Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Kořeny společnosti AR-Kovo sahají až do roku 1990, kdy zakládající vlastník, otec současných majitelů, Rudolf Arlt, začal podnikat na základě živnostenského oprávnění. Koupil si první malý soustruh a ve sklepě svého rodinného domu se pustil do výroby kovových dílků vesměs pro firmy z nejbližšího okolí. Brzy získal přes regionální zastoupení CzechInvestu v Jihlavě kontakt na německou firmu Döttl Schleiftechnik (nyní D+S Prȁzisionsteile Mayer), se kterou rozvinul oboustranně výhodnou spolupráci při výrobě upínacích držáků a upínacích čepů pro obráběcí centra.

„Díky těmto zakázkám si pořídil první dva CNC soustruhy S50 od ZPS Zlín, zaměstnal první tři zaměstnance na plný úvazek a zakoupil první samostatnou provozovnu,“ vzpomíná na dobu, kdy sám byl ještě studentem, jeho syn Ing. Petr Arlt. „Vzhledem k dobré kvalitě a akceptovatelným cenám časem přibývalo jak zakázek, tak klasických i automatických obráběcích strojů a stálých zaměstnanců. Vzhledem k dynamickému rozvoji se naše firma musela v roce 1999 přestěhovat do větší provozovny, kterou byl bývalý kulturní dům v Josefodole. V následujících letech jsme se do otcovy podnikatelské činnosti zapojili i já s bratrem Jiřím. Ten si vzal na starost technický a technologický rozvoj firmy, zejména nákupy nových CNC obráběcích center a jejich programování. Já jsem se ujal finančního řízení podniku, mezd, personalistiky a organizace práce.“

Reklama
Reklama

Od jednoho k 75

Na přelomu let 2003 a 2004 byly veškeré výrobní a obchodní aktivity, do té doby provozované na základě živnostenského oprávnění Rudolfa Arlta, převedeny do obchodní společnosti AR-Kovo. Ta byla stále úspěšnější a její obrat i majetek kontinuálně narůstal až do současnosti.

„Během své 25leté praxe ve finančním řízení několika firem jsem zažil různé formy podpory podnikání z veřejných prostředků a program Expanze ČMZRB patří rozhodně k těm, které podnikatelům skutečně pomáhají,“ říká Petr Arlt.

„V posledních letech jsme úspěšně realizovali řadu projektů podpořených z fondů Evropské unie,“ říká Petr Arlt. „Největším z nich byla výstavba nové výrobní haly s administrativní budovou ve Světlé nad Sázavou, která byla dokončena v roce 2012. Dále jsme realizovali nákup řady nových obráběcích center, implementaci informačního systému či nákup multisenzorového CNC měřicího stroje.“

V současné době firma, v níž dnes pracuje 75 lidí, disponuje 25 soustružnickými CNC obráběcími centry a pěti CNC frézovacími centry, řadou klasických obráběcích strojů, vlastní brusírnou a nástrojárnou. A také vloni kompletně zrekonstruovanou provozovnou pro montáž postranic do nemocničních lůžek. Vyráběné díly se velmi pečlivě kontrolují a prohlížejí.

„Máme, kromě jiného, zřízena speciální pracoviště s mikroskopy, kde se nejnáročnější díly prohlížejí a odhrocují při 40násobném zvětšení,“ vysvětluje Petr Arlt.

Největším projektem z poslední doby byla výstavba nové výrobní haly s administrativní budovou ve Světlé nad Sázavou.

Pro trvalý růst

K úspěchu AR-Kovo však přispěla i volba partnera, kterým se stala právě Českomoravská záruční a rozvojová banka. S ní firma začala spolupracovat v roce 2013, kdy jí banka v rámci programu M-záruka pomohla zajistit úvěr na oběžný majetek.

„Ten jsme využili i v následujících čtyřech letech a nepochybně nám pomohl nejen získat potřebné financování, ale i vyjednat lepší podmínky úvěru díky nižšímu riziku pro naši financující banku,“ uvědomuje si Ing. Arlt a dodává: „S podporou podnikání v rámci programu Expanze ČMZRB jsme se seznámili na poslední chvíli při realizaci našeho posledního projektu. Na jaře letošního roku nás náš zákazník, společnost GCE, oslovila s nabídkou výrazného navýšení objemu zadávané výroby, a to s termínem ihned. Původně jsme chtěli naši firmu v letošním roce stabilizovat a připravit na hospodářskou krizi, kterou stále více ekonomů v blízké době očekává. Nicméně jsou nabídky, které se neodmítají.“

Z předběžných kalkulací bylo zřejmé, že se jedná o nové zakázky představující kapacitu cca čtyř obráběcích center v nepřetržitém provozu. Vedení firmy obratem oslovilo jak dodavatele vhodných obráběcích center, tak finanční instituce, které by mohly pomoci s financováním projektu.

„Kupodivu stroje k dispozici byly,“ vzpomíná Ing. Arlt. „Ačkoli v posledních letech se na nový stroj čekalo běžně čtyři až šest měsíců, nabídla nám společnost CNC Invest tři stroje typu Citizen s termínem dodání 14 dnů a společnost Teximp čtvrtý s dodáním do šesti týdnů, vše v hodnotě zhruba 18 milionů korun. První zmínka o podpoře ČMZRB padla při jednání s firmou CNC Invest, kdy nás obchodní zástupce upozornil, že jiný jeho zákazník využil financování podpořené ČMZRB ke své nesmírné spokojenosti. V té době jsem už měl nabídky financování od jedné banky a dvou leasingových společností, se kterými jsme dříve spolupracovali.“

Na rychlosti záleží

Nakonec byl projekt realizován za pomoci ČSOB Leasingu. Ten nabídl nejen velmi výhodné financování projektu a velmi rychlé schválení „své“ části financování, ale i zpracování a podání žádosti ČMZRB. Majitelům AR-Kovo stačilo vyplnit několik údajů o aktuálních závazcích a hospodaření společnosti, a poskytnout informační memorandum o své firmě.

Vyráběné díly se velmi pečlivě kontrolují a prohlížejí.

„Nakonec zjistíte, že požadavky na projekty podporované z jakýchkoliv veřejných prostředků jsou si velmi podobné,“ hovoří o svých zkušenostech Petr Arlt. „S ČMZRB jsme se dohodli na úvěru těsně pod pět milionů, tak, abychom prostředky získali včas a urychlili jsme pořízení strojů. Mohlo by se zdát, že jsme se poškodili tím, že jsme nevyužili maximální výši bezúročného úvěru, ale finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru, který je součástí produktu ČMZRB, pokrývá prakticky všechny úroky, které v následujících letech uhradíme ČSOB Leasingu.“

V současné době firma disponuje 25 soustružnickými CNC obráběcími centry a pěti CNC frézovacími centry, a řadou klasických obráběcích strojů.

Kam dál?

Financování celého projektu v AR-Kovo rozložili na sedm let, přičemž spoluúčast firmy spočívala jen ve výši uhrazené DPH a jediným skutečným nákladem pro firmu bude úhrada pojištění pořízených strojů.

V AR-Kovo jsou také zřízena speciální pracoviště s mikroskopy, kde se nejnáročnější díly prohlížejí a odhrocují při 40násobném zvětšení.

Vedení společnosti má nyní velké plány do budoucna. Zamýšlí dále se rozvíjet po všech stránkách tak, aby udrželi krok s konkurencí a byli stabilními partnery pro své zákazníky. Konkrétně uvažují o investici do vícevřetenových obráběcích center, aby zefektivnili výrobu dílů s ročním objemem okolo jednoho milionu kusů.
„Rádi bychom plně automatizovali pracoviště pro obrábění dílů z přířezů nebo výkovků, a to včetně automatizované kontroly a měření výrobků. Hlavně však budeme muset v případě další expanze řešit nové výrobní prostory, protože výrobní hala uvedená do provozu v roce 2012 už nám začíná být těsná,“ říká Ing. Arlt a uzavírá: „Během své 25leté praxe ve finančním řízení několika firem jsem zažil různé formy podpory podnikání z veřejných prostředků a program Expanze ČMZRB patří rozhodně k těm, které podnikatelům skutečně pomáhají.“

Největšími odběrateli firmy AR-Kovo jsou společnosti GCE, člen GCE Group, výrobce zařízení pro použití technických plynů, a společnost Linet, přední světový výrobce zdravotnických lůžek, který své produkty vyváží do více než 100 zemí celého světa.
Program Expanze nabízí malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry na projekty investičního charakteru realizované kdekoliv na území ČR vyjma hlavního města Prahy. ČMZRB poskytuje toto zvýhodněné financování na max. 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž ze zbývajících 55 % min. 20 % musí být financováno úvěrem od spolupracující finanční instituce. Na tuto část úvěru ale ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Další výhodou je možnost odkladu splátek jistiny až na čtyři roky, což má pozitivní vliv na cash flow firmy. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz,

arlt.p@ar-kovo.cz

Reklama
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit