Témata

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Kořeny společnosti AR-Kovo sahají až do roku 1990, kdy zakládající vlastník, otec současných majitelů, Rudolf Arlt, začal podnikat na základě živnostenského oprávnění. Koupil si první malý soustruh a ve sklepě svého rodinného domu se pustil do výroby kovových dílků vesměs pro firmy z nejbližšího okolí. Brzy získal přes regionální zastoupení CzechInvestu v Jihlavě kontakt na německou firmu Döttl Schleiftechnik (nyní D+S Prȁzisionsteile Mayer), se kterou rozvinul oboustranně výhodnou spolupráci při výrobě upínacích držáků a upínacích čepů pro obráběcí centra.

„Díky těmto zakázkám si pořídil první dva CNC soustruhy S50 od ZPS Zlín, zaměstnal první tři zaměstnance na plný úvazek a zakoupil první samostatnou provozovnu,“ vzpomíná na dobu, kdy sám byl ještě studentem, jeho syn Ing. Petr Arlt. „Vzhledem k dobré kvalitě a akceptovatelným cenám časem přibývalo jak zakázek, tak klasických i automatických obráběcích strojů a stálých zaměstnanců. Vzhledem k dynamickému rozvoji se naše firma musela v roce 1999 přestěhovat do větší provozovny, kterou byl bývalý kulturní dům v Josefodole. V následujících letech jsme se do otcovy podnikatelské činnosti zapojili i já s bratrem Jiřím. Ten si vzal na starost technický a technologický rozvoj firmy, zejména nákupy nových CNC obráběcích center a jejich programování. Já jsem se ujal finančního řízení podniku, mezd, personalistiky a organizace práce.“

Od jednoho k 75

Na přelomu let 2003 a 2004 byly veškeré výrobní a obchodní aktivity, do té doby provozované na základě živnostenského oprávnění Rudolfa Arlta, převedeny do obchodní společnosti AR-Kovo. Ta byla stále úspěšnější a její obrat i majetek kontinuálně narůstal až do současnosti.

„Během své 25leté praxe ve finančním řízení několika firem jsem zažil různé formy podpory podnikání z veřejných prostředků a program Expanze ČMZRB patří rozhodně k těm, které podnikatelům skutečně pomáhají,“ říká Petr Arlt.

„V posledních letech jsme úspěšně realizovali řadu projektů podpořených z fondů Evropské unie,“ říká Petr Arlt. „Největším z nich byla výstavba nové výrobní haly s administrativní budovou ve Světlé nad Sázavou, která byla dokončena v roce 2012. Dále jsme realizovali nákup řady nových obráběcích center, implementaci informačního systému či nákup multisenzorového CNC měřicího stroje.“

V současné době firma, v níž dnes pracuje 75 lidí, disponuje 25 soustružnickými CNC obráběcími centry a pěti CNC frézovacími centry, řadou klasických obráběcích strojů, vlastní brusírnou a nástrojárnou. A také vloni kompletně zrekonstruovanou provozovnou pro montáž postranic do nemocničních lůžek. Vyráběné díly se velmi pečlivě kontrolují a prohlížejí.

„Máme, kromě jiného, zřízena speciální pracoviště s mikroskopy, kde se nejnáročnější díly prohlížejí a odhrocují při 40násobném zvětšení,“ vysvětluje Petr Arlt.

Největším projektem z poslední doby byla výstavba nové výrobní haly s administrativní budovou ve Světlé nad Sázavou.

Pro trvalý růst

K úspěchu AR-Kovo však přispěla i volba partnera, kterým se stala právě Českomoravská záruční a rozvojová banka. S ní firma začala spolupracovat v roce 2013, kdy jí banka v rámci programu M-záruka pomohla zajistit úvěr na oběžný majetek.

„Ten jsme využili i v následujících čtyřech letech a nepochybně nám pomohl nejen získat potřebné financování, ale i vyjednat lepší podmínky úvěru díky nižšímu riziku pro naši financující banku,“ uvědomuje si Ing. Arlt a dodává: „S podporou podnikání v rámci programu Expanze ČMZRB jsme se seznámili na poslední chvíli při realizaci našeho posledního projektu. Na jaře letošního roku nás náš zákazník, společnost GCE, oslovila s nabídkou výrazného navýšení objemu zadávané výroby, a to s termínem ihned. Původně jsme chtěli naši firmu v letošním roce stabilizovat a připravit na hospodářskou krizi, kterou stále více ekonomů v blízké době očekává. Nicméně jsou nabídky, které se neodmítají.“

Z předběžných kalkulací bylo zřejmé, že se jedná o nové zakázky představující kapacitu cca čtyř obráběcích center v nepřetržitém provozu. Vedení firmy obratem oslovilo jak dodavatele vhodných obráběcích center, tak finanční instituce, které by mohly pomoci s financováním projektu.

„Kupodivu stroje k dispozici byly,“ vzpomíná Ing. Arlt. „Ačkoli v posledních letech se na nový stroj čekalo běžně čtyři až šest měsíců, nabídla nám společnost CNC Invest tři stroje typu Citizen s termínem dodání 14 dnů a společnost Teximp čtvrtý s dodáním do šesti týdnů, vše v hodnotě zhruba 18 milionů korun. První zmínka o podpoře ČMZRB padla při jednání s firmou CNC Invest, kdy nás obchodní zástupce upozornil, že jiný jeho zákazník využil financování podpořené ČMZRB ke své nesmírné spokojenosti. V té době jsem už měl nabídky financování od jedné banky a dvou leasingových společností, se kterými jsme dříve spolupracovali.“

Na rychlosti záleží

Nakonec byl projekt realizován za pomoci ČSOB Leasingu. Ten nabídl nejen velmi výhodné financování projektu a velmi rychlé schválení „své“ části financování, ale i zpracování a podání žádosti ČMZRB. Majitelům AR-Kovo stačilo vyplnit několik údajů o aktuálních závazcích a hospodaření společnosti, a poskytnout informační memorandum o své firmě.

Vyráběné díly se velmi pečlivě kontrolují a prohlížejí.

„Nakonec zjistíte, že požadavky na projekty podporované z jakýchkoliv veřejných prostředků jsou si velmi podobné,“ hovoří o svých zkušenostech Petr Arlt. „S ČMZRB jsme se dohodli na úvěru těsně pod pět milionů, tak, abychom prostředky získali včas a urychlili jsme pořízení strojů. Mohlo by se zdát, že jsme se poškodili tím, že jsme nevyužili maximální výši bezúročného úvěru, ale finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru, který je součástí produktu ČMZRB, pokrývá prakticky všechny úroky, které v následujících letech uhradíme ČSOB Leasingu.“

V současné době firma disponuje 25 soustružnickými CNC obráběcími centry a pěti CNC frézovacími centry, a řadou klasických obráběcích strojů.

Kam dál?

Financování celého projektu v AR-Kovo rozložili na sedm let, přičemž spoluúčast firmy spočívala jen ve výši uhrazené DPH a jediným skutečným nákladem pro firmu bude úhrada pojištění pořízených strojů.

V AR-Kovo jsou také zřízena speciální pracoviště s mikroskopy, kde se nejnáročnější díly prohlížejí a odhrocují při 40násobném zvětšení.

Vedení společnosti má nyní velké plány do budoucna. Zamýšlí dále se rozvíjet po všech stránkách tak, aby udrželi krok s konkurencí a byli stabilními partnery pro své zákazníky. Konkrétně uvažují o investici do vícevřetenových obráběcích center, aby zefektivnili výrobu dílů s ročním objemem okolo jednoho milionu kusů.
„Rádi bychom plně automatizovali pracoviště pro obrábění dílů z přířezů nebo výkovků, a to včetně automatizované kontroly a měření výrobků. Hlavně však budeme muset v případě další expanze řešit nové výrobní prostory, protože výrobní hala uvedená do provozu v roce 2012 už nám začíná být těsná,“ říká Ing. Arlt a uzavírá: „Během své 25leté praxe ve finančním řízení několika firem jsem zažil různé formy podpory podnikání z veřejných prostředků a program Expanze ČMZRB patří rozhodně k těm, které podnikatelům skutečně pomáhají.“

Největšími odběrateli firmy AR-Kovo jsou společnosti GCE, člen GCE Group, výrobce zařízení pro použití technických plynů, a společnost Linet, přední světový výrobce zdravotnických lůžek, který své produkty vyváží do více než 100 zemí celého světa.
Program Expanze nabízí malým a středním podnikatelům bezúročné úvěry na projekty investičního charakteru realizované kdekoliv na území ČR vyjma hlavního města Prahy. ČMZRB poskytuje toto zvýhodněné financování na max. 45 % způsobilých výdajů projektu, přičemž ze zbývajících 55 % min. 20 % musí být financováno úvěrem od spolupracující finanční instituce. Na tuto část úvěru ale ČMZRB poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Další výhodou je možnost odkladu splátek jistiny až na čtyři roky, což má pozitivní vliv na cash flow firmy. Program je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz,

arlt.p@ar-kovo.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit