Témata
Reklama

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020.

Reklama
Reklama
Reklama

Digitalizace, individualizace a ochrana klimatu – tři megatrendy, které jsou motorem proměny průmyslu. Současně je průmysl konfrontován s výzvami rámcových ekonomicko-politických podmínek. „Vstupujeme do fáze změn, jaké jsme už dlouho nezažili,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG. „Veletrh Hannover Messe má v této fázi mimořádně velkou důležitost, protože je jedinou veletržní platformou, která komplexně odráží a kontinuálně provází proces průmyslové transformace. Díky rozmanitosti a kompetenci našich vystavovatelů z různých oblastí udává veletrh Hannover Messe s jeho vedoucím tématem Industrial Transformation směr a je zdrojem impulzů pro globální a digitálně propojený průmysl.

Nové hlavní téma Hannoverského veletrhu Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií. (Foto: Pavel Marek)

Průmyslová klientela má dnes jiné požadavky než ještě před několika roky. Výzkum, vývoj, výroba, logistika a energetika se přizpůsobují novému chování na straně poptávky. Podniky stojí před výzvou, jak tuto proměnu aktivně spoluutvářet. Součástí agendy veletrhu jsou témata jako Průmysl 4.0, Logistika 4.0, umělá inteligence, 5G a emisně neutrální výroba stejně jako řešení pro lehké konstrukce nebo další vývoj elektropohonů. Tato veletržní témata spolu s důrazem na průmyslovou transformaci reagují přesně na potřeby a zaměření vystavovatelů z oblasti strojírenství.

Téma Digital Ecosystems

Nová koncepce hal umožní návštěvníkům veletrhu Hannover Messe dostat se rychleji a cíleně k informacím o všech důležitých aspektech průmyslové transformace. Centrum veletrhu tvoří výstavní oblast Digital Ecosystems, která zodpoví všechny otázky týkající se softwaru kolem celého průmyslového řetězce tvorby hodnot. Nachází se uprostřed areálu v halách č. 14 až 17 a spojuje synergie všech výstavních oblastí.

Ještě nedávno byly jednotlivé procesy a výrobní technologie prezentovány odděleně. Veletrh Hannover Messe 2020 se zaměří na jejich komplexní prezentaci. „V éře Průmyslu 4.0 je kladen důraz na flexibilní výrobu, svébytné vzájemně komunikující stroje a systémy a autonomní výměnu procesových informací. Významným prvkem je software, který tyto procesy zobrazuje. Na veletrhu Hannover Messe budou všechna současná témata prezentována v rámci výstavní oblasti Digital Ecosystems,“ říká Hubertus von Monschaw, global director Digital Ecosystems ve veletržní správě Deutsche Messe AG.

Více než 100 000 návštěvníků veletrhu Hannover Messe věnovalo v roce 2019 pozornost například tématům MES, Data Analytics a logistika, která se díky současným aplikacím a technologiím stále více propojují. Systém pro řízení výroby (Manufacturing Execution System) spolehlivě funguje, pokud je prostřednictvím vhodných metod datové analýzy vyhodnocováno a posuzováno jeho budoucí chování s možností kdykoliv zasáhnout do řízení procesu, zlepšovat ho a kontrolovat. U aktuálních systémů MES nejde jen o analýzu chyb, ale rovněž o agregaci dat, ze kterých lze odvozovat nové obchodní modely nebo také snadno objevovat optimalizační potenciály.

Splývání jednotlivých disciplín lze také velmi dobře ukázat na příkladu CAD, PLM nebo na obchodních platformách. Kde se ještě před několika lety využíval k čistě digitálnímu zobrazování obrobků nebo dílů AutoCAD, jsou dnes firmy jako Dassault Systèmes schopny zobrazovat kompletní řetězec tvorby hodnot pomocí svých softwarových platforem. Od konstrukce přes nákup dílů až po kontrolu kvality. V rámci této formy spolupráce jsou do procesu zapojováni externí subdodavatelé a obchodní partneři. „Nenabízíme CAD nebo PLM,“ říká Annegret Cox, director marketing EuroCentral ve společnosti Dassault Systèmes. „Nabízíme spíše zobrazení celkového procesu vývoje produktu, který zahrnuje prvotní myšlenku, přípravu výroby produktu a jeho prodej. A to všechno na jedné jediné platformě.
Rovněž zajímavá je oblast systémů ERP (Enterprise Resource Planning). Na vhodných příkladech proběhne demonstrace, jak mohou výrobci strojů a zařízení a jiné podniky využívat nástroje, které byly původně koncipovány ke zcela jiným účelům. Stále více se prosazuje Predictive ERP, systém, který umožňuje předvídat možné události a naplánovat potřebná opatření. Vhodné modely analýzy a prognózy a simulace scénářů, které zohledňují komplexní vlivy, také zjednodušují rozhodovací procesy.

I technologie virtuální a rozšířené reality se využívají v průmyslu stále intenzivněji. Například při návrhu konstrukce motoru potřebovali konstruktéři k nutným propočtům dříve řádově dny, dnes algoritmus ve stejném čase nabídne dva tisíce možností. 3D modely mohou být potom v laboratoři virtuální reality do posledního šroubu rozebrány, změřeny a znovu smontovány.

S nebezpečím virů nabývá stále více na významu výstavní oblast Industrial Security. Právě v současném průmyslu, kdy dochází k masovému nárůstu propojení přístrojů a výrobních zařízení, permanentně hrozí potenciální nebezpečí digitálního útoku. Pravidelné a cílené útoky na firmy a úřady ukazují, že tohoto nebezpečí není prakticky nikdo ušetřen. Na veletrhu Hannover Messe budou proto prezentována řešení pro co nejlepší ochranu před hackery.

Výzkum, inovace a podnikání: Jak probíhá transformace průmyslu

Hlavní téma veletrhu – Industrial Transformation – zdůrazňuje význam inovací v průmyslu. Každá nová technologie má svůj počátek ve výzkumu a vývoji, ať už se jedná o technologická řešení Průmyslu 4.0, umělou inteligenci, robotické exoskelety, či uhlíkovou neutralitu výroby. Nová výstavní oblast Future Hub proto představí rozhodující úlohu vývoje pro konkurenceschopnost firem. V halách č. 24 a 25 budou představena témata jako aplikovaný výzkum, přenos technologií, start-upy, inovační struktura a budoucnost práce.

Průmysl musí reagovat na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. (Foto: Pavel Marek)

Pozornost bude věnována také start-upům, které jsou pro svou inovační sílu, způsob myšlení a dynamiku u velkých podniků a investorů velmi oblíbené. Novým firmám ale často chybí finanční prostředky, zkušenosti manažerů a sítě. Centrála pro start-upy veletrhu Hannover Messe – Young Tech Enterprises umístěná v hale č. 24 – jim pomůže tyto překážky překonat. Její program tvoří fórum, Matchmaking Networking a Pitching-Sessions probíhající každý den. Start-upy mají na výběr několik forem účasti s různou finanční náročností.

Témata doprovodného programu: transformace průmyslu i umělá inteligence

Když je na programu Fóra Průmysl 4.0 veletrhu Hannover Messe umělá inteligence, vyvolá vždy velký rozruch a všechna místa včetně těch k stání jsou rychle obsazena. Ani letos tomu nebude jinak. „Průmysl 4.0 začal na veletrhu Hannover Messe,“ říká Arno Reich, senior viceprezident ve veletržní správě Deutsche Messe AG. „Na Fóru Průmysl 4.0 se z původně vedlejšího tématu věnovaného digitální transformaci stal megatrend. Celosvětový průmysl jezdí na veletrh Hannover Messe, aby mu ukázal cestu a přinesl podněty ve fázi technologické proměny.

Je v budoucnu opravdu možná koexistence člověka se strojem? Vytlačí internetový obchod tradiční kamenné obchody? Je klimaticky neutrální výroba spíše fikce? Digitální éra vyvolává mnoho podobných otázek. Na Hannoverském veletrhu bude od roku 2020 vytvořena nová platforma Transformation Stage, která bude na tyto otázky hledat odpovědi. Od 20. do 24. dubna poskytne prostor k diskuzím, jejichž tématem budou nové nápady, vize, souvislosti a také obavy ve spojitosti s transformací průmyslu.

Pavel Marek

www.hannovermesse.de

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 200318
Datum: 04. 03. 2020
Rubrika: Redakce / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Ve znamení Průmyslu 4.0 a umělé inteligence

Letošní ročník veletrhu Hannover Messe se uskuteční od 1. do 5. dubna 2019. Jeho hlavní téma "Integrated Industry - Industrial Intelligence" představuje dopodrobna digitalizaci výroby a energetických systémů. Vedle šestice veletrhů IAMD/Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology zahrnuje rovněž témata start-upů a profesní kariéry. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2019 je Švédsko.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

Související články
CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Zájem hackerů může vyvolat i maličkost

Digitalizace a automatizace kromě výhod přináší i nutnost zavedení nových principů práce s daty. Ta představují v produkci jakékoli firmy zcela novou hodnotu a jejich zneužití může být nepříjemné.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Chytré brýle pro průmysl

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od umělé inteligence, která je založena na strojovém učení a u které jsou stroje určeny k dlouhodobému nahrazení lidského faktoru, sleduje rozšířená realita jiný cíl: podporovat člověka v průmyslových procesech. Zde vstupuje firma Ayes, která představuje jedničku v oblasti hands-free technologií pro průmysl, chytré brýle RealWear HMT-1.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Nové aplikační centrum pro výrobní stroje

Společnost Siemens otevřela ve svém areálu v Praze-Stodůlkách Aplikační centrum pro výrobní stroje v Praze (Application Center for Production Machines Prague). Centrum zaměstnává vysoce kvalifikované technické odborníky, kteří se specializují na výrobní stroje, jejich automatizaci a využití nejnovějších technologií, jako je průmyslový internet věcí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit