Témata
Reklama

Energetická účinnost mazaných ložisek

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli přitom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.

Energetická účinnost je jedním z velkých problémů naší doby. Provozovatelé nechtějí pouze ušetřit provozní náklady, ale také šetrně zacházet s cennými zdroji. K tomu mohou účinně přispět maziva přizpůsobená speciálně pro konkrétní využití. Jakmile se trvale sníží tření, sníží se nejen prostoje zařízení, ale současně se zvýší účinnost běžného provozu. Uživatelé si zatím často neuvědomují, že se zde skrývá potenciál pro úsporu energie. Je nasnadě, že maziva s nízkým třením hrají významnou roli u velkých ložisek, například ve větrných elektrárnách, mohou však rovněž skýtat značné úspory zejména při použití pro mazání ložisek různých přístrojů a jejich konstrukčních součástí, jako jsou například elektromotory nebo ventilátory.

Reklama
Reklama
Chtějí-li provozovatelé zařízení účinně ušetřit energii, vyplatí se jim poradit se s odborníkem z oblasti tribologie. V závislosti na aplikaci může změna maziva významně přispět k vyšší energetické účinnosti zařízení.

Rozsáhlé zkušební zařízení pro vysoce účinná maziva

Prvním krokem iniciativy směřující k úspoře energie je analýza současného stavu. K tomu patří i otázka účinnosti příslušného tribologického systému. Společnost Klüber Lubrication má k dispozici rozsáhlé zkušební zařízení, díky němuž lze přesně změřit hodnoty tření u jednotlivých konstrukčních prvků při použití různých maziv. Pomocí těchto zkušebních zařízení mohou uživatelé rovněž testovat účinnost maziv v konkrétní aplikacích.

S výše uvedeným požadavkem se na společnost Klüber Lubrication obrátil jeden uživatel. Odborník na maziva společnosti Klüber Lubrication využil na testování radiálních kuličkových ložisek speciální zkušební zařízení určené k měření účinnosti otevřených ložisek. Očekávaným výsledkem testu bylo prokázání vyšší energetické účinnosti otevřených ložisek při použití maziva s optimalizovanými hodnotami tření.

Testováno bylo radiální kuličkové ložisko typu 6204, používané například v motorech ventilátorů. Třecí moment byl měřen ve dvou zkušebních ložiscích, což odpovídá konstrukci běžného motoru. Z výsledků měření vyplývá, že použití vhodného maziva po dobu životnosti elektromotoru umožňuje potenciál úspor až 480 kilowatthodin, na rozdíl od maziva, které pro danou aplikaci není vhodné, vycházíme-li ze životnosti komponent 20 let nebo z 80 tisíc provozních hodin. Vzhledem k počtu komponent, které jsou dennodenně v provozu, se zde skrývá ohromný potenciál úspor.

Klüber Lubrication CZ

Jiri Tabacek

jiri.tabacek@cz.klueber.com

www.klueber.com

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 160716
Datum: 29. 06. 2016
Rubrika: Trendy / Ložiska
Autor:
Firmy
Související články
Správné mazání předchází třetině selhání ložisek

Domazávání ložisek je naprostou nutností, pokud ložiska nepoužíváte výhradně v aplikacích, které domazávání nevyžadují. Nestačí však pouze domazávat, je důležité provádět domazávání vhodným množstvím a způsobem. Z důvodu nevhodného domazávání totiž selhává 36 % ložisek. Jak tedy správně domazávat?

Malý velký pomocník

Jak, čím a jakou dávkou ložiska domazávat? To jsou nejčastější otázky, které si kladou výrobní provozy v souvislosti s údržbou, respektive mazáním ložisek.

Mazací systém pro řetězové dopravníky

Společnost SKF uvádí na trh nový mazací systém bez použití tlakového vzduchu určený především pro potravinářský či nápojový průmysl. Systém, který svým provozem vylučuje kontaminaci potravin olejem, se vyznačuje snadnou obsluhou, spolehlivým provozem a vysokou účinností a přesností.

Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Servisní zásah zabránil odstávce kulového mlýnu

I při poruše klíčového zařízení pro zpracování suroviny lze díky použití opravného mazání zabránit přerušení výroby a s tím spojeným ztrátám.

Mazání valivých ložisek

Jestliže má valivé ložisko spolehlivě pracovat, musí být správně namazáno, aby nedošlo ke styku tzv. kov na kov mezi valivými tělesy, oběžnými drahami a klecí. Mazivo rovněž chrání povrch ložiska proti opotřebení a korozi. Volba vhodného maziva spolu se způsobem mazání pro každé jednotlivé uložení je neobyčejně důležitá, stejně jako správná údržba.

Centrální mazací systémy pro větrné turbíny

Požadavky na mazání ložisek větrných turbín si vyžádaly vývoj celé řady řešení, která dále zlepšují funkci centrálních mazacích systémů SKF. Tento vývoj pak završilo mazací zařízení vhodné pro větrné farmy na celém světě, které přispívá k prodloužení životnosti a spolehlivosti těchto systémů.

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Pokročilé mazání pro úspornost a spolehlivost

Věda a výzkum přinášejí zcela unikátní řešení i pro procesy zdánlivě zavedené a v oblastech, kde by inovace laik neočekával. Každý pozitivní a použitelný krok ke zlepšení klimatické situace naší planety je přínosem a jednou z nesmírně efektivních, užitečných, a vlastně poměrně snadných a finančně nenáročných záležitostí. Takovými by mohly být aplikace pokročilých tribologických řešení především pro dopravu, průmysl a výrobu energií.

RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit