Témata
Reklama

Chvění zakázáno

Nemusí to být samotný stroj nebo budova, které způsobují nežádoucí vibrace. Tlumiče kmitů mají kmity vzniklé vibracemi odstranit. Zkušebna a zkušební obráběcí stroj byly vybaveny rozdílnými výrobky, které chvění tlumí.

Profesor Wilhelm Hannibal a jeho studenti z vysoké školy z jižního Vestfálska chtěli vylepšit olejová čerpadla spalovacích motorů za účelem snížení spotřeby paliva. K optimalizaci regulace stavu paliva bylo potřeba zjistit charakteristiku olejových čerpadel a navrhnout rozličné regulační strategie, které byly mezi sebou následně porovnávány. K tomu účelu byla postavena vlastní zkušební laboratoř. Celá konstrukce zkušebního zařízení má délku 2 500 mm, šířku 900 mm a hmotnost 1 500 kg, což se rovná hmotnosti osobního automobilu. Zkušební zařízení je vybaveno stejnosměrným motorem, který pohání čerpadla v rozsahu od 300 až do 7 000 otáček za minutu. Takové otáčky stačí k rozkmitání konstrukce, ale aby bylo možné obdržet relevantní výsledky měření, musel by se změnit řízeně průtok kapaliny do protisměru. Regulační technika byla přezkoušena také z hlediska efektivnosti. Z tohoto důvodu bylo zkušební zařízení postaveno na šest kombinovaných gumově-kovových izolátorů. Tyto izolátory snížily kmity, ale i přesto docházelo k vibracím, které ovlivnily i druhé zkušební zařízení ve zkušebně.

Reklama
Reklama
Reklama
U zkušebního zařízení vysoké školy v jižním Vestfálsku by měly být vibrace redukovány.

Nízkofrekvenční pneumatické prvky

Tým profesora Hannibala se tedy obrátil na firmu ACE Stossdämpfer (výrobce tlumiče kmitů). Ze série ACEolator-Serie se jevily nejlépe nízkofrekvenční pneumatické prvky. Po prvních zkouškách provedených techniky z firmy ACE bylo rozhodnuto použít pneumatické prvky ze série PLM. Tyto nízkofrekvenční prvky nabízejí prostřednictvím vnitřní vzduchové komory izolační účinek od frekvence 5 Hz výše. Vlastní frekvence těchto prvků při zatížení se přitom pohybuje přibližně okolo 3 Hz. Vedle tlumení zkušebních zařízení je možné pneumatické prvky vylepšit pomocí nástaveb s měřicími systémy. Od vibrací také izolují vysokorychlostní lisy a různá další výrobní zařízení. Zavulkanizovaná závitová vložka umožňuje uživatelům pneumatické prvky udržovat v požadovaném provozu za použití běžného ventilu od automobilových pneumatik nebo pneumatického šroubení tlakovým vzduchem. Zvláštní připojení u těchto prvků není nutné.

Pneumatické pružinové prvky PLM od ACE Stossdämpfer. Ty mají chránit od vibrací hlavně měřicí zařízení a vysokorychlostní lisy a stroje.

Pneumatická pružina z elastomeru a kovu

Vraťme se od zkušebního zařízení zpět k obráběcím strojům. Za účelem snížení vibrací byly v jiném obráběcím centru nainstalovány gumové pneumatické pružiny Faebi-HD od firmy Bilz Vibration. Zde se jednalo o odstranění kmitů z jiných strojů nebo vibrací, které vznikaly ze samotné struktury budovy. Tlumiče kmitů mají konstrukci složenou z elastomeru a kovu. Stěna tlumiče je zpevněna a samotný tlumič je dvoukomorový. K dosažení co největšího tlumení je vzduchový prostor rozdělen na dvě komory propojené pomocí vzduchové hadice. Přestavitelný škrticí ventil umožňuje proudění přes příčný průřez na žádanou potřebu. Na základě vysokého tlumení jsou zesílené rezonance v porovnání s pneumatickými pružinami jen s jednou komorou menší a posuny strojů rychle odeznívají.

Tlumiče vibrací od firmy Bilz Vibration jsou složeny z elastomeru a kovu se zesílenou boční stěnou. Mají dvě komory.

Das MM Industriemagazin č. 16, 2017, str. 60–61

Simone Käfer, zpracoval Jaroslav Zárožeň

info@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Související články
Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Okénko do historie

Na Vinohradech v Praze v historickém areálu rodiny Fričů sídlí malá nástrojařská dílna Nástrojárna NADO. Řemeslné dílny byly v tomto areálu od nepaměti, zejména se jednalo o výrobu hodinových strojků jako součástí měřicích přístrojů. Návštěva Nástrojárny NADO je spíše takovým okénkem do historie, ale přeci jen se v ní najde něco nového. Na jen několik let staré drátové řezačce Fanuc Robocut tam vyrábějí velmi přesné lisovací a tvářecí nástroje, dílenské přípravky a formy na vstřikování termoplastů.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Zero point - efektivní způsob upínání obrobků

Soustava stroj–nástroj–obrobek předurčuje, jak přesné a kvalitní bude obrobení polotovaru obrobku. K významným, ale bezesporu velmi podceňovaným prvkům tohoto procesu patří také upínání obrobku. O trendech v upínání obrobků pomocí technologických palet pojednává tento příspěvek.

Kontinuální omílací systém do stávající periferie

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Zdvojnásobení produktivity při výrobě grafitových elektrod

Frézka Penta P 432 HSC představuje novou ekonomickou řadu HSC vertikálních frézovacích center určených především pro obrábění elektrod. Je technicky a ekonomicky smysluplným doplněním pracovišť pro výrobu forem s vynikajícím poměrem cena/výkon.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit