Témata
Reklama

Nová radiální kuličková ložiska

27. 06. 2017

Společnost Schaeffler prostřednictvím vysokých investic do výrobních kapacit určených pro radiální kuličková ložiska FAG generace C výrazně rozšiřuje svou obchodní nabídku v oblasti standardních valivých ložisek. Díky zdokonaleným vlastnostem produktů, nové logistické koncepci a optimalizovanému poměru ceny a výkonu jsou tato úspěšná radiální kuličková ložiska ještě atraktivnější.

Schaeffler prostřednictvím vysokých investic do výrobních a logistických kapacit určených pro radiální kuličková ložiska FAG generace C a také zdokonalených charakteristik produktů výrazně rozšiřuje svou obchodní nabídku v oblasti standardních valivých ložisek. V nadcházejících měsících uvede společnost Schaeffler v čínském Yinchuanu postupně do provozu nové výrobní linky a zdvojnásobí tak své kapacity v příslušných velkoobjemových produktových řadách radiálních kuličkových ložisek FAG. Posílení standardní výrobní nabídky představuje ústřední aspekt programu CORE, který si klade za cíl změnu zaměření průmyslové divize společnosti Schaeffler. „Tyto investice nám umožní uspokojit vysokou poptávku po standardních radiálních kuličkových ložiskách z Číny i oblasti Asie/Pacifiku a optimálním způsobem vyhovět specifickým požadavkům tohoto velkoobjemového tržního segmentu. Naše výrobky splňují nejvyšší technické požadavky a zároveň nabízejí výhodný poměr ceny a výkonu,“ vysvětluje Dr. Stefan Spindler, CEO divize Industrie koncernu Schaeffler. Radiální kuličková ložiska FAG generace C se nejčastěji používají v elektromotorech, které jsou instalovány v tzv. bílé technice, v čerpadlech, ventilátorech, v elektrickém nářadí a také v jednostopých vozidlech.

Reklama
Reklama
Mezi nejvýznamnější oblasti použití radiálních kuličkových ložisek FAG generace C patří elektromotory instalované v tzv. bílé technice, v čerpadlech, ventilátorech, elektrickém nářadí a v jednostopých vozidlech.

Delší trvanlivost, nižší hlučnost a tření, ekonomická výhodnost

Vlastnosti radiálních kuličkových ložisek FAG generace C, která je na trhu už od roku 2008, byly neustále zdokonalovány, a to nejen co se týká produktu samotného, ale i výroby a logistiky trhu. Ložiska byla vylepšena ve všech podstatných technických charakteristikách, jako je například minimalizace tření nebo hlučnosti. Nově byly vyvinuty dvě koncepce těsnění. Díky nižší ztrátě maziva a lepší ochraně před pronikáním nečistot byla prodloužena použitelnost tukové náplně a tím i trvanlivost celého ložiska. Nový kryt typu Z s inovativním labyrintovým těsněním umožňuje dosáhnout o 20 % nižšího úniku maziva a o 30 % nižšího průniku prachu oproti dosavadnímu konstrukčnímu provedení. Patentované dotykové břitové těsnění ELS, které je dostupné na přání, zajišťuje maximální těsnicí účinek při nízkém tření, zejména při proměnlivých axiálních zatíženích, která vznikají v ložiscích motocyklových kol. Inovativní tvar břitů, který je dokonale přizpůsoben kruhovému vybrání, přináší vyšší těsnost bez dalších ztrát třením. Díky vybráním uvnitř navíc ložiska působí podstatně robustněji při manipulaci, například při montáži. Kromě toho jsou v rámci standardního programu dostupná bezdotyková břitová těsnění BRS a dotyková břitová těsnění HRS přiléhající na vnitřní kroužek, která zajišťují vyšší těsnicí účinek.

Díky vysoce kvalitním kuličkám a kleci, která byla optimalizována z hlediska hlučnosti, jsou radiální kuličková ložiska FAG generace C podstatně tišší oproti běžným radiálním kuličkovým ložiskům. Optimalizované mazání navíc snižuje tření. K těmto vlastnostem dále přispívá celá řada optimalizací parametrů oběžných drah se zaměřením na kruhovitost, vlnitost a drsnost při současném zúžení výrobních tolerancí. Nízké tření kromě toho znamená i nižší náklady na energii v provozu.

Minimalizace tření přináší nižší náklady energii v provozu.

Výroba zaměřená na 100% kvalitu při maximálním objemu

Nová koncepce výroby společnosti Schaeffler v továrně v Yinchuanu je zcela zaměřena na specifické požadavky tohoto vysokoobjemového segmentu. To znamená na nejvyšší míru kvality, dostupnosti a hospodárnosti. Vysoce automatizované výrobní linky jsou optimálně navrženy pro tyto typy ložisek a jejich varianty, takže lze minimalizovat nastavování a doby nečinnosti. Společnost Schaeffler klade zvláštní důraz na čistotu výrobního procesu. Do výrobních linek je proto začleněno několik automatizovaných mycích stanic, které předcházejí i té nejmenší kontaminaci produktů. Zároveň je díky vysoce kvalifikovaným pracovníkům a více automatizovaným zařízením pro 100% kontrolu zajištěno dodržování nejvyšších kvalitativních standardů. Továrna v Yinchuanu – stejně jako závody v portugalském Caldasu a indickém Savli, kde se tato radiální kuličková ložiska už několik let vyrábějí – je držitelem certifikace podle nejvyšších požadavků na kvalitu podle norem ISO pro průmyslový, resp. automobilový sektor.

Různé koncepce těsnění dodávaných v rámci standardního programu: 1 – otevřené ložisko, 2 – oboustranné štěrbinové těsnění (2Z), 3 – oboustranné břitové těsnění (2HRS), 4 – oboustranné břitové těsnění (2ELS), 5 – oboustranné bezdotykové těsnění (2BRS)
Všechny závody, které vyrábějí nová ložiska, jsou certifikovány podle nejvyšších požadavků norem ISO pro průmyslový, resp. automobilový sektor.

Optimalizovaný dodavatelský řetězec

Skladová a logistická koncepce, která je koordinována v celosvětovém měřítku, je zárukou rychlých a spolehlivých dodávek zboží zákazníkům z výrobních závodů v Číně, Portugalsku a Indii. Pro Evropu má přitom největší význam výstavba nového Evropského distribučního centra (EDC). Společnost Schaeffler již otevřela provozy v severní Evropě (ve Švédsku) a v jižní Evropě (v Itálii). „Centrální“ logistické centrum v Německu je právě ve výstavbě a od příštího roku bude dodávat zboží zákazníkům ve střední, západní i východní Evropě.

Schaeffler CZ

alena.mannelova@schaeffler.com

www.schaeffler.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 170730
Datum: 27. 06. 2017
Rubrika: Trendy / Ložiska
Autor:
Firmy
Související články
Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Monitoring stavu ložisek zlepšuje proces broušení

Sledování stavu ložisek není jen způsob, jak včas zjistit potřebu jejich výměny, ale také způsob, jak si udělat obrázek o stavu celého stroje nebo zařízení. Pro ilustraci výhod služby CMS (Condition Monitoring Service) od firmy NSK budou uvedeny dva příklady jejího využití pro brousicí stroje.

Projekt výrobní linky pro inovovaná ložiska do převodovek Porsche

V souvislosti s vyššími požadavky odběratelů v automobilovém průmyslu na nižší výslednou hlučnost pro pasažéry plánuje olomoucký závod na výrobu ložisek Koyo Bearings zavedení technologických změn. Konkrétně se jedná o nákup nové linky, která umožní implementaci technologie vysoce přesných dokončovacích operací, mezi něž patří soustružení „za tvrda“, broušení a superfinišování pro ložiskové kroužky nově vyvinuté řady ložisek LNT (Low Noise Transmission).

Související články
Repase ložisek jako součást cirkulární ekonomiky

Během několika posledních let se o konceptu tzv. cirkulární ekonomiky hodně mluví. Je naprostým opakem ekonomiky lineární, ve které se získané zdroje použijí do produktů a nakonec vyřadí. Cílem cyklické alternativy je ekonomická produkce méně závislá na využívání zdrojů. Zaměřuje se na menší spotřebu materiálu, větší využití výrobků a lepší recyklaci materiálů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Velmi přesná profilová lineární vedení s oběhem kuliček

Nová šestiřadá profilová lineární vedení s oběhem kuliček KUSE X-life jsou důkazem toho, že i v případě osvědčeného produktu lze dosáhnout dalších velkých pokroků ve vývoji. Nová lineární vedení značky INA z koncernu Schaeffler jsou tak přesná a mají natolik klidný chod, že je lze použít dokonce i v měřicích strojích.

Lineární vedení v robotizovaných svařovacích linkách

Výrobce dílů svařovaných z plechů hledal řešení, jak prodloužit krátkou životnost pohonů a vodicích prvků svých automatizovaných svařovacích zařízení, neboť lineární vedení robotizované svařovací pistole v jedné jeho výrobní lince muselo být vyměňováno každé dva nebo tři měsíce.

Energetická účinnost mazaných ložisek

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli přitom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.

Ložiska pro velká zatížení

Společnost Coroll jako významný dodavatel ložisek do všech hutních provozů včetně kontinuálního lití, válcoven, výroby surového železa, přepravy a úpravy rud i dalších materiálů využívá zázemí japonského výrobce ložisek NSK a jeho vývoj speciálních produktů pro hutní průmysl.

Prémiové nástroje pro výpočet ložisek

Společnost SKF své lety nabyté zkušenosti a znalosti předává svým zákazníkům nejen prostřednictvím seminářů, brožur či katalogů, ale také poskytováním výpočetních nástrojů.

Správné mazání předchází třetině selhání ložisek

Domazávání ložisek je naprostou nutností, pokud ložiska nepoužíváte výhradně v aplikacích, které domazávání nevyžadují. Nestačí však pouze domazávat, je důležité provádět domazávání vhodným množstvím a způsobem. Z důvodu nevhodného domazávání totiž selhává 36 % ložisek. Jak tedy správně domazávat?

Padělky ložisek na celnici i v aplikaci

Padělky čtyř velkých kuličkových ložisek zadržel Celní úřad na začátku března při vstupu na celní území Unie. Zmíněná ložiska, označená obrazovou ochrannou známkou SKF, do České republiky dovážel český prodejce strojních dílů, který však není autorizovaným distributorem SKF.

Ložiska pro velmi náročné podmínky

Prostorové omezení představovalo pro firmu Papcel při navrhování nového papírenského stroje velký problém. Řešením byla unikátní toroidní ložiska CARB a inovativní mazací systém od společnosti SKF.

Monitorování stavu strojů pomáhá výrobě i údržbě

„Ve zvyšování efektivity výroby hraje prim prediktivní údržba a postupná digitalizace procesů,“ říká v rozhovoru Roman Bauer.

Inovace komponentů pro obráběcí stroje

Firma Coroll již od roku 1995 zastupuje na českém trhu společnost NSK. Opírá se o technické zázemí tohoto japonského výrobce, který nepřetržitě investuje do inovací a vývoje svých produktů – ložisek, kuličkových šroubů a lineárních vedení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit