Témata
Reklama

Kontinuální omílací systém do stávající periferie

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Tlaková slévárna Kovolis Hedvikov se specializuje již od roku 1945 na tlakově litý hliník. Dnes vyrábí z devíti různých hliníkových slitin různými licími technologiemi, jako například vakuovým litím a technologií rheocasting, díly v rozmezí hmotnosti od dvě stě gramů do osmi kilogramů. Patří k nim brzdy, posilovače řízení, spalinová turbodmychadla a kompresory pro klimatizační zařízení. Zákazníky jsou přední výrobci automobilů a dodavatelé Tier-1, pro které je Kovolis částečně též vývojovým partnerem. Sortiment doplňují mechanické obrábění, tepelné zpracování a povrchová úprava.

Reklama
Reklama

Rychlé, avšak jemné obrábění

„Sortiment našich produktů se v posledních letech změnil. Vyrábíme stále větší a na poškození citlivé díly. Ty mají být po odstranění otřepů ražením omílány, aby bylo možné provádět další manipulace. Naše stávající zařízení nebylo pro tyto účely určeno, kromě toho již stárne,“ zdůvodňuje potřebu investic do nového omítacího systému Jiří Buzek, vedoucí slévárny III Kovolisu. Vedle velikosti dílů bylo požadováno rychlé, avšak současně jemné obrábění. Nejvyšší prioritu měly rovněž dostupnost zařízení a hospodárnost. Bylo také důležité, aby byl nový systém integrován ve výrobě přesně na místo stávajícího a mohl být napojen na existující podávací zařízení a pásovou sušárnu. Kontinuální systém Rösler vyhověl koncepcí, která umožňuje vysoký výkon a flexibilitu firmy. Výrobce zařízení rovněž vyvinul procesní prostředky, brusná tělíska a kompound. Proces může být optimálně přizpůsoben obráběným dílům.

Automatické přivádění dílů v 30sekundových intervalech

Nový systém je lineární kontinuální zařízení R 550/4600 DA s pracovní délkou 4,6 metru. Řídicí funkce podávacího zařízení a pásové sušárny byly integrovány do systému. Systém R 550/4600 DA se používá k obrábění asi třiceti různých odlitků o maximálním průměru 300 mm. Vzhledem k tomu, že v systému mohou být obráběny díly o délce až 400 mm, nabízí systém vysokou bezpečnost investice. Kromě toho lze v případě potřeby nového podávacího zařízení provést úpravy automatického podávání na podávání přes stávající zařízení. Přivádění probíhá v závislosti na odlitku v intervalech 30 sekund až jedna minuta. Speciální tvarování vnitřních ploch pracovní nádrže s jednostranným zaoblením ve tvaru U podporuje optimální pohyb brusných tělísek a obrobků. Tím se zvýší pracovní výkon. To umožňuje dosáhnout v kombinaci s použitými plastovými brusnými tělísky RKM optimálního výsledku během nejvýše osmi minut. Dobu průchodu lze přizpůsobit a zkrátit sklonem pracovní nádrže. Na rozdíl od systémů se samostatně poháněným vibračním výstupem se díl pohybuje od vstupu až do výstupu konstantní rychlostí. Tím je zabráněno hromadění, při němž by mohlo dojít k poškození citlivých dílů.

Systémem R 550/4600 DA se obrábí asi třicet různých odlitků s maximálním průměrem 300 mm.

Dvoustupňová separace se sprchovací stanicí

Aby se při separaci zabránilo poškození odlitků citlivých na náraz, byla separační stanice zkonstruována jako dvoustupňová s minimální výškou pádu. Integrované oddělování podsítného je vybaveno plynule nastavitelným tyčovým sítem. Kovolis tak může sám určit, od jaké velikosti brusných tělísek mohou být tato separována. Vzhledem k tomu, že odlitky nejsou čištěny jednotlivě, procházejí během separace sprchovací stanicí, která odstraní ulpělý otěr. Následuje průchod pásovou sušárnou a nakonec zabalení nebo mechanické zpracování.

Speciální konstrukce pracovní nádrže s jednostranným zaoblením ve tvaru U podporuje optimální pohyb brusných tělísek a obrobků.

Aby nedošlo při separaci k poškození odlitků citlivých na náraz, je separační stanice dvoustupňová s minimální výškou pádu. Integrované oddělování podsítného je vybaveno plynule nastavitelným tyčovým sítem.

Automatická odstředivka pro úpravu odpadní vody

Spolu s R 550/4600 DA investovala společnost do automatické odstředivky Z 1000 pro úpravu procesní vody. Vedle nového systému jsou připojeny i všechny stávající rotační vibrátory. Urychlením na 2 000 g se oddělí od kapaliny částice větší než 2 µm. Vyčištěná kapalina prochází výstupním potrubím a vrací se zpět do procesu. Zachycení pevné látky z až 30 kg kalu rotorem probíhá automaticky. Na rozdíl od konvenčních systémů, ve kterých je stírací nůž poháněn převodovým motorem a běží společně s rotorem, se u Z 1000 nůž nepohybuje. Nůž je podle potřeby zatahován pneumatickým válcem do pomalu se otáčejícího rotoru a odlupuje kal bez zatížení ložisek. Po odloupnutí kalu je rotor automaticky opláchnut. Tím se zabrání tomu, aby při případném výskytu jakýchkoli zbytkových nečistot nedošlo při následném cyklu čištění k nevyvážení a tím opotřebování ložisek. „Úpravu odpadní vody jsme dosud prováděli částečně chemicky a částečně pomocí poloautomatické odstředivky. To bylo pracné a nákladné. Rösler nám zde dal dobrou radu. Předpokládáme, že s novými zařízeními budeme moci pracovat efektivněji a ekonomičtěji,“ dodává Jiří Buzek na závěr.

Rösler Oberflächentechnik GmbH

Gabi Lodes

g.lodes@rosler.com

www.rosler.com

Reklama
Související články
3D aditivní technologie - rok inovací a novinek

Po kritickém roce 2016, kdy šlo Kovosvitu MAS o přežití, se tradiční česká strojírenská firma z jihu Čech nadechuje k dalšímu rozmachu a pro rok 2017 připravuje celou řadu výrobních novinek, které bude v průběhu roku postupně uvádět na trh. Nejbližší příležitostí jsou zákaznické dny konané začátkem dubna. Světovou premiéru zde bude mít mimo jiné také stroj Weldprint 1000 5AX, který patří do kategorie Hybrid Manufacturing (HM).

Od třísky k briketě ve dvanácti sekundách.

Znáte legendu mezi výrobci kol z lehkých slitin a dodavateli pro Benetton Renault, Daimler Chrysler, Porsche, Ferrari, Jaguar, Maserati GT? Tato firma oslavila 25. výročí v roce 1995, v době, kdy Michael Schumacher s Benetton Renault vyhrál na jejích kolech závod Formule 1 a po té získal i dalších sedm titulů na kolech tohoto výrobce. Správné disky jsou pro automobilové milovníky a závodní nadšence ryzí erotikou. Upoutají pozornost a postarají se v motosportu o malou, ale důležitou výhodu nebo vytvoří ze sériově vyrobené limuzíny dokonalý vůz.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Související články
EMO Hannover 2011, Část 8 - Materiály ve stavbě strojů

Dnešním předposledním dílem již pomalu uzavíráme náš profesně tříděný pohled na loňskou výstavu EMO Hannover. Dnes se zabýváme materiály ve stavbě obráběcích strojů, v příštím vydání se můžete těšit na zpracovanou oblast brousicích strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Briketování třísek má stále větší význam

Po dlouhé roky bylo zpracování kovových třísek opomíjenou činností kovoobráběcích podniků, které produkují tento specifický odpad. Třískové hospodářství se však stále častěji stává součástí celkové ekonomiky výroby. Potenciál kovových třísek jako suroviny, či jako prostředek k významným úsporám si uvědomují v mnohých společnostech. Takové závěry vyvozuje jeden z nejvýznamnějších výrobců briketovacích lisů v Evropě, česká společnost Briklis. Zajímavostí je i to, že zájem o briketování nemají pouze producenti kovových, ale také plastových třísek z obrábění, či jiných způsobů zpracování různých materiálů.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Okénko do historie

Na Vinohradech v Praze v historickém areálu rodiny Fričů sídlí malá nástrojařská dílna Nástrojárna NADO. Řemeslné dílny byly v tomto areálu od nepaměti, zejména se jednalo o výrobu hodinových strojků jako součástí měřicích přístrojů. Návštěva Nástrojárny NADO je spíše takovým okénkem do historie, ale přeci jen se v ní najde něco nového. Na jen několik let staré drátové řezačce Fanuc Robocut tam vyrábějí velmi přesné lisovací a tvářecí nástroje, dílenské přípravky a formy na vstřikování termoplastů.

Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů

Časům nakupování průmyslových strojů naslepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a potřeb, již „odzvonilo“.

Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

Startovní výstřel pro kovozpracování a subdodavatele

Veletrhy Intec a Z 2021, které se budou konat v příštím roce od 2. do 5. března, opět promění Lipsko v centrum strojírenství a evropského subdodavatelského průmyslu. V nelehkých dobách nabídnou důležitou pomůcku pro orientaci v zásadních změnách, kterými průmysl prochází. Vystavovatelé z Česka mají na veletrzích Intec a Z ty nejlepší předpoklady navázat, či dále prohloubit obchodní vztahy s významnými společnostmi z Německa a celé Evropy. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje společnou expozici českých firem v rámci programu na podporu exportu.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit