Témata

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Společnost byla založena v roce 2013, původně jako ryze obchodní firma zabývající se dodávkami strojních dílů a zámečnických sestav. Postupem času firma rostla, její činnost se rozšiřovala, až se posléze stala výrobně obchodní společností.

Dnes je firma schopná efektivně vyrábět a dodávat široký sortiment různorodých frézovaných a soustružených dílů v malých výrobních dávkách. Její zákazníci se rekrutují z nejrůznějších odvětví – od rehabilitačního průmyslu přes průmysl farmaceutický, dřevozpracující, tiskařský a papírenský průmysl, odvětví plnicích a balicích linek pro potravinářství až po odvětví specializovaných CNC strojů.

Zvyšování objemu

„Vlastní výrobu jsme zahájili již koncem roku 2014 vybudováním CNC frézovacího pracoviště v malé pronajaté výrobní hale v Uherském Brodě,“ vzpomíná Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti. „Nicméně rychlý nárůst obchodních příležitostí nás už rok poté přiměl k přesunu do větších, opět pronajatých, prostor v obci Slavkov. Během doby existence naší společnosti vzrostl počet zaměstnanců z původních čtyř na aktuálních 36 a postupně jsme rozšiřovali technologické vybavení. Od prvopočátku jsme si zakládali na výběru prvotřídních výrobních technologií a měřicí techniky. Nyní máme v provozu pracoviště přípravy materiálu, pracoviště CNC frézování, CNC soustružení, montážní pracoviště, dále pak pracoviště dokončovacích a balicích prací, a samozřejmě administrativu čítající početnou skupinu technickohospodářských pracovníků. Koncem roku 2015 jsme se rozhodli pro implementaci ERP systému Helios Orange, který byl sice v té době pro firmu naší velikosti svými možnostmi předimenzovaný, ale již nyní vidíme, jak správné toto rozhodnutí bylo. Je to silný nástroj k řízení, jehož možnosti jsme ještě zdaleka nevyčerpali.“

Tento celopodnikový systém řídí podle jeho slov všechny procesy od poptávky přes technologickou přípravu, výrobu samotnou, účetnictví, finanční analýzu až po firemní aktivity a umožňuje nám mimo jiné v reálném čase sbírat a vyhodnocovat data z jednotlivých fází výroby.

Firma vyrábí a dodává široký sortiment různorodých frézovaných a soustružených dílů v malých výrobních dávkách. Zde montáž mechanických celků pro procesní linky.

„Požadavky našich stávajících zákazníků na zvyšování objemů dodávek a rozšiřování portfolia skupin dodávaných dílů a sestav jsou pro nás příjemnou zpětnou vazbou na úroveň poskytovaných služeb, kvality, včasnosti dodávek i flexibilitu naší firmy,“ dodává David Lukaštík.

„Ke zjednodušení a zefektivnění práce svých kolegů aktuálně zavádíme bezpapírový provoz skladů a oddělení expedice pomocí bezdrátových terminálů napojených na celopodnikový informační systém,“ upřesňuje Ing. Miroslav Kadlček, druhý jednatel společnosti.

Oba jednatelé také zdůrazňují, že jejich firma si zakládá na společenské a ekologické zodpovědnosti, jak výběrem obsluhovaných průmyslových segmentů, tak zejména svým působením v blízkém regionu. Snaží se finančně podporovat místní smysluplné aktivity a současně vynakládají úsilí ke zlepšování pracovního prostředí uvnitř firmy. Záleží jim například na účelné organizaci a pořádku na pracovištích a na otevřené komunikaci mezi lidmi.

Do nového

Ve stejném roce – 2014 – jímž se v MESgroup Czech datuje zahájení vlastní výroby, navázala firma též kontakt s ČMZRB.

„V té době šlo o M-záruku k úvěru od ČSOB na první dva výrobní stroje,“ vysvětluje Miroslav Kadlček. „Jakožto čistě obchodní společnost bez jakýchkoliv dlouhodobých hmotných aktiv jsme byli pro banku rizikovým klientem, proto si záruku ČMZRB vyžádala.“

Spolupráci mezi bankou a obchodně výrobní firmou prověřil čas, a tak dnes je aktuálním projektem, při němž se ČMZRB a MESgroup Czech potkávají, výstavba velké výrobní haly. Díky zvyšujícím se objemům dodávek pro dlouhodobé zákazníky firmy MESgroup Czech a také vlivem projektů pro nové zákazníky již firma kapacitně vyčerpala prostory, kde dosud působila, a tak bylo rozhodnuto o započetí projektu výstavby. Do nově postavené haly v areálu bývalého zemědělského družstva Slavkov se firma bude stěhovat již letos v létě.

Díky zvyšujícím se objemům dodávek pro dlouhodobé zákazníky i vlivem projektů pro nové již firma kapacitně vyčerpala současné prostory.


„Moderní administrativní budova s důrazem na příjemné a kvalitní pracovní prostředí a výrobní prostory dimenzované pro další rozvoj pojmou celkem 60 zaměstnanců,“ říká David Lukaštík. „Myslíme také na ekologickou udržitelnost rozvoje a hygienu práce, a proto necháváme do objektu nainstalovat inteligentní automatizované řízení energií, které snižuje energetickou zátěž a celkový dopad provozu na životní prostředí.“

Aktuálním projektem, při němž se ČMZRB a MESgroup Czech potkávají, je výstavba velké nové výrobní haly.

Dostupnost prostředků

Jak vlastně záměr financování současného projektu probíhal?

„V první fázi jsme oslovili několik tuzemských bank s požadavkem na financování investičního projektu,“ vzpomíná Miroslav Kadlček. „Mezi oslovenými bankami byla samozřejmě ČSOB, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ta iniciovala první jednání s ČMZRB a zajišťovala vzájemnou komunikaci v úvodních jednáních. Výsledkem byla kombinace úvěru od ČSOB a bezúročného úvěru Expanze od ČMZRB v poměru 2/3 financováno ČSOB a 1/3 od ČMZRB.“

„Podmínky a odklad splátek byly nastaveny tak, abychom byli schopni bez problémů dokončit výstavbu, splácet stávající závazky a zároveň abychom si nezavřeli možnost využívat v budoucnu další úvěrové produkty na pořízení technologií,“ doplňuje David Lukaštík. „Jsme totiž velmi mladá firma a bez pomoci externího financování od bank bychom nemohli pružně reagovat na možnosti růstu. Velmi příjemnou součástí spolupráce s ČMZRB je také podpora v podobě proplacení části úroků z komerčního úvěru na tento projekt.“

Jednoznačným přínosem spolupráce s ČMZRB je podle obou jednatelů dostupnost prostředků a finanční úspora díky bezúročné povaze úvěru a částečnému proplacení úroků z komerčního úvěru.

MEZI PRODUKTY MESGROUP CZECH MIMO JINÉ PATŘÍ....

...přesné CNC frézované a soustružené dílce vyráběné z uhlíkatých ocelí, slitin hliníku, mosazi, bronzu, mědi, nerezových ocelí a technických plastů. Včetně případného broušení, tepelných a povrchových úprav.
...plechové ohýbané a svařované díly a sestavy, včetně povrchových úprav a montáží do pod-sestav.
...mechanické sestavy na nerezových svařovaných manipulačních vozících pro procesní linky.
...elektro-mechanická tiskařská zařízení, včetně kalibrace a testování do stavu „ready to sell product“.

Růst se zákazníky

Na otázku, jaké má MESgroup Czech plány pro nejbližší budoucnost, odpovídá Ing. Kadlček: „V roce 2020 budeme pokračovat k dalšímu kroku digitalizace v podobě bezpapírového řízení výroby a montáží v rámci digitalizace výroby, zavádění metod průmyslového inženýrství jakožto základu pro přípravu na Industry 4.0, v němž vidím prostor pro posun celé naší společnosti kupředu. Naši lidé tak budou moci svou energii, znalosti a schopnosti využívat účelněji. V tomto období také požádáme o certifikaci v systému řízení jakosti dle ISO 9001, kde už byly zahájeny přípravné práce na implementaci této normy. Cílem je zavedení a udržení procesního řízení ve všech oblastech působení naší firmy. Ve spolupráci s ČMZRB máme v úmyslu spolupracovat i na dalších projektech.“

K tomu dodává Ing. Lukaštík: „Jsme otevřeni novým smysluplným projektům našich zákazníků, rosteme s nimi. Ctíme otevřenou komunikaci, preciznost od poptávky po fakturaci, nasloucháme potřebám svých zákazníků a zaměstnanců, a reagujeme rychle. Zvolili jsme cestu dlouhodobých vztahů a detailní znalost našich zákazníků nám poskytuje konkurenční výhodu.“

ČMZRB pomohla MESgroup Czech postupně ve třech případech, z nichž ve dvou se jednalo o zlomové okamžiky v historii firmy:

2014 – pořízení prvních výrobních kapacit, které byly financovány z většiny úvěrem. K němu ČMZRB poskytla M-záruku z programu Záruka. Záruka byla poskytnuta k úvěru od ČSOB, jehož výše byla 141 000 €.

2018 – zajištění úvěru pro získání finančních prostředků na zásoby. Opět M-Záruka, tentokrát z programu Záruka 2015 až 2023, k zajištění úvěru od ČSOB v hodnotě 3 mil. Kč. Díky tomu firma nemusí mít vázané vlastní prostředky v materiálu a rozpracované výrobě a může přijímat i projekty vyžadující právě velkou vázanost finančních prostředků v materiálu a rozpracované výrobě.

2019 – bezúročný úvěr z programu EXPANZE – od ČMZRB 9 mil. Kč. Dále v tomto programu ČMZRB přispívá na úhradu úroků z komerčního úvěru, a to částkou 0,5 mil Kč. Projekt je financován bez jakýchkoliv dalších dotačních titulů, takže díky ČMZRB mohla firma částečně snížit své úrokové zatížení. Financující bankou je opět ČSOB. Výše úvěru je 657 000 €.

O PROGRAMU EXPANZE

Cílem programu Expanze, který ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spustila 1. června 2017, je usnadnit rozvoj malých a středních podniků, a to prostřednictvím bezúročných úvěrů. Ty lze využít např. na nákup nových strojů, zařízení, technologií, nemovitostí, programů, licencí, software apod. Protože jde o státní program podpory, který je financován ze strukturálních fondů EU (v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), je vyžadováno spolufinancování úvěru komerční bankou nebo leasingovou společností. ČMZRB k tomuto úvěru poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Program dále nabízí splatnost úvěru až na 10 let, včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit