Témata
Reklama

Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Jednou z nejúčinnějších forem ochrany, díky kterým se mohou podnikatelé úspěšně bránit řadě rizik, je podnikatelské pojištění. To představuje velmi chytře vynaložené peníze, protože dokáže zabránit ztrátě hodnoty firmy v případě událostí, které omezují nebo znemožňují její běžný provoz. Přinášíme základní přehled o tom, jak si podnikatelské pojištění vybrat a zbytečně neriskovat.

Reklama
Reklama

Dvě důležité oblasti

Pojištění podnikatelských rizik má dvě základní složky – majetkové pojištění a pojištění odpovědnosti. Každý podnikatel či každá profese je náchylnější k určitému typu škod. Samozřejmě to ale neznamená, že by si podnikatel měl sjednat jen jedno pojištění jen jednoho rizika. V praxi obvykle každý čelí škodám jak majetkovým, tak odpovědnostním.

Většina podnikatelů vlastní nebo používá k podnikání nějaký majetek – vybavení, stroje, zásoby apod. a případné škody na něm mohou firmu významně ohrozit v její činnosti. Pak existují podnikatelské činnosti, u nichž není majetek tak zásadní, ale kde hrozí zejména škody odpovědnostní, tedy že svou činností způsobí újmu někomu jinému.

Před sjednáním pojištění je třeba uvědomit si konkrétní hrozící rizika. (Zdroj: Pixabay)

Je nutné přemýšlet

Před sjednáním pojištění je třeba uvědomit si konkrétní hrozící rizika. Doporučujeme si nejprve sepsat seznam veškerého majetku firmy, movitého i nemovitého. Mnohdy se tím odhalí i další rizika, která je vhodné do pojištění zařadit. Lze se tak vyhnout tomu, aby pojistka v případě škody nedostatečně pokrývala náklady spojené s opravami.

Sjednaná pojistná částka by vždy měla odpovídat částce, za kterou je podnikatel schopen znovu pořídit poškozený majetek. Tedy např. postavit prodejnu, pořídit zásoby nebo vybavení. Částka musí odpovídat aktuálním cenám na trhu, za které lze nový majetek pořídit.

„Analýze své reálné činnosti by měli podnikatelé věnovat dostatek času, protože jen tak se jasně ukáže, jaká pojištění se jim skutečně vyplatí. Promýšlet možná rizika by měli tedy opravdu důkladně, což znamená věnovat jim především dostatečný čas. Nestačí dívat se jen za jeden roh – na rizika, která každého napadnou jako první. Ale rovnou za dva – tedy na to, jaká další rizika mohou podnikání ohrozit, např. při plánovaném rozvoji a růstu,“ upozorňuje Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny.

Pomoc odborníků

Udržovat si přehled o veškerých změnách v oblasti pojišťovnictví je pro běžného člověka nemožné. S důkladnou analýzou situace je vhodné obrátit se na poradce pojišťovny, kteří se na oblast SME specializují. Podstatné je zvolit takové pojištění, které se plně přizpůsobí potřebám konkrétního podnikatele. Pojišťovat autodopravce nebo lahůdkářství jsou velmi odlišné disciplíny.

„Možnost variability pojištění je u podnikatelského pojištění klíčová, proto jsme pojištění ProfiPlán připravili tak, aby se maximálně přizpůsobilo klientům,“ vysvětluje Jan Marek. Podle jeho slov je optimálním řešením vždy kombinace různých pojištění tak, aby výsledek odpovídal všem potřebám a potenciálním rizikům. Nejen s ohledem na účel podnikání, ale také třeba na geografickou polohu firmy nebo rizika vyplývající z druhu výroby apod.

V praxi obvykle každý čelí škodám jak majetkovým, tak odpovědnostním. (Zdroj: Pixabay)

Zkušenosti i digitalizace

Při rozhodování o pojištění je zásadní neřídit se pouze jeho cenou, ale brát v potaz i stabilitu pojišťovny, její historicky úspěšné působení například v době kalamit, kvalitu péče a rychlost, se kterou pojišťovna dokáže řešit pojistné události. Stále významnější roli přitom hraje oblast digitalizace, která se do podnikatelského pojištění propisuje velmi intenzivně.

„Smlouvu je možné díky biometrickému podpisu uzavřít na dálku, kdy se podepisuje v bezpečném režimu i přes chytrý mobilní telefon či tablet. Další možností vzniku pojistné smlouvy je její zaplacení,“ vysvětluje Jan Marek. „V době složité epidemiologické situace tak jde o další příspěvek ke komfortu a ochraně zdraví na straně klienta i pojišťovny.“

Digitální technologie vstupují také do oblasti likvidace pojistných událostí. Kromě využívání dronů pro skutečně rychlou dokumentaci škod a elektronický zápis z prohlídky mobilního technika (vč. automatického načtení fotografií do složky pojistné události) umožňuje Generali Česká pojišťovna klientům například zdokumentovat vybrané škody také přes asistovaný videohovor. Po něm klient dostává obratem e-mailem zápis o prohlídce. Využít pro následné přikládání dokumentů či fotografií ke škodě mohou klienti také speciálního chatbota.

Je třeba si uvědomit, že podpisem smlouvy by spolupráce s pojišťovnou končit neměla. „Pokud firma zvýší hodnotu svého majetku, například rekonstrukcí provozovny, pořízením nového vybavení apod., je nutné tyto změny zohlednit i v pojistné smlouvě,“ vysvětluje Jan Marek a dodává: „Podnikatelské pojištění může být skutečně funkční, jen když se s ním průběžně pracuje.“

Jan Marek

Generali Česká pojišťovna

Reklama
Vydání #11&12
Kód článku: 201148
Datum: 09. 12. 2020
Rubrika: Servis / Finance
Autor:
Firmy
Související články
Finance pro podnikání, aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu

Pomáháme podnikatelům a obcím růst. To je motto Českomoravské záruční a rozvojové banky, která právě za tímto účelem byla již v raných 90. letech minulého století založena. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit