Témata
Reklama

Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Ve srovnání s rokem 2013 se situace ve většině států Evropy zlepšila, řádově o několik procentních bodů. Přesto se s pozdě zaplacenými fakturami setkává téměř každá čtvrtá firma, a to je stále vysoké číslo. Současně sílí snaha společností pohledávky odborně řešit, což se projevilo ve zhruba dvojnásobném nárůstu zájmu o přeshraniční vymáhání pohledávek v porovnání s předchozím rokem.

Reklama
Reklama
Reklama

Exportérům orientovaným na Východ hrozí větší problémy

Vymáhání pohledávek úzce souvisí s politickou, ekonomickou, kulturní a právní situací země, s typem dlužníka a obchodu. V neposlední řadě pak záleží na platební morálce dané země. Obecně z průzkumu vyplývá, že se obchody mezi státy západní a východní Evropy stále liší. Západoevropští obchodní partneři byli v roce 2014 opět o něco důkladnější než východní sousedé. Podle Českého statistického úřadu tuzemské firmy nejvíce exportují do Německa, Slovenska, Polska a také Ruska. Čeští podnikatelé zde také nejčastěji vymáhají své pohledávky.

Autor článku Vladimír Vachel je jednatelem inkasní agentury EOS KSI Česká republika.

Vysoký průměr pozdních plateb v zemích východní Evropy, mezi které patří také největší obchodní partneři České republiky, mají na starost konkrétní viníci. Čeští exportéři by se měli mít na pozoru při obchodování například s Polskem a Slovenskem. Oba státy patří mezi nejoblíbenější exportní destinace v průmyslové výrobě. Jen v Polsku se opozdilo 25 % plateb a průměrná doba zaplacení faktury po splatnosti zde byla celý měsíc. Podobně na tom bylo i Slovensko. V žebříčku opožděných plateb v Evropě vede Bulharsko.

Německo již zlepšení nečeká

Německo je naopak spolehlivým obchodním partnerem a právě tam také míří téměř třetina českého exportu. Podnikatelé zde evidují jen necelou pětinu opožděných plateb a v meziročním srovnání se situace zlepšila o 11 procentních bodů. Zároveň má Německo ze všech obchodních společníků nejnižší podíl nedobytných pohledávek. Oproti jiným státům však již nepočítá s výrazným zlepšením v následujících letech.

Nižší platební spolehlivost Ruska

Rusko je zemí s velkým potenciálem pro růst exportu v řadě průmyslových oblastí a s velkým prostorem pro modernizaci stávajících výrobních kapacit. Měli by si čeští exportéři nové či stávající partnery v Rusku více hlídat? V jednom z pěti případů nebyly ruské pohledávky uhrazeny včas. To je hodnota podobná západoevropským společníkům, kteří bývají spolehlivější. Velkým otazníkem ale zůstává, jak se bude vyvíjet nejistá situace na ruských trzích. Pokles hodnoty rublu a hrozba velké inflace snižují celkové hodnocení platební spolehlivosti Ruska. Výrazně zhoršený hospodářský výhled země je právě ten moment, kdy by čeští exportéři měli být při obchodování více obezřetní. Při obchodování směrem na Východ je doporučováno využívat mezinárodně působících agentur, které mají lokální znalosti.

Dočasné problémy s finančními toky, nebo nedostatek profesionalismu?

Výzkum mezi evropskými podnikateli mimo jiné poskytl informace o možných příčinách pozdního finančního vyrovnání za poskytnuté služby či produkty. V loňském roce byly nejčastěji uváděnými důvody dočasné problémy s finančními toky (cash flow), dále problémy s platbami od vlastních klientů, aktuální ekonomická situace a v neposlední řadě skutečný záměr fakturu nezaplatit. Vrcholní manažeři firem uvedli, že záměrně nezaplatilo 19 % východoevropských společností. Právě nedostatek profesionality ztěžuje podle průzkumu podnikání v zahraničí nejvíce. U západoevropských společností byla situace výrazně optimističtější. Firmy zaznamenaly tento problém pouze v jednom ze sedmi případů.

Pozdní splátky za pohledávky v případě slovenských partnerů byly z velké části způsobovány problémy s vlastními klienty, neochotou platit včas, ale například i technickými potížemi. Polské firmy nejčastěji narážejí na problémy s cash flow. Největší míra neochoty za pohledávku zaplatit byla zaznamenána v Maďarsku a Rumunsku. Ekonomická situace je příčinou čtvrtiny pozdních plateb v zemích východní Evropy. Před navázáním obchodního vztahu je tak důležité nejen pečlivě prověřit potenciální obchodní partnery, ale také sledovat ekonomickou situaci v daném regionu.

Západní země uvádějí jako důvod špatné platební morálky především problémy s finančními toky a nezaplacenými fakturami od vlastních zákazníků. S těmi bojují nejvíce ve Velké Británii a Belgii. Německo i v tomto bodě představuje příkladnějšího obchodního partnera. Zkušenosti firem nenaznačují výrazné problémy s vlastními klienty či nezájmem platit. Dlouhodobě lepší platební morálka a ekonomická situace tak staví německé firmy do pozice spolehlivějšího partnera.

Průměrní Češi

Česká republika patří k průměru, avšak v porovnání s ostatními evropskými státy má poměrně malé procento zcela nedobytných pohledávek. Pohledávky vůbec neuhradí přibližně 1 % dlužníků. Nicméně uvedené číslo je průměrem celého hospodářství a u jednotlivých odvětví se může značně lišit. Obecně platí, že nejhorší je morálka v dopravě a stavebním průmyslu.

Vladimír Vachel

EOS KSI Česká republika

Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Související články
Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Žijeme na dluh dalších generací

Petr Novák aktuálně zastává pozici Director of Automotive Operations ve společnosti JTEKT European Operations. Je zodpovědný za devět výrobních závodů ve Francii, Belgii, ČR, Anglii a Maroku. Obrat této divize čítající 4 000 zaměstnanců představuje 1, 2 miliardy eur.

Současné ceny energií jsou pro firmy likvidační

Pavel Janeček působí v energetice celý svůj profesní život. S redakcí MM Průmyslového spektra se podělil o své dlouholeté zkušenosti z plynárenského byznysu a o názory na řešení energetické krize v České republice. Navrhuje konkrétní východiska a apeluje na rychlé jednání české vlády.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Fórum výrobních manažerů

Co vám v současné době dělá především v operativě řízení firmy největší vrásky na čele? Jsou to ceny energetických a materiálových vstupů, nedostatek surovin, plnění termínů zakázek, personální otázka či něco jiného? A jak se s tím potýkáte? Co se vám již podařilo stabilizovat?

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Fórum výrobních manažerů

Silné rozkolísání cen energetických a materiálových vstupů stále není ustáleno, a bohužel se nezdá, že by tomu tak mělo v blízké budoucnosti být. Jak se vám daří tato skutečnost ve střednědobém výhledu promítat do stability vaší firmy? Byli jste již nuceni tento fakt zohlednit do cen vašich produktů? Spatřujete zde určitou nápomocnou roli státu?

Fórum výrobních manažerů

Jakým způsobem se projevuje navýšení energetických a materiálových vstupů v ekonomice vaší firmy? Daří se vám tento fakt promítat do cen vašich produktů? Je tato situace pro vás střednědobě udržitelná a jak by se podle vás měl stát v takových případech zachovat?

Reformy nestačí. Je nutná transformace

Je současná ekonomická krize příležitostí k progresu národního hospodářství? Bude avizovaná 7% inflace v tomto roce velkou hrozbou? Proč by se čísla měření životní úrovně ČR neměla srovnávat s některými státy EU? Je iniciativa českých podnikatelů k druhé transformaci české ekonomiky oprávněným voláním po změnách? Na tyto a další otázky odpovídala v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit