Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly
„Spolupráce s ČMZRB probíhala opravdu skvěle! Všichni lidé, s nimiž jsem přišel do styku, byli velmi vstřícní a skutečně se snažili naše věci řešit,“ říká Martin Kaše. (Zdroj: Kaletech)

MM: Dnes jste majitelem a současně ředitelem úspěšné firmy. Jaké byly vaše začátky?

M. Kaše:
K tomuto odvětví jsem se dostal vlastně náhodou. V 90. letech minulého století jsem se věnoval zcela jiné oblasti podnikání, konkrétně živočišné výrobě. Ta však posléze začala přinášet neúměrně vysoká rizika. Tak jsem tuto oblast opustil a stal jsem se zaměstnancem firmy, jejíž obor souzněl s mým vzděláním – se strojírenstvím. Dnes je to naše konkurence, ale musím říci, že právě tam jsem se tohle řemeslo vyučil. Když za čas nastoupil nový vedoucí, se kterým jsme si nepadli do oka, tak jsem firmu opustil. A protože jsem věděl, že v tehdejším Československu není žádné zastoupení značky Robatech, oslovil jsem výrobce a stal jsem se autorizovaným, exkluzivním zástupcem této značky.

Začínal jsem tak, jak se začíná – jako fyzická osoba, v pronajaté garáži. Všechno jsem si dělal sám, od manuální práce na servisu, instalací nových zařízení a zpracování administrativy. Když se podnikání později začalo rozbíhat, přišlo „s.r.o.čko“, přišla sekretářka, přišel servisní technik... Potom můj starší syn dokončil školu a domluvili jsme se, že chce získat zkušenosti, a tak u nás bude nějakou dobu pracovat.

MM: Jak a proč vlastně začala vaše spolupráce s ČMZRB?

M. Kaše:
Z počátku jsme měli pronajaté prostory v Plzni. Ty se však posléze pro nás staly malými, takže když se v roce 2008 naskytla příležitost areál, v němž nyní sídlíme a který jsem částečně zdědil, odkoupit od dalších příbuzných, udělal jsem to a pustil se do rekonstrukce. Dnes, zhruba po 12 letech mohu říci, že je zrekonstruovaný a zcela funkční. Máme tady prostory, kde se můžeme rozvíjet a – abych tak řekl – „košatit“ naše plány. A právě při finalizaci této rekonstrukce nám pomohla Českomoravská záruční a rozvojová banka. Předloni, když jsme stáli před rekonstrukcí poslední a největší budovy ze všech našich objektů, jsme s ní začali spolupracovat. V podstatě to byl nápad naší paní bankéřky z banky komerčního typu, jejíž jsme klienty. A pak se rozběhl ten proces kombinovaného úvěru, kdy výhodami úvěru od ČMZRB byla jednak skutečnost, že jsme získali dotované úroky, což představuje nemalé peníze, které „nenajdete na chodníku“, a pak samozřejmě záruky. Pokud firma nevlastní potřebné množství majetku, kterým může ručit, což byl náš případ, bez ČMZRB na komerční úvěr nedosáhne.

MM: Využili jste tedy dva z jejich programů – Expanze-úvěr a Záruka 2015 až 2023. O záruce jste již hovořil, můžete mi prosím ještě přiblížit, jak jste využili program Expanze-úvěr?

M. Kaše:
Program Expanze v podstatě pro nás znamenal, že ve chvíli, kdy jsme potřebovali peníze na financování našich projektů, ČMZRB poskytla bezúročný úvěr, respektive úvěr, jehož úroky jsou dotované. Stále se jednalo o tu naši rozsáhlou rekonstrukci, o níž jsem mluvil. U rekonstrukce totiž předem těžko spočítáte, kolik přesně bude stát. Pokud je to budova, která je stará 200 let, můžete narazit doslova na jakýkoli problém, který projekt dokáže velmi prodražit.

Reklama
Reklama
Reklama
Průmyslové lepení je zastoupeno ve všech segmentech – od výroby papíru, balení přes výrobu nábytku, výrobu zdravotních a hygienických pomůcek až po stavební nebo automobilový průmysl. (Zdroj: Kaletech)

MM: Mohu se zeptat, o jaký celkový objem financí nakonec šlo?

M. Kaše:
Určitě, to není tajemství. Šlo o investici ve výši zhruba 40 milionů.

MM: Pokud byste tehdy nebyli oslovili ČMZRB, o kolik by se podle vás mohla celková částka zhruba navýšit?

M. Kaše:
Asi podstatně, ale já především nevím, jestli bez záruk od ČMZRB by to vůbec bylo možné realizovat. Pokud nedisponujete majetkem, který by bylo možné dát jako záruku, čímž jsme v dostatečné míře tehdy nedisponovali, asi by to byl neřešitelný problém.

MM: Jak spolupráce s ČMZRB probíhala?

M. Kaše:
Opravdu skvěle! Všichni lidé, s nimiž jsem přišel do styku, byli velmi vstřícní a skutečně se snažili naše věci řešit. Snad jediné „procesní úskalí“ bylo, že
neakceptují dokumenty formou elektronické komunikace. Musíte tam osobně jít, anebo je poslat doporučeně poštou. Neakceptují ani zaslání do datové schránky. Prostě to musíte vyřešit fyzicky. Ale jinak jsem měl vždy ze spolupráce s lidmi z ČMZRB výborný pocit. Ti, se kterými jsem přišel do styku, byli vždy maximálně vstřícní a snažili se věci řešit tak, aby se co nejrychleji posouvaly.

MM: Dostal jste tedy svou firmu do stavu, kdy měla bezesporu vykročeno k úspěchu. Ale letos nastala „koronakrize“. Nepřekazila vám plány a nezabrzdila vás v růstu?

M. Kaše:
Průmyslovému lepení se naštěstí u nás v republice věnuje velmi málo lidí. A jen s maličkou nadsázkou mohu říci: Ti z nich, kteří tomu opravdu rozumějí a chtějí to dělat pořádně, jsou všichni v Kaletechu. Přitom tato oblast je zastoupena ve všech segmentech – od lepení papíru, balení přes výrobu nábytku, výrobu zdravotních a hygienických pomůcek až po stavební nebo automobilový průmysl. Přitom právě automotive je pro nás stěžejní. Je to dané lokací, kde sídlíme, na západ od Prahy. Jsme tedy také orientováni na německý trh. Rád říkám, že jsme prostě 13. spolková země.

Co se týče těch opatření, která zde nastala – pod čarou dodávám, že, podle mého názoru, byla a jsou absolutně nesmyslná a zbytečná – budou-li pokračovat, mohla by být hodně zhoubná. Vidíme to právě v automotive, kde je řada velmi finančně zajímavých projektů, které existují, nikdo je nezrušil, ale celé se to posouvá. V důsledku toho posunutí nastává propad. Dostat se do firmy, která dodává do německých automobilek, jako jsou Mercedes, BMW či Audi, jež vyžadují od svých dodavatelů dodávky přesné a kvalitní, samozřejmě není legrace. Ale když už se tam dostanete a prokážete potřebné schopnosti, pak už zákazník nemá potřebu hledat jinde, když s vámi udělal dobrou zkušenost. A všechny další projekty jdou za vámi. Jenže když se tento řetězec přetrhne, což se právě v důsledku anticovidových opatření mnohdy stalo, tak samozřejmě vznikne problém. Pak stačí, že jeden nebo dva projekty vypadnou a máte problém. Jeden velice chytrý pán, kterého jsem nedávno slyšel na automotive konferenci, říkal: „Co musíte udělat pro firmu, aby fungovala? Musíte zajistit cash flow a musíte udržet marži. Nic jiného nepotřebujete. Ale když vám něco z toho vypadne, tak máte vážný problém."

U rekonstrukce lze předem těžko spočítat, kolik přesně bude stát. Pokud je to budova, stará 200 let, je možné narazit doslova na jakýkoli problém, který projekt dokáže velmi prodražit. (Zdroj: Kaletech)

MM: Můžete dnes již říci, že jste se s důsledky anticovidových opatření dokázali vyrovnat?

M. Kaše:
Spíše bych řekl, že se s nimi stále pereme. Zůstaly nám nějaké závazky, které bychom, kdyby se situace odvíjela od normálního stavu, již dávno neměli. Když jsme vloni začátkem prosince dělali finanční plán na letošní rok, počítali jsme samozřejmě s úplně jinými čísly. Jsem však optimista a věřím také tomu, že když člověk pošle do vesmíru správnou energii, tak vesmír ji vrátí tak, jak má.

MM: Máte nějaké konkrétní plány pro budoucnost, tedy s předpokladem, že situace z letošního jara by se už neopakovala?

M. Kaše:
Tím, že jsme díky zmíněné rekonstrukci rozšířili naše prostory, jsme se zbavili výdajů za pronájem prostor i souvisejících nákladů na logistiku. Dnes máme své zásoby doma, a navíc se nám uvolnily prostory, které by se daly využít, třeba pro nějakou další naši výrobu. Uvažujeme například o umístění dvou nových obráběcích center, na kterých bychom mohli vyrábět třeba část náhradních dílů. Nebo dělat náš vlastní vývoj a podobně. Plány tedy máme, ale když vidíte, co se děje, každý den je to jinak, různá nesystémová opatření se vrší a vrší, a nikdo vám neřekne, co bude za týden nebo za měsíc... Budeme si držet palce, abychom to přežili ve zdraví, a jak se říká – vzhůru k světlým zítřkům.

Díky tomu, že Kaletech rekonstrukcí zvětšil své prostory, uvažuje dnes Martin Kaše o dalším rozšíření výroby. (Zdroj: Kaletech)MM: Ještě otázka na závěr: Co vaše rodina? Zapojuje se do dění ve firmě?M. Kaše: Mladší syn končí na ČVUT v Praze a celou dobu studií tady pracoval na dohodu, Měl úkoly, týkající se marketingu, s čímž souvisel i rebranding firmy a tvorba nových webových stránek, které jsou jeho osobním dílem. Myslím si, že udělal kus skvělé práce.

MM: A počítá do budoucna, že se zapojí do managementu firmy spolu s Vámi? Nebo že ji posune někam dál?

M. Kaše:
Myslím, že s tím počítá. Po škole by chtěl nejdříve nasbírat nějaké zkušenosti. Původně měl v plánu, že by je sbíral v zahraničí. Zatím však venku nenašel žádnou firmu, se kterou by si padli do oka. Takže asi zůstane tady v Čechách. Nicméně mu vřele doporučuji, aby se porozhlédl, a vůbec netrvám na tom, že by pak musel převzít naši firmu. Pokud založí nějakou jinou, která bude fungovat, budu na něj pyšný. A ať už se dá jednou, či druhou cestou, třeba i jemu přitom časem pomůže ČMZRB.

O programu Expanze-úvěry

Program Expanze – úvěry nabízí malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry na realizaci projektů investičního charakteru. To znamená jednak na pořízení nových či repasovaných strojů, zařízení a technologií různého druhu, anebo na pořízení či rekonstrukci nemovitostí, tj. např. na výstavbu výrobní haly, sídla společnosti, skladovacích prostor apod. Samozřejmě ho lze využít i na nákup dlouhodobého nehmotného majetku.
Bezúročné úvěry poskytuje ČMZRB do výše 45 % způsobilých výdajů v rozmezí 650 tis. až 60 milionů Kč. Minimálně 20 % financování musí poskytnout komerční banka či leasingová společnost. Na tuto část úvěru ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Úvěry mají až 10letou dobu splatnosti, včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Ing. Martin Kaše

Ing. Michal Pluta

Reklama
Související články
Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu

Pomáháme podnikatelům a obcím růst. To je motto Českomoravské záruční a rozvojové banky, která právě za tímto účelem byla již v raných 90. letech minulého století založena. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit