Témata
Reklama

Realizace energeticky úsporných hydro pohonů

Integrací čerpadel a pohonů s variabilním počtem otáček, známých též jako servočerpadla, usnadňuje společnost Siemens ve spolupráci s českou pobočkou firmy Hydac realizaci energeticky výhodnějších, úspornějších a tišších hydraulických systémů pro široké pole aplikací. Jádrem konceptu je měnič kmitočtu, který zajišťuje, aby hydraulická energie byla produkována jen tehdy, když je jí zapotřebí.

Přirozeně lze nechat běžet motor hydraulického čerpadla permanentně na plné otáčky a podle potřeby ventily nebo regulačním čerpadlem snižovat tlak a dodávané množství na požadovanou hodnotu. Smysluplnější ovšem je, když tuto hydraulickou energii dodáváme až tehdy, kdy to proces vyžaduje. Tímto jednoduchým principem šetří servočerpadla výrazně náklady na energii, redukují náklady na chlazení a starají se o snížení hluku a opotřebení. Společnost Siemens integrovala tento osvědčený princip do koncepce řízení Totally Integrated Automation (TIA – plně integrovaná automatizace) a usnadnila tím velkému počtu uživatelů realizaci inteligentních, výkonných a náklady optimalizujících hydraulických systémů.

Reklama
Reklama

Méně je více

Přímý efekt šetření energie je jen jedna z mnohých předností tohoto konceptu pro hydrauliku. Takto lze také zamezit špičkám ve spotřebě elektřiny, čímž se významně snižují platby dodavatelům energie s tím spojené. Systém navíc v mnoha případech umožňuje i kompaktnější konstrukci, vypuštění drahých proporcionálních ventilů a ve finále úsporu místa i nákladů.

Velkou předností je nízká hlučnost čerpadla řízeného měničem kmitočtu. Jednak klesne počet otáček čerpadla v závislosti na požadované rychlosti, jednak se výrazně sníží ztráty škrcením, a tedy i velikost chladicí soustavy, nebo dokonce lze zcela chlazení vypustit. Tím dojde k další redukci hlučnosti, úspoře místa a energií a prodlužení životnosti oleje, čímž klesají celkové provozní náklady.

Čerpadla s variabilním počtem otáček usnadňují realizaci energeticky výhodnějších, úspornějších a tišších hydraulických systémů pro široké pole aplikací.

Názorný model

Návštěvníci SPS IPC Drives 2016 si mohli již loni v listopadu udělat obrázek o možnostech tohoto perspektivního hydraulického řešení. V Norimberku byl vystaven hydraulický lis s vysoce dynamickým systémem dvou čerpadel se dvěma válci, které se mohou pohybovat synchronně. Oba motory Simotics 1FK7 řídil víceosý měnič frekvence Sinamics S 120 a koordinoval je přes řízení Simatic S7-1500. „Celá konstrukce se zakládá na portálu TIA a názorně ukazuje, jak efektivně, tiše a výkonně pracuje takový čerpadlový systém,“ říká Christian Gerhardt, business development umformtechnik Siemensu. „Samozřejmě lze model přizpůsobit podle požadované specifikace, například aby bylo dosaženo určité performance co možná nejefektivněji nebo bylo ušetřeno maximum provozních nákladů. Široké portfolio komponent a aplikací značky Siemens zde vždy nabízí řešení.“

Model hydraulického lisu s vysoce dynamickým systémem dvou čerpadel se dvěma válci byl vystaven vloni na veletrhu SPC IPC Drives.

Důsledně digitalizovaně

Díky rozhraní Drive-Cliq lze všechny komponenty integrovat prostřednictvím Profinet. Přitom je možné provést výběr komponent a optimalizovat systém rychle a bez zdržování pomocí projektového nástroje tool Sizer. Kromě toho jsou komponenty Siemens kompatibilní s většinou známých výrobců, což výrazně usnadňuje konstrukci čerpadel s variabilním počtem otáček. Průběžná digitalizace na bázi TIA umožňuje nejen úplnou integraci hydraulického systému do nadřazené automatiky, ale také průběžnou digitální konstrukci, analýzu a simulaci řešení pomocí výkonného softwaru PLM. Takovými jsou např. Mechatronics Concept Designer a LMS Imagine.Lab Amesim, které fungují jako most mezi reálným a digitálním světem a nabízejí zcela nové možnosti zlepšování performance, designu a strojové schopnosti analyzovat data.

Měnič kmitočtu dodává hydraulickou energii do systému až tehdy, když to proces vyžaduje.

Silná synergie pro stroje OEM

Aby se zužitkovaly přednosti čerpadel s variabilním počtem otáček na strojích OEM u koncových uživatelů, kooperuje společnost Siemens úzce s renomovaným systémovým integrátorem, specialistou na hydrauliku – společností Hydac. Česká pobočka rozvíjí, zhotovuje a programuje v Plané nad Lužnicí systémy pro uživatele z celé Evropy a kombinuje přitom vlastní hydraulické komponenty s pohonnou a automatizační technikou společnosti Siemens. „Při konstrukci a programování hydraulického systému s více než sto komponenty je rozhodující synergie jednotlivých vysoce jakostních dílců, jakož i optimální integrace a automatizace. Pro klíčové součásti motorů, měničů frekvence a řízení sázíme stále silněji na společnost Siemens a profitujeme současně ze zjednodušeného projektování a zprovoznění s portálem TIA,“ říká Miloslav Mareš, ředitel společnosti Hydac Česká republika.

Prostřednictvím integrace čerpadel s variabilním počtem otáček do Totally Integrated Automation nabízí společnost Siemens uživatelům možnost profitovat z předností hydraulických systémů řízených měničem frekvence – prostřednictvím hydraulického řešení, které šetří energie, má silný výkon a běží tiše, s velkou mírou performance a efektivity zdrojů.

Podrobnější článek bude publikován v O+P.

Siemens, Hydac

Ferdinando Martinez, Petr Jáchym

jachym.petr@hydac.cz

www.hydac.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 170726
Datum: 27. 06. 2017
Rubrika: Monotematická příloha / Fluidní technika
Autor:
Firmy
Související články
Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Industry 4.0 potřebuje produkty s chytrým řízením pohybu

Termín Industry 4.0 odkazuje na současný trend digitalizace a s ní související automatizaci výroby. Typicky je popisována jako počítačově řízená výroba nebo, jinými slovy, sloučení tradiční automatizace s informačními technologiemi.

Řízení pohybu

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard dolarů je společnost Parker Hannifin velkým hráčem na poli technologií a systémů pro řízení pohybu, který poskytuje specializovaná řešení pro komerční, mobilní, průmyslové a letecké obory.

Související články
Hromadná výroba? To nestačí!

Všichni jsme svědky nesporně se zrychlujícího vývoje vědy, techniky, ale i světového obchodu. Globalizace trhu vede k poptávce po rychle pracujících výrobních linkách a strojích vykazujících výjimečné výkony. Současně se stále častěji objevuje požadavek uspokojit poptávku na malé série výrobků, které se od těch masových odlišují.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Digitalizací k efektivitě

Pokud bychom hledali nejvíce skloňované téma současné doby ve vztahu k průmyslu, jednoznačně se shodneme, že je to oblast kyberneticko-fyzických systémů zosobněných v německé iniciativě Industrie 4.0. Její autoři s tímto konceptem na hannoverský průmyslový veletrh přišli a od té doby uplynulo pět let, které se na této strategii podepsaly – probíhající revoluce se vztyčenou zástavou s vyobrazením digitalizace průmyslové výroby a s pokročilou automatizací a robotizací.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Tvoříme historii vodního paprsku

Každá investice do podniká je spojena s velkým očekáváním. Jistou dávku důvěryhodnosti ve správnou investice může dávat také historie firmy i samotné technologie. Technologie řezání vysokotlakým vodním paprskem Flow slaví v tomto roce již 50 let, resp. 40 let v případě abrazivního vodního paprsku.

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Přesné měření nejmenších hmotnostních průtoků

Je dobře známou skutečností, že jestliže je vyžadována vysoká přesnost, Coriolisovy průtokoměry jsou bezkonkurenční. Ale je také fakt, že dosud nebyly na trhu žádné přístroje schopné nepřetržitě a spolehlivě měřit > 0 kg.

Dráty, kabely a trubky opět v Düsseldorfu

V globální informační a komunikační platformu pro klíčové hráče z oboru drátů, kabelů a trubek se od 30. března do 3. dubna 2020 opět promění výstaviště v Düsseldorfu.

Upínače jsou stejně důležité jako stroj nebo nástroj

Výrobní zařízení pro třískové obrábění s nástupem CNC řízení a víceosých technologií významně změnily požadavky na složitost obrobků, řezné nástroje a v konečném důsledku také na automatizaci a robotizaci. Čemu se však často nevěnuje tolik pozornosti, jsou upínací technologie i přesto, že mohou mít zásadní vliv na výslednou kvalitu obráběného dílu, ale i na náklady.

Názorové fórum odborníků

Na tomto místě budeme pravidelně přinášet názory odborníků k tématům, která se objeví v aktuálním vydání MM Průmyslového spektra. V tomto vydání jsme zástupcům firem položili následující otázku:

Aplikace moderních postupů a technologií v obrábění

Společnost Hofmeister pravidelně svým zákazníkům představuje novinky a inovace nejen vlastní, ale také svých obchodních partnerů. Účast na listopadových zákaznických dnech svědčí o velkém zájmu.

Experimentální zařízení pro měření dynamického chování radiálního vodního čerpadla

Součástí nabídkového řízení velkých vodních čerpadel je i přejímací test zmenšeného modelu čerpadla, na němž jsou zákazníkovi předvedeny jeho hydraulické charakteristiky a současně jsou testovány reakční síly v čerpadle. Tyto údaje jsou velmi důležité pro finální dimenzování stavby vodního díla.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit