Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Společnost byla založena v roce 2013, původně jako ryze obchodní firma zabývající se dodávkami strojních dílů a zámečnických sestav. Postupem času firma rostla, její činnost se rozšiřovala, až se posléze stala výrobně obchodní společností.

Dnes je firma schopná efektivně vyrábět a dodávat široký sortiment různorodých frézovaných a soustružených dílů v malých výrobních dávkách. Její zákazníci se rekrutují z nejrůznějších odvětví – od rehabilitačního průmyslu přes průmysl farmaceutický, dřevozpracující, tiskařský a papírenský průmysl, odvětví plnicích a balicích linek pro potravinářství až po odvětví specializovaných CNC strojů.

Reklama
Reklama
Reklama

Zvyšování objemu

„Vlastní výrobu jsme zahájili již koncem roku 2014 vybudováním CNC frézovacího pracoviště v malé pronajaté výrobní hale v Uherském Brodě,“ vzpomíná Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti. „Nicméně rychlý nárůst obchodních příležitostí nás už rok poté přiměl k přesunu do větších, opět pronajatých, prostor v obci Slavkov. Během doby existence naší společnosti vzrostl počet zaměstnanců z původních čtyř na aktuálních 36 a postupně jsme rozšiřovali technologické vybavení. Od prvopočátku jsme si zakládali na výběru prvotřídních výrobních technologií a měřicí techniky. Nyní máme v provozu pracoviště přípravy materiálu, pracoviště CNC frézování, CNC soustružení, montážní pracoviště, dále pak pracoviště dokončovacích a balicích prací, a samozřejmě administrativu čítající početnou skupinu technickohospodářských pracovníků. Koncem roku 2015 jsme se rozhodli pro implementaci ERP systému Helios Orange, který byl sice v té době pro firmu naší velikosti svými možnostmi předimenzovaný, ale již nyní vidíme, jak správné toto rozhodnutí bylo. Je to silný nástroj k řízení, jehož možnosti jsme ještě zdaleka nevyčerpali.“

Tento celopodnikový systém řídí podle jeho slov všechny procesy od poptávky přes technologickou přípravu, výrobu samotnou, účetnictví, finanční analýzu až po firemní aktivity a umožňuje nám mimo jiné v reálném čase sbírat a vyhodnocovat data z jednotlivých fází výroby.

Firma vyrábí a dodává široký sortiment různorodých frézovaných a soustružených dílů v malých výrobních dávkách. Zde montáž mechanických celků pro procesní linky.

„Požadavky našich stávajících zákazníků na zvyšování objemů dodávek a rozšiřování portfolia skupin dodávaných dílů a sestav jsou pro nás příjemnou zpětnou vazbou na úroveň poskytovaných služeb, kvality, včasnosti dodávek i flexibilitu naší firmy,“ dodává David Lukaštík.

„Ke zjednodušení a zefektivnění práce svých kolegů aktuálně zavádíme bezpapírový provoz skladů a oddělení expedice pomocí bezdrátových terminálů napojených na celopodnikový informační systém,“ upřesňuje Ing. Miroslav Kadlček, druhý jednatel společnosti.

Oba jednatelé také zdůrazňují, že jejich firma si zakládá na společenské a ekologické zodpovědnosti, jak výběrem obsluhovaných průmyslových segmentů, tak zejména svým působením v blízkém regionu. Snaží se finančně podporovat místní smysluplné aktivity a současně vynakládají úsilí ke zlepšování pracovního prostředí uvnitř firmy. Záleží jim například na účelné organizaci a pořádku na pracovištích a na otevřené komunikaci mezi lidmi.

Do nového

Ve stejném roce – 2014 – jímž se v MESgroup Czech datuje zahájení vlastní výroby, navázala firma též kontakt s ČMZRB.

„V té době šlo o M-záruku k úvěru od ČSOB na první dva výrobní stroje,“ vysvětluje Miroslav Kadlček. „Jakožto čistě obchodní společnost bez jakýchkoliv dlouhodobých hmotných aktiv jsme byli pro banku rizikovým klientem, proto si záruku ČMZRB vyžádala.“

Spolupráci mezi bankou a obchodně výrobní firmou prověřil čas, a tak dnes je aktuálním projektem, při němž se ČMZRB a MESgroup Czech potkávají, výstavba velké výrobní haly. Díky zvyšujícím se objemům dodávek pro dlouhodobé zákazníky firmy MESgroup Czech a také vlivem projektů pro nové zákazníky již firma kapacitně vyčerpala prostory, kde dosud působila, a tak bylo rozhodnuto o započetí projektu výstavby. Do nově postavené haly v areálu bývalého zemědělského družstva Slavkov se firma bude stěhovat již letos v létě.

Díky zvyšujícím se objemům dodávek pro dlouhodobé zákazníky i vlivem projektů pro nové již firma kapacitně vyčerpala současné prostory.


„Moderní administrativní budova s důrazem na příjemné a kvalitní pracovní prostředí a výrobní prostory dimenzované pro další rozvoj pojmou celkem 60 zaměstnanců,“ říká David Lukaštík. „Myslíme také na ekologickou udržitelnost rozvoje a hygienu práce, a proto necháváme do objektu nainstalovat inteligentní automatizované řízení energií, které snižuje energetickou zátěž a celkový dopad provozu na životní prostředí.“

Aktuálním projektem, při němž se ČMZRB a MESgroup Czech potkávají, je výstavba velké nové výrobní haly.

Dostupnost prostředků

Jak vlastně záměr financování současného projektu probíhal?

„V první fázi jsme oslovili několik tuzemských bank s požadavkem na financování investičního projektu,“ vzpomíná Miroslav Kadlček. „Mezi oslovenými bankami byla samozřejmě ČSOB, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Ta iniciovala první jednání s ČMZRB a zajišťovala vzájemnou komunikaci v úvodních jednáních. Výsledkem byla kombinace úvěru od ČSOB a bezúročného úvěru Expanze od ČMZRB v poměru 2/3 financováno ČSOB a 1/3 od ČMZRB.“

„Podmínky a odklad splátek byly nastaveny tak, abychom byli schopni bez problémů dokončit výstavbu, splácet stávající závazky a zároveň abychom si nezavřeli možnost využívat v budoucnu další úvěrové produkty na pořízení technologií,“ doplňuje David Lukaštík. „Jsme totiž velmi mladá firma a bez pomoci externího financování od bank bychom nemohli pružně reagovat na možnosti růstu. Velmi příjemnou součástí spolupráce s ČMZRB je také podpora v podobě proplacení části úroků z komerčního úvěru na tento projekt.“

Jednoznačným přínosem spolupráce s ČMZRB je podle obou jednatelů dostupnost prostředků a finanční úspora díky bezúročné povaze úvěru a částečnému proplacení úroků z komerčního úvěru.

MEZI PRODUKTY MESGROUP CZECH MIMO JINÉ PATŘÍ....

...přesné CNC frézované a soustružené dílce vyráběné z uhlíkatých ocelí, slitin hliníku, mosazi, bronzu, mědi, nerezových ocelí a technických plastů. Včetně případného broušení, tepelných a povrchových úprav.
...plechové ohýbané a svařované díly a sestavy, včetně povrchových úprav a montáží do pod-sestav.
...mechanické sestavy na nerezových svařovaných manipulačních vozících pro procesní linky.
...elektro-mechanická tiskařská zařízení, včetně kalibrace a testování do stavu „ready to sell product“.

Růst se zákazníky

Na otázku, jaké má MESgroup Czech plány pro nejbližší budoucnost, odpovídá Ing. Kadlček: „V roce 2020 budeme pokračovat k dalšímu kroku digitalizace v podobě bezpapírového řízení výroby a montáží v rámci digitalizace výroby, zavádění metod průmyslového inženýrství jakožto základu pro přípravu na Industry 4.0, v němž vidím prostor pro posun celé naší společnosti kupředu. Naši lidé tak budou moci svou energii, znalosti a schopnosti využívat účelněji. V tomto období také požádáme o certifikaci v systému řízení jakosti dle ISO 9001, kde už byly zahájeny přípravné práce na implementaci této normy. Cílem je zavedení a udržení procesního řízení ve všech oblastech působení naší firmy. Ve spolupráci s ČMZRB máme v úmyslu spolupracovat i na dalších projektech.“

K tomu dodává Ing. Lukaštík: „Jsme otevřeni novým smysluplným projektům našich zákazníků, rosteme s nimi. Ctíme otevřenou komunikaci, preciznost od poptávky po fakturaci, nasloucháme potřebám svých zákazníků a zaměstnanců, a reagujeme rychle. Zvolili jsme cestu dlouhodobých vztahů a detailní znalost našich zákazníků nám poskytuje konkurenční výhodu.“

ČMZRB pomohla MESgroup Czech postupně ve třech případech, z nichž ve dvou se jednalo o zlomové okamžiky v historii firmy:

2014 – pořízení prvních výrobních kapacit, které byly financovány z většiny úvěrem. K němu ČMZRB poskytla M-záruku z programu Záruka. Záruka byla poskytnuta k úvěru od ČSOB, jehož výše byla 141 000 €.

2018 – zajištění úvěru pro získání finančních prostředků na zásoby. Opět M-Záruka, tentokrát z programu Záruka 2015 až 2023, k zajištění úvěru od ČSOB v hodnotě 3 mil. Kč. Díky tomu firma nemusí mít vázané vlastní prostředky v materiálu a rozpracované výrobě a může přijímat i projekty vyžadující právě velkou vázanost finančních prostředků v materiálu a rozpracované výrobě.

2019 – bezúročný úvěr z programu EXPANZE – od ČMZRB 9 mil. Kč. Dále v tomto programu ČMZRB přispívá na úhradu úroků z komerčního úvěru, a to částkou 0,5 mil Kč. Projekt je financován bez jakýchkoliv dalších dotačních titulů, takže díky ČMZRB mohla firma částečně snížit své úrokové zatížení. Financující bankou je opět ČSOB. Výše úvěru je 657 000 €.

O PROGRAMU EXPANZE

Cílem programu Expanze, který ČMZRB ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu spustila 1. června 2017, je usnadnit rozvoj malých a středních podniků, a to prostřednictvím bezúročných úvěrů. Ty lze využít např. na nákup nových strojů, zařízení, technologií, nemovitostí, programů, licencí, software apod. Protože jde o státní program podpory, který je financován ze strukturálních fondů EU (v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), je vyžadováno spolufinancování úvěru komerční bankou nebo leasingovou společností. ČMZRB k tomuto úvěru poskytuje finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Program dále nabízí splatnost úvěru až na 10 let, včetně odkladu splátek jistiny až na 4 roky.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz

Reklama
Související články
Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Studentská formule pro světové autodromy

Ve středu 22. května letošního roku se mohli příznivci rychlých aut zúčastnit slavnostního odhalení formule Vector 05, kterou sestavili studenti VŠB – Technické univerzity Ostrava. Cílem studentského týmu Formula TU Ostrava bylo postavit již pátý monopost konkurenceschopného závodního vozidla kategorie pro spalovací motory a získat zkušenosti ve využití standardních a nestandardních technologií, a samozřejmě vyhrát na mezinárodních závodech Formula Student.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Jak se transferuje know-how

„Pokud někde postavím pět strojů a budou z nich padat šrouby, které budu odesílat do zahraničí, tak to je samozřejmě jiná přidaná hodnota, než když vybuduji vývojové centrum, kde mám devadesát procent vysoce sofistikovaných pozic, spojené s výrobním závodem,“ říká programový ředitel GE Aviation pro Českou republiku Milan Šlapák, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra rozhovor.

Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

Chvění zakázáno

Nemusí to být samotný stroj nebo budova, které způsobují nežádoucí vibrace. Tlumiče kmitů mají kmity vzniklé vibracemi odstranit. Zkušebna a zkušební obráběcí stroj byly vybaveny rozdílnými výrobky, které chvění tlumí.

Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit