Témata
Vydání #12
Prosinec 2016Téma měsíce

Technologie, stroje a řezné nástroje v obrábění. Komponenty obráběcích strojů, nekonvenční technologie obrábění.

Monotematická příloha: Trendy v technologii povrchových úprav.

Články

Servis

Centrum pro Evropu vybudoval Bell Helicopter v Česku

V roce 2010 se rozhodl nestor vrtulníkového letectví americký Bell Helicopter vstoupit na evropský trh. Pro svůj záměr si vybral Českou republiku a v Praze na Ruzyni otevřel Evropské centrum Bell Helicopter, které má kapacitu kompletovat a servisovat až 40 vrtulníků ročně.

Jsme zemí malých firem a živnostníků?

Podařilo se po více než 25 letech v České republice obnovit řemeslnou tradici a drobné podnikání, nebo jsou páteří českého průmyslu pouze velké firmy a nadnárodní společnosti? Jaký je český živnostník, co ho trápí a jaká je v této oblasti aktuální situace?

Japonský koncert pod českou taktovkou

Další ze série rozhovorů, který profesor Ján Košturiak realizuje s výjimečnými osobnostmi, přináší životní příběh manažera, který vystudoval dvě univerzity v USA a po následném profesním kariérním vzdělání se vrací zpět do ČR, aby zde v Olomouci pomáhal vybudovat závod na výrobu ložisek a ten po dlouhá léta úspěšně vedl. Přijměte pozvání k tomuto inspirativnímu čtení.

NEJinovativnější firma v Jihomoravském kraji

V pořadí třetí ročník soutěže NEJinovátor Jihomoravského kraje zná svého vítěze. Stala se jím společnost Strojírna Oslavany, spol. s r. o. Firma se řadí nejen k předním evropským výrobcům hydraulických tlumičů pro podvozky kolejových vozidel, ale rovněž k vyhledávaným výrobcům přesných strojních dílců a součástí. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo v pátek 25. listopadu v Zetor Gallery v Brně.

Obchod a komunikace pro evropské strojaře a subdodavatele

Ve dnech 7. až 10. března 2017 bude pro evropské strojírenství a subdodavatelský průmysl lipskými odbornými veletrhy Intec a Z zahájen veletržní rok 2017. Na tomto atraktivním veletržním spojení bude prezentován kompletní procesní a odběratelský řetězec strojírenské výroby, z čehož stejnou měrou profitují vystavovatelé i návštěvníci.

Supravodič, to je 8 200 vláken o průměru pět mikrometrů

Poměrně dobře je známo, že Velký hadronový urychlovač v CERNu používá supravodivé magnety a že je bude používat i tokamak ITER. Jak je to však s použitím supravodičů v dalších vědeckých zařízeních? Kdy byl použit supravodič poprvé?

Ohlédnutí za povrchářským setkáním na Myslivně

Centrum pro povrchové úpravy uspořádalo koncem letošního listopadu další setkání povrchářů a strojařů formou odborného semináře Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav v Brně na Myslivně, kde se tradičně setkávají povrcháři z Čech, Moravy a Slezska na největší tuzemské vzdělávací a společenské akci tohoto oboru.

Zlepšovatelská hnutí českých průmyslových podniků - ArcelorMittal

Inovace, inovace, inovace. Kdo neinovuje, jako by nebyl. To jsou nejčastěji skloňovaná hesla v posledních letech napříč všemi obory podnikání. Nejde však o žádnou novinku – zlepšovákům, jak se dříve inovacím říkalo, se věnoval každý druhý podnik. Ať už jde o inovaci, která společnosti ušetří nemalé náklady, zvýší její konkurenceschopnost na trhu, nebo usnadní dělníkovi práci ve výrobě, všechny se počítají a je důležité jejich autory odměňovat.

Návod na efektivní skladové hospodářství

Ke zvyšování efektivity výrobních procesů v zásadě patří zkracování výrobních časů. Toho se dosahuje optimalizací výrobních procesů, ale také optimalizací logistiky, skladového hospodářství a zásobování, které bývají z důvodu věnování pozornosti přesnosti a bezchybnosti samotné výroby často opomíjeny nebo odsouvány na druhou kolej. Otázky spojené se skladovým hospodářstvím, jako evidence skladových zásob, skladování hodnotného zboží, dostupnost skladových zásob apod., by neměly zůstávat nezodpovězené.

Trh se se rychle mění, je potřeba se přizpůsobit

Společnost s více než stoletou historií by jistě mohla vyprávět o tom, jak se trh mění. Ale určitě bychom se shodli na tom, že za poslední desetiletí tempo nabralo na obrátkách. Pro titul tohoto článku jsem si vypůjčila slova generálního ředitele společnosti Strojírny Poldi, a. s., Marcuse H. Pauelse, který si rychlý vývoj trhu uvědomuje a aby nejen udržel, ale také dále rozvíjel firmu, světově známou právě svými klikovými hřídelemi, rozšiřuje produktové portfolio a s tím i odpovídající strojové zázemí.

Speciální řezné nástroje - budoucí trendy

Zákaznické dny společnosti Hofmeister slouží k utužení partnerských vztahů, k informování o nových technologiích a k vzájemnému sdílení zkušeností a vždy to bývá zábava.

Plně automatizovaný systém skladování

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně společnost Kardex Remstar představila plně automatizovaný systém skladování Kardex Remstar LR 35, který nám v rozhovoru představil obchodní ředitel společnosti Pavel Kraus.

Strojírenský veletrh WNT a jeho partnerů

Ve čtvrtek 20. října ve svém velkomeziříčském technickém centru představila společnost WNT zákazníkům nové produkty. Prezentována byla koncepce WNT Technical Training, zaujaly také novinky partnerských firem Vason, DTS, Zoller a Enprag.

Na návštěvě v českém Solingenu

Více než dvousetletou tradicí se může pochlubit nožířská továrna v Mikulášovicích na Šluknovsku. Od roku 1955 firma pod značkou Mikov – Mikulášovický kovoprůmysl – dodává své výrobky do obchodní sítě v rámci celé Evropy, USA a Ruska. Sortiment stále přizpůsobuje poptávce rozsáhlého spektra zákazníků. Ročně vyrobí statisíce nožů.

Partnerství škol a podniku

Úloha středního školství pro další vývoj jedince je velmi důležitá. Jak ve smyslu plnohodnotného začlenění absolventů do následného zaměstnání a vykonávání dané profese, tak i ve druhém případě zvládnutí znalostních nároků navazujícího vysokoškolského studia. Škola musí být schopna poskytnout relevantní penzum znalostí, vědomostí a schopností pro obě varianty, čímž jsou na ni v podstatě kladeny rozdílné nároky – připravit žáka pro praktický život, nebo vysokoškolské studium.

Podpora výzkumu a vývoje v podnicích. Quo vadis?

Výzkum a vývoj má mnoho tváří a existuje nejenom v laboratořích, ale i tam, kde bychom ho na první pohled nečekali. Z výzkumu a vývoje plynou nové znalosti, vznikají nové produkty, postupy a služby, které jsou pak motorem technického pokroku a zdravého konkurenčního tržního prostředí. Cílem tohoto dvoudílného příspěvku je představení základních typů veřejné finanční podpory výzkumu a vývoje v podnicích a uvedení hlavních podmínek pro její efektivní využívání. První část příspěvku je věnována porovnání základních druhů podpory výzkumu a vývoje v České republice a jejich specifik.

Řízení podniku podle ROI, 7. část - architektura informačního systému PPROI

Švýcar Le Corbusier, považovaný za největšího architekta 20. století, charakterizoval architekturu jako „umění a praxi budování struktur“. To je aktuální i pro architekturu podnikových informačních systémů, kterou určují záměry jejích tvůrců a schopnosti je prakticky ztvárnit. Limitováni existující architekturou tvůrci IS nejsou – mohou „stavět na zelené louce“. Struktury architektury ERP systémů, vztahující se k výrobním procesům, zčásti 50 let, zčásti 100 let staré, jsou velkou brzdou rozvoje podniků. Pro podstatné zkvalitnění řízení a zvýšení výkonnosti podniků nestačí ani nadstavby nad touto základnou. Nutná je architektura s novými základními struktruami, do nichže se promítají treny vědy třetího milénia.

Hledání jehly v kupce sena

Před rokem 1989 u nás existovaly desítky specializovaných podniků zahraničního obchodu, z nichž se vývozem a dovozem strojírenského zařízení zabývalo několik z nich. Ty si postupně získaly ve světě renomé a propagovaly dobré jméno našeho průmyslu….

Twitter - budujte si media listy a zasahujte nejen odborná média

VV našem seriálu o nástrojích on-line komunikace a jejich specifikách pro využití v business-to-business (B2B) komunikaci, který byl připravován v rámci exkluzivní spolupráce vydavatelství MM publishing a společnosti LCG New Media, jsme na samém závěru. V sedmi pojednáních jsme vám jak formou článků samotných, tak i možností stažení příslušných prezentací a konkrétních ukázek demonstrovali vlastnosti této B2B komunikace. Všechny publikované články naleznete na webu www.mmspektrum.com v sekci „Seriály“.

Mysleme globálně, jednejme lokálně: Téma na prosinec: Strategie prvního kroku

Profesor systémů řízení a jeden z nejrespektovanějších českých ekonomů Milan Zelený se svými spolupracovníky zřídil Nadaci ZET za účelem rozvoje podnikatelství národního, regionálního i místního vlastnictví, rozhodování, autonomie a soběstačnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti jak českých podniků, tak podniků v USA, Číně a v dalších transformujících se ekonomikách.

Sandvik Coromant a Okuma zdokonalují automatizovanou výrobu nástrojů

Přední světový výrobce řezných nástrojů Sandvik Coromant a přední světový výrobce CNC obráběcích strojů Okuma realizovali společný projekt zaměřený na dosažení nejvyšší úrovně automatizace a flexibility výroby nástrojů. Cílem projektu označili vybudování „nejlepšího výrobního podniku na světě“..

3D tisk kovů na báňské univerzitě

Aditivní výroba kovových prototypů otevírá nové možnosti i moderní přístup v navrhování součástí pro řadu aplikací. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům se s technologií 3D tisku kovů můžeme setkat ve většině případů pouze v univerzitním prostředí. Nyní se mezi ně zařadila i Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Ta vybudovala společné pracoviště – Laboratoř aditivní výroby – s firmou Renishaw, která má s technologií 3D tisku dlouholeté zkušenosti.

Aditivní výroba součástí plynových turbín

Společnost Siemens zaměřuje svou pozornost mimo jiné i na oblast aditivních výrobních technologií. Příkladem z nedávné doby je akvizice britské společnosti Materials Solutions, která se specializuje na výrobu odolných kovových dílů z práškových materiálů metodou selektivního tavení laserem (SLM). Touto technologií se vyrábějí například součásti plynových turbín nebo proudových motorů.

Energetičtí inovátoři – studenti pracují na originálních projektech

Studium technických oborů má obrovskou perspektivu, přesto nejsou u studentů příliš populární. Bojí se náročného studia i případného neúspěchu. „Kdo má však techniku rád, ten se bát nemusí,“ vysvětluje Dr. Ing. Jaroslav Synáč, vedoucí katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Informační technologie

Nejčastější problémy v řízení skladového hospodářství

Ať už se jedná o materiál potřebný pro výrobu, o polotovary nebo o uskladněné hotové výrobky, řízení skladových zásob je ve výrobních podnicích důležitou součástí firemních procesů, která s sebou nese také nemalé náklady.

Vznik chytrého průmyslu

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam. Počet zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá a konektivita roste nejrychlejším tempem právě ve výrobě. V průběhu několika uplynulých let zaujala společnost SKF přední místo v tomto odvětví a téma Průmyslu 4.0 posouvá do oblasti „smartifikace průmyslu“.

Trendy

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Okénko do historie

Na Vinohradech v Praze v historickém areálu rodiny Fričů sídlí malá nástrojařská dílna Nástrojárna NADO. Řemeslné dílny byly v tomto areálu od nepaměti, zejména se jednalo o výrobu hodinových strojků jako součástí měřicích přístrojů. Návštěva Nástrojárny NADO je spíše takovým okénkem do historie, ale přeci jen se v ní najde něco nového. Na jen několik let staré drátové řezačce Fanuc Robocut tam vyrábějí velmi přesné lisovací a tvářecí nástroje, dílenské přípravky a formy na vstřikování termoplastů.

Plazmová předúprava povrchu - povrchová energie versus adheze

V oblasti úprav povrchů materiálů je obecně přijímáno, že povrchová energie je jedno z rozhodujících kritérií pro adhezi nátěrových hmot, barev, lepidel nebo speciálních povlaků. Čím vyšší je povrchová energie, tím lepší by měla být přilnavost. Na základě získaných výsledků z oblasti předúpravy povrchu plazmatem nebo ionizací však nebyla prokázána přímá korelace mezi volnou povrchovou energií materiálů povrchově upravených různými technologiemi a výslednou adhezí nátěrové hmoty nebo lepidla.

Nový druh maskování pro metrické šrouby

Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

Maskování pro povrchové úpravy

Před mnoha lety, než jsem se začal zabývat povrchovými úpravami a maskováním, jsem netušil, jak komplexní obor to je a co všechno zahrnuje. Problematika je natolik obsáhlá a speciální, že by si zasloužila samostatný studijní obor na univerzitě. Zkusím proto v tomto článku popsat alespoň část svých dosavadních zkušeností a poznatků z mojí univerzity života.

Lehké konstrukce automobilů - Specifické povlaky hlubokotažných ocelí

Na konstrukční materiály používané při stavbě automobilové karoserie jsou kladeny mimořádné požadavky. Specifické podmínky musejí splnit zejména vnější povrchové díly karoserie, které jsou nositeli designu vozu a které tím i do značné míry rozhodují o prodejnosti a úspěšnosti daného modelu. Kromě základních mechanických podmínek musejí povrchové díly splnit perfektní lakovatelnost, mimořádnou korozní odolnost, ale také musejí mít schopnost bezproblémového zpracování – ať už lisováním, nebo rozmanitými technologiemi spojování, jako je laserové pájení a lepení.

Novinka na poli laserů

Značka Mazak patří na poli laserů k leaderům na trhu a každý rok uvádí na trh novinky v každém segmentu jejích produktů. Na letošním veletrhu Euroblech v Hannoveru tak společnost představila opět několik novinek, z nichž tou hlavní byl laser Optiplex DDL.

Tryskání a hlavní příčiny, které snižují životnost ocelových konstrukcí

Nové metody abrazivního tlakovzdušného tryskání, které oproti tradičním technologiím staví na přesném nastavení a elektronické kontrole procesu, jsou určeny pro dokonalou a včasnou přípravu povrchu ocelových konstrukcí před nanášením povrchových úprav. Jsou spolehlivější, rychlejší, tím i výrazně úspornější v provozních nákladech a také v celkové ekonomice technologie.

Funkční materiály pomocí depozice atomových vrstev

Depozice atomových vrstev (ALD – Atomic Layer Deposition) je technologie využívající depozice tenkých vrstev na povrch substrátu s přesností v atomovém měřítku, založená na řadě reakcí výchozí látky v plynném stavu s povrchem substrátu. Většina ALD reakcí používá dvě chemické látky, které se nazývají prekurzory.

Náhoda jako impulz inovace nátěrové hmoty

Kdyby nespadlo jablko Newtonovi na hlavu, nebylo by gravitačního zákona. Totéž lze říci o náhodné plísni, z níž Flemingovi vzešel penicilín. Nebýt rozsáhlé zakázky povrchových úprav osmi tisíců konstrukčních dílů Metalkovu Vlašim pro General Electric v Abu Dhabí, nepřišel by významný světový výrobce nátěrových hmot na zcela specifický technologický problém. Roli hrála náhoda, ne špatná práce výrobce.

Čištění energetických zařízení

Vnitřní povrchy otopných a chladicích systémů jsou během svého provozu postupně pokrývány, vlivem chemických a fyzikálně chemických reakcí, pevnými úsadami nečistot, minerálů a korozních produktů. Vzniklé látky jsou tepelným izolantem a brání přestupu tepla. To má za následek omezení účinnosti systémů, zvýšení energetických a tlakových ztrát ale i omezení možnosti regulace a celkově snížení účinnosti těchto systémů.

Otěruvzdornost povlaků žárového zinku s přídavkem cínu

Žárové zinkování ponorem představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů ochrany ocelových materiálů kovovými povlaky. Životnost takto zhotovených povlaků je v běžném prostředí více než 50 let, a proto nevyžadují údržbu. Vlastnosti zinkového povlaku lze navíc podle použití částečně ovlivňovat přídavkem některých prvků do oceli nebo zinkové lázně. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze bylo cílem zhodnotit odolnost proti otěru zinkového povlaku v závislosti na obsahu cínu v zinkové tavenině.

Zubní náhrady aneb strojírenství i v dentálním průmyslu

Zubní náhrady se vyrábějí již od dob egyptských faraonů téměř stejným způsobem. Pouze materiály a metody se za tu dobu vyvinuly na úroveň 21. století.

Zvenku štíhlá, teplem smrštitelná kontura, uvnitř chytrá hydraulická upínací tec

S hydraulickým upínačem Tendo Slim 4ax se poprvé podařilo úspěšně zkombinovat kompletní vnější geometrii tepelných upínačů podle DIN 69882-8 s výbornými vlastnostmi hydraulické upínací techniky firmy Schunk. Tím poskytuje štíhlý přesný upínač velmi dobré předpoklady pro využití v sériové výrobě, zvláště v automobilovém průmyslu.

Polodokončovací obrábění tvarových ploch

Obecně je známo, že mezi nejpopulárnější nástroje, jež jsou používány pro polodokončovací obrábění forem a zápustek, patří bezesporu monolitní a stopkové frézy s vyměnitelnými hlavičkami. Vzhledem k ostrosti jejich břitů ale nejsou tyto nástroje dostatečně odolné při vysokých hodnotách posuvu a nedosahují požadovaného výkonu obrábění. Mají nízkou produktivitu a vyšší náklady.

Lasery s krátkými pulzy pro povrchové úpravy

Pulzní nanosekundové vláknové lasery mají v průmyslových aplikacích více jak dvacetiletou tradici a dnes jsou již standardními nástroji, které se používají při zpracování materiálů. I když se původně tyto lasery potýkaly s velmi nízkými průměrnými výstupními výkony (pouze cca 10 W), nyní jsou díky velmi kvalitnímu svazku vhodné pro laserové značení a přesné obrábění. Jejich jednoduchá integrace umožňuje efektivní opracování povrchu vysokou rychlostí i při větších rozměrech součástí. To je konkrétně při laserovém čištění a dalších povrchových úpravách velkou výhodou.

Profesionální přístup k broušení

V současnosti jsou kladeny ze strany zákazníků stále vyšší nároky na co nejvyšší přesnost při broušení, která je spolu s výslednou drsností nejvýznamnějším požadavkem uživatelů. Samozřejmě této kombinace je třeba dosáhnout v nejkratším možném čase. Tyto hlavní parametry jsou zahrnuty do koncepce brousicích strojů české společnosti Fermat Machine Tool a jsou dosahovány i mj. využitím řady speciálního příslušenství a nových technologických standardů.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Management nástrojů pro efektivnější výrobu

To, že digitální transformace je vhodná ke zlepšování výrobních procesů, je dávno známé. Často však zůstává otázkou, jak potenciál digitalizace optimálně využít. Specialisté na management nástrojů ve firmě Walter z Tübingenu proto vyvinuli koncepci pro rozsáhlou optimalizaci aplikací nástrojů a procesů, která je založena na využití digitalizovaných informací. Její přednosti v současné době již využívá několik zákazníků.

Frézovací systém pro hrubování i dokončování

Frézovací systém Quadworx XL od společnosti Pokolm Frästechnik dokázal svými vysokými hodnotami úběru přesvědčit mnoho praktických uživatelů při hrubování s vysokým posuvem. Díky novým břitovým destičkám pro frézování do rohu je systém nyní ještě univerzálnější a úspornější.

Premiérový soustružnický program a inovace zvyšují produktivitu

Výrobci precizních řezných nástrojů jsou dnes pro výrobce přesných strojírenských součástí velice žádaným partnerem. Moderní nástroje a technologie jsou v současné době klíčem ke zvyšování produktivity, ke snížení výrobních nákladů a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti.

Obrábění hlubokých otvorů a těžkoobrobitelných materiálů

Firma Mikron Tool, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představila vrtáky určené pro vrtání hlubokých otvorů malých průměrů, a to i v těžkoobrobitelných materiálech.

Bezhroté brusky - specifický segment trhu

Každý strojař se ve své praxi jistě setkal s běžnými bruskami pro univerzální použití – ať již pro rovinné broušení desek na brusce na plocho, nebo pro broušení rotačních dílů na hrotové brusce. Tyto typy strojů jsou na trhu k dispozici v mnoha velikostech a variantách, v konvenčním i CNC provedení a v nabídce je má celá řada výrobců i prodejců. V oblasti bezhrotého broušení je však situace jiná – dodavatelů je jako šafránu a nabídka vhodných strojů je dnes mnohem menší než dříve. Přitom se jedná o tradiční, vysoce produktivní technologii; mnozí si jistě vzpomenou na známé brusky série BB z firmy TOS Hostivař.

Předúpravy povrchů velkorozměrných ocelových konstrukcí

V letech 2014 až 2016 budovala jako generální dodavatel firma S.A.F. Praha, spol. s r. o., technologická zařízení pro mechanické předúpravy povrchu, odmašťování a termické nástřiky ve výrobním závodě polské firmy Famet v blízkosti města Opole. Investor a uživatel vyrábí zařízení pro energetiku, plynárenský a ropný průmysl, jejichž součástí jsou velké ocelové svařence s hmotností do 250 tun.

Elektroerozivní technologie jemných pulzů

S technologií Fine Pulse Technology představuje společnost Walter svou novou koncepci elektroerozivního obrábění, která nastavuje nové standardy ve smyslu dosažené kvality povrchu a řezné hrany a tím i procesní spolehlivosti PKD nástrojů.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Efektivní obrábění hliníkových tlakových odlitků

Pokud jde o sériovou výrobu složitých tlakových odlitků z hliníkových slitin, je Kovolis Hedvikov preferovaným partnerem automobilových výrobců a dodavatelů. S cílem rozšířit kapacitu i možnosti zpracování investovala společnost do nového omílacího systému, přizpůsobeného široké škále dílů a místním podmínkám.

Modulární vertikální odvalovací frézka

Ozubená kola udržují doslova svět v pohybu. Vyskytují se v tolika formách a druzích a vyrábějí se z nejrůznějších materiálů, takže je lze najít skutečně všude. Droboučké exempláře pro ruční výrobu hodinek až po exempláře s průměrem 16 metrů, které se používají v hornictví nebo cementářském průmyslu, kde pohánějí obrovské mlýny nebo rotační trubkové pece. Ať už velké, nebo malé, všechny mají jedno společné. Musejí vyhovovat vysokým požadavkům.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Výroba

Nová generace vertikálních CNC obráběcích center

Při vývoji nové řady strojů DNM z portfolia značky Doosan využili konstruktéři zkušenosti z více než 35 tisíc instalovaných kusů starších modelů po celém světě. Nové stroje se vyznačují vyšší výkonností a přesností, nabízejí obsluze větší komfort a přinášejí výrazné zlepšení všech parametrů obrábění. V neposlední řadě jsou přátelštější k obsluze i k životnímu prostředí.

Kalení laserem dosahuje nové kvality

U mnoha obrobků naráží klasické kalení laserem na své možnosti. Například u ten-kostěnných součástí je požadována garantovaná hloubka zakalení a charakteristické hodnoty, jako jsou tvrdost a opakovatelná kvalita. Pro splnění těchto požadavků musí být kalení laserem rozšířeno o nové poznatky a postupy.

Klínové řemeny pro pohony obráběcích strojů

Klínové řemeny ContiTech Conti V jsou určeny pro vysoká zatížení a osvědčují se ve ztížených provozních podmínkách. Snadno se instalují a vyznačují se nízkou hlučností v širokém spektru aplikací.

Nové vstřikovací jednotky pro vstřikovací stroje

Společnost Engel Austria od základu přepracovala své hydraulické vstřikovací jednotky a na veletrhu K 2016 od 19. do 26. října v Düsseldorfu představila novou generaci úspěšných řad vstřikovacích strojů Engel victory a Engel duo, které díky inovativním funkcím dosahují vyšší přesnosti, ergonomie a účinnosti.

Nové kabely pro obráběcí stroje

Společnost igus, v ČR zastoupená firmou Hennlich, rozšiřuje svou rozsáhlou nabídku flexibilních kabelů chainflex pro obráběcí stroje. Díky čtyřem řadám servokabelů pro pohyb v energetických řetězech lze jednoduše snížit procesní i produktové náklady při zachování vysoké kvality konstrukčního řešení.

Navrhování ložisek s využitím systémových znalostí

Společnost Schaeffler uvedla novou verzi svého výpočetního softwaru Bearinx 10.0. Ten nyní zahrnuje i novou řadu toroidních ložisek TORB a přináší nové funkce také v zákaznických verzích.

Plně integrovaná výroba plechů

Výrobní dílna (job shop), která ročně zpracovává okolo 1 700 t plechu a všechny suroviny skladuje v běžných ocelových regálech, plýtvá výrobní plochou, strojními časy i lidskými zdroji. K tomuto závěru společnost 2Cut dospěla, a proto se rozhodla investovat do plně automatického regálového zakladače a obráběcího centra od společnosti Friedrich Remmert.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit