Témata
Reklama

Ve znamení Průmyslu 4.0 a umělé inteligence

Letošní ročník veletrhu Hannover Messe se uskuteční od 1. do 5. dubna 2019. Jeho hlavní téma "Integrated Industry - Industrial Intelligence" představuje dopodrobna digitalizaci výroby a energetických systémů. Vedle šestice veletrhů IAMD/Integrated Automation, Motion & Drives, Digital Factory, Energy, Industrial Supply, ComVac a Research & Technology zahrnuje rovněž témata start-upů a profesní kariéry. Program veletrhu doplňuje více než 90 konferencí a fór. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2019 je Švédsko.

Hlavní téma veletrhu zdůrazňuje rostoucí význam umělé inteligence a strojového učení v průmyslu a energetice. Zahrnuje témata jako efektivní využívání energie nebo autonomní výrobní procesy, ale také výzvy v oblasti rozhraní, protokolů a bezpečnosti. Na veletrhu Hannover Messe se mj. sejdou významní vědci, kteří se zabývají umělou inteligencí. Budou zde společně diskutovat o řešeních pro blízkou budoucnost a dále je rozvíjet. „Umělá inteligence má potenciál pro vytvoření revoluce v průmyslu a energetickém hospodářství,“ říká Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva veletržní správy Deutsche Messe. „Lidé učí stroje jednat logicky a účelně, a tím uspokojovat potřeby zákazníků. Systémy umělé inteligence generují znalosti a umí dnes na základě dat a algoritmů průběžně optimalizovat stav provozu nebo bezpečně předvídat závady a poruchy ve výrobních procesech, v elektrické síti nebo v logistice. Vedoucí pracovníci, kteří ve svých firmách odpovídají za strategická rozhodnutí, by se měli potenciálem umělé inteligence a budoucími přelomovými změnami intenzivně zabývat.“

K propojování lidí, strojů a dat dochází prostřednictvím společných platforem, na kterých jsou vyměňovány násobící se znalosti. Člověk má však nadále rozhodující úlohu. Výroba budoucnosti se neobjede bez jeho znalostí procesů a mnohotvárné kvalifikace. Člověk umožňuje sběr dat, jejich analýzu, strojové učení nebo vývoj algoritmů pro umělou inteligenci. Industrial Intelligence proto také znamená rozvíjet a rozšiřovat řízení znalostí a vzdělávat nositele znalostí.

Reklama
Reklama
Reklama
Hlavní téma veletrhu zdůrazňuje rostoucí význam umělé inteligence a strojového učení v průmyslu a energetice.

Všechna řešení pro chytrou továrnu

Chytrou senzoriku, inteligentní řešení pohonu, modulární výrobu, automatizaci v logistice nebo komplexní řešení pro inteligentní výrobu – to všechno včetně těsné souhry s automatizací, technikou pohonu a fluidní technikou, softwarem a IT ukáže v Hannoveru především veletrh Integrated Automation, Motion & Drives (IAMD). V rámci IAMD budou prezentovány všechny stavební kameny a řešení pro továrnu budoucnosti: automatizace výroby a procesů, průmyslové IT, chytrá technika pohonu, inteligentní hydraulika a pneumatika. Umělá inteligence a strojní učení zde zajišťují, aby nedocházelo k přerušení výroby, aby byla výrobní zařízení využívána efektivněji a souhra v chytré továrně fungovala ještě lépe. Digitalizace výrobním firmám otevírá zcela nové možnosti a zajišťuje přední místo v konkurenci.

„V centru pozornosti na IAMD jsou řešení automatizace pro integraci, digitalizaci a inteligentní propojení průmyslových technologií sítěmi,“ říká Arno Reich, Global Director IAMD v týmu veletržní správy Hannover Messe. „Představí se zde světová špička techniky pohonu a fluidní techniky a proběhnou zde diskuse o trendech na trhu a v technologiích.“

Kromě stánků firem čeká na odborné návštěvníky opět bohatý doprovodný program s mimořádnými prezentacemi a fóry. Sem patří Hannover Messe Pump Plaza, oblast Wireless, M2M & IoT, Application Park jako centrum výrobců robotů, firem zabývajících se vývojem softwaru a průmyslovým zpracováním obrazu, nový pavilon SME, kde menší a středně velké firmy představí svá řešení pro Průmysl 4.0. O to půjde také během nového fóra Motion & Drives a etablovaných fór IAMD a fóra Automation a Průmysl 4.0.

AMD představí například chytrou senzoriku, inteligentní řešení pohonů, modulární výrobu, automatizaci v logistice nebo komplexní řešení pro inteligentní výrobu.

Digitální továrna směřuje k inteligentnímu průmyslu

Všude se mluví o digitální transformaci průmyslu. Kdo chce poznat, co je motorem tohoto vývoje, najde odpověď na veletrhu Hannover Messe v halách věnovaných digitální továrně. Boom v této oblasti je nejlepším příkladem vítězného tažení Průmyslu 4.0 a digitálního propojení. Firmy vystavující v halách č. 5, 6, 7 a 8 vytvářejí předpoklady pro integrovaný průmysl, který je v roce 2019 hlavním tématem předního světového průmyslového veletrhu. Míněno je tím digitální propojení člověka a stroje ve věku umělé inteligence.

„Firmy vystavující na veletrhu Hannover Messe ve veletržní části Digital Factory přispívají k digitální proměně průmyslu,“ říká Arno Reich, global director Digital Factory v týmu veletržní správy Hannover Messe. „Proměna průmyslu je možná díky souhře automatizace s průmyslovými informačními technologiemi. Velkou dynamičnost této proměny dokládají mimo jiné stále nově vznikající spojení firem nabízejících informační technologie s průmyslovými koncerny.“

Oblast robotiky rok od roku roste a odráží aktuální stav spolupráce mezi člověkem a robotem.

Vystavující firmy představí v rámci veletržní oblasti Digital Factory řešení, která se z enormního množství dat digitalizované výroby samostatně učí, sama se optimalizují, předvídají výpadky strojů a značně zrychlují procesy Průmyslu 4.0. Velký význam má rovněž téma platformová ekonomika, která hraje významnou úlohu při výrobě strojů a zařízení jako základ vývoje nových obchodních modelů a digitálních služeb. Přitom nejde jen o otázku, které řešení internetu věcí vytváří nejlepší digitální spojení mezi člověkem, stroji a procesy, a je proto ideálním operačním systémem Průmyslu 4.0. Digitální platformy přinášejí přímý užitek tím, že snižují náklady na transakce a umožňují efektivní propojení sítěmi.

Významné místo zaujímají na veletrhu Hannover Messe 2019 také další dvě témata – Data Analytics a Blockchain. Data Analytics, proces, který pomocí inteligentní analýzy dat pomáhá snížit spotřebu energie a zdrojů v průmyslu a současně zlepšovat flexibilitu, připravenost a kvalitu, je umístěn v halách Digital Factory. Samostatnou součástí veletrhu Hannover Messe se stává Blockchain. Pomocí databáze Blockchain lze ověřovat smlouvy, kontrolovat dodavatelské řetězce nebo chránit zařízení propojená v rámci internetu věcí před kyberútoky a výpadky. Veletržní blok věnovaný Blockchain se nachází v hale č. 6 v blízkosti výstavní oblasti Industrial Security. S rostoucím využíváním umělé inteligence představují významnou výzvu otázky bezpečnosti a suverenity dat. Firmy mohou s daty pracovat, pouze pokud jsou zabezpečená data k dispozici dlouhodobě a globálně.

Kromě Blockchain a Industrial Security jsou v halách č. 5 a 6 umístěny expozice Engineering Software (CAx, PLM), Cloud Solutions, platformy a služby, Virtual Reality a Additive Manufacturing. Témata Business Software s MES, ERP, CRM nebo DMS, stejně jako SCM Solutions, IT-Solutions a Consulting a Embedded Systems se nacházejí v hale č. 7. Hala č. 8 tvoří přechod k Automation, v jejímž rámci se uskuteční fórum Industrie 4.0 s iniciativami a politickými platformami k Průmyslu 4.0 a oblast Smart Factory / Intelligent Manufacturing.

Lehké konstrukce a chytré materiály

I ty nejmenší díly často představují velké inovace. Proto stojí za to nahlédnout do hal č. 3, 4 a 5, kde svá inovativní řešení představí subdodavatelé. Půjde přitom o výrazně více než jen o díly a komponenty. Díky kreativnímu inženýringu jsou tyto firmy už dlouho vývojovými partnery výrobců a řeší jejich problémy. V centru pozornosti budou lehké konstrukce, technologie povrchových úprav nebo chytré materiály.

Lehké konstrukce, které budou soustředěny v hale č. 5, patří k nejvýznamnějším tématům veletrhu Hannover Messe. Ve hře je ale mnohem víc než jen snížení hmotnosti. Ve skutečnosti se tu jedná o high-tech a inženýring na nejvyšší úrovni, které se uplatňují u všech postupů a materiálů. Ústředním bodem pro lehké konstrukce bude opět Integrated Lightweight Plaza, kde půjde o různé pohledy na lehké stavby z hlediska materiálů, konstrukcí a výrobních technologií.

Lehké konstrukce patří k nejvýznamnějším tématům veletrhu Hannover Messe.

Integrated Energy – nový název i koncepce

Energetika už léta patří k nejsilnějším pilířům veletrhu Hannover Messe. Nový název Integrated Energy klade důraz na spojení proudu, tepla a mobility nad rámec jednotlivých branží. Zvláště digitální továrna potřebuje spolehlivé zásobování energií, které vyžaduje inteligentní řešení schopná řídit souhru obnovitelných energií a zásobníků energie.

S rozšiřováním energie z obnovitelných zdrojů a přibývajícími možnostmi vlastní výroby proudu a tepla se stala přestavba energetického systému nezbytností. Jen tím způsobem lze odlehčit energetické sítě v časech špičky. V rámci Integrated Energy budou představeny nové myšlenky přesahující rámec jednotlivých branží, jako jsou koncepce společné výroby energie a tepla pro průmysl nebo řešení pro přeměnu větrné a solární energie ve vodík a metan („Power to Gas“), respektive tekuté pohonné hmoty („Power to Liquids“). Tento obor má na veletrhu i vlastní výstavní oblast (Hydrogen & Fuel Cells Europe) s více než 150 vystavovateli. Těžištěm je zde ukládání energie vyráběné z obnovitelných zdrojů s využitím vodíku.

V centru pozornosti je rovněž digitální řízení a monitorování energetických toků. K vystavujícím firmám patří vývojáři softwaru, systémoví analytici a odborníci v oblasti energetické a měřicí techniky.

Nový název expozice energetiky – Integrated Energy – klade důraz na spojení proudu, tepla a mobility.

ComVac odráží aktuální trendy

O významu předního mezinárodního veletrhu techniky stlačeného vzduchu a vakuové techniky ComVac 2019 svědčí velká účast vystavovatelů, především z Číny, Německa a Turecka. V centru pozornosti je Průmysl 4.0, například v oblasti prediktivní údržby, a dále komplexní řešení na míru, jako je leasing a fakturace na jednotku. Významnými tématy zůstávají energetická účinnost a efektivita využívání zdrojů.

Deutsche Messe

info@hf-czechrepublic.com

www.deutschemesse.cz

www.hannovermesse.de

Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 190113
Datum: 06. 02. 2019
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Na evropské trhy s finanční podporou

První celoevropsky významná akce v oblasti strojírenství a subdodavatelské branže se v příštím roce koná na lipském výstavišti v termínu 2. až 5. března: veletrhy Intec a Z 2021. Také a možná právě v současných obtížných časech zde čeští vystavovatelé a návštěvníci mohou navázat důležité obchodní kontakty a informovat se o nejnovějších trendech a vývoji v oboru. Vystavovatelé z Česka navíc se státní podporou.

Jarní setkání strojařů v Plzni

Více než 30 vystavovatelů, téměř 50 řečníků, tři výstavní haly a jeden nezapomenutelný strojírenský zážitek. Akce Strojírenská inspirace 2024 se konala v Plzni od 4. do 6. června 2024 a zaměřila se na digitální výrobu, automatizaci a inovace ve strojírenství. Letos poprvé se toto setkání uskutečnilo v areálu Depo2015, který se stal centrem pro sdílení zkušeností a nápadů mezi odborníky z průmyslu a digitalizace.

Hannoverský veletrh v časech transformace průmyslu

Letošní ročník se bude konat v německém Hannoveru v novém termínu 13. až 17. července 2020 a zúčastní se ho okolo 6 000 vystavovatelů. Letošní ročník reaguje na řadu současných technologických proměn a ekonomicko-politických výzev. Nové hlavní téma Industrial Transformation odkryje šance, které plynou z nových technologií, změny chování na straně poptávky a rostoucího povědomí o nutnosti ochrany klimatu.

Související články
Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Digitální řešení pro přesná broušení

Je Průmysl 4.0 pouhá vize? Touto otázkou zahájil generální ředitel společností Studer, Schaudt a Mikrosa Jens Bleher letošní výroční tiskovou konferenci v sídle společnosti Fritz Studer ve švýcarském Thunu. Odpověď přišla záhy – ne pro skupinu United Grinding.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Strojírák 2019 na vlně digitalizace

Jako každoročně i letos v říjnu se brány brněnského výstaviště otevřou vystavovatelům i návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu. Hlavními tématy jeho již 61. ročníku budou digitální továrna, cirkulární ekonomika a start-upy.

Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit