Témata
Reklama

Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Ve srovnání s rokem 2013 se situace ve většině států Evropy zlepšila, řádově o několik procentních bodů. Přesto se s pozdě zaplacenými fakturami setkává téměř každá čtvrtá firma, a to je stále vysoké číslo. Současně sílí snaha společností pohledávky odborně řešit, což se projevilo ve zhruba dvojnásobném nárůstu zájmu o přeshraniční vymáhání pohledávek v porovnání s předchozím rokem.

Reklama
Reklama

Exportérům orientovaným na Východ hrozí větší problémy

Vymáhání pohledávek úzce souvisí s politickou, ekonomickou, kulturní a právní situací země, s typem dlužníka a obchodu. V neposlední řadě pak záleží na platební morálce dané země. Obecně z průzkumu vyplývá, že se obchody mezi státy západní a východní Evropy stále liší. Západoevropští obchodní partneři byli v roce 2014 opět o něco důkladnější než východní sousedé. Podle Českého statistického úřadu tuzemské firmy nejvíce exportují do Německa, Slovenska, Polska a také Ruska. Čeští podnikatelé zde také nejčastěji vymáhají své pohledávky.

Autor článku Vladimír Vachel je jednatelem inkasní agentury EOS KSI Česká republika.

Vysoký průměr pozdních plateb v zemích východní Evropy, mezi které patří také největší obchodní partneři České republiky, mají na starost konkrétní viníci. Čeští exportéři by se měli mít na pozoru při obchodování například s Polskem a Slovenskem. Oba státy patří mezi nejoblíbenější exportní destinace v průmyslové výrobě. Jen v Polsku se opozdilo 25 % plateb a průměrná doba zaplacení faktury po splatnosti zde byla celý měsíc. Podobně na tom bylo i Slovensko. V žebříčku opožděných plateb v Evropě vede Bulharsko.

Německo již zlepšení nečeká

Německo je naopak spolehlivým obchodním partnerem a právě tam také míří téměř třetina českého exportu. Podnikatelé zde evidují jen necelou pětinu opožděných plateb a v meziročním srovnání se situace zlepšila o 11 procentních bodů. Zároveň má Německo ze všech obchodních společníků nejnižší podíl nedobytných pohledávek. Oproti jiným státům však již nepočítá s výrazným zlepšením v následujících letech.

Nižší platební spolehlivost Ruska

Rusko je zemí s velkým potenciálem pro růst exportu v řadě průmyslových oblastí a s velkým prostorem pro modernizaci stávajících výrobních kapacit. Měli by si čeští exportéři nové či stávající partnery v Rusku více hlídat? V jednom z pěti případů nebyly ruské pohledávky uhrazeny včas. To je hodnota podobná západoevropským společníkům, kteří bývají spolehlivější. Velkým otazníkem ale zůstává, jak se bude vyvíjet nejistá situace na ruských trzích. Pokles hodnoty rublu a hrozba velké inflace snižují celkové hodnocení platební spolehlivosti Ruska. Výrazně zhoršený hospodářský výhled země je právě ten moment, kdy by čeští exportéři měli být při obchodování více obezřetní. Při obchodování směrem na Východ je doporučováno využívat mezinárodně působících agentur, které mají lokální znalosti.

Dočasné problémy s finančními toky, nebo nedostatek profesionalismu?

Výzkum mezi evropskými podnikateli mimo jiné poskytl informace o možných příčinách pozdního finančního vyrovnání za poskytnuté služby či produkty. V loňském roce byly nejčastěji uváděnými důvody dočasné problémy s finančními toky (cash flow), dále problémy s platbami od vlastních klientů, aktuální ekonomická situace a v neposlední řadě skutečný záměr fakturu nezaplatit. Vrcholní manažeři firem uvedli, že záměrně nezaplatilo 19 % východoevropských společností. Právě nedostatek profesionality ztěžuje podle průzkumu podnikání v zahraničí nejvíce. U západoevropských společností byla situace výrazně optimističtější. Firmy zaznamenaly tento problém pouze v jednom ze sedmi případů.

Pozdní splátky za pohledávky v případě slovenských partnerů byly z velké části způsobovány problémy s vlastními klienty, neochotou platit včas, ale například i technickými potížemi. Polské firmy nejčastěji narážejí na problémy s cash flow. Největší míra neochoty za pohledávku zaplatit byla zaznamenána v Maďarsku a Rumunsku. Ekonomická situace je příčinou čtvrtiny pozdních plateb v zemích východní Evropy. Před navázáním obchodního vztahu je tak důležité nejen pečlivě prověřit potenciální obchodní partnery, ale také sledovat ekonomickou situaci v daném regionu.

Západní země uvádějí jako důvod špatné platební morálky především problémy s finančními toky a nezaplacenými fakturami od vlastních zákazníků. S těmi bojují nejvíce ve Velké Británii a Belgii. Německo i v tomto bodě představuje příkladnějšího obchodního partnera. Zkušenosti firem nenaznačují výrazné problémy s vlastními klienty či nezájmem platit. Dlouhodobě lepší platební morálka a ekonomická situace tak staví německé firmy do pozice spolehlivějšího partnera.

Průměrní Češi

Česká republika patří k průměru, avšak v porovnání s ostatními evropskými státy má poměrně malé procento zcela nedobytných pohledávek. Pohledávky vůbec neuhradí přibližně 1 % dlužníků. Nicméně uvedené číslo je průměrem celého hospodářství a u jednotlivých odvětví se může značně lišit. Obecně platí, že nejhorší je morálka v dopravě a stavebním průmyslu.

Vladimír Vachel

EOS KSI Česká republika

Reklama
Související články
Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Strategie prodeje firmy za nejvyšší cenu

Před třemi a půl lety, v době sílící ekonomické krize, jsme přinesli rozhovor o způsobech prodeje firem, kdy zástupce anglické firmy mj. uváděl ojedinělý fakt, že jimi docilované prodejní ceny firem jsou statisticky průměrně 2,5krát vyšší než nejnižší nabídka. Od té doby se evropská ekonomika částečně stabilizovala, přeživší firmy upevnily své postavení na trhu a je otázkou, v jakém objemu se nyní firmy prodávají.

Související články
Fórum výrobních manažerů

Jak v celkovém kontextu současné doby hodnotíte z hlediska fungování a výsledků vaší firmy právě končící letošní rok a s jakými očekáváními vstupujete do roku příštího?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit