Témata
Reklama

Úspěšný sběr zakázek pomocí Online - trhu

Internet dnes poskytuje dodavatelům celou řadu způsobů prodeje. Ale ne všechno vede k úspěchu. Nejlépe to ví Daniel Störzner z firmy LCP GmbH. Jeho podnik specializující se na přesné obrábění laserem vzrostl díky internetu téměř dvojnásobně.

Podnik LCP GmbH sídlící v Thüringeru je na trhu od roku 1993 a specializuje se na přesné opracování kovových i nekovových materiálů laserem. Pomocí širokého spektra lase-rů a technologií vyrábí přesné součásti a polotovary podle požadavků svých zákazníků. Ty vycházejí mimo jiné z oblastí elektrotechnického průmyslu, medicíny, leteckého průmyslu, kosmonautiky, od výrobců automobilů a strojních zařízení. V roce 2007 měla firma LCP GmbH celkem 30 zaměstnanců a roční obrat okolo dvou milionů eur. Objednávky, které vzešly z osobních jednání, nestačily pokrýt provoz drahých zařízení. Nazrál čas hledat nové cesty odbytu. Na doporučení jednoho ze zákazníků se Daniel Störzner, tehdy hlavní technik, podíval na online sítě pro dodavatele a kupující, kteří se specializují výhradně na průmysl.

Reklama
Reklama

Software najde na každý požadavek vhodného dodavatele

Ročně se uskuteční 90 000 dodavatelských rešerší od více než 9 000 kupujících a pro-běhne více než 25 000 poptávek výkresových součástí. Software pro daný případ najde vhodného dodavatele. Program porovná základní parametry dotazu s technologicky vý-znamnými body a výrobními možnostmi registrovaných nabídek. V úvahu jsou vzaty také rozměry obrobku, materiál, velikost dodávky nebo potřebné certifikáty. Na konci tohoto au-tomatizovaného výběrového procesu obdrží kupující seznam dodavatelů, ze kterých vybere vhodné nabídky podniků a může zahájit jednání o výrobě.

Pro Daniela Störznera je online tržiště „nástroj, se kterým se musíme zaobírat. Musíme ho zabudovat do své každodenní práce“.

Dnes je LCP registrováno ještě v několika dalších seznamech dodavatelů a portálech pro výrobu na zakázku. Vedoucí obchodního oddělení považuje za rozhodující to, že se může jeho podnik prezentovat na internetu takový, jaký ve skutečnosti je, a není omezován formálními předpisy. Platforma nabízí mnohotvárné a rozmanité možnosti, takže vlastní podnik se může prezentovat ve světové soutěži celým svým výkonovým spektrem a zdůraznit své výhody a přednosti.

Pro Störznera je ideální jasná struktura, uvnitř které má jako dodavatel dostatečně volný prostor, aby mohl vytvářet profil podniku. Chce použít vlastní texty o profilu firmy, o druhu a parametrech strojů a referenčních součástí a také vlastní brožury. „Pro nás je mimo to důležité jasné zaměření na vlastní cílové skupiny,“ říká Störzner, „tedy na nákupčí z průmyslu.“ Systém Techpilot je trefa do černého. Po několika dotazech rychle zjistíte, že to není jen jedna z mnoha běžných internetových stránek, ale obsahově přesvědčivá koncepce s velmi sympatickou úpravou. Viděli jsme zde příležitost zaměřit LCP přímo na vhodné cílové skupiny.

Dobré online portály podporují uživatele v aktivitě

Na začátku se firma LCP soustředila především na poptávky zákazníků zaslaných přes platformu. Během let se ale použití platformy změnilo. „Dali jsme si závazek získat každé čtvrtletí alespoň jednoho nového zákazníka,“ vzpomíná Daniel Störzner. Firma LCP začala být na internetu sama aktivnější. K tomu v systému Techpilot využila funkci „tržiště“ ‒ kupující sem uvede výkresové součásti a zadá jednotlivé výrobní a cenové parametry. Zde jsou také zveřejněny všechny registrované firmy. Dobře organizované „tržiště“ přitom ukazujekolik nabídek je zde již registrováno. Tak může tým odbytu hned ohodnotit konkurenci u každé nabídky.

Podle Störznera je „tržiště“ v Techpilotu nejdůležitější funkcí při sběru nabídek. Lze tam najít nejen odpovídající nabídky, ale i takové, které by bylo možné využít jen částečně, ale mohou vést k nalezení nového klienta. „Tržiště mi poskytuje velmi dobré, kvalitní a přesvěd-čivé informační kontakty při malých nákladech na rešerši.“ Pomocí profilů poptávaných firem a jejich uvedených podkladů je snadné udělat si názor o jejich výrobním programu.

LCP se specializuje na přesné obrábění kovových i nekovových materiálů laserem.

Techpilot odpoví i na otázku, zda je potenciální zákazník vhodný pro výkonovou nabídku firmy a zda se vyplatí s ním hovořit. To vše šetří čas, který byl dříve vynaložen na telefonování a prohlížení odborných časopisů.

Pokud jsou nalezeny zajímavé kontakty, pak už se pomocí konkrétních požadavků otevírají dveře pro další jednání a zakázku lze získat prakticky jediným telefonátem. Pro Daniela Störznera jsou online portály obchodní partnerskou burzou: jde o to najít někoho, kdo se „mu hodí“. Práce na výrobním portálu, který má řadu předností, patří dnes k jeho rutinní práci. V průměru sedí on a jeho kolegové minimálně půl dne v týdnu u počítače a intenzivně se zabývají novými dotazy. Vypisují, procházejí a kontaktují zajímavé zákazníky. „Je to nástroj, se kterým musíme pracovat. Musíme ho zabudovat do naší týdenní praxe. Musíme to dělat pravidelně, tím se zvýší zisk,“ dodává.

Rozhodujícím faktorem pro úspěch je přitom znalost funkcí a možností internetového portálu, který používáme. Abychom se vyznali v jejich mnohočetnosti a rozmanitosti a rychle si vybrali, vplatí se nechat si poradit od expertů. Dobrá online síť kupujících a dodavatelů pomáhá svým členům zlepšit jejich využití. V ideálním případě udržuje servisní tým pravidelný kontakt, vytváří nové funkce a podává individuální návrhy na zlepšení. Tak se dále dynamicky formuje a orientuje se přitom na stále nové požadavky trhu. „Pak máte dobrý pocit, že i nakupující chce, abyste s platformou pracovali, více hledá a je s výrobkem spokojený,“ shrnuje Störzner.

Využití online sítě redukuje náklady na hledání nových zákazníků

Laserový specialista skutečně naplnil své cíle. Pomocí Techpilota se značně zredukovaly náklady na průzkum trhu při hledání nových potenciálních zákazníků. Při jejich celkem širokém spektru se vyrovnalo kolísání objednávek a strojní park firmy LCP je nyní plynule využíván. Od roku 2007 se zvýšil počet pracovníků z dřívějších 30 na 50, obrat se zdvojná-sobil a dnes činí téměř 4 miliony eur. Podstatný podíl nových zákazníků byl získán právě přes platformu internetu.
Daniel Störzner by poradil každému ze svých kolegů více využívat možnosti internetu pro prodej a marketink. „Je to fantastický pomocník,“ vychvaluje ho a současně nabádá: „Ale musíme mu také chtít porozumět, používat ho a naučit se jeho mnohostrannost možností aktivně vyčerpat. Pak to také přinese úspěch.“

Zdroj: MM Das Industriemagazin č. 14, 2014

Ferdinand Ranzinger, zpracoval Ing. Jaroslav Řasa, CSc.

Další informace o systému Techpilot jsou např. na techpilot.net/ nebo techpilot.de/.

Zuzana.zidlicka@mmspektrum.com

Reklama
Firmy
Související články
Nejčastější problémy v řízení skladového hospodářství

Ať už se jedná o materiál potřebný pro výrobu, o polotovary nebo o uskladněné hotové výrobky, řízení skladových zásob je ve výrobních podnicích důležitou součástí firemních procesů, která s sebou nese také nemalé náklady.

Mít, či nemít ERP, to je otázka!

Investice do podnikového informačního systému je imperativum současnosti. Skoro se zdá, že firma bez ERP nemůže existovat. Přínosy implementace pro řízení podniku jsou ve většině případů nesporné a zásadní. Zavedení ERP je ale zároveň finančně i časově náročná záležitost. Nejde pouze o nákup univerzálního a samospasitelného softwaru nebo hardwaru, ale o výsledek společné práce dodavatele systému se zákazníkem.

Současná tendence při práci s plechy a kovy? Automatizace procesů

Neúprosný trend dnešních dní velí: preciznost především. Právě přesnost je totiž u odvětví, ve kterých se pracuje s kovy a plechy, hlavním jmenovatelem úspěchu. Navíc je nutné držet krok s trhem, tedy připravit výrobky k prodeji v co nejkratší době a s co nejnižšími náklady. Není proto divu, že společnosti stále častěji automatizují své firemní procesy.

Související články
Žádná dvě vyrobená ferrari nejsou stejná

Ferrari a jeho výrobní závod v Maranellu je ikonou italské i celosvětové výroby sportovních automobilů, a to již od roku 1929. V roce 2011 společnost vyrobila více než 7 000 automobilů při obratu 2,2 miliardy eur, což znamenalo 7% meziroční nárůst.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Chytré brýle pro průmysl

Chytré brýle a rozšířená realita se v posledních letech staly dalším trendovým tématem v průmyslovém prostředí. Na rozdíl od umělé inteligence, která je založena na strojovém učení a u které jsou stroje určeny k dlouhodobému nahrazení lidského faktoru, sleduje rozšířená realita jiný cíl: podporovat člověka v průmyslových procesech. Zde vstupuje firma Ayes, která představuje jedničku v oblasti hands-free technologií pro průmysl, chytré brýle RealWear HMT-1.

Virtuální a rozšířená realita zvyšuje konkurenceschopnost

Dnes již máme řadu možností, jak můžeme v byznysu prakticky využít virtuální a rozšířenou realitu. A to doslova ve všech dostupných oborech a firemních procesech.

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

Chytrá kontrola procesů s využitím cloudu

Systémový dodavatel Kelch GmbH vyvinul společně s inovativními partnery sledování procesu a stavu s využitím cloudu. Díky němu je od nynějška možné systematicky sledovat seřizovací přístroje Kelch a včas rozpoznat případné nesrovnalosti.

Hledání nástrojů? Neexistuje!

Když společnost Test-Fuchs GmbH, přední světový dodavatel testovacího vybavení pro letecký a kosmický průmysl, stavěla v roce 2012 novou výrobní halu, měla být také správa nástrojů zorganizována tak, aby vyhovovala i budoucím požadavkům. Po více než čtyřech letech zkušeností se správou nástrojových dat (Tool Data Management) od společnosti TDM Systems je jasné, že toto rozhodnutí bylo správné.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Živé údaje pro transparentnost výroby

Interní cloudové úložiště nazvané SW Cloud Platform vyvinula společnost Schwäbische Werkzeugmaschinen (SW). Cílem bylo učinit strojní údaje zákazníků transparentnějšími, přístupnějšími a uživatelsky příjemnými. Tedy vytvořit pro zákazníky optimální podmínky pro sledování provozu a preventivní údržbu jejich strojního vybavení. Do roku 2020 budou všechny funkce z dosavadního cloudového úložiště převedeny do nového systému.

Propojené procesy a inteligentní výroba

Světové potravinářské společnosti se povedlo sloučením informačních a provozních technologií propojit procesy, lidi a technologie. Přineslo to zvýšení produktivity, méně papírování i úspory energií. S transformací pomohla společnost Rockwell Automation svým konceptem Connected Enterprise.

Efektivní komunikace člověka a stroje

Koncepce moderních provozních systémů mohou zjednodušit pracovní procesy, šetřit čas a snižovat rizika chyb.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit