Témata

Finance pro podnikání, aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Zhruba 50 % zákazníků Seven-K tvoří firmy z oblasti automobilového průmyslu, významný podíl však tvoří i společnosti z výroby textilních a tiskařských strojů, mazacích systémů, kolejových vozidel, stavebnictví a v současné době také výrobci zdravotní techniky, konkrétně dýchacích zařízení.

„U nás se jedná o tři oblasti povrchových úprav,“ vysvětluje Pavel Musil, jednatel a také zakladatel společnosti. „První, se kterou jsme zde původně začali, je antikorozní ochrana ocelových dílů – zinkování a pokovení slitinami zinek-nikl a zinek železo. Chemické niklování je druhou oblastí našich povrchových úprav. Jedná se o pro nás nejvýznamnější technologii. Dodáváme tři druhy chemického niklu – nízkofosforový, středofosforový a vysokofosforový. Této povrchové úpravy se využívá pro zlepšení mechanických, korozních, ale i vzhledových vlastností.“

Chemické niklování patří v oblasti povrchových úprav mezi nejnáročnější technologie, přičemž právě Seven-K je jeho významným světovým dodavatelem.
Třetím typem povrchových úprav, které se zde provádějí, jsou úpravy hliníku. Patří sem pasivace hliníku, přírodní a černé eloxování a tvrdý elox. Je to zatím zde poslední zavedená technologie s velkým potenciálem.

V Seven-K je kromě Pavla Musila (uprostřed) zaměstnána i jeho starší dcera Martina Musilová jako ekonomka a budoucí manžel její sestry, Martin Matoulek, jako obchodní ředitel. (Zdroj: Seven-K)

Tvořit přidanou hodnotu

Ačkoli firma vznikla teprve v prvních letech 21. století, je její historie poměrně bohatá. Pavel Musil ji založil spolu s podnikatelem v oblasti úpravy povrchů, Milanem Chládkem, který byl tehdy majitelem firmy Seven Lanškroun.

„Měli jsme za sebou úspěšný rozjezd galvanovny v Lanškrouně, kde jsem byl zaměstnaný,“ vzpomíná Pavel Musil. „Naším záměrem bylo pokovovat díly pro společnost Autoliv, která měla v Králíkách výrobní závod. Věděl jsem o bývalé galvanovně v areálu bývalé Tesly Holešovice, kde jsem dříve pracoval jako technolog a vedoucí provozu galvanovny. A právě zde vznikla naše současná firma.“

Výroba pro Autoliv trvala více než jeden rok. Byla to velmi jednoduchá výroba – šlo pouze o jeden typ výrobku.

„Byli jsme velice produktivní, ale mrzelo nás, že v tomto případě nelze tvořit přílišnou přidanou hodnotu,“ říká Pavel Musil. „Na druhou stranu se jednalo o bezpečnostní díly do aut, takže jsme měli každý týden audit, který nás posouval v oblasti systémové kvality, což pro nás bylo velmi přínosné.“

Důležitým místem pro tento typ výroby je chemická laboratoř… (Zdroj: Seven-K)
…a také materiálová laboratoř. (Zdroj: Seven-K)

Bod zlomu

Nejdůležitějším rokem v historii společnosti však podle jeho slov byl rok 2009. Po předcházející krizi Autoliv přestěhoval výrobu do Turecka a Pavel Musil se posléze se svým společníkem domluvil na odkoupení podílu.

„Bylo to velmi nejisté období a byli jsme velmi blízko krachu,“
konstatuje. „Nakonec se mám však povedlo domluvit zakázky a naplnit linku na tři směny. To byl okamžik, kdy jsme se změnili. Začali jsme aktivní obchod a soustředili se na zákazníky. Neměli jsme za sebou žádnou historii a museli jsme vysvětlovat, že nejsme překupníci.“

Rok 2009 byl také spojen s první zakázkou na chemický nikl. Tehdy za Pavlem Musilem přijel obchodní zástupce společnosti Atas Náchod a přemlouval jej, aby se firma pustila do chemického niklování, protože žádná firma v ČR jej není schopna zajistit v Atasem požadované kvalitě. A o kvalitě práce firmy Seven-K měl vynikající reference.

„V tu dobu to byl obchod, který velmi pomohl oběma stranám, ale pro nás měl existenční význam,“ dodává Pavel Musil.

Pak už cesta vedla plynule vzhůru. V roce 2014 zde postavili linku na chemické niklování a 2016 linku na povrchové úpravy hliníku. Obě linky vznikly s podporou evropských dotací. A obě jsou zaměřeny na výrobky s vyšší přidanou hodnotou, což je, podle slov Pavla Musila, cesta, kterou firma chce jít dál.

„Soustředíme se na složité projekty a díly, kde není snadné nastavit technologii,“ říká. „Tyto složitosti mají pozitivní dopad na zlepšování kvality u všech, i jednodušších, dílů. Proto jsme například také v roce 2018 investovali do zprovoznění chemické a materiálové laboratoře.“

Vizí společnosti Seven-K je stát se evropským dodavatelem speciálních povrchových úprav, zejména pokovení chemickým niklem a povrchových úprav hliníku. Vyvíjet nové přípravky a technologie pro povrchové úpravy. Kvalitnější kontrolou výrobních procesů a výrobků dodávat služby, ve kterých jsou lepší než konkurence.


V roce 2014 zde postavili linku na chemické niklování… (Zdroj: Seven-K)

…a roku 2016 linku na povrchové úpravy hliníku. (Zdroj: Seven-K)

Finance pro mladou firmu

K realizaci špičkové výroby však jsou samozřejmě také potřeba finance, například na pořízení vybavení, a těmi mladá firmy v potřebném množství obvykle nedisponuje. Proto vedení Seven-K začalo spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

„První spolupráce s ČMZRB se datuje hned na začátek naší existence, kdy jsme dostali záruku na úvěr na rekonstrukci galvanické linky,“ vzpomíná Pavel Musil. „V té době jsme byli firma bez historie, takže to byla jediná dostupná možnost, jak projekt financovat. Úvěr jsme dostali od ČSOB. Další podporou byly záruky na kontokorent na zásoby, tento obchod byl realizován s UCB. Ale to bylo už později, v době, kdy jsme pravidelně rostli o více než 30 % za rok. Významnou podporou bylo pořízení technologie z programu Expanze, kterou jsme čerpali z ČSOB Laesing. Zatím poslední je podpora z programu COVID, kterou čerpáme z UCB.“
Všechna jednání probíhala podle slov Pavla Musila velmi jednoduše a velmi příjemně. Bankéřka Ing. Dagmar Adamcová, která měla Seven-K na starosti, vždy přesně vysvětlila, které dokumenty jsou pro danou žádost potřeba. Ty firma dodala, ať sama, či ve spolupráci s dalšími bankami, a udělení podpory bylo bez problému uskutečněno.

„Poslední žádosti COVID probíhaly online přes portál ČMRZB. Z mého pohledu i tyto žádosti byly pro podání velmi jednoduché a nezabraly mnoho času,“ říká Pavel Musil a dodává: „Zřejmě pro nás nejdůležitějším obchodem byl ten nejmenší na začátku podnikání. Bez podpory ČMZRB bychom tady asi dnes nebyli.“

Vizí společnosti Seven-K je stát se evropským dodavatelem speciálních povrchových úprav, zejména pokovení chemickým niklem a povrchových úprav hliníku. (Zdroj: Seven-K)

Vyrábět i vyvíjet

A jak vidí Pavel Musil blízkou budoucnost?

„Určitě se stále chceme věnovat našemu oboru, který opravdu umíme,“ říká. „V naší firmě je kromě mne zaměstnána i moje starší dcera jako ekonomka a budoucí manžel mé druhé dcery jako obchodní ředitel. Jakožto rodina tedy máme rozhodně motivaci firmu udržet a fakt, že i v současné těžké době získáváme další zákazníky, nasvědčuje tomu, že se nám to podaří.

Co se oproti zažitému systému mění, je, že se dnes už dostáváme k zakázkám, které se teprve tvoří a běží jejich konstrukce. Dříve člověk přišel k výkresu a otázka zákazníka zněla: ‚…umíš to dodat, neumíš?’ Nyní se však často na projektech spolupodílíme. Už na začátku například pomáháme i s návrhem povrchové úpravy, včetně nejsložitějších současných projektů. A to skutečně nedokáže nabídnout každý.“


Podle jeho slov navíc neexistuje pevná hranice mezi vývojem a výrobou – důležité je celkové know-how konkrétního oddělení. Mnoho zdejších lidí tak svou činností přesahuje z výroby do vývoje technologií.

Vydání #11&12
Kód článku: 201149
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Servis / Finance
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit