Témata
Reklama

Strojírák 2019 na vlně digitalizace

Jako každoročně i letos v říjnu se brány brněnského výstaviště otevřou vystavovatelům i návštěvníkům Mezinárodního strojírenského veletrhu. Hlavními tématy jeho již 61. ročníku budou digitální továrna, cirkulární ekonomika a start-upy.

Největší a nejvýznamnější tuzemský veletrh zrcadlí českou ekonomiku, která je v současné době skutečně ve formě ve všech svých oblastech, především však v oblasti průmyslu. O účast na MSV je proto v posledních letech enormní zájem.

Jedním z tradičních vystavovatelů na MSV je společnost UNIS. Antonín Matěj, Marketing & Sales department této společnosti, vzpomíná: „Na loňském MSV jsme vystavovali výsledky své letecké divize, která se zabývá vývojem, testováním a výrobou řídicích systémů pro kritické aplikace převážně pro letecký průmysl. Současně jsme ukázali produkt výrobního informačního systému Pharis, který je nasazován pro komplexní řízení výroby. A nově jsme vloni prezentovali výsledky naší práce v IoT (Internet věcí), který do oblasti automatizace bezesporu patří.“

Reklama
Reklama
Reklama
Již několik let je hlavním tématem MSV Průmysl 4.0, tedy automatizace, robotizace, digitalizace.


V posledních ročnících se toto téma přesunulo z konferenčních sálů také do expozic.

Také společnost Siemens se MSV opakovaně zúčastňuje.

„Na loňském MSV jsme prezentovali ucelené portfolio digitálních řešení pro celý životní cyklus výrobku či stroje,“ říká Tomáš Duba, ředitel obchodního úseku pro řídicí systémy a pohony společnosti Siemens. „Od návrhu výrobku, jeho simulaci a optimalizaci, přípravu vlastní výroby, její ověření na digitálním modelu výroby až po navazující poprodejní služby, jako je vzdálená zpráva a monitorování výkonu výroby. Tento komplexní přístup v oblasti automatizace a digitalizace jsme představili na konkrétním příkladu montážního stroje firmy Bozhon. Další ukázky využití našich digitálních řešení v praxi prezentovali dílčí kroky hodnotového řetězce, např. virtuální zprovoznění CNC frézky HCW4 od Škody Machine Tool pomocí jejího digitálního dvojčete nebo optimalizace a simulace výroby přítlačného křídla Bugatti Chiron.“

Včera a dnes

Již po několik posledních let byl hlavním tématem MSV Průmysl 4.0, tedy automatizace, robotizace, digitalizace. V posledních ročnících se toto téma přesunulo z konferenčních sálů také do expozic, kde konkrétní vystavovatelé ukazují konkrétní řešení šetřící pracovní sílu a zvyšující produktivitu práce a přidanou hodnotu.

„Pro letošní ročník jsme se rozhodli hlavní téma rozšířit. Vzhledem k tomu, že digitalizace průmyslové výroby je jedním z hlavních směrů inovačního procesu a nezbytnou podmínkou úspěchu, bude hlavní téma veletrhu Průmysl 4.0 a digitální továrna,“ říká Jiří Kuliš, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno.

K plánům Siemensu pro letošek konstatuje Tomáš Duba: „Chtěli bychom navázat na loňskou úspěšnou prezentaci. Stěžejním tématem naší expozice budou digitální dvojčata výrobních a obráběcích strojů. Připravujeme plně digitální obsah, proto se na našem stánku budete moci setkat pouze s virtuálním modelem skutečných strojů. Návštěvníkům zprostředkujeme i pohled do prostředí reálné výroby. Vedle toho chystáme řadu novinek a překvapení, které bych pro tuto chvíli ještě ponechal v tajnosti.“

O plánech UNISu prozrazuje Antonín Matěj. „Určitě chceme návštěvníkům MSV i letos ukázat nové výsledky a pokroky u uvedených produktů. Hodně zajímavou oblastí je právě IoT. V této oblasti se nám rozšířila produktová řada o další zajímavé snímače, jako je průmyslový GPS tracker, osobní GPS tracker, snímač vzdálenosti nebo snímač elektrických veličin.“

Pro všechny vystavovatele pořadatelé připravili možnost aktivně se podílet na digitalizaci průmyslové výroby na českém trhu i v zahraničí, příležitost oslovit široké spektrum průmyslových podniků a šanci profitovat z výrazné mediální podpory tématu.

„Rádi bychom podpořili také začínající inovační firmy a start-upy,“ uvedl ředitel akce Michalis Busios. „Dalším zvýrazněným tématem tak bude oblast Investiční příležitosti – start-up projekty, nové nápady, inovace jako příležitost.“

Na koho čeká Zlatá medaile?

Také v nomenklatuře veletrhu Envitech se objevuje nový obor, který bude zároveň hlavním a zvýrazněným tématem akce. Jde o cirkulární ekonomiku, tedy trend, který je základním principem udržitelného průmyslu a otevírá firmám nové příležitosti. Evropská komise odhaduje, že do roku 2030 vzniknou v EU díky oběhovému hospodářství dva miliony nových pracovních míst. Přijetí principů cirkulární ekonomiky má do roku 2030 vygenerovat v Evropě roční úspory v hodnotě 1,8 bilionu eur a výnosy ve výši 600 miliard eur. Firmy, které tímto způsobem začnou uvažovat ještě dříve, než to nařídí legislativa, získají před ostatními náskok.

Struktura samotného MSV zůstává zachována a veletrh se opět člení do oborů zastupujících všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Chystají se také specializované výstavní akce zviditelňující 3D tisk, robotizaci nebo spolupráci průmyslu a vysokých škol (Transfer technologií a inovací). Součástí veletrhu opět bude soutěž Zlatá medaile MSV o nejlepší inovativní exponáty a rozsáhlý odborný doprovodný program.

Zástupcům obou vystavovatelů, společností Siemens a UNIS, položila redakce MM Průmyslového spektra v souvislosti s tématy veletrhu otázku:

MM: Jak hodnotíte postupující automatizaci a digitalizaci a zapojování pokročilých informačních technologií v českých firmách?

T. Duba: Přestože jsou k dispozici moderní technologie, které českým firmám mohou zajistit vyšší konkurenceschopnost na exportních trzích, a zároveň i pomoci překlenout fatální nedostatek techniků ve výrobě, zatím je nedokázaly plně využít. Přitom pokud sledujeme například transformaci výroby automobilů, na které je Česká republika bytostně závislá, směrem k elektromobilům, začal nám ujíždět vlak. Pokud v dohledně krátké době samy firmy i stát nepřehodnotí svou dlouhodobou strategii v oblasti výroby, vývoje a vzdělávání v nových disciplínách, ocitneme se na samém chvostu Evropy.

A Matěj: Nemám přesné informace o pokročilých informačních technologiích ve výrobě u českých firem. Naše firma vytváří trochu jiný produkt. Úskalí však shledávám v tom, že Česká republika je příliš malý trh, a aby firmy zaujaly vyšší pozice i v informačních technologiích, musí hledat nové trhy v celosvětovém měřítku. V porovnání konkurenceschopností v některých oblastech jsou na trhu velmi silní hráči, jimž se konkurovat prostě nedá.

Neváhejte s přihlášením!

61. Mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční od 7. do 11. října 2019 na brněnském výstavišti. V lichých letech k MSV neodmyslitelně patří Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport & Logistika a spolu s ním Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí ENVITECH. Pořadatelé očekávají účast přibližně 1 600 vystavujících firem a nejméně 80 tisíc odborných návštěvníků.

Uzávěrka přihlášek pro vystavovatele spojená s termínovou slevou je plánovaná k datu 31. března. Nejjednodušší je přihlásit se elektronicky na webových stránkách MSV. V minulých letech byly nejatraktivnější plochy vyprodány již dlouhé měsíce předem, proto by zájemci neměli s přihláškou dlouho otálet.

Jiří Erlebach a Hana Janišová

jerlebach@bvv.cz

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 190345
Datum: 06. 03. 2019
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Fórum výrobních průmyslníků

V jaké profesní náladě přijíždíte na letošní MSV do Brna a jaká témata byste zde chtěli se svým týmem v rámci setkání jak s obchodními partnery tak i příp. s představiteli státu diskutovat? Část 2.

Související články
Fórum děkanů strojních fakult

Uveďte prosím stěžejní exponát, který bude vaše fakulta na MSV v Brně prezentovat a proč se škola rozhodla právě pro něj?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Desatero pro export: Veletrhy a výstavy

V dalším díle exportního seriálu, který v letošním roce na stránkách MM Průmyslového spektra publikujeme, se zaměříme na výstavy a veletrhy. Účast na zahraničním veletrhu může pro exportéra vyústit v reálný obchodní případ. Výsledek se nicméně může dostavit až ve středně nebo dlouhodobém horizontu. Aby se prodejů dosáhlo, zásadní je nepodcenit osobní kontakt s potenciálními odběrateli.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Perspektivy čínského draka

Již několik let vám pravidelně v tomto čase přinášíme reportáže ze dvou klíčových strojírenských veletrhů celého asijského kontinentu, které jsou určitým barometrem srovnání postupného vývoje čínských výrobců obráběcích strojů a komponent, ale i pohledem na zvolené marketingové strategie nadnárodních společností při jejich penetraci na zdejší čínský trh – největší a nejprogresivněji rostoucí na světě. V lichých letech se v Pekingu v dubnu koná veletrh CIMT (China International Machine Tool Show), v sudých přibližně ve shodné době pak v Šanghaji veletrh CCMT (China CNC Machine Tool Fair). Aktuální postřehy z každého dne veletrhu jsme přinášeli prostřednictvím redakčního portálu mmspekturm.com a sociální sítě facebook, s tradičním komplexnějším pohledem na veletrh a čínský komoditní trh jako takový přicházíme nyní.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Roztažená křídla čínského draka

Opět po dvou letech se v Pekingu konal jeden z největších světových veletrhů obráběcích a tvářecích strojů a technologií CIMT (China International Machine Tool), který lze velikostně přirovnat k hannoverskému EMO a který rozlohou a počtem návštěvníků zdaleka předčí jeho milánské zastavení, tokijský Jimtof či chicagský IMTS. Celá světová liga (i ti, kteří třeba na EMO nevystavují) se zde prezentuje po boku domácích producentů oboru obráběcí stroje, nástroje a příslušenství. Letos se termín konání kryl s velikonočním týdnem a křesťanský svět musel tento fakt přijmout.

Oboroví vystavovatelé MSV v Brně

V minianketě k tématu vydání oslovujeme ve spolupráci s Veletrhy Brno zástupce klíčových oborových vystavovatelů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (MSV). Na otázky odpovídají ředitel divize Manurhin Tajmac-ZPS Ing. Tomáš Dederle a manažer marketingu Kovosvit MAS Jan Hruška.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

CIMT a Čína v roce 2023

Počínaje Velikonočním pondělím se v Pekingu, téměř tradičně v tomto čase, po pět dnů konal další ročník veletrhu výrobních strojů CIMT 2023. Pro cizince byla poslední výstava jednoduše dostupná na jaře roku 2019. Od ledna 2020 se přestalo do Číny létat a události nabraly nečekaný spád. V tomto krátkém textu se podíváme na výstavu i před brány výstaviště.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit