Témata

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly
„Spolupráce s ČMZRB probíhala opravdu skvěle! Všichni lidé, s nimiž jsem přišel do styku, byli velmi vstřícní a skutečně se snažili naše věci řešit,“ říká Martin Kaše.(Zdroj: Kaletech)

MM: Dnes jste majitelem a současně ředitelem úspěšné firmy. Jaké byly vaše začátky?

M. Kaše:
K tomuto odvětví jsem se dostal vlastně náhodou. V 90. letech minulého století jsem se věnoval zcela jiné oblasti podnikání, konkrétně živočišné výrobě. Ta však posléze začala přinášet neúměrně vysoká rizika. Tak jsem tuto oblast opustil a stal jsem se zaměstnancem firmy, jejíž obor souzněl s mým vzděláním – se strojírenstvím. Dnes je to naše konkurence, ale musím říci, že právě tam jsem se tohle řemeslo vyučil. Když za čas nastoupil nový vedoucí, se kterým jsme si nepadli do oka, tak jsem firmu opustil. A protože jsem věděl, že v tehdejším Československu není žádné zastoupení značky Robatech, oslovil jsem výrobce a stal jsem se autorizovaným, exkluzivním zástupcem této značky.

Začínal jsem tak, jak se začíná – jako fyzická osoba, v pronajaté garáži. Všechno jsem si dělal sám, od manuální práce na servisu, instalací nových zařízení a zpracování administrativy. Když se podnikání později začalo rozbíhat, přišlo „s.r.o.čko“, přišla sekretářka, přišel servisní technik... Potom můj starší syn dokončil školu a domluvili jsme se, že chce získat zkušenosti, a tak u nás bude nějakou dobu pracovat.

MM: Jak a proč vlastně začala vaše spolupráce s ČMZRB?

M. Kaše:
Z počátku jsme měli pronajaté prostory v Plzni. Ty se však posléze pro nás staly malými, takže když se v roce 2008 naskytla příležitost areál, v němž nyní sídlíme a který jsem částečně zdědil, odkoupit od dalších příbuzných, udělal jsem to a pustil se do rekonstrukce. Dnes, zhruba po 12 letech mohu říci, že je zrekonstruovaný a zcela funkční. Máme tady prostory, kde se můžeme rozvíjet a – abych tak řekl – „košatit“ naše plány. A právě při finalizaci této rekonstrukce nám pomohla Českomoravská záruční a rozvojová banka. Předloni, když jsme stáli před rekonstrukcí poslední a největší budovy ze všech našich objektů, jsme s ní začali spolupracovat. V podstatě to byl nápad naší paní bankéřky z banky komerčního typu, jejíž jsme klienty. A pak se rozběhl ten proces kombinovaného úvěru, kdy výhodami úvěru od ČMZRB byla jednak skutečnost, že jsme získali dotované úroky, což představuje nemalé peníze, které „nenajdete na chodníku“, a pak samozřejmě záruky. Pokud firma nevlastní potřebné množství majetku, kterým může ručit, což byl náš případ, bez ČMZRB na komerční úvěr nedosáhne.

MM: Využili jste tedy dva z jejich programů – Expanze-úvěr a Záruka 2015 až 2023. O záruce jste již hovořil, můžete mi prosím ještě přiblížit, jak jste využili program Expanze-úvěr?

M. Kaše:
Program Expanze v podstatě pro nás znamenal, že ve chvíli, kdy jsme potřebovali peníze na financování našich projektů, ČMZRB poskytla bezúročný úvěr, respektive úvěr, jehož úroky jsou dotované. Stále se jednalo o tu naši rozsáhlou rekonstrukci, o níž jsem mluvil. U rekonstrukce totiž předem těžko spočítáte, kolik přesně bude stát. Pokud je to budova, která je stará 200 let, můžete narazit doslova na jakýkoli problém, který projekt dokáže velmi prodražit.

Průmyslové lepení je zastoupeno ve všech segmentech – od výroby papíru, balení přes výrobu nábytku, výrobu zdravotních a hygienických pomůcek až po stavební nebo automobilový průmysl. (Zdroj: Kaletech)

MM: Mohu se zeptat, o jaký celkový objem financí nakonec šlo?

M. Kaše:
Určitě, to není tajemství. Šlo o investici ve výši zhruba 40 milionů.

MM: Pokud byste tehdy nebyli oslovili ČMZRB, o kolik by se podle vás mohla celková částka zhruba navýšit?

M. Kaše:
Asi podstatně, ale já především nevím, jestli bez záruk od ČMZRB by to vůbec bylo možné realizovat. Pokud nedisponujete majetkem, který by bylo možné dát jako záruku, čímž jsme v dostatečné míře tehdy nedisponovali, asi by to byl neřešitelný problém.

MM: Jak spolupráce s ČMZRB probíhala?

M. Kaše:
Opravdu skvěle! Všichni lidé, s nimiž jsem přišel do styku, byli velmi vstřícní a skutečně se snažili naše věci řešit. Snad jediné „procesní úskalí“ bylo, že
neakceptují dokumenty formou elektronické komunikace. Musíte tam osobně jít, anebo je poslat doporučeně poštou. Neakceptují ani zaslání do datové schránky. Prostě to musíte vyřešit fyzicky. Ale jinak jsem měl vždy ze spolupráce s lidmi z ČMZRB výborný pocit. Ti, se kterými jsem přišel do styku, byli vždy maximálně vstřícní a snažili se věci řešit tak, aby se co nejrychleji posouvaly.

MM: Dostal jste tedy svou firmu do stavu, kdy měla bezesporu vykročeno k úspěchu. Ale letos nastala „koronakrize“. Nepřekazila vám plány a nezabrzdila vás v růstu?

M. Kaše:
Průmyslovému lepení se naštěstí u nás v republice věnuje velmi málo lidí. A jen s maličkou nadsázkou mohu říci: Ti z nich, kteří tomu opravdu rozumějí a chtějí to dělat pořádně, jsou všichni v Kaletechu. Přitom tato oblast je zastoupena ve všech segmentech – od lepení papíru, balení přes výrobu nábytku, výrobu zdravotních a hygienických pomůcek až po stavební nebo automobilový průmysl. Přitom právě automotive je pro nás stěžejní. Je to dané lokací, kde sídlíme, na západ od Prahy. Jsme tedy také orientováni na německý trh. Rád říkám, že jsme prostě 13. spolková země.

Co se týče těch opatření, která zde nastala – pod čarou dodávám, že, podle mého názoru, byla a jsou absolutně nesmyslná a zbytečná – budou-li pokračovat, mohla by být hodně zhoubná. Vidíme to právě v automotive, kde je řada velmi finančně zajímavých projektů, které existují, nikdo je nezrušil, ale celé se to posouvá. V důsledku toho posunutí nastává propad. Dostat se do firmy, která dodává do německých automobilek, jako jsou Mercedes, BMW či Audi, jež vyžadují od svých dodavatelů dodávky přesné a kvalitní, samozřejmě není legrace. Ale když už se tam dostanete a prokážete potřebné schopnosti, pak už zákazník nemá potřebu hledat jinde, když s vámi udělal dobrou zkušenost. A všechny další projekty jdou za vámi. Jenže když se tento řetězec přetrhne, což se právě v důsledku anticovidových opatření mnohdy stalo, tak samozřejmě vznikne problém. Pak stačí, že jeden nebo dva projekty vypadnou a máte problém. Jeden velice chytrý pán, kterého jsem nedávno slyšel na automotive konferenci, říkal: „Co musíte udělat pro firmu, aby fungovala? Musíte zajistit cash flow a musíte udržet marži. Nic jiného nepotřebujete. Ale když vám něco z toho vypadne, tak máte vážný problém."

U rekonstrukce lze předem těžko spočítat, kolik přesně bude stát. Pokud je to budova, stará 200 let, je možné narazit doslova na jakýkoli problém, který projekt dokáže velmi prodražit. (Zdroj: Kaletech)

MM: Můžete dnes již říci, že jste se s důsledky anticovidových opatření dokázali vyrovnat?

M. Kaše:
Spíše bych řekl, že se s nimi stále pereme. Zůstaly nám nějaké závazky, které bychom, kdyby se situace odvíjela od normálního stavu, již dávno neměli. Když jsme vloni začátkem prosince dělali finanční plán na letošní rok, počítali jsme samozřejmě s úplně jinými čísly. Jsem však optimista a věřím také tomu, že když člověk pošle do vesmíru správnou energii, tak vesmír ji vrátí tak, jak má.

MM: Máte nějaké konkrétní plány pro budoucnost, tedy s předpokladem, že situace z letošního jara by se už neopakovala?

M. Kaše:
Tím, že jsme díky zmíněné rekonstrukci rozšířili naše prostory, jsme se zbavili výdajů za pronájem prostor i souvisejících nákladů na logistiku. Dnes máme své zásoby doma, a navíc se nám uvolnily prostory, které by se daly využít, třeba pro nějakou další naši výrobu. Uvažujeme například o umístění dvou nových obráběcích center, na kterých bychom mohli vyrábět třeba část náhradních dílů. Nebo dělat náš vlastní vývoj a podobně. Plány tedy máme, ale když vidíte, co se děje, každý den je to jinak, různá nesystémová opatření se vrší a vrší, a nikdo vám neřekne, co bude za týden nebo za měsíc... Budeme si držet palce, abychom to přežili ve zdraví, a jak se říká – vzhůru k světlým zítřkům.

Díky tomu, že Kaletech rekonstrukcí zvětšil své prostory, uvažuje dnes Martin Kaše o dalším rozšíření výroby. (Zdroj: Kaletech)MM: Ještě otázka na závěr: Co vaše rodina? Zapojuje se do dění ve firmě?M. Kaše: Mladší syn končí na ČVUT v Praze a celou dobu studií tady pracoval na dohodu, Měl úkoly, týkající se marketingu, s čímž souvisel i rebranding firmy a tvorba nových webových stránek, které jsou jeho osobním dílem. Myslím si, že udělal kus skvělé práce.

MM: A počítá do budoucna, že se zapojí do managementu firmy spolu s Vámi? Nebo že ji posune někam dál?

M. Kaše:
Myslím, že s tím počítá. Po škole by chtěl nejdříve nasbírat nějaké zkušenosti. Původně měl v plánu, že by je sbíral v zahraničí. Zatím však venku nenašel žádnou firmu, se kterou by si padli do oka. Takže asi zůstane tady v Čechách. Nicméně mu vřele doporučuji, aby se porozhlédl, a vůbec netrvám na tom, že by pak musel převzít naši firmu. Pokud založí nějakou jinou, která bude fungovat, budu na něj pyšný. A ať už se dá jednou, či druhou cestou, třeba i jemu přitom časem pomůže ČMZRB.

O programu Expanze-úvěry

Program Expanze – úvěry nabízí malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená jednak na pořízení nových či repasovaných strojů, zařízení a technologií různého druhu, anebo na pořízení či rekonstrukci nemovitostí, tj. např. na výstavbu výrobní haly, sídla společnosti, skladovacích prostor apod. Samozřejmě ho lze využít i na nákup dlouhodobého nehmotného majetku.
Bezúročné úvěry poskytuje ČMZRB do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 650 tis. až 60 milionů Kč. Minimálně 20 % financování musí poskytnout komerční banka či leasingová společnost. Na tuto část úvěru ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Úvěry mají až 10letou dobu splatnosti, včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Ing. Martin Kaše

Ing. Michal Pluta

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit