Témata
Reklama

Navrhování ložisek s využitím systémových znalostí

Společnost Schaeffler uvedla novou verzi svého výpočetního softwaru Bearinx 10.0. Ten nyní zahrnuje i novou řadu toroidních ložisek TORB a přináší nové funkce také v zákaznických verzích.

Už podesáté přicházejí inženýři ze společnosti Schaeffler s přepracovanou verzí osvědčeného výpočetního softwaru Bearinx, dostupného uživatelům z celého světa. Tvůrci rozšířili možnosti výpočtů při dimenzování valivých ložisek, umožnili detailní zohlednění ozubení a do programu začlenili univerzální komponentu OptiKit, sloužící k optimalizaci libovolných parametrů. Díky novému uspořádání zadávacích dialogů se software nyní lépe ovládá. Mnohých vylepšení doznal i výběr ložisek. Integrovaná jsou toroidní ložiska (TORB), která přišla na trh v roce 2015 a kombinují možnost nastavování úhlu jako u naklápěcího soudečkového ložiska s možností posouvání v axiálním směru podobně jako u válečkového nebo jehlového ložiska. Funkce výběru ložisek také zahrnuje možnost libovolně kombinovat řady valivých prvků v rámci jednoho ložiska. To může být zajímavé třeba v případě návrhu asymetrického dvouřadého ložiska, které musí odolávat vysokým, ale v obou směrech rozdílným axiálním zatížením. Mnohá z vylepšení se týkají i zákaznických verzí softwaru Bearinx, které společnost Schaeffler nabízí externím uživatelům.

Reklama
Reklama
Reklama

Zákaznické verze softwaru Bearinx

Bearinx představuje výkonný nástroj, který inženýrům firmy Schaeffler umožňuje navrhovat a konfigurovat uložení v komplexních systémech a jejž mohou v rámci koncernu využívat po celém světě. Na přání mnoha klientů, kteří si chtějí navrhovat vlastní aplikace, jsou k dispozici i zákaznické verze softwaru Bearinx. Ty sestávají z jednotlivých výpočetních modulů, extrahovaných za tímto účelem z plné verze programu. Tyto moduly jsou k dispozici zákazníkům, aby se mohli intenzivně zapojit už do rané fáze vývoje produktů. Nabídka zahrnuje moduly Bearinx-online Easy pro každého, výpočty Bearinx-online pro zákazníky společnosti Schaeffler, odbytové partnery i vysoké školy a lokální verzi Bearinx-VIP pro vývojové partnery.

Díky softwaru Bearinx může Schaeffler už ve fázi návrhu zjistit, jak se bude ložisko chovat při specifických provozních podmínkách.

Zákaznické verze softwaru Bearinx využívají databázi ložisek, která obsahuje všechna katalogová ložiska značek koncernu Schaeffler. Skrytě se ukládají i data týkající se vnitřního osazení ložisek, která se následně zohledňují při výpočtu životnosti. Výsledné výpočty jsou tak podstatně kvalitnější, než když se při návrhu ložiska používá aproximace, neboť se přihlíží jak k profilovým datům valivých drah, tak i k valivým prvkům.

Ekonomicky výhodné využívání modulů Bearinx pro zákazníky

Zákaznické verze jsou velmi zajímavé i z hlediska nákladů. Nejširší okruh zákazníků, tvořený více než 12 000 registrovanými uživateli, využívá v současné době řadu Bearinx-online Easy, která je dostupná na internetu. Oblíbené jsou i moduly Bearinx-online, jejichž využívání je upraveno smluvně – zákazníci společnosti Schaeffler zaplatí jen jednorázovou náhradu nákladů při zavedení. Vysoké školy však mohou v rámci výuky využívat software Bearinx-online bezplatně.

Bearinx-online Easy pro každého

Výpočetní moduly řady Easy jsou vytvořeny na bázi asistentů z plné verze programu a jsou po prvotní registraci bezplatně přístupné na internetu. O jejich oblibě svědčí zvyšující se počet uživatelů. Nabídka řady Bearinx-online Easy nyní zahrnuje následující moduly:

• Bearinx-online Easy Linear;
• Bearinx-online Easy Friction;
• Bearinx-online Easy Linearsystem;
• Bearinx-online Easy Ballscrew;
• Bearinx-online Easy RopeSheave;
• Bearinx-online Easy Emachine.

Bearinx-online pro zákazníky a odbytové partnery společnosti Schaeffler a pro vysoké školy

Výpočty modulů Bearinx-online se odvozují na systémové úrovni z plné verze programu a omezenému okruhu zákazníků nabízejí i rozsáhlejší možnosti výpočtů a analýz:

• Bearinx-online pro výpočty hřídelí;
• Bearinx-online pro výpočty vřeten;
• Bearinx-online pro výpočty lineárních prvků.

Využívání těchto modulů se řídí příslušnou smlouvou a je spojeno s počátečním školením a zaplacením jednorázové úhrady nákladů tohoto školení. Poplatky za údržbu a poskytnutí licence se neplatí. Výpočty probíhají on-line, instalace na straně zákazníka není potřebná. Po uzavření smlouvy o používání obdrží zákazník své přístupové údaje (jméno a heslo) a získá tak možnost vytvářet vlastní výpočetní modely hřídelových systémů a analyzovat možnosti jejich uložení.

Zpracováno podle firemních podkladů

Schaeffler CZ
alena.mannelova@schaeffler.com
//www.schaeffler.cz
Podrobné informace o různých zákaznických verzích programu: www.schaeffler.de/berechnung

Uložit

Reklama
Související články
Existuje optimální pohon pro dopravní techniku?

Pohony připojené přímo na síť nebo s měkkým rozběhem patří dodnes v dopravní technice k nejčastěji používaným řešením. Jsou ale optimálně přizpůsobeny pro provoz v moderním dopravním zařízení?

Výzkum převodových mechanismů s ozubenými koly, brzd a spojek

Výzkum převodových mechanismů, brzd a spojek je pro Ústav konstruování a částí strojů Fakulty strojní ČVUT v Praze tradiční disciplínou. Ústav disponuje výpočtářskou a experimentální kapacitou v tomto oboru. V aplikační sféře se ústav zaměřuje na transportní, zemědělskou a stavební techniku a stroje a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Související články
Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Vznik chytrého průmyslu

Digitalizace a mobilita mají v průmyslu stále větší význam. Počet zařízení připojených k internetu neustále vzrůstá a konektivita roste nejrychlejším tempem právě ve výrobě. V průběhu několika uplynulých let zaujala společnost SKF přední místo v tomto odvětví a téma Průmyslu 4.0 posouvá do oblasti „smartifikace průmyslu“.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit