Témata
Reklama

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

K. Nosková: Podle statistik ČLFA vzrostla v prvním pololetí oblast financování podnikatelských investic o 1,6 %. Odpovídá tomu i poptávka po financování SGEF?

P. Buček:
Naše celková produkce v prvním pololetí český trh překonala, profinancovali jsme investice v objemu 4,6 miliardy Kč, což je oproti loňsku 4% nárůst. V jednotlivých tržních segmentech je ale situace různá. Na pořízení strojů a zařízení jsme poskytli 1,9 miliardy Kč, což odpovídá loňskému objemu i vývoji trhu. Na druhou stranu v segmentu dopravní techniky klesly v prvním pololetí registrace nákladní techniky o cca 10 % a autobusů o více než 20 %, nám se ale zatím daří tomuto nepříznivému trendu odolávat.

K. Nosková: SGEF patří k ověřeným dlouhodobým partnerům evropských bank EIB a CEB. S jakými reakcemi se setkáváte, když klientům nabízíte zapojení do jejich dotačních programů?

P. Buček: Klienti vítají každé snížení úrokových sazeb, ale dotace si automaticky spojují s nepopulární byrokracií. Tu však za ně ve vztahu k EIB a CEB kompletně přebíráme my.

Reklama
Reklama
Reklama
„U klientů z výrobní sféry sledujeme rostoucí zájem o komplexní automatizaci procesů,“ říká Pavel Buček.

K. Nosková: Novinkou ve vaší „dotační nabídce“ je program Climate Action od EIB. Vztahuje se i na stroje a zařízení?

P. Buček: Tento dílčí program je směřován na podporu pořízení energeticky úsporných investic. Železniční vozy, lokomotivy a autobusy byly prvními komoditami, které jsme v jeho rámci financovali. Stroje a zařízení na ně postupně navazují. Snížení dopadu na životní prostředí je vždy nutné prokázat úsporami, které nasazení nových technologií přinese.

K. Nosková: Projevuje se nedostatek pracovních sil a trend digitalizace ve skladbě a charakteru vámi financovaných strojů a zařízení?

P. Buček: U klientů z výrobní sféry sledujeme rostoucí zájem o komplexní automatizaci procesů, která vede ke snížení závislosti na lidské fyzické práci i na lidském faktoru při rozhodování a řízení výrobních procesů. Na to se snaží svojí nabídkou reagovat dodavatelé, kteří se ale stejně jako ostatní potýkají s nedostatkem kvalifikovaných sil. Přesto všechno se stále častěji objevují první „vlaštovky“ v podobě investičních projektů s různým stupněm automatizace.

K. Nosková: Jaký dopad bude mít nový účetní standard IFRS 16 na vás a na klienty?

P. Buček:
Většina z našich klientů jsou soukromé společnosti účtující v českém účetnictví, na které se nová pravidla IFRS 16 pro leasing nevztahují. Na druhé straně pro velké evropské společnosti účtující v IFRS to téma samozřejmě je a bude. Ve spolupráci s dodavateli jim chceme nabízet společné finanční produkty typu pay-per-use, které by jim umožňovaly i nadále využívat mimobilanční výhody leasingu.

K. Nosková: Ministerstvo financí připravilo novelu zákona o DPH, která by měla začít platit od 1. ledna 2019. Jaké změny přinese do praxe SGEFu a klientů?

P. Buček:
Toto téma je pro nás ve srovnání s problematikou IFRS 16 významně důležitější a naléhavější. Změna posuzování tzv. leasingu s opcí bezpochyby povede k výraznému posunu ve vnímání leasingu s plnou amortizací. Jak už to v životě bývá, všechny změny nám na jedné straně něco berou, ale na straně druhé často vytvářejí i nové příležitosti. My v této souvislosti pár zajímavých nápadů máme a věřím, že se nám na jejich základě podaří vytvořit inovativní produkty pro naše klienty.

K. Nosková: Spolu s financováním poskytujete i pojištění. Co klienti na sloučené nabídce oceňují nejvíce?

P. Buček: Pojištění je náš tradiční a oblíbený doplňkový produkt. Díky dlouholetým zkušenostem a síle naší nadnárodní skupiny se nám daří vyjednávat atraktivní pojistné podmínky, a to jak z pohledu ceny, tak v rozsahu pokrývaných rizik. Máme co nabídnout zvlášť v oblasti stacionárních strojů a zařízení. Ve spolupráci se svými pojišťovacími partnery jsme schopni pokrýt všechna relevantní rizika od nakládky přes přepravu, vykládku, montáž, zkušební provoz až po klasické strojní pojištění s nadstandardním rozsahem krytí.

K. Nosková: Jak se prezentujete na Mezinárodním strojírenském veletrhu?

P. Buček: Jako každý rok i letos máme společný stánek s Komerční bankou, který najdete před pavilonem Z pod číslem VP F 001. Naši obchodníci budou připraveni konzultovat se zájemci investiční plány do strojních zařízení a poradit s výběrem vhodného typu financování. Spolu s našimi pojišťovacími partnery nabízíme pojištění financovaných předmětů s atraktivními podmínkami a širokým rozsahem krytí.

SG Equipment Finance
Financuje investice v oblasti strojů a zařízení, dopravních prostředků, stavebních strojů, zemědělské techniky a high-tech. Má zkušenosti také s leteckou technikou, kolejovými vozidly, speciálními projekty a se strukturovaným financováním. Poskytuje finanční leasing, operativní leasing a úvěry, a to i s využitím dotačních podpor. Zajišťuje i doplňkové služby, zejména komplexní pojištění. Patří do mezinárodní finanční skupiny Société Générale, jeho vlastníky jsou Komerční banka a SG Equipment Finance SA.

SG Equipment Finance

Kamila Nosková

hana.janisova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #11
Kód článku: 181128
Datum: 14. 11. 2018
Rubrika: Servis / Finance
Autor:
Firmy
Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit