Témata

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Tomáš Nekula, dnes jeden z majitelů SWN Moravia, se na začátku 90. let, společně se svým kamarádem Zdeňkem Svobodou, poté, kdy oba ukončili studium, vydal cestou obchodu a prodeje. Vyváželi hlavně truhlářské výrobky do Rakouska a Německa, k výrobě schodišť se dostali v roce 1996. Tehdy se jim podařilo získat řadu zakázek na veletrhu ve Vídni, a úspěšně tak odstartovat svůj nový byznys.

„Byli jsme malá firma o šesti lidech. Vyráběli jsme dvoje až troje schody za měsíc a veškeré práce s nimi spojené jsme dělali ručně. Věděli jsme sice, že existují CNC stroje, ale nemohli jsme si je dovolit. Naštěstí ale zakázek přibývalo a my jsme poměrně rychle rostli. První stroj jsme pořizovali v roce 1998, když jsme zaměstnávali už na 40 lidí,“ vzpomíná na začátky firmy Tomáš Nekula.

Zásadní investice

Společnost v roce 1996 začínala s výrobou zprvu dřevěných schodišť ve dvou přebudovaných stodolách, které patřili druhému z majitelů, panu Zdeňku Svobodovi. Areál firmy v Mladoňovicích se v průběhu let postupně rozrostl o kotelnu, skladové prostory, výrobní halu pro kovová a kombinovaná schodiště a novou administrativní budovu. „Všechny zásadní investice zhruba ve výši kolem 130 milionů korun se odehrály v době extenzivního růstu firmy, který přibrzdila až hospodářská recese v roce 2008. K financování jsme tehdy využívali hlavně komerční úvěry a dotace,“ přibližuje investice společnosti v prvních 12 letech podnikání Tomáš Nekula.

„Program Úspory energie – úvěry je jednou z rozumných státních podpor podnikatelů,“ říká Tomáš Nekula.


Před příchodem krize v roce 2008, kdy nastal útlum ve stavebnictví, a rázem tak došlo k poklesu obratu o třetinu, společnost zaměstnávala už 140 lidí. „Bylo těžké se s tím vyrovnat, ale museli jsme řadu z nich propustit. Pouze nám a ještě jednomu výrobci schodišť v ČR celkem z pěti větších výrobců se podařilo toto období překonat. Naší výhodou bylo, že prioritou pro nás vždy byl spokojený zákazník a kladli jsme velký důraz na kvalitu a design,“ říká Tomáš Nekula a dodává: „Období krize sice na čas přerušilo náš růst, ale přimělo nás přistoupit k restrukturalizaci, optimalizovat procesy a začít pracovat na tom, abychom byli produktivnější.“

Cesta zefektivňování

Od té doby se společnost soustředí především na snížení náročnosti a s tím související snížení počtu pracovních hodin u každé zakázky. Investovala proto třeba do pořízení 3D skeneru, který dokáže uložit do softwaru na výrobu schodišť i různé nerovnosti zdí, díky čemuž se vyrobí schody, které na dva milimetry přesně zapadnou do daného prostoru. „Tato technologie nám výrazně snížila množství reklamací. Hlavně u kovových schodišť, které když se jednou vyrobí a v nějakém místě třeba jen o jeden centimetr nesedí, tak se musí udělat nové, což stojí další peníze,“ přibližuje Tomáš Nekula.

Společnosti rovněž velmi pomohlo nalezení partnera v Rakousku, pro kterého od roku 2017 měsíčně sériově vyrobí cca 100 schodišť.

Další investice v posledních letech ještě směřovaly například do nových CNC strojů, které usnadňují automatizaci výroby, a také do vlastního informačního systému, jenž pomáhá odhalit neefektivní místa v procesu zpracování zakázek a výroby produktu. Společnosti rovněž velmi pomohlo nalezení partnera v Rakousku, pro kterého od roku 2017 měsíčně sériově vyrobí cca 100 schodišť. Díky tomu došlo k další výrazné optimalizaci výrobních procesů a jejich přenesení i do ostatních zakázek.

„Přibližně do dvou let očekáváme ve stavebnictví útlum. Proto musíme být schopni rychle reagovat nejen na růst, ale i pokles poptávky, a umět se tomu přizpůsobit. Díky optimalizaci procesů a úspoře nákladů jsme jednak schopni toho dosáhnout, ale také vygenerovat přidanou hodnotu pro další rozvoj,“ vysvětluje důvody optimalizace procesů v SWN Moravia Tomáš Nekula.

Výhodně díky ČMZRB

Přední výrobce schodišť v ČR už od samého začátku pro vytápění všech svých prostor využívá vlastní dřevěný odpad. Vzhledem ke zrychlování výroby byl nucen dokupovat ještě mokrý materiál, na který ale původně pořizované kotle nebyly určeny. Navíc v příštím roce vstoupí v platnost novela o emisích, a tak mu v letošním roce vznikla potřeba další investice, tentokrát však z oblasti úspor energie.

Další investice v posledních letech ještě směřovaly například do nových CNC strojů, které usnadňují automatizaci výroby, a také do vlastního informačního systému, jenž pomáhá odhalit neefektivní místa v procesu zpracování zakázek a výroby produktu.

„Protože z minulosti máme pozitivní zkušenost s dotacemi, přemýšleli jsme, že i nyní půjdeme touto cestou, přestože jako středně velká firma můžeme dosáhnout už ‚jen‘ na 40 %. Když jsme se ale tomu začali věnovat, tak jsme zjistili, že abychom splnili podmínky programu, museli bychom vedle nových kotlů pořídit ještě fotovoltaiku a nějaké další věci. Kdybychom odečetli to, co bychom získali na dotaci, a přičetli to, co bychom museli pořídit navíc, tak bychom zůstali na stejné investici šest milionů, takže bychom si vůbec nepomohli,“ vysvětluje Tomáš Nekula, proč nakonec upustili od financování projektu formou dotace.

Levnější teplo

Dodavatel technologie ale společnosti doporučil úvěrový program Úspory energie od ČMZRB. „S touto bankou máme bohaté zkušenosti z jiných firem, které vlastníme. Měli jsme ale jen povědomí o programu Expanze. Ihned jsem se tedy spojil s ředitelem brněnské pobočky Alešem Trnkou, abych se o programu Úspory energie informoval, a ty podmínky byly velmi solidní. Desetiletý úvěr, bez úroku. V dnešní době je to jedna z rozumných státních podpor podnikatelů,“ chválí tento úvěrový program Tomáš Nekula a dodává: „Přibližně za jeden měsíc od toho, kdy jsem se o programu dozvěděl, došlo k podání žádosti – čekali jsme totiž ještě na energetický posudek – a za dalších 14 dní jsme měli přislíbený úvěr. Musím říci, že to bylo nezvykle rychlé vzhledem k mým zkušenostem s vyřizováním úvěrů.“

V současné době společnost vyrábí teplo ve dvou kotlích o celkové roční spotřebě 2 158 MWh. Nové kotle, které budou v provozu již v průběhu listopadu letošního roku, uspoří 351 MWh, to znamená cca 16 % ze stávající spotřeby energie. Vedle toho dojde ještě ke snížení emisí a zároveň ke zjednodušení logistiky související se sháněním dřevěného odpadu.

Díky těmto dvěma novým kotlům, v nichž společnost spaluje vlastní dřevěný odpad, a teplu, které při spalování vzniká a je dále využíváno k  vytápění celého areálu, dojde ke snížení spotřeby energie o 16 %, a  vedle toho také ke zjednodušení procesu logistiky.

O společnosti SWN Moravia

Společnost SWN Moravia z Mladoňovic na Třebíčsku patří mezi přední výrobce schodišť v České republice. Zaměřuje se na výrobu schodišť především pro rodinné domy. Kromě celodřevěných schodů vyrábí také kovové a kombinované za využití dřeva, kovu, nerezi nebo skla. Měsíčně vyrobí cca 200 až 250 schodišť, které z 60 % směřují na rakouský trh, z 35 % na český trh a z 5 % na Slovensko, do Německa a Anglie. Společnost se s 88 zaměstnanci řadí ke středně velkým firmám.

Areál firmy v Mladoňovicích se v průběhu let postupně rozrostl o kotelnu, skladové prostory, výrobní halu pro kovová a kombinovaná schodiště a novou administrativní budovu.

O financování a úspoře energie

ČMZRB poskytla společnosti SWN Moravia zvýhodněný úvěr z programu Úspory energie na pořízení nových kotlů na biomasu. Teplo, které díky nim vyrobí, využívá na vytápění všech svých prostor, tj. areálu o výrobní ploše cca 5 000 m2. Pořízení nových kotlů společnosti jednak ročně sníží spotřebu energie o 16 % a zároveň zjednoduší proces logistiky související se sháněním dřevěného odpadu, tj. nejen toho, který vznikne při vlastní výrobě. Program Úspory energie podnikatelům bez rozdílu velikosti přináší bezúročné financování na projekty, které přinesou min. 10% úsporu energie v konečné spotřebě. Vedle nulové úrokové sazby ČMZRB podnikatelům poskytuje finanční příspěvek pořízení energetického posudku až do výše 250 tis. Kč, a v případě, že je vyžadováno spolufinancování komerční bankou či leasingovou společností (u projektů nad 3 mil. Kč na min. 20 % způsobilých výdajů projektu), finanční příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Program Úspory energie je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Marie Brejchová

lafantova@cmzrb.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit