Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Když firma vyrůstá z dětských botek

Menší, rodinná firma, z níž okamžitě vycítíte profesionalitu, soudržnost i úctu k zákazníkovi. To je, v kostce řečeno, Elektra Týn - společnost, která se zabývá výrobou kabelových svazků, akumulátorových připojovacích kabelů a ovládacích panelů. Firma disponuje strojovým vybavením, ale především padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové. Nyní Pavlíčkovi, díky záruce od ČMZRB, snáz dosáhli na prostředky od své komerční banky a zainvestovali do nového sídla.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Firma je na trhu 20 let a dodnes zde pracují někteří lidé, kteří s ní začínali. Vše tady začíná zavedením vodiče do stroje, kde vznikají nastříhané a potisknuté polotovary pro další zpracování. V rámci několika specializovaných pracovišť se vodiče sestaví do celků dle konkrétního zadání, ať už pro mobilní generátory, nebo třeba motory CNC strojů. Dále se zde rodí rozváděče pro vstřikolisy či sofistikované svazky kabelů, určené pro úchopové části robotů.

Činnost firmy je založena převážně na ruční výrobě, přičemž více než dvě třetiny zaměstnanců tvoří ženy. Pokud zde pracují stroje, pak zpravidla poloautomaty.

„Máme jednosměnný provoz s možností klouzavé pracovní doby, což je jedna z věcí, které si naši zaměstnanci opravdu považují,“ říká Lenka Pavlíčková, manželka zakladatele, jednatelka firmy a současně šéfka pro oblast lidských zdrojů.

Zákazníci Elektry Týn se rekrutují převážně ze tří oborů. Prvním z nich je stavebnictví, neboť Elektra je dodavatelem firmy vyrábějící stavební stroje pro půjčovny.

„To je z našeho pohledu největší zákazník,“ říká Milan Pavlíček. „Další je z oblasti výroby vstřikolisů, tedy strojařská firma. A pak částečně automotive. Od nás vycházejí produkty, jimiž se osazují výrobní linky v této oblasti.“

Ony tři pilíře jsou důležité pro zajištění budoucí prosperity firmy, protože v průběhu let úspěšnost různých oborů přirozeně stoupá a zase klesá.

Reklama
Reklama
Reklama
Firma disponuje padesátkou šikovných lidí, včetně dvou dcer majitelů a zakladatelů Milana Pavlíčka a Lenky Pavlíčkové, Marcely (vlevo) a Lenky. (Foto: Lukáš Mrkvička)

Zásadní rozhodnutí

Elektra Týn má za sebou již relativně dlouhou historii. Vznikla zhruba před 25 lety jako malá výroba, resp. fyzická osoba, Milan Pavlíček – absolvent elektro průmyslovky. Původně začal svou pracovní dráhu v elektrárně Temelín, kde montoval rozváděče. O pár let později se s manželkou dohodli, že ukončí původní zaměstnání. A tak začala cesta k vlastní výrobní firmě. Milan Pavlíček ještě po určitou dobu pracoval v oboru jako fyzická osoba, ale již v roce 1999 spolu založili skutečnou firmu – Elektra Týn. V průběhu dalších let společnost zakoupila a zrekonstruovala vlastní objekt v Týně nad Vlavou, kde úspěšně vykonávala svoji činnost až do doby, kdy začala pociťovat, že se už nevejde do stávajících prostor. Pavlíčkovi byli postaveni před rozhodnutí, zda k 20 výročí svého vzniku vybudovat nové sídlo.

„Rozhodovali jsme se s manželkou, zda jít do výstavby nové haly a administrativní budovy. Ale teprve, když jsme zjistili, že s námi do toho jdou i dcery, řekli jsme si, že ano,“ vzpomíná Milan Pavlíček.

„Novou budovu jsme se snažili, právě s ohledem na naše lidi, vymyslet tak, aby jim zde bylo příjemně,“ dodává jeho paní.

Na investice i na provoz

Projekt nového sídla firmy je však vždy zásadní investicí, a tak se vedení Elektry Týn obrátilo na svoji komerční banku – Unicredit Bank, se žádostí o podporu projektu výstavby nového sídla.

Právě lidi z Unicretid Bank přišli s možností, že bychom mohli opět využít záruku přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Již v roce 2005 jsme totiž s ČMZRB v projektu TRH získali příspěvek na certifikaci ISO 9001:2001,“ vzpomíná Lenka Pavlíčková. „Připravili jsme společně s UCB několik na sebe navazujících projektů. Záruka se týkala příprav celého projektu a byla realizována v rámci programu M záruka. Na realizaci vlastní stavby v roce 2019 jsme použili znovu M záruku, ale současně jsme byli zařazeni do projektu Expanze, přičemž tyto prostředky jsme použili například na vybudování skladů a přístavby. A konečně byly generovány i určité provozní peníze na navýšení výroby. Takže lze konstatovat, že kdybychom se nebyli obrátili na ČMZRB, museli bychom buď redukovat úvěry, které jsme potřebovali na stavbu, nebo bychom museli hledat nějaké jiné zajištění.

Takto, i díky tomu, že se Elektra Týn nemusela zoufale snažit na projektu šetřit, je její současné sídlo opravdu dokonalé.

„Přešli jsme do nových výrobních prostor, kde má každý svůj komfort a které jsou technologicky jednodušeji vyřešené. Jednotlivá pracoviště na sebe dokonale navazují, čím jsme vlastně splnili hlavní záměr celé investice,“ konstatuje Milan Pavlíček a dodává: „Za zmínku stojí i ekologická vychytávka – osvětlení prostoru, který je oproti dřívějšku trojnásobný, přesto s výrazně nižší spotřebou energie, než tomu bylo dříve, a to díky použití led diod.“

Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Aby byly krásné a lesklé

Dokonalé povrchové úpravy kovů. Tak lze stručně charakterizovat činnost společnosti Seven-K se sídlem ve východočeských Králíkách. Jde o společnost poměrně mladou, ale velmi úspěšnou. Za jejím úspěchem však, kromě samotné kvality její práce, kterou oceňuje více než 400 aktivních zákazníků ze všech oblastí průmyslu, stojí i spolupráce s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou.

Variabilní produkt a zkušená pojišťovna

Každý, kdo někdy zkusil podnikat, potvrdí, že to mnohdy není nic pro slabé povahy. Nástrah, rizik a komplikací čeká na podnikatele mnoho, přitom univerzální recept na úspěch neexistuje. S vhodně zvoleným pojištěním, které se přizpůsobí přesně potřebám podnikatele, se však dá spolehlivě předejít celé řadě problémů.

Finance pro podnikání - Prostory, v nichž můžeme růst

Průmyslové lepení. Tak se nazývá oblast, bez které se dnes neobejde prakticky žádné odvětví. Přitom lidí, kteří mu opravdu rozumí, u nás není mnoho. O těch, kteří patří k západočeské firmě Kaletech, působící v této oblasti již 16 let, se však bez váhání dá říci, že jsou skutečnými odborníky. A o zakladateli firmy a jejím jednateli, kterým je Ing. Martin Kaše, to platí dvojnásob. I to bylo důvod, proč růst této firmy opakovaně podpořila Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Související články
Finance pro podnikání - Když pomoc přijde včas

Psal se rok 2007, když byla ve východočeské obci Sloupnice založena soukromá česká strojírenská firma Šimůnek. Jejího zakladatele a majitele Jana Šimůnka vedl k jejímu založení prostě zájem o strojařinu, a hlavně - víra v budoucnost tohoto oboru.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Jiný pohled na věc?

Předpokladem udržení konkurenceschopnosti a rozvoje výrobní firmy jsou investice do strojního vybavení. Využití vlastních zdrojů je považováno za relativně drahou variantu, navíc pořizovací ceny některých strojů převyšují aktuální možnosti cash flow dané firmy.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Finance pro podnikání - Partnerství úspěšných

Výroba přesných dílů pro rozvod a regulaci plynů, upínacích držáků a čepů pro zásobníky nástrojů v obráběcích centrech, dílů pro nemocniční lůžka, ale i součástí pro pneumatické systémy, luxusní nábytek i traktory, a dalších dílů dle dokumentace dodané zákazníky. Tím vším se zabývá Společnost AR-Kovo, která navíc v kooperaci zajišťuje povrchové úpravy dílů, jako je niklování, zinkování, eloxování, pískování a kalení. Tato úspěšná společnost letos k financování nových technologií využila program Expanze od Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Finance pro podnikání - Podpořit mladou, rostoucí firmu

Poskytování komplexních služeb v oblasti dodávek strojních dílů, zámečnických a montovaných sestav a funkčních celků. To je v kostce řečeno náplň činnosti společnosti MESgroup Czech. Tato úspěšná česká firma, k jejímž zákazníkům patří převážně firmy ze západní Evropy, je již od roku 2014 klientem Českomoravské záruční a rozvojové banky. V současné době jí ČMZRB pomáhá realizovat největší investiční projekt v historii firmy – výstavbu vlastní výrobní haly.

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Finance pro podnikání - Pomáhat k úspěchu

Pomáháme podnikatelům a obcím růst. To je motto Českomoravské záruční a rozvojové banky, která právě za tímto účelem byla již v raných 90. letech minulého století založena. Na podrobnosti jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit