Témata
Reklama

Velmi přesná profilová lineární vedení s oběhem kuliček

27. 06. 2017

Nová šestiřadá profilová lineární vedení s oběhem kuliček KUSE X-life jsou důkazem toho, že i v případě osvědčeného produktu lze dosáhnout dalších velkých pokroků ve vývoji. Nová lineární vedení značky INA z koncernu Schaeffler jsou tak přesná a mají natolik klidný chod, že je lze použít dokonce i v měřicích strojích.

Na trvanlivost lineárních jednotek s oběhem kuliček mají zásadní vliv náběhové zóny. Jedná se o oblasti, ve kterých jsou vedena valivá tělesa do nosného tělesa, kde na ně působí plné zatížení. Zóny zajišťují, aby zatížení valivých těles nevzrostlo skokově, ale narůstalo postupně. Zdokonalené provedení těchto náběhových zón u nosných těles vodicích vozíků umožnilo u šestiřadých profilových lineárních vedení KUSE s oběhem kuliček zvýšit nosnost v závislosti na jejich velikosti a konstrukci až o 44 %. Trvanlivost vedení se oproti běžnému provedení prodloužila zhruba o trojnásobek. Vzhledem k výraznému zvýšení výkonnosti dostala přepracovaná konstrukční řada KUSE označení X-life, které je známkou prémiové kvality společnosti Schaeffler.

Reklama
Reklama
Nová profilová lineární vedení s oběhem kuliček KUSE X-life.

Velmi klidný chod

Šestiřadá profilové lineární vedení s oběhem kuliček KUSE řady X-life vykazují vysokou tuhost a velmi nízkou amplitudu kmitů a lze je nyní použít i v aplikacích, které vyžadují minimální vibrace a maximální přesnost, například v měřicích strojích. V zásadě platí, že vzhledem k oběhu valivých těles se v zóně zatížení vozíku nikdy nenachází konstantní počet plně zatížených valivých těles. Podle efektivního počtu valivých těles v zóně zatížení propruží vodicí vozík podél dráhy zdvihu – někdy více a jindy méně. To způsobuje lehký vyrovnávající kmitavý pohyb ve směru zatížení vodicího vozíku. Tento pohyb se označuje jako zdvihová pulzace. Vztaženo na jednotlivou kuličku není vzácností velikost amplitudy až 1 µm. U nové generace jednotek KUSE řady X-life byl obrys náběhové zóny optimalizován tak, že je extrémně snížena zdvihová pulzace, a to především při vyšších zatíženích. Při zatížení 1,35 t se nyní hodnota amplitudy pohybuje pod 0,1 µm. To odpovídá snížení o 83 %.

Šest řad kuliček se stykovými úhly 45° a 60° zajišťuje maximální tuhost a únosnost lineárních vedení KUSE X-life při kombinovaném zatížení.

Nejvyšší tuhost a únosnost na bázi kuliček

Profilová lineární vedení s oběhem kuliček KUSE X-life patří na trhu k těm nejtužším a nejúnosnějším kuličkovým vedením s profilovými lištami. Zatížení v nich přenáší šest místo obvyklých čtyř řad kuliček. Síly působící ve směru tlaku přenášejí čtyři řady kuliček se stykovým úhlem 45°. Dvě řady kuliček pak přenášejí tahové síly. S ohledem na zvýšení únosnosti je u obou těchto řad použit strmější stykový úhel 60°. Boční síly jsou přenášeny třemi řadami kuliček. Tato speciální konfigurace řad kuliček v kombinovaném uspořádání X a O se stykovými úhly 45° a 60° předurčuje konstrukční řadu KUSE X-life, stejně jako předchozí generaci, především pro aplikace s kombinovanými směry zatížení. Ve srovnání se čtyřřadými profilovými lineárními vedeními s oběhem kuliček je možné v průměru 15% zvýšení kombinované tuhosti. Ve spojení s velmi nízkou zdvihovou pulzací se šestiřadá profilová lineární vedení s oběhem kuliček KUSE X-life výborně hodí především pro vysoce přesné aplikace ve výrobě elektroniky, výrobě forem, v oblasti mikroskopie a optiky, ale i pro aplikace vyžadující vysokou nosnost a výkonnost.

Schaeffler CZ

alena.mannelova@schaeffler.com

www.schaeffler.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 170731
Datum: 27. 06. 2017
Rubrika: Trendy / Ložiska
Autor:
Firmy
Související články
Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Repase ložisek jako součást cirkulární ekonomiky

Během několika posledních let se o konceptu tzv. cirkulární ekonomiky hodně mluví. Je naprostým opakem ekonomiky lineární, ve které se získané zdroje použijí do produktů a nakonec vyřadí. Cílem cyklické alternativy je ekonomická produkce méně závislá na využívání zdrojů. Zaměřuje se na menší spotřebu materiálu, větší využití výrobků a lepší recyklaci materiálů.

Související články
Lineární vedení v robotizovaných svařovacích linkách

Výrobce dílů svařovaných z plechů hledal řešení, jak prodloužit krátkou životnost pohonů a vodicích prvků svých automatizovaných svařovacích zařízení, neboť lineární vedení robotizované svařovací pistole v jedné jeho výrobní lince muselo být vyměňováno každé dva nebo tři měsíce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Projekt výrobní linky pro inovovaná ložiska do převodovek Porsche

V souvislosti s vyššími požadavky odběratelů v automobilovém průmyslu na nižší výslednou hlučnost pro pasažéry plánuje olomoucký závod na výrobu ložisek Koyo Bearings zavedení technologických změn. Konkrétně se jedná o nákup nové linky, která umožní implementaci technologie vysoce přesných dokončovacích operací, mezi něž patří soustružení „za tvrda“, broušení a superfinišování pro ložiskové kroužky nově vyvinuté řady ložisek LNT (Low Noise Transmission).

Nová radiální kuličková ložiska

Společnost Schaeffler prostřednictvím vysokých investic do výrobních kapacit určených pro radiální kuličková ložiska FAG generace C výrazně rozšiřuje svou obchodní nabídku v oblasti standardních valivých ložisek. Díky zdokonaleným vlastnostem produktů, nové logistické koncepci a optimalizovanému poměru ceny a výkonu jsou tato úspěšná radiální kuličková ložiska ještě atraktivnější.

Energetická účinnost mazaných ložisek

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli přitom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.

Ložiska pro velká zatížení

Společnost Coroll jako významný dodavatel ložisek do všech hutních provozů včetně kontinuálního lití, válcoven, výroby surového železa, přepravy a úpravy rud i dalších materiálů využívá zázemí japonského výrobce ložisek NSK a jeho vývoj speciálních produktů pro hutní průmysl.

Prémiové nástroje pro výpočet ložisek

Společnost SKF své lety nabyté zkušenosti a znalosti předává svým zákazníkům nejen prostřednictvím seminářů, brožur či katalogů, ale také poskytováním výpočetních nástrojů.

Správné mazání předchází třetině selhání ložisek

Domazávání ložisek je naprostou nutností, pokud ložiska nepoužíváte výhradně v aplikacích, které domazávání nevyžadují. Nestačí však pouze domazávat, je důležité provádět domazávání vhodným množstvím a způsobem. Z důvodu nevhodného domazávání totiž selhává 36 % ložisek. Jak tedy správně domazávat?

Padělky ložisek na celnici i v aplikaci

Padělky čtyř velkých kuličkových ložisek zadržel Celní úřad na začátku března při vstupu na celní území Unie. Zmíněná ložiska, označená obrazovou ochrannou známkou SKF, do České republiky dovážel český prodejce strojních dílů, který však není autorizovaným distributorem SKF.

Ložiska pro velmi náročné podmínky

Prostorové omezení představovalo pro firmu Papcel při navrhování nového papírenského stroje velký problém. Řešením byla unikátní toroidní ložiska CARB a inovativní mazací systém od společnosti SKF.

Monitorování stavu strojů pomáhá výrobě i údržbě

„Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ říká v rozhovoru Roman Bauer.

Inovace komponentů pro obráběcí stroje

Firma Coroll již od roku 1995 zastupuje na českém trhu společnost NSK. Opírá se o technické zázemí tohoto japonského výrobce, který nepřetržitě investuje do inovací a vývoje svých produktů – ložisek, kuličkových šroubů a lineárních vedení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit