Témata
Reklama

Finance pro podnikání - Pomoc při poklesu odbytu

Českomoravská záruční a rozvojová banka – ČMZRB – je první institucí, která začala podnikatelům, jejichž aktivity byly negativně ovlivněny koronavirovou infekcí nebo opatřeními s nimi spojenými, reálně vyplácet podporu. K 8. dubnu 2020 schválila bezúročné úvěry v objemu 500 mil. Kč. Žádosti, u nichž bude možné úvěr poskytnout, pak plánuje schválit v průběhu dubna.

Tento článek je součástí seriálu:
Finance pro podnikání
Díly

Do úvěrového programu COVID I ČMZRB přijala přes 3 200 žádostí v objemu přes 10 mld. Kč, do záručního programu COVID II pak přijala 5 900 žádostí v objemu 19 mld. Kč. Mezi prvními podnikateli, kteří získali bezúročný úvěr z programu COVID I od ČMZRB, jsou vedle firem z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, stravovacích a ubytovacích služeb, zdravotní péče, cestovního ruchu a dalších služeb, také firmy z průmyslu, od strojírenství přes kovovýrobu až po textilní průmysl.

Reklama
Reklama
Reklama
Jednou z firem, jejíž činnost byla negativně ovlivněna koronavirovou infekcí, je česká společnost Stránský a Petržík, Pneumatické válce. (Zdroj: ČMZRB)


Nejčastěji se jedná o společnosti, které odebírají materiál ze zahraničních trhů zasažených koronavirem, takže u nich docházelo či stále dochází ke zpožďování dodávek. Dále jde o společnosti, jejichž produkty odebírají firmy napojené na automobilový průmysl, jenž zaznamenal v uplynulých měsících značný útlum. Další nepříznivou okolností jsou pak samotní zaměstnanci, kteří nemohou chodit do práce z důvodu karantény nebo péče o děti.

Jednou z firem, jejíž činnost byla negativně ovlivněna koronavirovou infekcí, je česká společnost Stránský a Petržík, Pneumatické válce. Rodinná strojírenská firma z Bílé Třemešné u Dvora Králové nad Labem, která byla založena v roce 1991 a jež se zaměřuje na výrobu prvků pro průmyslovou automatizaci. Společnost s cca 105 zaměstnanci se řadí ke středně velkým firmám. „Naše výroba je kusová, potřebujeme, aby všichni byli strojírenští odborníci. Je pro nás obrovsky důležité, abychom udrželi zaměstnanost, abychom nemuseli propouštět,“ říká Bohumíra Horáková, jednatelka společnosti.

Rodinná strojírenská firma z Bílé Třemešné u Dvora Králové nad Labem, která byla založena v roce 1991 a jež se zaměřuje na výrobu prvků pro průmyslovou automatizaci. (Zdroj: ČMZRB)

Investice posledních let do osobního rozvoje zaměstnanců nebyly malé. O to víc je pro společnost důležité překonat toto nepříznivé období, kdy na jedné straně dochází ke zpožďování dodávek a na druhé straně se snižuje odbyt výrobků. „Máme subdodavatele v oblastech zasažených koronavirem, ať je to Itálie, nebo Čína. V případě Číny jsme pocítili zpoždění dodávek už na začátku nového roku. Vedle toho část našich zákazníků je dodavateli pro automobilový průmysl. To je i jeden z důvodů, proč máme propad v zákaznických objednávkách,“ popisuje situaci Bohumíra Horáková.

Společnost Stránský a Petržík, Pneumatické válce, proto začala poptávat provozní financování, které by jí pomohlo toto období překonat, aniž by musela přistoupit k propouštění zaměstnanců. „O bezúročném úvěru COVID I jsme se dozvěděli ze stránek Českomoravské záruční a rozvojové banky, s níž máme pozitivní zkušenost již z roku 2011, kdy jsme od ní získali zvýhodněný úvěr na výstavbu naší haly pro strojírenskou výrobu,“ vzpomíná jednatelka společnosti. Nová hala tehdy rozšířila výrobní prostory o 700 m2, usnadnila logistický tok materiálu a umožnila pořídit a uvést do provozu větší stroje.

Nová hala tehdy rozšířila výrobní prostory o 700 m2, usnadnila logistický tok materiálu a umožnila pořídit a uvést do provozu větší stroje. (Zdroj: ČMZRB)

Nyní se tedy společnost znovu rozhodla využít pomoc od ČMZRB. „V úterý 17. března jsme zažádali o úvěr v objemu 5 mil. Kč. A v pátek 1. dubna jsme již byli podepsat smlouvu o poskytnutí bezúročného úvěru. ČMZRB svůj produkt představila na svých webových stránkách poměrně rychle. Všechny podmínky byly dobře zpracovány, a co se týče rychlosti schválení, tak jsme byli příjemně překvapeni a považujeme to za profesionální,“ uzavírá Bohumíra Horáková, jednatelka společnosti Stránský a Petržík, Pneumatické válce.

Programy COVID

Bezúročný úvěr COVID I byl prvním opatřením vlády ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu pro usnadnění přístupu malým a středním podnikatelům k provoznímu financování. Podnikatelé v období od 16. března do 20. března mohli o úvěr zažádat, nicméně kapacita programu byla naplněna velmi rychle. Často se však do programu hlásily firmy, které se dostaly do ekonomických obtíží dávno před vypuknutím koronavirové infekce, a musely tak být bankou zamítnuty. Přestože ČMZRB může podporovat i více rizikové klienty, nemůže rezignovat na platnou legislativu a musí zajistit, aby se zapůjčené prostředky opět do systému vrátily. ČMZRB ve spolupráci s MPO dále přistoupily k vyhlašování záručních programů COVID, díky kterým je možné podpořit větší množství malých a středních podnikatelů a živnostníků, protože jsou do systému zapojeny i komerční banky.

Hana Janišová

Reklama
Související články
Podpořit šikovné a podnikavé - Finance pro podnikání

Podpora pro firmy všech velikostí. Tímto heslem se řídí Českomoravská záruční a rozvojová banka, která již od raných 90. let minulého století pomáhá firmám k úspěchu v jejich podnikání. Proč tomu tak je i na mnoho dalšího jsme se zeptali Jiřího Jiráska, předsedy představenstva a generálního ředitele banky.

Finance pro podnikání – Schody z Čech do Evropy

Přední český výrobce dřevěných a kombinovaných schodišť společnost SWN Moravia pro vytápění všech svých prostor, to znamená výroby, skladu, sušáren dřeva a administrativní budovy, využívá teplo, které vzniká ze spalování dřevěného odpadu. V současné době za využití programu Úspory energie od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) pořizuje nové kotle, díky nimž sníží cca o 16 % spotřebu energie.

Leasing: změna vytváří příležitost

Co přinesou připravované změny v účtování leasingu, jak klienti „slyší“ na dotace evropských bank, co všechno umí pojištění SGEF a co brzdí průmyslovou automatizaci? O tom jsme měli možnost mluvit s Pavlem Bučkem, obchodním ředitelem SG Equipment Finance.

Související články
Každá čtvrtá faktura v Evropě je zaplacena pozdě

Stálý přísun zakázek je pro firmu známkou úspěchu a dobře odvedené práce. Úspěch se ale stěží dostaví, pokud zákazníci za výrobky neplatí včas, v horším případě vůbec. Obchod je totiž dokončen až se zaplacenou fakturou. Podle průzkumu platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích Evropy, je pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Nejvíce pozdních plateb v roce 2014 zaznamenaly firmy v Bulharsku a Polsku, nejméně v Německu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Ne solidarita. Trendem je relokalizovaná síť

V posledních letech došlo k výjimečnému povědomí a upřednostňování kultury na pracovišti ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců. Kultura je „osobností“ společnosti, včetně očekávání, chování, praktik a dalších norem, které ovlivňují interní interakce lidí i jejich jménem. Ignorovat tento fakt je možné jen na vlastní nebezpečí. Nedávný výzkum společnosti Hired totiž zjistil, že firemní kultura je druhým nejdůležitějším faktorem, který uchazeči zvažují, zda vůbec pracovat pro společnost.

Moderní vědecké řízení podniku, 5. díl: Desatero šesté až deváté

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes vám předkládáme šestou až devátou tezi.

CzechTrade pomáhá strojařům – Švédsko

Agentura CzechTrade na stránkách MM Průmyslového spektra představuje zajímavé, potenciálně vhodné destinace pro export teritoriálně konkurenceschopné strojírenské produkce. Dnes se podíváme na švédský trh.

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

České obráběcí stroje stále splňují nejpřísnější parametry pro uplatnění

V červnu tohoto roku byl zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl ml. Mezi jeho priority patří návrat duálního vzdělávání do českého školství. Více chce také podpořit spolupráci firem s vysokými školami, prosazovat zájmy českých strojařů v zahraničí a ve státní správě. Rychlé tržní změny vnímá jako největší výzvu pro management všech firem.

Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit