Témata
Reklama

Rozhraní člověk-stroj

Tablety a chytré telefony již dlouho nejsou vyhrazeny pouze pro fanoušky digitálních technologií, ale poskytují i mnoho nových příležitostí v oblasti strojního inženýrství. Rozhraní člověk–stroj v kombinaci s PLC se stává základním prvkem 4. průmyslové revoluce a funkcí s přidanou hodnotou.

Více o tom prozradí Tobias Ischen, odborník ze společnosti Eaton, kterému jsme položili několik otázek.

MM: Rozhraní člověk–stroj již počítá s použitím dotyku a hmatu. Bude mít nová generace strojů stále tradiční mechanická tlačítka?

T. Ischen: Mechanická tlačítka dále zůstanou důležitou součástí rozhraní člověk–stroj (HMI) i v době 4. průmyslové revoluce. Z bezpečnostních důvodů nejsou dotykové prvky povoleny u funkcí, jako je například nouzové vypnutí. Ovšem internetová generace a chytré telefony změnily mnoho prvků, které se týkají moderních provozních a vizualizačních konceptů.

MM: V čem vidí firmy zabývající se strojírenstvím změny, které vycházejí z funkčnosti chytrých telefonů?

T. Ischen: Tyto změny ovlivňují návyky obsluhy a také vytvářejí mnoho nových příležitostí. Pro vedoucí výroby a servisní zaměstnance je velkou výhodou, že mají kdekoliv přístup k informacím o stavu stroje a plánu údržby. Trend růstu trhu dotykových displejů a mobilních ovládacích zařízení je jasně patrný.

Reklama
Reklama
Rozšířená realita poskytne nové možnosti ovládání a provozu strojů budoucnosti.

MM: Jaké jsou nové výhody?

T. Ischen: Různých výhod je zde mnoho, protože takovéto rozhraní člověk–stroj se snadno ovládá a přizpůsobuje potřebám uživatele. Hlavním cílem je zrychlit provozní sekvence, snížit počet provozních chyb a následně zvýšit produktivitu. A to jsou pouze příklady. Nezanedbatelnou výhodou je i nižší pracovní zátěž obsluhy. Klíčové výhody v aplikacích 4. průmyslové revoluce však spatřujeme přímo v technologických procesech. V rámci integrovaného přístupu k výrobě, plánování a dodavatelskému řetězci v tzv. chytrých továrnách bude také nutné zpracovávat a zobrazovat stále větší objemy informací, a to uživatelsky přívětivým způsobem.

MM: Nabízí se tedy využití v širokém spektru průmyslových aplikací...

T. Ischen:To ano, ale zatím jsem zmínil pouze některé z možností. Strojní inženýři již nepoužívají řídicí systémy pouze pro normální provoz nebo vizualizaci, ale také pro složitější úkoly, jakými jsou diagnostika a údržba či nastavení a uvedení strojů do provozu. Patří sem rovněž aktuální témata, jako například monitorování stavu a prediktivní údržba. HMI se doslova chovají jako rozhraní mezi dvěma rozdílnými světy. HMI/PLC, tj. programovatelný automat s ovládacím panelem, lze rovněž integrovat do stávajících strojů při jejich modernizaci.

MM: Jak jsou při integraci nových provozních konceptů důležité technické normy?

T. Ischen: Ovládací přístroje musejí být před uvedením na trh v souladu s mnoha zákonnými požadavky, aby byl minimalizován počet provozních chyb a neúmyslných akcí. Například ČSN EN 60204-1 je zaměřena na bezpečnost strojních zařízení a elektrická zařízení strojů a zahrnuje všeobecné požadavky na uspořádání, montáž a typy ochran, přičemž třeba také různá tlačítka musejí mít určitou barvu odpovídající jejich účelu. Pokud výrobce nebo jeho zákazníci působí na mezinárodní úrovni, platí pro ně kromě IEC norem i další pravidla.

MM: To znamená, že je zde mnoho nařízení místo kreativního designu?

T. Ischen: Pro inženýry to není jen o dodržování nařízení a norem. Důležitá je i otázka, jaké informace musí poskytnout zákazníkům a obsluze a jakým způsobem to zajistit. Týmy obsluhující stroje jsou v mnoha případech mezinárodní. Provozní koncepty se zaměřují například na komplikovanost specifických variant podle zemí. Univerzálně používané symboly jsou lepší než samotný text a dotykové panely a multidotykové displeje zde otevírají mnoho příležitostí. Avšak barvy, tvary a pojmy nejsou ve všech zemích interpretovány stejně. Například v Severní Americe jsou piktogramy velice problematické. Výrobci, kteří nedodržují směrnice a místní požadavky, riskují vysoké dodatečné náklady a zpožděné uvedení na trh. Totéž platí i pro koncepty vizualizací.

Kompaktní řešení RMQ „vše v jednom“ disponuje vysokým stupněm ochrany a lze jej instalovat přímo do stroje.

MM: Existují technická kritéria, která nejsou normami zohledněna?

T. Ischen: Přetrvává problém v oblasti aplikací – s odolnými vlastnostmi pro náročné průmyslové podmínky a zcela odlišnými požadavky na hygienické provedení v oblasti potravinářství. Profesní a obchodní asociace nebo komory mají také speciální požadavky. Dobrým příkladem toho, jak lze vytvořit přidanou hodnotu u ucelených provozních konceptů, je, že ovládací prvky mají technické certifikáty přesahující požadavky norem, jako je tomu u komponent vyvíjených společností Eaton. Takový přístup poskytuje flexibilitu a vytváří příležitosti pro projektování.

MM: Lze tedy vytvořit přidanou hodnotu pomocí rozhraní člověk–stroj?

T. Ischen: Ano, všechny úvahy zahrnuté v celkovém provozním konceptu jsou rovněž zdrojem přidané hodnoty. Například design, zpracování a materiály vyjadřují hodnotu, kterou konstruktér může využít pro vytvoření konkurenční výhody v očích zákazníka. Návrh systému hraje také důležitou roli. Koncepty přizpůsobené současným a budoucím požadavkům odrážejí celý řetězec hodnot, inženýrům usnadňují plánování, výrobcům vývoj, mechanikům zavádění do provozu a obsluze každodenní práci. Společnost Eaton proto začleňuje tyto faktory do všech produktů v dané oblasti.

MM: Které produkty to jsou?

T. Ischen: Mezi specifická řešení společnosti Eaton, která zahrnují různé kombinace aspektů, patří systém RMQ compact solution (all-in-one), který lze díky vysokému stupni ochrany instalovat přímo do stroje. Jeho mimořádně plochý design snižuje požadavky na prostor na absolutní minimum. Systém rychlé montáže pomocí AFX modulu umožňuje montáž vícepolohových přepínačů s ochranou proti pootočení. Komplexní technologické procesy lze jednoduše vizualizovat pomocí uživatelsky přívětivého softwaru Galileo. Tým servisních aplikačních inženýrů společnosti Eaton pomáhá při vývoji provozních konceptů. K dispozici jsou i předem připravené řídicí jednotky a sestavy. Firmy zabývající se strojírenstvím se tak mohou soustředit na jádro své činnosti.

MM: Jakým výzvám obecně konstruktéři při návrhu moderních provozních konceptů čelí?

T. Ischen: Při projektování stroje musejí u řídicí jednotky vytvořit přidanou hodnotu, například přidáním nových funkcí. To je klíčovou výhodou v globální konkurenci. Zároveň se konstruktér musí ujistit, že interakce mezi člověkem a strojem vždy splňuje požadavky zákonů, předpisů a pravidel bezpečnosti na pracovišti. Integrace do celkového pojetí stroje pro jeho provoz v „chytrých továrnách“ také musí zajistit, že systém bude i bezpečnou investicí.

MM: Můžete vyjmenovat několik možných řešení?

T. Ischen: Kompaktní jednotky HMI/PLC s nízkonákladovou dotykovou technologií – například HMI nebo kombinovaná zařízení – jsou vhodné pro snadno ovladatelné aplikace v oblasti strojírenství. Ovládací a řídicí jednotky s přitažlivým designem a vysoce výkonnou multidotykovou technologií jsou dostupné i pro náročnější aplikace. Atributy zahrnují intuitivní a přesné ovládání pomocí gest a také podporu multimédií.

MM: Kam nové technologie směřují?

T. Ischen: Možné je cokoliv. Významné množství velkých vynálezů vychází ze spotřební elektroniky. Můžeme tak čekat kompaktní řídicí jednotky v podobě chytrých hodinek, vybavené specifickými kontextovými nabídkami. Své místo v průmyslovém prostředí si brzy najdou aplikace pracující s rozšířenou realitou. Na veletrhu v Hannoveru v roce 2017 společnost Eaton představila první aplikace využívající brýle Microsoft Hololens. Nové dotykové technologie, jako je 3D dotyk nebo pohyb přejížděním na vypnutém displeji, se kterými se můžeme setkat u nejnovějších automobilů, jsou také velice zajímavé. Hologramový dotyk funguje prostřednictvím interakce s holografickými projekcemi. Tato oblast je opravdu zajímavá. Ale ve výsledku záleží na tom, jak relevantní je praktická procedura.

Eaton

Tobias Ischen

Eaton.com/cz/HMI

Reklama
Vydání #11
Firmy
Související články
Internet věcí v prostředí řídicích systémů

Digitalizace výroby, digitální továrna, další průmyslová revoluce… Kdo by si nepoložil otázku, co to přesně znamená pro mě, a hlavně, kde jsou peníze či profit, který to má přinést? Není to nějaký abstraktní koncept bez vazby k průmyslové realitě v Čechách? A pokud se necháme přesvědčit k cestě tímto směrem, nepřeváží nakonec nad ziskem složitost systému, náklady na jeho zavedení a udržování v chodu?

Zájem hackerů může vyvolat i maličkost

Digitalizace a automatizace kromě výhod přináší i nutnost zavedení nových principů práce s daty. Ta představují v produkci jakékoli firmy zcela novou hodnotu a jejich zneužití může být nepříjemné.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Související články
Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chytré brýle pro průmysl

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od umělé inteligence, která je založena na strojovém učení a u které jsou stroje určeny k dlouhodobému nahrazení lidského faktoru, sleduje rozšířená realita jiný cíl: podporovat člověka v průmyslových procesech. Zde vstupuje firma Ayes, která představuje jedničku v oblasti hands-free technologií pro průmysl, chytré brýle RealWear HMT-1.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Nové aplikační centrum pro výrobní stroje

Společnost Siemens otevřela ve svém areálu v Praze-Stodůlkách Aplikační centrum pro výrobní stroje v Praze (Application Center for Production Machines Prague). Centrum zaměstnává vysoce kvalifikované technické odborníky, kteří se specializují na výrobní stroje, jejich automatizaci a využití nejnovějších technologií, jako je průmyslový internet věcí.

Výrobu ovládne chytrý software

V souvislosti s Průmyslem 4.0 se často hovoří o inteligentních, navzájem komunikujících strojích. Chytré však nejsou ani tak stroje, jako spíše software, který je řídí.

Cesta k inteligentní výrobě

Existuje pádný důvod, proč je vytvářen globální tlak na rozvoj inteligentní výroby – díky důslednému propojování výrobních podniků a zajištění zásadních výrobních informací přináší výrobcům téměř neomezené příležitosti ke zlepšování provozních operací či vytváření přidané hodnoty a usnadňuje odpovědi na otázky, jak řešit nedostatek pracovníků s odpovídajícími schopnostmi.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Digitalizace firemních procesů - co je na tom nového?

Počátky digitalizace výroby sahají hluboko do minulého století, dokonce do dob, kdy o osobních počítačích neměl nikdo ani ponětí. Vzpomeňme například na NC řízení strojů nebo na výpočetní střediska s velkými sálovými počítači, na nichž běžela podniková agenda.

Získané zkušenosti inovacemi pro zákazníky

Průmysl 4.0 je aktuální výzvou pro výrobce obráběcích strojů. Vlastní znalosti této problematiky uživatelů se na jeho implementaci do reálného provozu podílí velkou měrou a přispívají ke snadnějšímu zvládnutí cesty vedoucí k většímu propojení od výrobců strojů, přes jejich provozovatele až po odběrate dílů na strojích vyrobených. Podívejme se na zkušenosti společnosti Mazak v této oblasti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit