Témata
Reklama

Nejčastější problémy v řízení skladového hospodářství

Ať už se jedná o materiál potřebný pro výrobu, o polotovary nebo o uskladněné hotové výrobky, řízení skladových zásob je ve výrobních podnicích důležitou součástí firemních procesů, která s sebou nese také nemalé náklady.

Stále větší počet firem proto do skladového hospodářství zavádí informační systémy, které jim pomáhají činnosti související se sklady optimalizovat. Spolu s Michalem Sedláčkem, specialistou ze společnosti Melzer, která firmám implementuje český informační systém QI, jsme se podívali na to, jaké problémy výrobní podniky v oblasti skladů nejčastěji řeší.

Reklama
Reklama

Problém č. 1: nepořádek ve skladových pozicích

Většina firem má přehled o tom, jaké druhy a množství zásob na skladech má. Na druhou stranu však často neví, kde přesně jsou uloženy. To vede ke zbytečným časovým prodlevám při dohledávání materiálu nebo výrobků a nízké efektivitě práce ve skladu. „Vše se dá velmi jednoduše vyřešit tím, že se zásoby logicky roztřídí do příslušných skladových pozic a každá z nich se označí umístěním štítku na regálu. Pozice každé skladové položky se pak podle reality zadá do informačního systému. Má-li poté skladník vydat konkrétní materiál nebo výrobek, stačí, když se podívá do systému, a hned ví, kde ho najde,“ vysvětluje Michal Sedláček. To samé přitom platí u naskladňování položek – díky systému skladník okamžitě ví, do které části skladu je umístit.

Informační systémy pomáhají optimalizovat skladové hospodářství výrobních firem.

Sledování skladových pozic v informačním systému zavedla například firma Elektrokov Znojmo. „Díky němu se podařilo na minimum snížit chybovost při vydávání materiálu do výroby,“ dodává Michal Sedláček. Napomohla tomu nejen optimalizace skladových pozic, ale také zavedení čteček čárového kódu, které řeší druhý nejčastější problém ve skladech.

Problém č. 2: ruční zapisování informací o zásobách

Velké množství firem stále nechává skladníky zapisovat veškerý pohyb na skladě ručně a až z této papírové podoby vše dodatečně zavádí do informačního systému. Ruční zapisování každé přijaté a vydané položky je nejen zdlouhavé, ale především díky němu roste riziko vzniku možných chyb a nesrovnalosti účetnictví se skutečným stavem na skladech. „Zde jsou neocenitelným pomocníkem přenosné čtečky čárových kódů. Každá položka je označena čárovým nebo QR kódem, jehož načtení se okamžitě a automaticky promítne v informačním systému,“ popisuje Michal Sedláček.

Při naskladnění položek tak stačí, když skladník načte kód jednoho kusu materiálu a do systému zadá jejich počet. Stejný postup pak funguje i při výdeji zásob. Pracovník si navíc může po načtení kódu v systému zkontrolovat, zda vydává opravdu to, co se po něm chce. „Firmám to ušetří nejen čas, ale také se minimalizují chyby. Mnohonásobně rychlejší je díky tomu také inventura skladů,“ dodává Michal Sedláček.

Podle něj je potřeba jen dávat pozor na to, aby tisk štítků byl dostatečně kvalitní a v potřebné velikosti. To vše, včetně přiřazení unikátních čárových nebo QR kódů každé položce, ale dokáže informační systém zajistit. Zjednodušení náročnosti správy a tisku štítků ocenil například výrobce svítidel Trevos, který díky této funkci nemusel své zaměstnance školit na práci ve speciálním softwaru na správu a tisk kódů.

Problém č. 3: nejnovější položky jsou vyskladňovány jako první

Dalším z častých problémů bývá špatný přehled o expiraci položek ve skladových zásobách. Skladníci kvůli tomu mohou vydávat materiál, který mají hned po ruce, a to zpravidla bývá ten posledně naskladněný. V zadních částech skladovacího prostoru se pak mohou hromadit položky, které procházejí nebo brzy projdou. To přináší problémy jak při vyskladňování hotových výrobků zákazníkům, tak při vydávání materiálu do výroby a při následné kontrole kvality.

„Informace o datu expirace přitom může firmám hlídat informační systém. Každému typu skladové položky se přiřadí trvanlivost a vy pak máte okamžitý přehled o konkrétních hodnotách jednotlivých položek na konkrétních umístěních,“ popisuje Michal Sedláček. Informační systém dokáže výdej optimalizovat tak, že pracovníka skladu navede na konkrétní pozice, které obsahují nejdříve naskladněné, a tedy nejstarší položky. Navíc dokáže upozornit na zboží, které je již prošlé nebo se datum jeho expirace blíží. Tuto možnost využívá již zmíněná firma Trevos. Díky informačnímu systému vydává do výroby materiál s ohledem na datum použitelnosti a taktéž hotové výrobky ze skladu expeduje podle data jejich výroby.

Problém č. 4: špatně optimalizované skladové zásoby

Palčivou problematikou bývá také plánování zásob. Nikdo nechce mít na skladě příliš mnoho materiálu, na který doslova sedá prach, a výrobky, které nemá komu vydat. Jednak to znamená vyšší náklady na skladování těchto položek, a navíc v nich leží nevyužitý finanční kapitál.

V tomto bodě přichází na řadu další součásti informačního systému. „Ten by měl být dostatečně komplexní a pomáhat ve všech firemních procesech, které jsou na sebe napojeny. Pomocí historických dat by měl být informační systém schopen naplánovat optimální množství výroby do budoucna. Díky propojenosti všech informací dokáže následně přesně určit, kolik materiálu bude pro výrobu daného množství potřeba, porovná ho s aktuálním stavem na skladě a případně ho automaticky objedná u dodavatelů,“ přibližuje Michal Sedláček.

Stejným způsobem jsou sklady navázány na prodeje. Podle statisticky vypočítaného odhadu velikosti odběru výrobků dokáže systém vše naplánovat tak, aby na skladě bylo vždy požadované množství hotových produktů a zároveň jich nebyl nadbytek. Díky tomu se nejen ušetří za skladovací prostory, ale pomůže také firemnímu cash flow a výrazně se zkrátí dodací lhůty zákazníkům. „Aby to takto fungovalo, je potřeba, aby byly jednotlivé části informačního systému propojeny. Právě to je výhoda komplexního systému, který dokáže pokrýt veškeré procesy ve výrobní firmě,“ uzavírá Sedláček.

DC Concept

Vladan Košut

vaclav@kreativnibublina.cz

www.qi.cz

www.melzer.cz

Uložit

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Mít, či nemít ERP, to je otázka!

Investice do podnikového informačního systému je imperativum současnosti. Skoro se zdá, že firma bez ERP nemůže existovat. Přínosy implementace pro řízení podniku jsou ve většině případů nesporné a zásadní. Zavedení ERP je ale zároveň finančně i časově náročná záležitost. Nejde pouze o nákup univerzálního a samospasitelného softwaru nebo hardwaru, ale o výsledek společné práce dodavatele systému se zákazníkem.

Současná tendence při práci s plechy a kovy? Automatizace procesů

Neúprosný trend dnešních dní velí: preciznost především. Právě přesnost je totiž u odvětví, ve kterých se pracuje s kovy a plechy, hlavním jmenovatelem úspěchu. Navíc je nutné držet krok s trhem, tedy připravit výrobky k prodeji v co nejkratší době a s co nejnižšími náklady. Není proto divu, že společnosti stále častěji automatizují své firemní procesy.

Žádná dvě vyrobená ferrari nejsou stejná

Ferrari a jeho výrobní závod v Maranellu je ikonou italské i celosvětové výroby sportovních automobilů, a to již od roku 1929. V roce 2011 společnost vyrobila více než 7 000 automobilů při obratu 2,2 miliardy eur, což znamenalo 7% meziroční nárůst.

Související články
Úspěšný sběr zakázek pomocí Online - trhu

Internet dnes poskytuje dodavatelům celou řadu způsobů prodeje. Ale ne všechno vede k úspěchu. Nejlépe to ví Daniel Störzner z firmy LCP GmbH. Jeho podnik specializující se na přesné obrábění laserem vzrostl díky internetu téměř dvojnásobně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Udržitelnost v oblasti procesní výroby

Každý chce mít udržitelné produkty a prodejci stále více tlačí na výrobce, aby dodávali zboží vyhovující novým preferencím zákazníků, kteří žádají ekologičtější a čistší varianty.

Práce s daty umožňuje předvídat budoucnost

Každý byznys potřebuje plánovat. Potravinářský průmysl potřebuje plánovat inteligentně. V tomto odvětví panuje tvrdý konkurenční boj a produkt, který poměrně rychle podléhá zkáze, je jenom dalším důvodem, proč celý systém musí fungovat bezvadně, rychle a efektivně.

Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Pomocník pro řízení strategické změny

Dobře zvládnuté řízení strategické změny je základem pro přežití firmy v podmínkách dnešního neustále se měnícího trhu. Plánování je dnes extrémně důležité, ale stejně tak je důležité umět plány i upravovat a měnit. V tom vám mohou velice efektivně pomoci moderní podnikové informační systémy, jako jsou Helios Orange a Helios Green.

IT bezpečnostní řešení pro EDGE a cloudová datová centra

Společnosti Rittal a Innovo Cloud představují kompletní portfolio bezpečnostních IT řešení pro hardware, software a cloud. Innovo Cloud implementujte zabezpečené cloudové řešení s certifikací C5 a s datovými centry situovanými v Německu.

Jak chytré stroje ovlivňují byznys

Autonomně řízená auta nebo donáškové drony začínají být nebo již jsou běžnou realitou. Digitální revoluce je všudypřítomná. Ovlivňuje nejen naše každodenní životy, ale i výrobní podniky a jejich obchodní strategie. „Chytré“ stroje nám pomáhají využívat informace, které lidské oko může přehlédnout. Optimalizovat tak můžeme prostředí kanceláře i veřejnou dopravu ve městě, výrobu nadnárodní společnosti i svoz odpadu.

Jaké otázky si pokládat při volbě ERP systému?

Největší výzvou současnosti je změna. Trh je neustále v pohybu a výrobní podniky stejně jako high-tech společnosti se už neobejdou bez kvalitního podnikového softwaru. ERP systémy se tak stávají nezbytnou platformou, která podporuje efektivní fungování společnosti od výroby, obchodu až po servis.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit