (zástava násobně dražší nemovitostí apod.). Přestože průběh bude hladký, může tímto klientovi svázat ruce pro další investice. Každým dalším společně realizovaným obchodem si klienta k sobě připoutává a znesnadňuje jeho příští rozhodování. Přestože banka tzv. vidí klientovi denně pod ruce, je třeba se připravit na vyšší administrativní zátěž a delší dobu schvalování.

Další možná cesta

Leasingová společnost na druhé straně, pokud zvolíte tu správnou, stroji rozumí a velmi často zajistí své riziko pouze na něm. Jejím produktem bude úvěr nebo leasing. Najít ovšem tu správnou není jednoduché, většina je orientovaná (minimálně historicky) na financování aut. Řada postupů a produktů je stavěna právě na ně. Charakter auta a stroje je ale odlišný, a proto šablonovitý přístup z masivního financování aut nemusí odpovídat. Klient pořizující strojní vybavení potřebuje většinou individuální a flexibilní řešení.

Majetkovým propojení finančních institucí dochází v posledních letech k mazání rozdílů mezi nimi i jejich produkty. Celý sektor je navíc zasažen obrovskou zátěží regulace ze strany státu a v kombinaci s nedostatkem pracovní síly sahá k „automatizaci“ svého přístupu čím dál více firem. Na tyto skutečnosti doplácí klient, stejně jako na pokročilý marketing a skutečnost, že reálná zkušenost s bankovním produktem přichází až po podpisu smlouvy.

Nebylo by seriózní přicházet jen s negací. Zajímavé a funkční produkty existují. Problém spočívá v tom, že financujících institucí je mnoho, jejich nabídka velká, dynamicky se měnící. Pro klienta je poskládání této mozaiky, aby dávala smysl, bez přímého vhledu do těchto institucí minimálně obtížné. Proto nabízím třetí cestu z pomyslné křižovatky, nebo spíše zkratku na ní. Tou je oslovení specializované zprostředkovatelské firmy.

Řeč banky i zájem klienta

Kvalitní zprostředkovatel se realizací obchodů ve velkém objemu i počtu, častou komunikací s bankovními domy a trhem, a určitou nezávislostí, dostává vůči bance do výhodnějšího postavení než klient. Hovoří řečí bank a rozumí jí, ale má zájem na úspěšné realizaci investice. Pracuje na individuální bázi a umí nabídnout celý trh. Těžko najdete na trhu jednu finanční instituci, která zvládne nabídnout všem profesím a branžím individuální a smysluplné řešení financování. Financování svářečky nebo automobilu by se logicky mělo lišit od financování laseru. Banka, nebo leasingová společnost, vždy nabídne jen jedno (své) řešení, odpovídající jejímu zaměření. Navíc při realizaci nákupu do hry vstupují i ostatní přidružené produkty, jako jsou dotace z EU, produkty ČMZRB, pojištění apod. I toto zadání řeší specializovaný zprostředkovatel, díky přehledu o celém trhu, lépe než například banka. Klient tak dostane celý balíček služeb, které jsou společně kompatibilní.

Umět hledat řešení

V ČR má pojem „zprostředkování“ nebo „finanční poradenství“ určitý pejorativní nádech, přesto si myslím, že právě tento způsob je budoucností financování strojů a technologií. Tak, jak je často investice do stroje unikátní, musí být připravena i po stránce finanční. Čím dál unifikovanější banky toto pole pozvolna opouštějí.

Má zkušenost vychází z dlouholeté působnosti v oboru, nyní z praxe ve společnosti Leasing Partner Group. Ta pracuje způsobem, kdy výrobní společnost zadá jedné instituci své konkrétní představy o financování a ta následně vyhledá napříč trhem odpovídající řešení. Řešení je třeba i kombinací různých produktů různých společností, což je na trhu financování strojů a technologií nové. Nutno podotknout, že kromě vyhledání firma pochopitelně financování na klíč i připraví, zpracuje a v dané finanční instituci i schválí. Ve své podstatě se tak nejedná o prosté zprostředkování jako spíše o externí zpracování financování od vybraných partnerů na trhu.
Zvažte i tuto možnost při úvaze o vašich dalších investicích.

Tomáš Dokulil

Leasing Partner Group s.r. o.

dokulil@leasingpartner.cz

Reklama
Vydání #1,2
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit