Témata
Reklama

Podpora investic do strojů a zařízení

Rekordních 12,3 miliardy korun poskytla v roce 2016 společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF) firemním klientům v České republice a na Slovensku. Meziročně zvýšila objem poskytnutého financování o sedm procent. V oblasti nebankovního firemního financování dosáhl SGEF poprvé ve své historii 20% podílu na trhu.

Zatímco rozsah investic do strojů a zařízení v roce 2015 byl díky hospodářské konjunktuře a velkorysým dotačním programům zcela výjimečný, loňský rok se nesl ve znamení vyčkávání. Zúžený rozsah evropských dotací, nasycení výrobního sektoru moderním strojním vybavením a nedostatek kvalifikovaných pracovních sil vedly k tomu, že firmy nové investice odkládaly. „Očekáváme, že v letošním roce se investiční aktivita do technologií mírně oživí, avšak výsledky roku 2015 zůstanou s nejvyšší pravděpodobností rekordními i po roce 2017,“ uvedl Pavel Buček, obchodní ředitel SG Equipment Finance, přední leasingové společnosti v České republice a na Slovensku.

Reklama
Reklama
Reklama

Firemní klienti SGEF často kladou důraz na maximální produktivitu a hledají inovativní technologie s velmi specifickými požadavky a netradičními postupy. Technické specifikace strojů a zařízení jsou navrhovány přímo na míru a podobně specifické bývají také podmínky jejich financování, kterým se přizpůsobuje i finanční partner. SGEF poskytuje odborné poradenství na vysoké úrovni tak, aby pokryl velmi individuální potřeby jednotlivých klientů. Kromě jiného dokáže zajistit financování v návaznosti na české i evropské dotační programy, kde bývá nezbytnou podmínkou vlastnictví daného předmětu.

Zapojení do dotačních programů evropských bank

Skupina Société Générale je dlouholetým a významným partnerem evropských finančních institucí, jako jsou EIB a CEB. Díky podpoře z pařížské centrály i Komerční banky, dostatečnému know-how a renomé u těchto institucí je i SGEF v ČR a na Slovensku přirozeně jedním z jejich nejvýznamnějších lokálních partnerů. Spolupráce s EIB trvá od roku 2004. Klienti si za tu dobu na atraktivní finanční produkty SGEF, které jsou konstruované na bázi EIB zdrojů, zvykli a aktivně je poptávají. „Spolupráce s CEB je záležitostí posledních dvou let, ale i zde se nám daří uspokojovat jak představy a očekávání našich partnerů z CEB, tak i stále náročnější očekávání našich klientů,“ doplňuje Pavel Buček.

Operativní leasing strojů a zařízení

Operativní leasing pro stacionární stroje vyžaduje vždy individuální řešení. Již z podstaty věci je mnohem komplexnější a tím i pro všechny zúčastněné strany výrazně rizikovější než u osobních a nákladních automobilů i než u stavebních, případně zemědělských strojů. Podle Bučka typickým klientem bývá lokální pobočka spadající do nadnárodního koncernu, s jehož akciemi se obchoduje na mezinárodních burzách. Hlavním důvodem bývá pořízení investice z provozních nákladů, takzvaně ji v rámci mezinárodních účetních standardů, jako jsou US GAAP a IFRS, dostat „mimo bilanci“. Často se jedná o složitější transakce s nezanedbatelnými objemy.

Pojištění se SGEF – lepší cena a podmínky

K leasingové nebo úvěrové smlouvě není třeba zajišťovat pojištění zvlášť. SG Equipment Finance dlouhodobě a intenzivně spolupracuje s předními makléři a pojišťovnami na pojistném trhu. Díky tomu dokáže pro své klienty vyjednat optimální cenové podmínky a výrazně větší rozsah pojištěných rizik, než jaké by získali jako individuální zákazníci. Další výhodu spojení pojištění s leasingem či úvěrem představuje omezení administrativy. Klient podepisuje všechny dokumenty najednou, pojistné je zahrnuto do splátek a při fakturacích se jedná jen s jedním partnerem. Pojištění přes SGEF přináší klientům větší komfort a jistotu nejen při uzavírání pojistné smlouvy, ale také v případě pojistné události. Každá škoda nebo nehoda vyvolá větší či menší stres a vítaná je každá pomoc, v tomto případě ze strany financující společnosti.

Société Générale Equipment Finance

kamila.noskova@sgef.cz

Reklama
Vydání #5
Firmy
Související články
Finance pro podnikání - Podpořit špičkovou strojařinu

V moravské obci Traplice již dlouhou řadu let sídlí společnost Mipexa. Tým zdejších pracovníků dnes tvoří 65 lidí, kteří obsluhují téměř 40 produktivních CNC strojů. Firma se specializuje na sériové obrábění odlitků, výkovků a dělených materiálů.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Související články
Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Stroje rostou se zákazníkem, říká pamětník českého obrábění Miroslav Otépka

Česká republika si v letošním roce připomíná 100 let od svého vzniku. Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu v Brně je 60 let. Redakce MM Průmyslového spektra se rozhodla také zavzpomínat a k rozhovoru pozvala Miroslava Otépku, který stál u zrodu konstrukce a výroby českých obráběcích strojů. Miroslav Otépka se z profese dělníka vypracoval na respektovaného majitele jedné z největších českých strojírenských firem. Aktivita, optimismus a dobrá nálada ho neopouštějí ani ve věku, kdy se jiní věnují odpočinku. Možná je to jeho filozofií a jak sám říká: „Práce mi nikdy nic nevzala, vše, co jsem dělal, dělal jsem rád.“

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Pavel Sobotka: Příležitost je nutné v pravý čas chytit za pačesy

Píšeme první kapitolu knihy příběhů, v níž chceme představit úspěšné české podnikatele, kteří něco dokázali a kteří se za svou práci rozhodně nemusejí stydět. I když v České republice má slovo „podnikatel“ spíše pejorativní význam – a zasloužili se o to tzv. „rychlí podnikatelé“, kteří ostrými lokty dokázali rychle zbohatnout na úkor ostatních –, tento seriál ukazuje druhou stranu mince. Nápad, záměr, tvrdá práce, stanovení filozofie firmy, vztah k lidem. Pro mnohé to nebylo jednoduché a my chceme představit právě ty, kteří svou usilovnou prací dokázali, že Česká republika má stále na to, aby se pohybovala na špičce nejen v technologiích, ale i v managementu. Nechť vám tento seriál slouží jako příklad toho, jak nelehká cesta na samotný vrchol v určitém oboru mnohdy vede.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Existují reálné kompenzace za ruský trh?

Český export do Ruska se téměř tři roky po zavedení sankcí EU propadl o více než polovinu. I když z posledních údajů ČSÚ ze začátku tohoto roku vyplývá, že se o téměř čtvrtinu navýšil, čísla jsou stále přibližně stejná jako v období hospodářské krize 2008 až 2010. Jsou země Společenství nezávislých států (SNS) reálnou alternativou a možnou kompenzací za ruský trh? Je nově vzniklá Euroasijská ekonomická unie životaschopná? A jaké benefity nabízí českému exportérovi?

Výrobce & zákazník = spolupráce2

Více než tři roky uplynuly od naší poslední návštěvy strojírenské firmy STT Servis v Dlouhé Loučce u Uničova. V rodinném podniku vedeném sourozenci Šárkou a Tomášem Ticháčkovými, jehož specializací je zakázkové CNC obrábění, se čas rozhodně nezastavil a my jsme s překvapením stanuli před výrobními prostorami, které za uplynulá léta prošly velkou změnou.

Těžká váha z Plzně v první třetině zápasu

Historie strojírenské výroby na Plzeňsku se datuje do poloviny 18. století, kdy byly položeny základy společnosti Škoda. Výroba prvních unikátních obráběcích strojů pro vlastní potřebu byla zahájena v roce 1911. Po první světové válce se pak začaly obráběcí stroje vyrábět pro tuzemské zákazníky i do zahraničí. V novodobé historii prošla firma celou řadou změn ve vlastnické struktuře, které bezesporu ovlivnily její současnou podobu. Škoda Machine Tool patří k lídrům trhu v oblasti výroby horizontek a horizontálních vyvrtávaček, aktuálně prochází významnými změnami k udržení si této pozice.

Chorvatská strojařina

Krátce po zotavení Chorvatska z válečných útrap na začátku 90. let 20. století převzal mladý muž s velkolepými návrhy, ale pramalými zkušenostmi rodinnou firmu specializující se na výrobu kování z nerezové oceli pro skleněné produkty. Firma Bertol, založená v roce 1983, od roku 2003 pod vedením Daniela Bertola každoročně rostla o 30 procent, na čemž se podle něj z velké části podílely i investice do moderních CNC obráběcích strojů s cenovou dostupností a výkonností.

Made in Asia

Třináctý ročník výstavy China International Machine Tool Show se opět nesl v duchu změn, které v Číně delší dobu probíhají. Čeští škarohlídi se ve zprávách „radují“, že růst Číny v minulém kvartále zpomalil. A hned udávají čísla ze 7,4 na 7 procent. Zajisté katastrofální – sarkasmus. V tomto textu se dostaneme k některým aspektům i konkrétním objektům vystavované výrobní techniky, kterých si letos stálo za to všimnout.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit