Témata
Reklama

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Pořízení i obnova strojního parku je proto často spojena s cizími zdroji, tedy s externím financováním. Investor stojí před volbou z řady možností napříč institucemi, produkty a službami. První křižovatkou při rozhodování o financování stroje je většinou volba mezi bankou a leasingovou společností.

Reklama
Reklama
Reklama
Banka se může na první pohled jevit jako ideální partner pro pořízení technologie, a často to bez ní opravdu nejde. Jejím řešením je úvěr. Banka ale naráží na schopnost posoudit pořizovaný stroj. Technologii nemusí rozumět, nevnímá ji a soustředí se jen na výsledky hospodaření společnosti. Výsledkem například bývá, že požadované zajištění případu je neúměrné (zástava násobně dražší nemovitostí apod.). Přestože průběh bude hladký, může tímto klientovi svázat ruce pro další investice. Každým dalším společně realizovaným obchodem si klienta k sobě připoutává a znesnadňuje jeho příští rozhodování. Přestože banka tzv. vidí klientovi denně pod ruce, je třeba se připravit na vyšší administrativní zátěž a delší dobu schvalování.

Další možná cesta

Leasingová společnost na druhé straně, pokud zvolíte tu správnou, stroji rozumí a velmi často zajistí své riziko pouze na něm. Jejím produktem bude úvěr nebo leasing. Najít ovšem tu správnou není jednoduché, většina je orientovaná (minimálně historicky) na financování aut. Řada postupů a produktů je stavěna právě na ně. Charakter auta a stroje je ale odlišný, a proto šablonovitý přístup z masivního financování aut nemusí odpovídat. Klient pořizující strojní vybavení potřebuje většinou individuální a flexibilní řešení.

Majetkovým propojení finančních institucí dochází v posledních letech k mazání rozdílů mezi nimi i jejich produkty. Celý sektor je navíc zasažen obrovskou zátěží regulace ze strany státu a v kombinaci s nedostatkem pracovní síly sahá k „automatizaci“ svého přístupu čím dál více firem. Na tyto skutečnosti doplácí klient, stejně jako na pokročilý marketing a skutečnost, že reálná zkušenost s bankovním produktem přichází až po podpisu smlouvy.

Nebylo by seriózní přicházet jen s negací. Zajímavé a funkční produkty existují. Problém spočívá v tom, že financujících institucí je mnoho, jejich nabídka velká, dynamicky se měnící. Pro klienta je poskládání této mozaiky, aby dávala smysl, bez přímého vhledu do těchto institucí minimálně obtížné. Proto nabízím třetí cestu z pomyslné křižovatky, nebo spíše zkratku na ní. Tou je oslovení specializované zprostředkovatelské firmy.

Řeč banky i zájem klienta

Kvalitní zprostředkovatel se realizací obchodů ve velkém objemu i počtu, častou komunikací s bankovními domy a trhem, a určitou nezávislostí, dostává vůči bance do výhodnějšího postavení než klient. Hovoří řečí bank a rozumí jí, ale má zájem na úspěšné realizaci investice. Pracuje na individuální bázi a umí nabídnout celý trh. Těžko najdete na trhu jednu finanční instituci, která zvládne nabídnout všem profesím a branžím individuální a smysluplné řešení financování. Financování svářečky nebo automobilu by se logicky mělo lišit od financování laseru. Banka, nebo leasingová společnost, vždy nabídne jen jedno (své) řešení, odpovídající jejímu zaměření. Navíc při realizaci nákupu do hry vstupují i ostatní přidružené produkty, jako jsou dotace z EU, produkty ČMZRB, pojištění apod. I toto zadání řeší specializovaný zprostředkovatel, díky přehledu o celém trhu, lépe než například banka. Klient tak dostane celý balíček služeb, které jsou společně kompatibilní.

Umět hledat řešení

V ČR má pojem „zprostředkování“ nebo „finanční poradenství“ určitý pejorativní nádech, přesto si myslím, že právě tento způsob je budoucností financování strojů a technologií. Tak, jak je často investice do stroje unikátní, musí být připravena i po stránce finanční. Čím dál unifikovanější banky toto pole pozvolna opouštějí.

Má zkušenost vychází z dlouholeté působnosti v oboru, nyní z praxe ve společnosti Leasing Partner Group. Ta pracuje způsobem, kdy výrobní společnost zadá jedné instituci své konkrétní představy o financování a ta následně vyhledá napříč trhem odpovídající řešení. Řešení je třeba i kombinací různých produktů různých společností, což je na trhu financování strojů a technologií nové. Nutno podotknout, že kromě vyhledání firma pochopitelně financování na klíč i připraví, zpracuje a v dané finanční instituci i schválí. Ve své podstatě se tak nejedná o prosté zprostředkování jako spíše o externí zpracování financování od vybraných partnerů na trhu.
Zvažte i tuto možnost při úvaze o vašich dalších investicích.

Tomáš Dokulil

Leasing Partner Group s.r. o.

dokulil@leasingpartner.cz

Reklama
Vydání #1,2
Firmy
Související články
Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Související články
Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu

Pomáháme podnikatelům a obcím růst. To je motto Českomoravské záruční a rozvojové banky, která právě za tímto účelem byla již v raných 90. letech minulého století založena. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit