Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu

Pomáháme podnikatelům a obcím růst. To je motto Českomoravské záruční a rozvojové banky, která právě za tímto účelem byla již v raných 90. letech minulého století založena. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly
Hana Janišová

Vystudovala Divadelní fakultu AMU. Většinu svého profesního života pracovala jako redaktorka v rozličných periodikách nebo na PR pozicích ve firmách různého zaměření, naposled z oblasti informačních technologií.
Osobně jí jsou blízká nejen témata týkající se techniky a technologií, ale například také z oblasti sociální nebo školství a další.
Pro MM Průmyslové spektrum pracuje od roku 2017. Její stěžejní mimopracovní aktivitou je ochrana zvířat.

MM: Jaké jsou cíle vaší banky a které z nich jsou vašimi prioritami?

J. Jirásek:
Hlavním cílem je napomáhat rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu. Naše banka se od počátku zaměřuje na poskytování podpory formou finančních nástrojů. Proto usilujeme především o to, abychom byli hlavním partnerem veřejného sektoru pro jejich správu a abychom zpřístupňovali financování projektů přínosných pro ČR, ať už podnikatelského, nebo infrastrukturního charakteru. V neposlední řadě chceme být znalostním centrem v oblasti finančních nástrojů.

MM: Jaká je její historie?


J. Jirásek: Naše banka byla založena v roce 1992 za účelem poskytování podpory malým a středním podnikatelům. Tehdy nabízela zvýhodněné záruky a úvěry a příspěvky na úhradu úroků, které řadě z nich pomohly získat finance k rozjezdu vlastního podnikání. V roce 1997 se její činnost rozšířila o podporu v oblasti bydlení, kdy poskytovala dotace na úhradu úroků k opravě a modernizaci panelových domů. Významně také přispěla při odstraňování povodňových škod.

V roce 2000 zahájila financování rozvojových projektů v oblasti infrastruktury a navázala hlubší spolupráci s evropskými finančními institucemi. Začala se zapojovat do programů EU a čerpat prostředky ze strukturálních fondů, EIB a EIF, jehož se v roce 2017 stala akcionářem. ČMZRB sehrála důležitou úlohu i v období hospodářské recese v letech 2008–2011.

Od roku 2016 plní roli národní rozvojové banky a rozšiřuje spolupráci i s orgány státní správy mimo okruh ministerstev, která vykonávají akcionářská práva. Na konci roku 2017 se pak stala investorem Středoevropského fondu fondů, jehož cílem je podpora rostoucích inovativních firem formou rizikového kapitálu.

Reklama
Reklama
Reklama
„Nabízíme podporu prostřednictvím tzv. finančních nástrojů,“ říká Jiří Jirásek.


MM: Jaké formy pomoci nabízíte a o co je největší zájem?

J. Jirásek: Nabízíme podporu prostřednictvím tzv. finančních nástrojů – zvýhodněných úvěrů, záruk a prostřednictvím naší účasti ve Středoevropském fondu fondů také ve formě kapitálových vstupů. Dlouhodobě je největší zájem o záruky, které poskytujeme ke komerčním úvěrům provozního i investičního charakteru. Především malí podnikatelé se často dostávají do situací, kdy chtějí realizovat zajímavé projekty, ale nedisponují dostatečným majetkem a bez naší záruky by nedosáhli na úvěr.

MM: Kdo všechno patří mezi vaše klienty? Kolika subjektům jste od svého založení již pomohli?


J. Jirásek: V současnosti se zaměřujeme primárně na podporu segmentu malého a středního podnikání a na rozvoj obcí a infrastruktury. V minulosti jsme poskytovali i podporu v oblasti bydlení a v rámci popovodňové pomoci. Od založení do konce roku 2018 banka celkově podpořila 63 028 subjektů, většinou podnikatele.

MM: Kterých projektů z těch, které jste podpořili, si nejvíce vážíte nebo vás výsledek zvlášť těší?

J. Jirásek: Máme radost ze všech projektů, které se zrealizují za využití našich programů. O to víc, když víme, že by projekt jinak nemohl být zrealizován. Rovněž nás těší, máme-li možnost v čase sledovat, jak podnikatel za našeho přispění roste. Například v roce 1993 jsme poskytli záruku k úvěru firmě Flídr, která vznikala a sháněla financování na nákup obráběcího automatu. Postupně jsme jí poskytli další záruky a investiční úvěry, jejichž prostřednictvím financovala pořízení nových technologií a výstavbu výrobního areálu. Z firmy o několika lidech je dnes společnost, která je mj. druhým největším výrobcem rámů hlavových opěr do automobilů v Evropě a stala se významným zaměstnavatelem v obci Široký Důl na Svitavsku.

MM: Jaké máte aktuálně novinky?

J. Jirásek: Vloni jsme v oblasti malého a středního podnikání poskytli největší objem podpory v naší historii – více než 12,5 miliardy Kč. Našimi produkty jsme celkově podpořili 6 060 projektů. V polovině února naše banka spustila nový produkt, program Expanze – záruky, který podnikatelům nabízí bankovní záruky ke komerčním úvěrům provozního či investičního charakteru. Záruku z tohoto programu poskytujeme až do výše 70 % jistiny úvěru, přičemž výše úvěru se musí pohybovat v rozmezí 4–25 mil. Kč. U tzv. zvláštních podporovaných aktivit, např. souvisejících se zavedením a provozováním vysokorychlostního internetu, zpracováním kalamitního dřeva, efektivním využíváním vody v průmyslu nebo výstavbou či rekonstrukcí podnikatelských center, je zvýhodnění ještě větší. V první polovině roku bychom měli spouštět program INFIN, který je určený na podporu pražských inovativních a začínajících podnikatelů, a program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce. Jeho cílem je snížit rizika investování na rozvojových trzích a přispět k udržitelnému rozvoji.

Od příštího vydání našeho časopisu vám budeme v seriálu případových studií demonstrovat úspěchy firem, jichž dosáhly díky spolupráci s ČMZRB. Tyto příklady dobré praxe mohou být inspirací pro další podnikatelské subjekty při jejich cestě za inovacemi a zvyšováním konkurenceschopnosti.

Hana Janišová

hana.janisova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Související články
Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit