Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Kořeny společnosti AR-Kovo sahají až do roku 1990, kdy zakládající vlastník, otec současných majitelů, Rudolf Arlt, začal podnikat na základě živnostenského oprávnění. Koupil si první malý soustruh a ve sklepě svého rodinného domu se pustil do výroby kovových dílků vesměs pro firmy z nejbližšího okolí. Brzy získal přes regionální zastoupení CzechInvestu v Jihlavě kontakt na německou firmu Döttl Schleiftechnik (nyní D+S Prȁzisionsteile Mayer), se kterou rozvinul oboustranně výhodnou spolupráci při výrobě upínacích držáků a upínacích čepů pro obráběcí centra.

„Díky těmto zakázkám si pořídil první dva CNC soustruhy S50 od ZPS Zlín, zaměstnal první tři zaměstnance na plný úvazek a zakoupil první samostatnou provozovnu,“ vzpomíná na dobu, kdy sám byl ještě studentem, jeho syn Ing. Petr Arlt. „Vzhledem k dobré kvalitě a akceptovatelným cenám časem přibývalo jak zakázek, tak klasických i automatických obráběcích strojů a stálých zaměstnanců. Vzhledem k dynamickému rozvoji se naše firma musela v roce 1999 přestěhovat do větší provozovny, kterou byl bývalý kulturní dům v Josefodole. V následujících letech jsme se do otcovy podnikatelské činnosti zapojili i já s bratrem Jiřím. Ten si vzal na starost technický a technologický rozvoj firmy, zejména nákupy nových CNC obráběcích center a jejich programování. Já jsem se ujal finančního řízení podniku, mezd, personalistiky a organizace práce.“

Reklama
Reklama
Reklama

Od jednoho k 75

Na přelomu let 2003 a 2004 byly veškeré výrobní a obchodní aktivity, do té doby provozované na základě živnostenského oprávnění Rudolfa Arlta, převedeny do obchodní společnosti AR-Kovo. Ta byla stále úspěšnější a její obrat i majetek kontinuálně narůstal až do současnosti.

„Během své 25leté praxe ve finančním řízení několika firem jsem zažil různé formy podpory podnikání z veřejných prostředků a program Expanze ČMZRB patří rozhodně k těm, které podnikatelům skutečně pomáhají,“ říká Petr Arlt.

„V posledních letech jsme úspěšně realizovali řadu projektů podpořených z fondů Evropské unie,“ říká Petr Arlt. „Největším z nich byla výstavba nové výrobní haly s administrativní budovou ve Světlé nad Sázavou, která byla dokončena v roce 2012. Dále jsme realizovali nákup řady nových obráběcích center, implementaci informačního systému či nákup multisenzorového CNC měřicího stroje.“

V současné době firma, v níž dnes pracuje 75 lidí, disponuje 25 soustružnickými CNC obráběcími centry a pěti CNC frézovacími centry, řadou klasických obráběcích strojů, vlastní brusírnou a nástrojárnou. A také vloni kompletně zrekonstruovanou provozovnou pro montáž postranic do nemocničních lůžek. Vyráběné díly se velmi pečlivě kontrolují a prohlížejí.

„Máme, kromě jiného, zřízena speciální pracoviště s mikroskopy, kde se nejnáročnější díly prohlížejí a odhrocují při 40násobném zvětšení,“ vysvětluje Petr Arlt.

Největším projektem z poslední doby byla výstavba nové výrobní haly s administrativní budovou ve Světlé nad Sázavou.

Pro trvalý růst

K úspěchu AR-Kovo však přispěla i volba partnera, kterým se stala právě Českomoravská záruční a rozvojová banka. S ní firma začala spolupracovat v roce 2013, kdy jí banka v rámci programu M-záruka pomohla zajistit úvěr na oběžný majetek.

„Ten jsme využili i v následujících čtyřech letech a nepochybně nám pomohl nejen získat potřebné financování, ale i vyjednat lepší podmínky úvěru díky nižšímu riziku pro naši financující banku,“ uvědomuje si Ing. Arlt a dodává: „S podporou podnikání v rámci programu Expanze ČMZRB jsme se seznámili na poslední chvíli při realizaci našeho posledního projektu. Na jaře letošního roku nás náš zákazník, společnost GCE, oslovila s nabídkou výrazného navýšení objemu zadávané výroby, a to s termínem ihned. Původně jsme chtěli naši firmu v letošním roce stabilizovat a připravit na hospodářskou krizi, kterou stále více ekonomů v blízké době očekává. Nicméně jsou nabídky, které se neodmítají.“

Z předběžných kalkulací bylo zřejmé, že se jedná o nové zakázky představující kapacitu cca čtyř obráběcích center v nepřetržitém provozu. Vedení firmy obratem oslovilo jak dodavatele vhodných obráběcích center, tak finanční instituce, které by mohly pomoci s financováním projektu.

„Kupodivu stroje k dispozici byly,“ vzpomíná Ing. Arlt. „Ačkoli v posledních letech se na nový stroj čekalo běžně čtyři až šest měsíců, nabídla nám společnost CNC Invest tři stroje typu Citizen s termínem dodání 14 dnů a společnost Teximp čtvrtý s dodáním do šesti týdnů, vše v hodnotě zhruba 18 milionů korun. První zmínka o podpoře ČMZRB padla při jednání s firmou CNC Invest, kdy nás obchodní zástupce upozornil, že jiný jeho zákazník využil financování podpořené ČMZRB ke své nesmírné spokojenosti. V té době jsem už měl nabídky financování od jedné banky a dvou leasingových společností, se kterými jsme dříve spolupracovali.“

Na rychlosti záleží

Nakonec byl projekt realizován za pomoci ČSOB Leasingu. Ten nabídl nejen velmi výhodné financování projektu a velmi rychlé schválení „své“ části financování, ale i zpracování a podání žádosti ČMZRB. Majitelům AR-Kovo stačilo vyplnit několik údajů o aktuálních závazcích a hospodaření společnosti, a poskytnout informační memorandum o své firmě.

Vyráběné díly se velmi pečlivě kontrolují a prohlížejí.

„Nakonec zjistíte, že požadavky na projekty podporované z jakýchkoliv veřejných prostředků jsou si velmi podobné,“ hovoří o svých zkušenostech Petr Arlt. „S ČMZRB jsme se dohodli na úvěru těsně pod pět milionů, tak, abychom prostředky získali včas a urychlili jsme pořízení strojů. Mohlo by se zdát, že jsme se poškodili tím, že jsme nevyužili maximální výši bezúročného úvěru, ale finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru, který je součástí produktu ČMZRB, pokrývá prakticky všechny úroky, které v následujících letech uhradíme ČSOB Leasingu.“

V současné době firma disponuje 25 soustružnickými CNC obráběcími centry a pěti CNC frézovacími centry, a řadou klasických obráběcích strojů.

Kam dál?

Financování celého projektu v AR-Kovo rozložili na sedm let, přičemž spoluúčast firmy spočívala jen ve výši uhrazené DPH a jediným skutečným nákladem pro firmu bude úhrada pojištění pořízených strojů.

V AR-Kovo jsou také zřízena speciální pracoviště s mikroskopy, kde se nejnáročnější díly prohlížejí a odhrocují při 40násobném zvětšení.

Vedení společnosti má nyní velké plány do budoucna. Zamýšlí dále se rozvíjet po všech stránkách tak, aby udrželi krok s konkurencí a byli stabilními partnery pro své zákazníky. Konkrétně uvažují o investici do vícevřetenových obráběcích center, aby zefektivnili výrobu dílů s ročním objemem okolo jednoho milionu kusů.
„Rádi bychom plně automatizovali pracoviště pro obrábění dílů z přířezů nebo výkovků, a to včetně automatizované kontroly a měření výrobků. Hlavně však budeme muset v případě další expanze řešit nové výrobní prostory, protože výrobní hala uvedená do provozu v roce 2012 už nám začíná být těsná,“ říká Ing. Arlt a uzavírá: „Během své 25leté praxe ve finančním řízení několika firem jsem zažil různé formy podpory podnikání z veřejných prostředků a program Expanze ČMZRB patří rozhodně k těm, které podnikatelům skutečně pomáhají.“

Největšími odběrateli firmy AR-Kovo jsou společnosti GCE, člen GCE Group, výrobce zařízení pro použití technických plynů, a společnost Linet, přední světový výrobce zdravotnických lůžek, který své produkty vyváží do více než 100 zemí celého světa.
Program Expanze nabízí malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry na projekty investičního charakteru realizované kdekoliv na území ČR vyjma hlavního města Prahy. ČMZRB poskytuje toto zvýhodněné financování na max. 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž ze zbývajících 55 % min. 20 % musí být financováno úvěrem od spolupracující finanční instituce. Na tuto část úvěru ale ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Další výhodou je možnost odkladu splátek jistiny až na čtyři roky, což má pozitivní vliv na cash flow firmy. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz,

arlt.p@ar-kovo.cz

Reklama
Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Pomůže vám integrace reálných prvků digitalizace a robotizace do vaší firmy zajistit vyšší produktivitu ve výrobě a dosažení vyšší efektivity všech vnitropodnikových procesů - od přijetí zakázky, přes konstrukci, výrobu, až po její expedici a v neposlední řadě nahradí tyto prvky scházející pracovní sílu?

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Související články
Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit