Témata

Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Díky řadě partnerů, s nimiž Mipexa intenzivně spolupracuje, dokáže zajistit kompletní dodavatelský servis všech druhů a jakostí materiálů, povrchových úprav i dopravy. Velký podíl dílů obráběných v jejích prostorách tvoří odlitky z litiny, oceli, hliníku v ročních sériích od tisíce do několika set tisíců kusů.

V roce 1996 dochází v Traplicích k založení firmy Mipexa s.r.o.


Pokud se podíváme na webové stránky společnosti, uvidíme přehlídku log renomovaných firem zvučných jmen, jejichž produkty jsou známé po celém světě. Ti všichni patří k odběratelům Mipexy. Důvodem jejich volby je fakt, že firma je schopna beze zbytku plnit jejich požadavky a realizovat výrobu nových produktů na špičkové úrovni. Je nutno dodat i to, že společnost spolupracuje se zákazníky z mnoha oblastí strojírenského průmyslu. Za dobu svojí existence se stala tradičním dodavatelem například společností Daikin, Mahle, Concentric, Senertec, Unex či Scania, Man nebo Liebherr.

Jasně daný směr

Přelomovým však bylo právě partnerství z jednou z uvedených firem – společností Daikin.

„Celá naše firma dostala díky tomuto zákazníkovi velký impulz,“ vzpomíná Ing. Josef Kubičík, zakladatel a jednatel společnosti Mipexa. „S ním jsme totiž v roce 2010 začali řešit sériovou výrobu. Díky spolupráci s Daikinem jsme od té doby začali výrazně růst, což nás motivovalo k dalšímu zlepšování a utvrdilo směr, kterým chceme jít. Je samozřejmě nutné se stále zajímat o obrábění jako takové, včetně upínání a měření, které máme na špičkové úrovni, ale musíme sledovat i současné trendy,“ dodává.Postupem času však bylo vedení Mipexy nuceno uvažovat o dalších změnách. Vzrůstající požadavky zákazníků, tlak na udržení konkurenceschopnosti i nedostatek lidí, který je dnes obvyklou bolestí ve strojírenských firmách, stály za myšlenkou dát se cestou automatizace, vytvořit linkovou výrobu a začít uplatňovat procesní postupy.

„Nechtěli jsme se prostě jen více přiblížit principům Průmyslu 4.0, chtěli jsme je skutečně naplňovat,“
konstatuje Josef Kubičík.

„Vždy se snažíme o využití nových informací v plné míře, čímž lze úspěšně omezit klesající odbornou kvalifikaci lidí, která trápí většinu strojírenských firem,“ zamýšlí se Josef Kubičík při své pracovní cestě do Japonska.

Podle jeho slov však automatizace a rozložení výroby do několika procesů závisí na specifikách výroby. Jednodušší zadání se automatizují mnohem snadněji. Zakázková a speciální výroba pestrá na díly si jednoznačně žádá složitější aplikace.

Pokud jde o pořízení technologií pro podporu své výroby, Mipexa vždy oslovuje technologické lídry na trhu.

„V této oblasti neděláme žádné kompromisy,“ říká Ing. Kubičík. „Technologické vybavení společnosti vždy chceme mít na prvotřídní úrovni, ať už hovoříme o strojovém parku, používaných nástrojích, či vybavení měřicí laboratoře. To bylo například vytvořeno ve spolupráci se společností Mitutoyo, která je důležitým partnerem naší firmy v oblasti měření.“

Úvěr pro automatizaci od A do Zet

Automatizace výroby však přinesla i celou řadu dalších nezbytných investic do nových technologií, bez nichž by byl výrobní proces neúplný. Vzhledem k tomu, že vedení Mipexy klade velký důraz na kvalitu i na ucelenou nabídku produktů napříč výrobou, preferuje pochopitelně možnost pro konkrétní oblast spolupracovat s co nejmenším počtem dodavatelů. Tento záměr také stál za spojením se společnostmi Renishaw a Fanuc, které se zde automatizace výroby účastní téměř od začátku.

Dodavatelé však nejsou jediným důležitým faktorem, jako vždy a všude je v neposlední řadě třeba řešit finance. Volba vedení Mipexy byla zcela jasná – Českomoravská záruční a rozvojová banka.

„S ČMZRB jsme spolupracovali již dříve, kdy nám ručila za úvěry,“ vysvětluje Josef Kubičík. „Nyní jsme připravovali rozsáhlejší projekt. Předem jsme věděli, že budeme potřebovat ve spolupráci s naší bankou větší podporu, proto jsme se opět obrátili na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. A musím ocenit velmi rychlou reakci,“ dodává. „Pan Keler, ředitel ostravské pobočky, s námi jednal již rok před začátkem onoho projektu. Znal naši situaci hodně podrobně, takže jsme mohli správně nastavit mantinely spolupráce. Opravdu důležitá byla znalost banky prostředí v naší firmě.“

ČMZRB nabídla Mipexe program Expanze, v jehož případě se při splnění podmínek jedná o dlouhodobý bezúročný úvěr. Ten je podle mínění Ing. Kubičíka pro firmy velmi výhodný.

„Firmy našeho typu, které se velmi dynamicky rozvíjejí, se bez úvěru neobejdou,“ říká. „Nám tento úvěr pomohl při stavbě nové haly, do které jsme potřebovali umístit nové technologie. Velmi důležitá je také naše spolupráce s ČSOB. Již dříve jsem kladl při výběru banky důraz na její přístup – banka totiž sleduje plánování investic naší firmy a pak umí posoudit výstupy těchto investic. Myslím, že obě strany ze spolupráce profitují a vidí v ní smysl.“

ČMZRB má podle něj nastaveny standardy, které je nutné splnit.

Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů.


„Náš případ byl trochu složitější,“ vzpomíná Ing. Kubičík. „Probíhaly u nás investice většího rozsahu, ale nepotřebovali jsme prostředky hned, takže jsme vše vyřídili za tři měsíce. Vše se však dá běžně stihnout rychleji. V současné době čerpáme úvěr, který začneme splácet od příštího roku. Přínos naší spolupráce je zcela jasný – ať už hovoříme o dostupnosti prostředků, bezúročnosti některých půjček, nebo o rychlém přístupu k financování.“

Výrobní linku vždy obsluhuje robot.

A jak vidí Mipexa svoji budoucnost? Podle Ing. Kubičíka firma, která chce něčeho dosáhnout, musí mít své vize a plán rozvoje, který úzce souvisí s plánem investic. A najít správného partnera na poli financování je neméně důležité.

„I my tento plán máme,“ říká, „jak v oblasti investic do technologií, tak v postupném zdokonalování našeho areálu a zázemí pro všechny zaměstnance. Také chystáme kompletní elektronickou dokumentaci a implementaci obousměrné komunikace mezi ERP/MES systémem a celou výrobou."

Kvalita lidí i strojů

Důraz na nové technologie obecně, a ty informační zvláště, klade vedení Mipexy především z jednoho důvodu, a tím jsou lidé.

„Vždy se snažíme o využití nových informací v plné míře, čímž lze úspěšně omezit klesající odbornou kvalifikaci lidí, která trápí většinu strojírenských firem,“ zamýšlí se Josef Kubičík. „Nové technologie jsou aplikovány do výroby s ohledem na co nejjednodušší ovládání, a mnohdy je doplníme řadou vlastních vylepšení. Ostatně zaměstnanci jsou pro nás celkově tím nedůležitějším kapitálem, který máme. Můžeme mluvit o štěstí, že zaměstnáváme hodně lidí, kteří jsou špičkami ve svém oboru a stále na sobě pracují. Díky tomu máme možnost navyšovat obrat firmy nahrazováním manuální práce automatizací a využít svou pracovní sílu na činnosti s vyšší přidanou hodnotou.“

V současné době ve firmě pracují tři automatizované robotické linky. Výrobní linku vždy obsluhuje robot, včetně automatického měření v lince a zpětné vazby korekcí pro jednotlivé stroje. Jeden operátor stroje dohlíží na šest výkonných strojů. V říjnu letošního roku zde bude spuštěno automatizované pracoviště o třech robotech obsluhujících devět obráběcích strojů. Na to vše bude dohlížet pouze jeden operátor. Vedení firmy má v plánu postupně automatizovat až 70 % produkce.

„Nikde nechceme zaspat, protože firma je tak silná, jak je její nejslabší článek,“ uzavírá Ing. Kubičík. „Vyvinuli jsme vysoce sofistikovaný systém kontroly kvality a v kombinaci s vysokou úrovní výroby jsme firma s téměř nulovou zmetkovitostí. Jsme schopni si vyhodnotit, kde ztrácíme konkurenceschopnost, a typově si vybíráme zakázky, které odpovídají našemu zaměření a kde můžeme uspět.“

Program Expanze

Program spustila Českomoravská záruční a rozvojová banka v polovině roku 2017. Expanze přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry na zahájení či rozvoj podnikání. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB (banky či leasingové společnosti). Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu a bude poskytován do konce současného programovacího období.

V současné době ve firmě pracují tři automatizované robotické linky.

Mipexa v datech

Počátky společnosti se datují do roku 1991, kdy začala svou činnost formou podnikání fyzické osoby ve strojírenské výrobě. V roce 1993 vzniklo sdružení „MIPE“ za účelem provozování společné činnosti v oboru strojírenské výroby. Objem výroby postupně roste a v roce 1994 se sdružení stěhuje do areálu ZD se sídlem v Traplicích. V roce 1996 zde dochází k založení firmy Mipexa s.r.o. Strojový park se postupně rozšiřuje z konvenčních obráběcích strojů na NC obráběcí stroje. Od svého založení společnost investuje do moderních výrobních technologií, které umožňují inovovat výrobu se zaměřením na přesnost a kvalitu obráběných dílů. Postupně dochází k obnově strojového parku a výroba přechází komplexně na CNC obráběcí stroje. Od roku 2004 je Mipexa certifikována firmou LLoYD´S v systému řízení jakosti ISO 9001. V roce 2015 dochází k velkému rozšíření technických a nevýrobních prostor a po něm k velké obnově a rozšíření strojního parku. Během posledních tří let zde vyrostly nové výrobní prostory, byly modernizovány stávající a došlo k automatizaci výrobních zařízení.

Hana Janišová

lafantova@cmzrb.cz

Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit