Témata
Reklama

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Tomáš Nekula, dnes jeden z majitelů SWN Moravia, se na začátku 90. let, společně se svým kamarádem Zdeňkem Svobodou, poté, kdy oba ukončili studium, vydal cestou obchodu a prodeje. Vyváželi hlavně truhlářské výrobky do Rakouska a Německa, k výrobě schodišť se dostali v roce 1996. Tehdy se jim podařilo získat řadu zakázek na veletrhu ve Vídni, a úspěšně tak odstartovat svůj nový byznys.

„Byli jsme malá firma o šesti lidech. Vyráběli jsme dvoje až troje schody za měsíc a veškeré práce s nimi spojené jsme dělali ručně. Věděli jsme sice, že existují CNC stroje, ale nemohli jsme si je dovolit. Naštěstí ale zakázek přibývalo a my jsme poměrně rychle rostli. První stroj jsme pořizovali v roce 1998, když jsme zaměstnávali už na 40 lidí,“ vzpomíná na začátky firmy Tomáš Nekula.

Reklama
Reklama

Zásadní investice

Společnost v roce 1996 začínala s výrobou zprvu dřevěných schodišť ve dvou přebudovaných stodolách, které patřili druhému z majitelů, panu Zdeňku Svobodovi. Areál firmy v Mladoňovicích se v průběhu let postupně rozrostl o kotelnu, skladové prostory, výrobní halu pro kovová a kombinovaná schodiště a novou administrativní budovu. „Všechny zásadní investice zhruba ve výši kolem 130 milionů korun se odehrály v době extenzivního růstu firmy, který přibrzdila až hospodářská recese v roce 2008. K financování jsme tehdy využívali hlavně komerční úvěry a dotace,“ přibližuje investice společnosti v prvních 12 letech podnikání Tomáš Nekula.

„Program Úspory energie – úvěry je jednou z rozumných státních podpor podnikatelů,“ říká Tomáš Nekula.


Před příchodem krize v roce 2008, kdy nastal útlum ve stavebnictví, a rázem tak došlo k poklesu obratu o třetinu, společnost zaměstnávala už 140 lidí. „Bylo těžké se s tím vyrovnat, ale museli jsme řadu z nich propustit. Pouze nám a ještě jednomu výrobci schodišť v ČR celkem z pěti větších výrobců se podařilo toto období překonat. Naší výhodou bylo, že prioritou pro nás vždy byl spokojený zákazník a kladli jsme velký důraz na kvalitu a design,“ říká Tomáš Nekula a dodává: „Období krize sice na čas přerušilo náš růst, ale přimělo nás přistoupit k restrukturalizaci, optimalizovat procesy a začít pracovat na tom, abychom byli produktivnější.“

Cesta zefektivňování

Od té doby se společnost soustředí především na snížení náročnosti a s tím související snížení počtu pracovních hodin u každé zakázky. Investovala proto třeba do pořízení 3D skeneru, který dokáže uložit do softwaru na výrobu schodišť i různé nerovnosti zdí, díky čemuž se vyrobí schody, které na dva milimetry přesně zapadnou do daného prostoru. „Tato technologie nám výrazně snížila množství reklamací. Hlavně u kovových schodišť, které když se jednou vyrobí a v nějakém místě třeba jen o jeden centimetr nesedí, tak se musí udělat nové, což stojí další peníze,“ přibližuje Tomáš Nekula.

Společnosti rovněž velmi pomohlo nalezení partnera v Rakousku, pro kterého od roku 2017 měsíčně sériově vyrobí cca 100 schodišť.

Další investice v posledních letech ještě směřovaly například do nových CNC strojů, které usnadňují automatizaci výroby, a také do vlastního informačního systému, jenž pomáhá odhalit neefektivní místa v procesu zpracování zakázek a výroby produktu. Společnosti rovněž velmi pomohlo nalezení partnera v Rakousku, pro kterého od roku 2017 měsíčně sériově vyrobí cca 100 schodišť. Díky tomu došlo k další výrazné optimalizaci výrobních procesů a jejich přenesení i do ostatních zakázek.

„Přibližně do dvou let očekáváme ve stavebnictví útlum. Proto musíme být schopni rychle reagovat nejen na růst, ale i pokles poptávky, a umět se tomu přizpůsobit. Díky optimalizaci procesů a úspoře nákladů jsme jednak schopni toho dosáhnout, ale také vygenerovat přidanou hodnotu pro další rozvoj,“ vysvětluje důvody optimalizace procesů v SWN Moravia Tomáš Nekula.

Výhodně díky ČMZRB

Přední výrobce schodišť v ČR už od samého začátku pro vytápění všech svých prostor využívá vlastní dřevěný odpad. Vzhledem ke zrychlování výroby byl nucen dokupovat ještě mokrý materiál, na který ale původně pořizované kotle nebyly určeny. Navíc v příštím roce vstoupí v platnost novela o emisích, a tak mu v letošním roce vznikla potřeba další investice, tentokrát však z oblasti úspor energie.

Další investice v posledních letech ještě směřovaly například do nových CNC strojů, které usnadňují automatizaci výroby, a také do vlastního informačního systému, jenž pomáhá odhalit neefektivní místa v procesu zpracování zakázek a výroby produktu.

„Protože z minulosti máme pozitivní zkušenost s dotacemi, přemýšleli jsme, že i nyní půjdeme touto cestou, přestože jako středně velká firma můžeme dosáhnout už ‚jen‘ na 40 %. Když jsme se ale tomu začali věnovat, tak jsme zjistili, že abychom splnili podmínky programu, museli bychom vedle nových kotlů pořídit ještě fotovoltaiku a nějaké další věci. Kdybychom odečetli to, co bychom získali na dotaci, a přičetli to, co bychom museli pořídit navíc, tak bychom zůstali na stejné investici šest milionů, takže bychom si vůbec nepomohli,“ vysvětluje Tomáš Nekula, proč nakonec upustili od financování projektu formou dotace.

Levnější teplo

Dodavatel technologie ale společnosti doporučil úvěrový program Úspory energie od ČMZRB. „S touto bankou máme bohaté zkušenosti z jiných firem, které vlastníme. Měli jsme ale jen povědomí o programu Expanze. Ihned jsem se tedy spojil s ředitelem brněnské pobočky Alešem Trnkou, abych se o programu Úspory energie informoval, a ty podmínky byly velmi solidní. Desetiletý úvěr, bez úroku. V dnešní době je to jedna z rozumných státních podpor podnikatelů,“ chválí tento úvěrový program Tomáš Nekula a dodává: „Přibližně za jeden měsíc od toho, kdy jsem se o programu dozvěděl, došlo k podání žádosti – čekali jsme totiž ještě na energetický posudek – a za dalších 14 dní jsme měli přislíbený úvěr. Musím říci, že to bylo nezvykle rychlé vzhledem k mým zkušenostem s vyřizováním úvěrů.“

V současné době společnost vyrábí teplo ve dvou kotlích o celkové roční spotřebě 2 158 MWh. Nové kotle, které budou v provozu již v průběhu listopadu letošního roku, uspoří 351 MWh, to znamená cca 16 % ze stávající spotřeby energie. Vedle toho dojde ještě ke snížení emisí a zároveň ke zjednodušení logistiky související se sháněním dřevěného odpadu.

Díky těmto dvěma novým kotlům, v nichž společnost spaluje vlastní dřevěný odpad, a teplu, které při spalování vzniká a je dále využíváno k  vytápění celého areálu, dojde ke snížení spotřeby energie o 16 %, a  vedle toho také ke zjednodušení procesu logistiky.

O společnosti SWN Moravia

Společnost SWN Moravia z Mladoňovic na Třebíčsku patří mezi přední výrobce schodišť v České republice. Zaměřuje se na výrobu schodišť především pro rodinné domy. Kromě celodřevěných schodů vyrábí také kovové a kombinované za využití dřeva, kovu, nerezi nebo skla. Měsíčně vyrobí cca 200 až 250 schodišť, které z 60 % směřují na rakouský trh, z 35 % na český trh a z 5 % na Slovensko, do Německa a Anglie. Společnost se s 88 zaměstnanci řadí ke středně velkým firmám.

Areál firmy v Mladoňovicích se v průběhu let postupně rozrostl o kotelnu, skladové prostory, výrobní halu pro kovová a kombinovaná schodiště a novou administrativní budovu.

O financování a úspoře energie

ČMZRB poskytla společnosti SWN Moravia zvýhodněný úvěr z programu Úspory energie na pořízení nových kotlů na biomasu. Teplo, které díky nim vyrobí, využívá na vytápění všech svých prostor, tj. areálu o výrobní ploše cca 5 000 m2. Pořízení nových kotlů společnosti jednak ročně sníží spotřebu energie o 16 % a zároveň zjednoduší proces logistiky související se sháněním dřevěného odpadu, tj. nejen toho, který vznikne při vlastní výrobě. Program Úspory energie podnikatelům bez rozdílu velikosti přináší bezúročné financování na projekty, které přinesou min. 10% úsporu energie v konečné spotřebě. Vedle nulové úrokové sazby ČMZRB podnikatelům poskytuje finanční příspěvek pořízení energetického posudku až do výše 250 tis. Kč, a v případě, že je vyžadováno spolufinancování komerční bankou či leasingovou společností (u projektů nad 3 mil. Kč na min. 20 % způsobilých výdajů projektu), finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Program Úspory energie je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Marie Brejchová

lafantova@cmzrb.cz

Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 3. Od inovací k produktu

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii 10 podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty. V minulém dílu k diskuzi s ním usedl Jiří Vaněk, bývalý kolega z Karosy Vysoké Mýto a v současné době zastávající post technického ředitele společnosti Ammann Czech Republic, a Petr Novague, průmyslový designer světového renomé.

Jak vést firmu k prosperitě ve složité době,
Část 1. Úvod do problematiky

Pro letošní rok jsme společně s Českou asociací interim managementu připravili sérii deseti podcastů, do kterých si renomovaný krizový manažer Petr Karásek zve své hosty a diskutuje s nimi o aspektech aktuálních problémů v podnikání, se kterými se firmy potýkají v současné nepředvídatelné době. Podcasty přinášejí reference celé řady konkrétních praktických zkušeností, kterých Petr Karásek se svými týmem nebo jeho hosté nabyli při restrukturalizaci společností, především průmyslových firem. Následující tiskový výstup přináší pouze stručný přepis rozhovoru, komplexní pohled získáte poslechem aktuálního dílu podcastu.

Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit