Témata
Reklama

Jak dokonale měřit průtok

Pro měření průtoků v průmyslových závodech nebo pro testování složení protékající tekutiny dnes existuje řada snímačů průtoku a průtokoměrů, které lze použít v nejrůznějších pracovních prostředích. Mnohé z nich pocházejí z dílny společnosti Kobold Messring GmbH.

Díky použití široké škály materiálů a různých fyzikálních měřicích principů mohou být tyto snímače a průtokoměry optimalizovány pro nejrůznější typy kapalin, plynů, teplot, roztoků, tlakových zatížení a měřicích rozsahů průtoků. Kobold neustále vyvíjí své přístroje na základě podnětů od svých zákazníků, přičemž do přístrojů implementuje nejnovější poznatky z vědy a výzkumu. Výsledkem jsou sofistikovaná zařízení, mezi něž patří například Indukční průtokoměr MIM.

Průtokoměr vypadá, jako by se skládal pouze z displeje, takže na něm vždy výborně uvidíte měřenou hodnotu, či přesněji řečeno, naprosto vše, co vidět potřebujete. Do malé obrazovky se podařilo vtěsnat všechny důležité hodnoty, což znamená, že na první pohled sledujete velikost průtoku nebo protečeného množství, teplotu média, nastavení výstupu 1 a 2.

Důležité je i barevné rozlišení – jeden pohled tak prozradí, zda je průtok v požadovaném rozsahu, nebo mimo něj.

 • Bílá barva znamená, že průtok je v rozsahu.
 • Žlutá barva, že průtok je mimo rozsah, ale průtokoměr stále ukazuje hodnotu průtoku.
 • Červená barva upozorňuje na průtok, který nelze zobrazit, neboť je úplně mimo rozsah.

Svůj velký význam má také polohování, které v praxi znamená jednoduché otočení displeje o 90°. Přitom je zcela snadné displej natočit tak, aby odpovídal podmínkám jak procesního, tak elektrického připojení.

Technické parametry displeje jsou určeny hodnotami TFT 128 x 128 pixelů, úhlopříčka 1,4", otočný je v 90° krocích. Opakovací frekvence je nastavitelná v rozmezí 0,5–10 s.

Reklama
Reklama

Rozhodování o výstupech

Ve vývojovém oddělení Koboldu proběhla diskuze, kam umístit elektrický konektor, který spojuje průtokoměr se světem. Variant bylo několik. Do užšího výběru se dostala varianta s konektorem vzadu anebo z boku.

Mysleli jsme na zákazníka a nakonec vyhrálo praktické hledisko nad estetickým,“ konstatuje Petr Tichoň, ředitel reprezentativní kanceláře v ČR. „Mnohem snadněji se konektor totiž zapojuje z boku než zezadu. Věříme, že zvolená konstrukce s bočním konektorem je mnohem vhodnější a přívětivější.“

Přístroj má dva výstupy, přičemž je plně v režii uživatele, jak je nastaví. Konfigurace je následující:

Výstup 1 (volitelný)
Analogový výstup 0–10 VDC
Analogový výstup 0/4–10 mA
Spínací výstup NPN/PNP/PP
Pulzní výstup PP
Frekvenční výstup PP
Dávkovací výstupy NPN/PNP/PP (ve vývoji)

Výstup 2 (volitelný)
Analogový výstup 0–10 VDC
Analogový výstup 0/4–10 mA
Spínací výstup NPN/PNP/PP
Pulzní výstup PP
Frekvenční výstup PP
Řídicí vstupy pro dávkování Start/Stop (ve vývoji)

Měřicí rozsah a procesní připojení
Vyvinuli jsme přístroj pro menší průtoky,“ říká Petr Tichoň. „Pro ty velké máme jiné typy indukčních průtokoměrů, například typ DMH.“

Průtokoměr MIM je navržen pro tři měřicí rozsahy:

 • 0,04–10 l/min
 • 0,2–50 l/min
 • 0,4–100 l/min

Výrobce však záměrně neuvádí, pro jaké médium jsou tyto rozsahy určeny. Výhodou indukčních průtokoměrů je to, že měří vodivá média nezávisle na jejich viskozitě, teplotě a tlaku.

Důležitým parametrem je vodivost. MIM vyžaduje, aby vodivost byla větší nebo rovna 20 µS/cm. Pro představu: pitná voda má vodivost 200–800 µS/cm. Požadovanou vodivost nemají oleje, demineralizovaná voda a většina organických látek.

Je důležité se zmínit, že průtokoměr MIM může měřit média až do viskozity 70 mm2/s.

S ohledem na zvolený měřicí rozsah je určeno procesní připojení, a to i s přihlédnutím na vnitřní průměr potrubí v průtokoměru následovně:
do 10 l/min – G ½"
do 50 l/min – G ¾"
do 100 l/min – G 1"
Rozměry a materiál

Jak již bylo zmíněno, při vývoji vycházeli tvůrci přístroje z potřeb koncových uživatelů, svých zákazníků. Ti mnohdy požadují malý, kompaktní a odolný přístroj, který by toho hodně uměl – a právě takový pro ně v Koboldu vytvořili. Má vskutku malé rozměry: 72 x 68 x 68 mm. Při vývoji byl brán ohled i na příjemnost ovládání přístroje. Výsledek je ten, že tento průtokoměr lze bezproblémově ovládat i v rukavicích. Přístroj je vybaven čtyřmi optickými tlačítky.

„Materiály jsme volili tak,“ vysvětluje Tichoň, „aby bylo možné průtokoměr použít pro většinu aplikací a současně aby se jednalo o ekonomické řešení. Proto jsou pouzdro, procesní připojení a elektrody vyrobeny z nerezavějící oceli třídy 1.4404, výstelka je z materiálu PEEK a těsnění z FKM. Displej je z plastu PMMA.“

Kobold

Reklama
Související články
Ochrana provozních měřidel tlaku před mechanickým namáháním

Při měření tlaku v potrubních systémech a v nádobách se setkáváme s nepříznivými mechanickými vlivy, které mají původ v měřeném procesu. Jedná se o tlakové rázy, pulzace, otřesy či vibrace, a někdy také o přetížení nad rámec měřicího rozsahu přístroje. Pulzace tlaku v potrubí zpravidla pochází od čerpadel, případně od rotujících míchadel v nádobách. Tlakové rázy jsou způsobovány setrvačností sloupce kapaliny pohybující se v potrubí; na jejich vzniku se podílí i činnost ventilů a škrticích orgánů. Destruktivní účinky mohou mít i bubliny par a plynů v tekutině proudící přes ventily. Otřesy a vibrace jsou způsobovány zpravidla rotujícími částmi strojů, prouděním tekutin, pulzacemi a tlakovými rázy v potrubí. Tento článek si klade za cíl shrnout způsoby, jak lze tlakoměry před uvedenými vlivy ochránit.

Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Kontrola rotačních součástek v sériové výrobě

Hřídelové a kotoučové součástky patří k nejrozšířenějším ve strojírenství. S nástupem elektromobility jejich podíl zřejmě ještě poroste. Sériová výroba běžně pracuje v sekundovém taktu, a stejně tak rychlá musí být nově i kontrolní technika. Stoprocentní kontrola se již stává samozřejmostí.

Související články
Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Plováčkové průtokoměry na olej

Výrobou přístrojů pro polní instrumentaci se dlouhodobě a úspěšně zabývá celosvětově působící společnost Kobold Messring. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry.

Střípky ze svátku metrologie

Ještě před letošním svátkem metrologů, jenž se slaví 20. května, se konala tradiční metrologická událost světového rozsahu – veletrh Control v německém Stuttgartu.

Optický CMM skener

Firma Creaform letos v dubnu představila nový model 3D skeneru MetraScan 3D, který díky svým inovacím a parametrům nastavuje nový standard v oblasti metrologie a laserového 3D skenování.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Měření a korekce chyb obráběcího stroje ve výrobním procesu

Vlivem kolísání teplot ztrácejí obráběcí stroje svoji přesnost. Již rozdíl několika málo stupňů vede k nedodržení požadovaných výrobních tolerancí. Pro zvládnutí tepelné roztažnosti částí stroje se dosud používají nákladná klimatizační zařízení. Fraunhofer Institut – IPT jde nyní jinou cestou: nová měřicí technika zjišťuje deformaci stroje a koriguje chyby přímo během jeho práce.

Měřicí technika na Control 2015

Letošního stuttgartského mezinárodního veletrhu Control 2015, zaměřeného na problematiku kvality, se účastnilo na 917 vystavovatelů. Jejich setkání s návštěvníky dokumentovalo novinkami a inovovanými technologiemi současnou úroveň dané oblasti, ale bylo inspirativní také pro další rozvoj oboru.

Sondy pod lupou

Pro koupi jakéhokoliv produktu platí jednoduché pravidlo: Hledáme produkt s nejlepším poměrem výkon/cena. Zatímco srovnání cen je triviální matematickou záležitostí, porovnat výkon produktu, respektive jeho přidanou hodnotu, bývá někdy složité.

Komplexní hodnocení jakosti povrchu

Význam stavu povrchů ve strojírenské praxi je znám již mnoho let. Z tohoto důvodu vznikly pro jejich popis, snímání a hodnocení obecně platná pravidla a metodiky, které se promítly do příslušných norem s obecně známými parametry drsnosti povrchu (Ra, Rz apod.). Pohled na drsnost bývá ovšem ve většině těchto případů pouze profilový - v jedné řezové rovině -, což způsobuje nemožnost objektivního podchycení všech jeho vlastností ve všech směrech (tj. v ploše). Proto vznikají způsoby komplexnějšího snímání - převážně optického v podobě 3D skenů -, ke kterým je nutné odpovídajícím přístupem vytvořit další parametry a metodiky pro jejich objektivní hodnocení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit