Témata
Reklama

Mít, či nemít ERP, to je otázka!

Investice do podnikového informačního systému je imperativum současnosti. Skoro se zdá, že firma bez ERP nemůže existovat. Přínosy implementace pro řízení podniku jsou ve většině případů nesporné a zásadní. Zavedení ERP je ale zároveň finančně i časově náročná záležitost. Nejde pouze o nákup univerzálního a samospasitelného softwaru nebo hardwaru, ale o výsledek společné práce dodavatele systému se zákazníkem.

Praxe potvrzuje, že v drtivé většině případů má implementace ERP pozitivní přínos, především ve firmách, které se dostaly na strmou růstovou trajektorii. Přibývá zakázek, výběrová řízení mají stále náročnější kritéria, je třeba řešit stav skladu a expedici, zákazníci mají individuální požadavky, roste počet inovací, rozjíždí se e-shop, vzrůstá potřeba elektronické výměny dat atd. Právě v těchto situacích podniky nejčastěji narážejí na problém, že forma sdílení a předávání informací mezi jednotlivými oblastmi pokulhává a brzdí potenciální dynamiku.

Reklama
Reklama

Před a po ERP

Typickou situací je, že stávající informační platformy neumějí akcentovat nové požadavky trhu a rozvoje podniku. Nelze do nich promítnout inovační aktivity, neumějí efektivně komunikovat se zákazníkem. Není výjimkou, že firma používá řadu (různě starých) systémů, které mezi sebou nejsou propojeny a zaměřují se jen na dílčí agendy. Podnik je tak informačně rozdělen na řadu izolovaných „ostrovů“, z nichž každý sleduje svá data a především své cíle. Ve fotbalové terminologii by se tato situace dala nazvat řadou sólistů, kteří ovšem nemají celkový tah na bránu a neumějí vstřelit gól. Velkým nedostatkem bývá, že zastaralé systémy neumějí vůbec reflektovat specifika oboru, v němž firma podniká. Zcela jiné potřeby a požadavky totiž mají strojírenské firmy, potravináři, síťová odvětví (například vodárenství) a obchodníci nebo poskytovatelé služeb.

Informační systém QI zajišťuje v SOR Libchavy i řadu speciálních úkolů, jako plánování výroby skeletů a autobusů, změnové řízení, konfigurování autobusů, evidenci poruch a řadu dalších.

Jak se mění situace při implementaci špičkového ERP například ve výrobním podniku? Špičkový ERP by měl v ideálním případě propojit všechny podnikové agendy do jednoho srozumitelného a přehledného celku a zároveň by měl pokrýt specifické oblasti vyplývající z oblasti činnosti firmy. Samozřejmostí je pak průběžná aktualizace a možnost úprav či doplnění. Právě tomuto „ideálnímu“ stavu však předchází proces implementace informačního systému.

Klíčová je komunikace

Vlastní implementaci je třeba řídit tak, aby byla návratnost investic do ERP systému co nejrychlejší. Plynulý a ekonomický přechod na ostrý provoz z velké části závisí na otevřené komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem informačního systému.

Základním kamenem pro precizní implementaci je tedy oboustranná důvěra zúčastněných subjektů a jejich součinnost. Důležité je, aby obě strany vnímaly zavádění ERP systému jako společné dílo a dopředu si nastavily principy komunikace a řízení. Zásadní je individuální přístup ke každému zákazníkovi – jedině podle pravdivých a přesných informací o chodu firmy může dodavatel definovat přínosy i náklady a zákazníka tak detailně připravit na nový ERP systém. Na základě získaných informací potom závisí rozsah řešení, podle kterého se bude řídit i implementace.

Proč mít ERP

Především je třeba oprostit se od přístupu typu „mají to všichni, tak já to chci taky“. Firma, která zvažuje zavedení ERP, by měla mít alespoň rámcovou představu, proč vlastně systém potřebuje a jaké přínosy od něho očekává.

Prvním krokem je zmapování stávajících firemních procesů a jejich přenesení do schémat, která poté slouží k parametrizování a optimálnímu nastavení ERP systému. Erudovaný dodavatel si musí poradit s každým zákaznickým požadavkem. Aktuální tendencí je jednotné řešení pro celou firmu – tedy řízení chodu společnosti od otevírání dveří přes vydávání obědů až po pokročilé plánování výroby a užívání nástrojů pro finanční analýzu. Dalším trendem je projektově řízená zakázková výroba. Ve většině organizací totiž probíhají vedle procesního řízení složité jednorázové akce, které je nutné vést projektově. I přesto, že přínosy projektového řízení jsou neoddiskutovatelné, nebývá součástí většiny ERP systémů na českém trhu. Výrobní firmy si moderní software pořizují nejčastěji proto, aby zlepšily využití kapacit strojů i pracovníků, a díky tomu zvýšily produkci, snížily chybovost všech činností v rámci podporovaných procesů a efektivně sdílely firemní know-how. ERP systémy také zrychlují výpočty cenových kalkulací, což firmám umožňuje pohodlně rozšířit manévrovací prostor při tvorbě nabídek – výsledkem je zvýšení úspěšnosti ve výběrových řízeních a eliminování prodeje pod nákladovou cenu.

Funguje to!

Příklady z praxe ukazují, že promyšlená a kvalitní implementace ERP přináší skutečně nezanedbatelné úspory. Například společnost Tokoz, která je největším českým výrobcem visacích zámků a také dodavatelem komponent pro automobilový průmysl, nahradila před několika lety systémem QI, který vyvíjí česká firma DC Concept, a. s., osm do té doby využívaných informačních platforem. QI nyní v Tokozu pokrývá většinu procesů – kompletně spravuje oblasti CRM, SCM, e-businessu, řízení projektů, servisu a údržby, ekonomiky, mezd a lidských zdrojů i majetku. Speciální kapitolou je řízení výroby, které v Tokozu podporuje APS integrované v QI. Díky tomuto nástroji pokročilého plánování výroby zákazníci znají přesné termíny dodání, sklady hlásí rychlou obrátku zásob a dílna rovnoměrně využívá svoji kapacitu. Nyní v Tokozu se systémem QI pracuje současně i 180 uživatelů. Ale hlavně: výsledkem jsou roční úspory ve výši 7 milionů korun!

QI je primárním systémem také u výrobce autobusů SOR Libchavy. „Řídí většinu našich firemních procesů, proto jsou na něj kladeny vysoké nároky. Přestože je obecně jednodušší implementovat už hotové funkcionality, využíváme mnoho jedinečných úprav, které náš podnik vyžaduje,“ popsal situaci informatik společnosti Tomáš Stránský. Specifické požadavky byly řešeny přímo v informačním systému speciálním nástrojem QI Builder, který umožňuje vyvíjet a upravovat aplikace rychle a za plného provozu. „K našim speciálním přáním patřily například plán výroby skeletů a autobusů, změnové řízení, konfigurátor autobusů, zpřístupnění technické dokumentace přes QI, vykazování práce zaměstnanci, evidence poruch autobusů a komunikace s Autodesk Vault,“ doplnil Tomáš Stránský.

Co ERP neumí

Je na místě zmínit i limity ERP. Sebelepší podnikový informační systém neumí vyřešit zcela zásadní otázky fungování jakékoli firmy. Mám produkt, o který je na trhu zájem? Umím jej vyrábět a prodávat nebo poskytovat služby se ziskem? Mám kvalifikované zaměstnance a dokážu je motivovat? Pokud nějaká společnost nemá smysluplnou náplň činnosti a nesplňuje alespoň základní podmínky efektivity, ERP ji z toho rozhodně „nevytáhne“.

Martin Bubeníček

DC Concept

Denisa.stastna@dcconcept.cz

www.qi.cz

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 150712
Datum: 24. 06. 2015
Rubrika: Informační technologie / E-business
Autor:
Firmy
Související články
Nejčastější problémy v řízení skladového hospodářství

Ať už se jedná o materiál potřebný pro výrobu, o polotovary nebo o uskladněné hotové výrobky, řízení skladových zásob je ve výrobních podnicích důležitou součástí firemních procesů, která s sebou nese také nemalé náklady.

Současná tendence při práci s plechy a kovy? Automatizace procesů

Neúprosný trend dnešních dní velí: preciznost především. Právě přesnost je totiž u odvětví, ve kterých se pracuje s kovy a plechy, hlavním jmenovatelem úspěchu. Navíc je nutné držet krok s trhem, tedy připravit výrobky k prodeji v co nejkratší době a s co nejnižšími náklady. Není proto divu, že společnosti stále častěji automatizují své firemní procesy.

Žádná dvě vyrobená ferrari nejsou stejná

Ferrari a jeho výrobní závod v Maranellu je ikonou italské i celosvětové výroby sportovních automobilů, a to již od roku 1929. V roce 2011 společnost vyrobila více než 7 000 automobilů při obratu 2,2 miliardy eur, což znamenalo 7% meziroční nárůst.

Související články
Úspěšný sběr zakázek pomocí Online - trhu

Internet dnes poskytuje dodavatelům celou řadu způsobů prodeje. Ale ne všechno vede k úspěchu. Nejlépe to ví Daniel Störzner z firmy LCP GmbH. Jeho podnik specializující se na přesné obrábění laserem vzrostl díky internetu téměř dvojnásobně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Udržitelnost v oblasti procesní výroby

Každý chce mít udržitelné produkty a prodejci stále více tlačí na výrobce, aby dodávali zboží vyhovující novým preferencím zákazníků, kteří žádají ekologičtější a čistší varianty.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Pomocník pro řízení strategické změny

Dobře zvládnuté řízení strategické změny je základem pro přežití firmy v podmínkách dnešního neustále se měnícího trhu. Plánování je dnes extrémně důležité, ale stejně tak je důležité umět plány i upravovat a měnit. V tom vám mohou velice efektivně pomoci moderní podnikové informační systémy, jako jsou Helios Orange a Helios Green.

Práce s daty umožňuje předvídat budoucnost

Každý byznys potřebuje plánovat. Potravinářský průmysl potřebuje plánovat inteligentně. V tomto odvětví panuje tvrdý konkurenční boj a produkt, který poměrně rychle podléhá zkáze, je jenom dalším důvodem, proč celý systém musí fungovat bezvadně, rychle a efektivně.

IT bezpečnostní řešení pro EDGE a cloudová datová centra

Společnosti Rittal a Innovo Cloud představují kompletní portfolio bezpečnostních IT řešení pro hardware, software a cloud. Innovo Cloud implementujte zabezpečené cloudové řešení s certifikací C5 a s datovými centry situovanými v Německu.

Jak chytré stroje ovlivňují byznys

Autonomně řízená auta nebo donáškové drony začínají být nebo již jsou běžnou realitou. Digitální revoluce je všudypřítomná. Ovlivňuje nejen naše každodenní životy, ale i výrobní podniky a jejich obchodní strategie. „Chytré“ stroje nám pomáhají využívat informace, které lidské oko může přehlédnout. Optimalizovat tak můžeme prostředí kanceláře i veřejnou dopravu ve městě, výrobu nadnárodní společnosti i svoz odpadu.

Jaké otázky si pokládat při volbě ERP systému?

Největší výzvou současnosti je změna. Trh je neustále v pohybu a výrobní podniky stejně jako high-tech společnosti se už neobejdou bez kvalitního podnikového softwaru. ERP systémy se tak stávají nezbytnou platformou, která podporuje efektivní fungování společnosti od výroby, obchodu až po servis.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit