Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Díky řadě partnerů, s nimiž Mipexa intenzivně spolupracuje, dokáže zajistit kompletní dodavatelský servis všech druhů a jakostí materiálů, povrchových úprav i dopravy. Velký podíl dílů obráběných v jejích prostorách tvoří odlitky z litiny, oceli, hliníku v ročních sériích od tisíce do několika set tisíců kusů.

Reklama
Reklama
V roce 1996 dochází v Traplicích k založení firmy Mipexa s.r.o.


Pokud se podíváme na webové stránky společnosti, uvidíme přehlídku log renomovaných firem zvučných jmen, jejichž produkty jsou známé po celém světě. Ti všichni patří k odběratelům Mipexy. Důvodem jejich volby je fakt, že firma je schopna beze zbytku plnit jejich požadavky a realizovat výrobu nových produktů na špičkové úrovni. Je nutno dodat i to, že společnost spolupracuje se zákazníky z mnoha oblastí strojírenského průmyslu. Za dobu svojí existence se stala tradičním dodavatelem například společností Daikin, Mahle, Concentric, Senertec, Unex či Scania, Man nebo Liebherr.

Jasně daný směr

Přelomovým však bylo právě partnerství z jednou z uvedených firem – společností Daikin.

„Celá naše firma dostala díky tomuto zákazníkovi velký impulz,“ vzpomíná Ing. Josef Kubičík, zakladatel a jednatel společnosti Mipexa. „S ním jsme totiž v roce 2010 začali řešit sériovou výrobu. Díky spolupráci s Daikinem jsme od té doby začali výrazně růst, což nás motivovalo k dalšímu zlepšování a utvrdilo směr, kterým chceme jít. Je samozřejmě nutné se stále zajímat o obrábění jako takové, včetně upínání a měření, které máme na špičkové úrovni, ale musíme sledovat i současné trendy,“ dodává.Postupem času však bylo vedení Mipexy nuceno uvažovat o dalších změnách. Vzrůstající požadavky zákazníků, tlak na udržení konkurenceschopnosti i nedostatek lidí, který je dnes obvyklou bolestí ve strojírenských firmách, stály za myšlenkou dát se cestou automatizace, vytvořit linkovou výrobu a začít uplatňovat procesní postupy.

„Nechtěli jsme se prostě jen více přiblížit principům Průmyslu 4.0, chtěli jsme je skutečně naplňovat,“
konstatuje Josef Kubičík.

„Vždy se snažíme o využití nových informací v plné míře, čímž lze úspěšně omezit klesající odbornou kvalifikaci lidí, která trápí většinu strojírenských firem,“ zamýšlí se Josef Kubičík při své pracovní cestě do Japonska.

Podle jeho slov však automatizace a rozložení výroby do několika procesů závisí na specifikách výroby. Jednodušší zadání se automatizují mnohem snadněji. Zakázková a speciální výroba pestrá na díly si jednoznačně žádá složitější aplikace.

Pokud jde o pořízení technologií pro podporu své výroby, Mipexa vždy oslovuje technologické lídry na trhu.

„V této oblasti neděláme žádné kompromisy,“ říká Ing. Kubičík. „Technologické vybavení společnosti vždy chceme mít na prvotřídní úrovni, ať už hovoříme o strojovém parku, používaných nástrojích, či vybavení měřicí laboratoře. To bylo například vytvořeno ve spolupráci se společností Mitutoyo, která je důležitým partnerem naší firmy v oblasti měření.“

Úvěr pro automatizaci od A do Zet

Automatizace výroby však přinesla i celou řadu dalších nezbytných investic do nových technologií, bez nichž by byl výrobní proces neúplný. Vzhledem k tomu, že vedení Mipexy klade velký důraz na kvalitu i na ucelenou nabídku produktů napříč výrobou, preferuje pochopitelně možnost pro konkrétní oblast spolupracovat s co nejmenším počtem dodavatelů. Tento záměr také stál za spojením se společnostmi Renishaw a Fanuc, které se zde automatizace výroby účastní téměř od začátku.

Dodavatelé však nejsou jediným důležitým faktorem, jako vždy a všude je v neposlední řadě třeba řešit finance. Volba vedení Mipexy byla zcela jasná – Českomoravská záruční a rozvojová banka.

„S ČMZRB jsme spolupracovali již dříve, kdy nám ručila za úvěry,“ vysvětluje Josef Kubičík. „Nyní jsme připravovali rozsáhlejší projekt. Předem jsme věděli, že budeme potřebovat ve spolupráci s naší bankou větší podporu, proto jsme se opět obrátili na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. A musím ocenit velmi rychlou reakci,“ dodává. „Pan Keler, ředitel ostravské pobočky, s námi jednal již rok před začátkem onoho projektu. Znal naši situaci hodně podrobně, takže jsme mohli správně nastavit mantinely spolupráce. Opravdu důležitá byla znalost banky prostředí v naší firmě.“

ČMZRB nabídla Mipexe program Expanze, v jehož případě se při splnění podmínek jedná o dlouhodobý bezúročný úvěr. Ten je podle mínění Ing. Kubičíka pro firmy velmi výhodný.

„Firmy našeho typu, které se velmi dynamicky rozvíjejí, se bez úvěru neobejdou,“ říká. „Nám tento úvěr pomohl při stavbě nové haly, do které jsme potřebovali umístit nové technologie. Velmi důležitá je také naše spolupráce s ČSOB. Již dříve jsem kladl při výběru banky důraz na její přístup – banka totiž sleduje plánování investic naší firmy a pak umí posoudit výstupy těchto investic. Myslím, že obě strany ze spolupráce profitují a vidí v ní smysl.“

ČMZRB má podle něj nastaveny standardy, které je nutné splnit.

Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů.


„Náš případ byl trochu složitější,“ vzpomíná Ing. Kubičík. „Probíhaly u nás investice většího rozsahu, ale nepotřebovali jsme prostředky hned, takže jsme vše vyřídili za tři měsíce. Vše se však dá běžně stihnout rychleji. V současné době čerpáme úvěr, který začneme splácet od příštího roku. Přínos naší spolupráce je zcela jasný – ať už hovoříme o dostupnosti prostředků, bezúročnosti některých půjček, nebo o rychlém přístupu k financování.“

Výrobní linku vždy obsluhuje robot.

A jak vidí Mipexa svoji budoucnost? Podle Ing. Kubičíka firma, která chce něčeho dosáhnout, musí mít své vize a plán rozvoje, který úzce souvisí s plánem investic. A najít správného partnera na poli financování je neméně důležité.

„I my tento plán máme,“ říká, „jak v oblasti investic do technologií, tak v postupném zdokonalování našeho areálu a zázemí pro všechny zaměstnance. Také chystáme kompletní elektronickou dokumentaci a implementaci obousměrné komunikace mezi ERP/MES systémem a celou výrobou."

Kvalita lidí i strojů

Důraz na nové technologie obecně, a ty informační zvláště, klade vedení Mipexy především z jednoho důvodu, a tím jsou lidé.

„Vždy se snažíme o využití nových informací v plné míře, čímž lze úspěšně omezit klesající odbornou kvalifikaci lidí, která trápí většinu strojírenských firem,“ zamýšlí se Josef Kubičík. „Nové technologie jsou aplikovány do výroby s ohledem na co nejjednodušší ovládání, a mnohdy je doplníme řadou vlastních vylepšení. Ostatně zaměstnanci jsou pro nás celkově tím nedůležitějším kapitálem, který máme. Můžeme mluvit o štěstí, že zaměstnáváme hodně lidí, kteří jsou špičkami ve svém oboru a stále na sobě pracují. Díky tomu máme možnost navyšovat obrat firmy nahrazováním manuální práce automatizací a využít svou pracovní sílu na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.“

V současné době ve firmě pracují tři automatizované robotické linky. Výrobní linku vždy obsluhuje robot, včetně automatického měření v lince a zpětné vazby korekcí pro jednotlivé stroje. Jeden operátor stroje dohlíží na šest výkonných strojů. V říjnu letošního roku zde bude spuštěno automatizované pracoviště o třech robotech obsluhujících devět obráběcích strojů. Na to vše bude dohlížet pouze jeden operátor. Vedení firmy má v plánu postupně automatizovat až 70 % produkce.

„Nikde nechceme zaspat, protože firma je tak silná, jak je její nejslabší článek,“ uzavírá Ing. Kubičík. „Vyvinuli jsme vysoce sofistikovaný systém kontroly kvality a v kombinaci s vysokou úrovní výroby jsme firma s téměř nulovou zmetkovitostí. Jsme schopni si vyhodnotit, kde ztrácíme konkurenceschopnost, a typově si vybíráme zakázky, které odpovídají našemu zaměření a kde můžeme uspět.“

Program Expanze

Program spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka v polovině roku 2017. Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB (banky či leasingové společnosti). Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu a bude poskytován do konce současného programovacího období.

V současné době ve firmě pracují tři automatizované robotické linky.

Mipexa v datech

Počátky společnosti se datují do roku 1991, kdy začala svou činnost formou podnikání fyzické osoby ve strojírenské výrobě. V roce 1993 vzniklo sdružení „MIPE“ za účelem provozování společné činnosti v oboru strojírenské výroby. Objem výroby postupně roste a v roce 1994 se sdružení stěhuje do areálu ZD se sídlem v Traplicích. V roce 1996 zde dochází k založení firmy Mipexa s.r.o. Strojový park se postupně rozšiřuje z konvenčních obráběcích strojů na NC obráběcí stroje. Od svého založení společnost investuje do moderních výrobních technologií, které umožňují inovovat výrobu se zaměřením na přesnost a kvalitu obráběných dílů. Postupně dochází k obnově strojového parku a výroba přechází komplexně na CNC obráběcí stroje. Od roku 2004 je Mipexa certifikována firmou LLoYD´S v systému řízení jakosti ISO 9001. V roce 2015 dochází k velkému rozšíření technických a nevýrobních prostor a po něm k velké obnově a rozšíření strojního parku. Během posledních tří let zde vyrostly nové výrobní prostory, byly modernizovány stávající a došlo k automatizaci výrobních zařízení.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz

Reklama
Související články
Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Podpora investic do strojů a zařízení

Rekordních 12,3 miliardy korun poskytla v roce 2016 společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF) firemním klientům v České republice a na Slovensku. Meziročně zvýšila objem poskytnutého financování o sedm procent. V oblasti nebankovního firemního financování dosáhl SGEF poprvé ve své historii 20% podílu na trhu.

Realizace podnikatelských plánů

Situace na trhu strojů a technologií se již poměrně zklidnila, čehož byl důkazem i letošní Strojírenský veletrh MSV v Brně, který hojnou účastí nejen vystavovatelů, ale také návštěvníků potvrdil sílu českého průmyslu. Již tradičně se mezi vystavovateli objevila i společnost VB Leasing, aby nabídla firmám snadné a zároveň výhodné financování, které pomůže zvýšit jejich konkurenceschopnost a růstový potenciál.

Související články
České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Existují reálné kompenzace za ruský trh?

Český export do Ruska se téměř tři roky po zavedení sankcí EU propadl o více než polovinu. I když z posledních údajů ČSÚ ze začátku tohoto roku vyplývá, že se o téměř čtvrtinu navýšil, čísla jsou stále přibližně stejná jako v období hospodářské krize 2008 až 2010. Jsou země Společenství nezávislých států (SNS) reálnou alternativou a možnou kompenzací za ruský trh? Je nově vzniklá Euroasijská ekonomická unie životaschopná? A jaké benefity nabízí českému exportérovi?

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Chorvatská strojařina

Krátce po zotavení Chorvatska z válečných útrap na začátku 90. let 20. století převzal mladý muž s velkolepými návrhy, ale pramalými zkušenostmi rodinnou firmu specializující se na výrobu kování z nerezové oceli pro skleněné produkty. Firma Bertol, založená v roce 1983, od roku 2003 pod vedením Daniela Bertola každoročně rostla o 30 procent, na čemž se podle něj z velké části podílely i investice do moderních CNC obráběcích strojů s cenovou dostupností a výkonností.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit