Témata
Reklama

Silný výkon českého zpracovatelského sektoru

Od začátku roku na internetových stránkách www.mmspektrum.com ve speciální sekci přinášíme ve spolupráci se společností IHS Markit měsíční reporty indexu nákupních manažerů (PMI), který je nejvíce sledovaným obchodním průzkumem na světě a je pro svou schopnost poskytovat aktuální, přesné a často jedinečné měsíční indikace ekonomických tendencí oblíben mezi zástupci relevantních institucí a firem. Tento text přináší shrnutí prvního pololetí a výhled na další období.

Čeští výrobci začali rok 2017 dobře. Výrobní index PMI pro Českou republiku od ledna vykazuje výrazné tempo růstu a oficiální data pozitivní výsledky podporují zprávou o 2,9% růstu v prvním čtvrtletí. Dosavadní výkon českých výrobců v tomto roce se na evropské (i světové) scéně se drží na vysoké pozici.

Očekává se, že růst bude pokračovat solidním tempem i ve druhé polovině roku. IHS Markit momentálně předpovídá 3,3% meziroční růst HDP ve třetím i čtvrtém čtvrtletí. To však neznamená, že by se v průběhu roku nemohla objevit rizika, která by růst ovlivnila. Nedostatek pracovních sil a výkyvy měny by mohly mít na růst české ekonomiky širokosáhlý dopad.

Reklama
Reklama

Český růst v evropském kontextu

Rychlejší růst v tomto roce zatím registruje řada velkých ekonomik. Podobně jako v České republice, data PMI ze zpracovatelských sektorů Německa, Nizozemska, Itálie a Polska vykazují solidní zvyšování výroby. A podobný, ač ne tak hladký trend pozorujeme i v hospodářstvích Francie a Velké Británie.

Průměrná hodnota výrobního PMI pro Českou republiku je vyšší než průměr eurozóny a jen nepatrně slabší než v Německu. Klíčovým partnerům českých výrobců se tedy daří dobře. Aktuální předpověď společnosti IHS Markit týkající se celkového ekonomického růstu České republiky stojí na 2,9 % a je z velké části založena na solidní evropské poptávce.

Výrobní PMI pro Českou republiku od IHSMarkit a oficiální průmyslová výroba
Změny v indexech PMI (květen 2016 vs. 2017).

Body zájmu po zbytek roku 2017

Ve středně- a dlouhodobém horizontu bude česká ekonomika čelit překážkám jak na pracovním, tak na kurzovém trhu. Obojí by mohly ovlivnit potenciální růst a konkurenceschopnost.

Po ukončení kurzového závazku se očekávalo, že než se koruna usadí, tak bude kolísat a bude silně nestálá. Před ukončením intervencí se o měně mnoho spekulovalo a předpokládalo se, že koruna krátkodobě oslabí. Střednědobá předpověď společnosti IHS Markit je taková, že měna posílí. To by mělo české ekonomice pomoci využít přebytek na účtu a nízký externí dluh.

Nezaměstnanost v České republice rychle klesá jak mezi nekvalifikovanými silami, tak mezi odborníky. V lednu 2017 bylo v českém hospodářství 150 000 volných míst. Prozatímní výsledky za první čtvrtletí ukazují míru nezaměstnanosti jen 3,4 %. Mnoho firem si získalo mezinárodní konkurenceschopnost udržením nízkých personálních výdajů, ale mzdy se zřejmě budou muset zvýšit, aby přilákaly pracovní sílu ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že porodnost v České republice v posledních letech klesá, ubylo zde také lidí v produktivním věku.

Další růst nových zakázek a výroby by mohl zatížit kapacity českých výrobních firem natolik, že by zbrzdil jejich schopnost plnit zakázky. Ve střednědobém horizontu to pro firmy znamená zvýšení efektivity a produktivity. Dlouhodobě by to však mohlo zbrzdit růst následkem neschopnosti reagovat na silnou poptávku z domova i ze zahraničí.

Vyhlídky na rok 2018

Současná česká vláda usiluje o vstup do ERM v roce 2018 s tím, že by zavedla euro na začátku příštího desetiletí. To ovšem omezí moc České národní banky zasáhnout v případě nestálosti měny a podobná pomoc nebude k dispozici, jakmile se země stane součástí eurozóny.

Nedostatek pracovní síly a změny v měně se budou monitorovat, protože obojí by mohlo značně ovlivnit růst i konkurenceschopnost firem. Výkon v první polovině roku 2017 byl ovšem silný a známek toho, že by se situace mohla přirozeně změnit, je málo. Aktuální předpověď společnosti IHS Markit je stále pozitivní pro třetí i čtvrté čtvrtletí. Očekává se, že růst bude pokračovat i v příštím roce a celkový meziroční růst se odhaduje na 2,8 %.

  • Podle průzkumu PMI společnosti IHS Markit se čeští výrobci těší nejlepšímu ročnímu startu od roku 2001
  • Index PMI zatím v roce 2017 signalizuje solidní růst
  • V rámci Evropy si český zpracovatelský sektor vede dobře

Výrobní PMI pro Českou republiku od IHS Markit a oficiální průmyslová výroba

IHS Markit

Sian Jones

sian.jones@ihsmarkit.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 170746
Datum: 27. 06. 2017
Rubrika: Management / Ekonomika
Autor:
Firmy
Související články
Strategie prodeje firmy za nejvyšší cenu

Před třemi a půl lety, v době sílící ekonomické krize, jsme přinesli rozhovor o způsobech prodeje firem, kdy zástupce anglické firmy mj. uváděl ojedinělý fakt, že jimi docilované prodejní ceny firem jsou statisticky průměrně 2,5krát vyšší než nejnižší nabídka. Od té doby se evropská ekonomika částečně stabilizovala, přeživší firmy upevnily své postavení na trhu a je otázkou, v jakém objemu se nyní firmy prodávají.

Jaké má české strojírenství potenciál?

Analytická a výzkumná společnost CEEC Research opět po roce realizovala průzkum, který se zabýval mapováním potenciálu českého strojírenství. Vznikla Studie českého strojírenství 2017/H2, která přináší výsledky 101 uskutečněných osobních a telefonických interview realizovaných s klíčovými představiteli vybraných strojírenských společností. Studie byla slavnostně představena opět v prostorách Pražského hradu, tentokrát v Míčovně, za účasti generálních ředitelů českých firem, zástupců profesních svazů a organizací a politické sféry.

Investiční plán pro Evropu představen v Praze

Na pražském Žofíně se uskutečnila mezinárodní konference pod názvem Investiční plán pro Evropu, jež byla realizována Zastoupením Evropské komise ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Evropskou investiční bankou (EIB). Cílem setkání bylo přiblížit tzv. Junckerův balíček určený k posílení investic a tvorbě nových pracovních míst v Evropě. Konference se konala při příležitosti slavnostního otevření pražské kanceláře Evropské investiční banky, která chce posilovat svou přítomnost ve všech členských zemích EU.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží na chodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak i každodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit