Témata
Reklama

Správné mazání předchází třetině selhání ložisek

Domazávání ložisek je naprostou nutností, pokud ložiska nepoužíváte výhradně v aplikacích, které domazávání nevyžadují. Nestačí však pouze domazávat, je důležité provádět domazávání vhodným množstvím a způsobem. Z důvodu nevhodného domazávání totiž selhává 36 % ložisek. Jak tedy správně domazávat?

Široký sortiment maziv SKF obsahuje produkty, které jsou vyvinuty a testovány pro fungování v reálných podmínkách. Striktní kontrola kvality každé vyrobené dávky pomáhá zajistit trvalou výkonnost. Pro výběr vhodného plastického maziva navíc existuje aplikace SKF LubeSelect, která zohledňuje konkrétní provozní podmínky a pomůže pracovníkovi údržby nalézt to, co potřebuje. Při výběru maziva je třeba brát ohled i na doporučení výrobce stroje.

Reklama
Reklama

Správné domazávání

Další zásadou pro správné mazání je nikdy nesměšovat různá maziva bez znalosti jejich složení. Ideální je vyměnit celou výplň, aby nedošlo k neodhadnutelným následkům. Pokud potřebujete mazivo z ložiska vymýt, doporučuje SKF užití technického benzinu či ekologických rozpouštědel.

Bateriový mazací lis TLGB 20


Dávka maziva je naprosto zásadní, jelikož přemazávání ložiska je stejně rizikové jako jeho nedostatečné domazávání. Určit množství maziva a interval domazávání není třeba odhadovat, stačí využít aplikaci SKF DialSet a nářadí, které údržbáři umožní sledovat objem vytlačeného maziva.

Systém automatických maznic System 24

Aplikace SKF DialSet

Při zadání parametrů v aplikaci SKF DialSet, kterými jsou např. typ ložiska, provozní teplota, otáčky a typ plastického maziva vhodného pro danou aplikaci, program ukáže správné nastavení automatických maznic System 24. SKF DialSet umožňuje rychlý výpočet intervalů domazávání na základě provozních podmínek ložiska, přičemž se tyto výpočty zakládají na teorii mazání SKF. Vypočtené intervaly mazání závisejí na vlastnostech zvoleného plastického maziva, čímž se minimalizuje riziko nedostatečného nebo nadměrného mazání a optimalizuje se spotřeba plastického maziva. Aplikace navíc zahrnuje kompletní seznam příslušenství SKF System24. Obaly od automatických maznic patřících do řady SKF System 24 je možné vrátit. Díky vráceným obalům zákazník získá další maziva za zvýhodněnou cenu. SKF dále vrácené obaly patřičně a ekologicky zlikviduje.

Pracovník údržby sleduje parametry mazání na LCD displeji mazacího lisu.

Bateriový mazací lis

Pro ruční domazávání je ideální bateriový mazací lis TLGB 20. Domazávat je možné ve dvou rychlostech a při tlaku až 700 bar. Integrovaný průtokoměr maziva zabraňuje přemazávání nebo nedomazání ložiska. Pracovník údržby díky přehlednému LCD displeji sleduje množství nadávkovaného maziva, otáčky čerpadla či motoru a indikaci ucpané mazací hlavice.

Správné domazávání není složité, jen je třeba brát ohled na všechny zmiňované zásady. Díky těmto tipům a SKF aplikacím, které pomohou jak s volbou maziva samotného, tak s jeho dávkováním, můžete snadno předcházet až třetině selhání ložisek vašich strojů.

SKF

Michaela Fikejzová

Michaela.fikejzova@skf.com

www.skf.com/cz

Reklama
Související články
Malý velký pomocník

Jak, čím a jakou dávkou ložiska domazávat? To jsou nejčastější otázky, které si kladou výrobní provozy v souvislosti s údržbou, respektive mazáním ložisek.

Mazací systém pro řetězové dopravníky

Společnost SKF uvádí na trh nový mazací systém bez použití tlakového vzduchu určený především pro potravinářský či nápojový průmysl. Systém, který svým provozem vylučuje kontaminaci potravin olejem, se vyznačuje snadnou obsluhou, spolehlivým provozem a vysokou účinností a přesností.

Energetická účinnost mazaných ložisek

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli přitom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.

Související články
Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Boroskopická kontrola plynových motorů

Tým ExxonMobil’ Field Engineering Support je zaměřen na zajištění zvýšení produktivity a efektivity provozu plynových motorů. Boroskopická prohlídka umožňuje vnitřní kontrolu motorů bez nutnosti jejich demontáže a tím zkrácení doby jejich odstávky. Může tak být užitečným nástrojem pro odstraňování závad, výměnu olejů, prodloužení intervalů oprav a prokázání schopností zařízení.

Na míru českému strojírenství a průmyslu

V dnešním globálním průmyslu je důležité být fyzicky nablízku zákazníkům a usnadnit tak přístup k řešením a službám, které jim pomohou zlepšit provoz a výkonnost jejich strojního vybavení a zařízení bez ohledu na to, ve které části světa se nacházejí.

Optimalizace energetické účinnosti při mazání ložisek

Účinnost valivých ložisek v posledních letech výrazně vzrostla. Vedle konstrukce ložisek hrají nezanedbatelnou roli také používaná maziva. Pro zkoušení těchto maziv bylo vyvinuto zkušební zařízení, na kterém byly získány nové poznatky týkající se vlivu maziv na účinnost ložisek a které jsou následně využívány v poradenství.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Výměna hydraulických olejů v praxi

Výměny hydraulických olejů představují odjakživa součást údržby hydraulických strojů. Ve většině případů je výměna spojena s předpisem nebo doporučením výrobce (dodavatele) stroje. Avšak pomáhají tyto výměny stroji? Udržují ho v bezporuchovém režimu?

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Servisní zásah zabránil odstávce kulového mlýnu

I při poruše klíčového zařízení pro zpracování suroviny lze díky použití opravného mazání zabránit přerušení výroby a s tím spojeným ztrátám.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit