Témata
Reklama

Obrábění hlubokých otvorů a těžkoobrobitelných materiálů

Firma Mikron Tool, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, představila vrtáky určené pro vrtání hlubokých otvorů malých průměrů, a to i v těžkoobrobitelných materiálech.

Další novinkou téhož výrobce jsou malé celotvrdokovové stopkové frézy s integrovaným chlazením, které přinášejí mnohonásobné zvýšení výkonnosti při frézování těch nejnáročnějších materiálů.

Reklama
Reklama

Tvrdokovové vrtáky pro korozivzdorné, kyselinovzdorné a žáruvzdorné oceli

Vrtáky CrazyDrill SST-Inox od firmy Mikron Tool představují mimořádné typy nástrojů, které znamenitě zvládají problematické materiály, jako jsou nerezové oceli, chromkobaltové slitiny nebo superslitiny. K dodání jsou v průměrech od 0,3 do 2 mm a pro hloubky vrtání až 8x D a ve variantách pro vnější (typ IN) nebo vnitřní (typ IK) přívod chlazení. Účinné chlazení je v tomto rozsahu průměrů podstatným faktorem pro dosažení vysoké životnosti nástrojů. Obě varianty vrtáků se pak podstatně odlišují svou geometrií oproti na trhu běžně dostupným produktům.

Výbrus špičky s malými příčnými břity redukuje odpor při posuvu, dodává nástroji dobré středicí vlastnosti a vytváří krátkou třísku. Vylomení na břitech tak mohou být podstatně zredukována. Geometrie hlavy vrtáku snižuje tření, udržuje malý krouticí moment a zamezuje zaseknutí. Za dobrý odvod třísky je pak zodpovědná sestupná drážka šroubovice, rozdělená na dvě zóny. Jedna s příkrým průběhem pro dobrý lom třísky a jedna s rovným průběhem pro její lepší odvod. Pro zákazníka to znamená vyšší životnost, spolehlivost a nakonec i vyšší produktivitu. Při testech byl dosažen podstatný nárůst řezného výkonu, a to až desetinásobný.
Všechny nároky splňuje také nový druh povlaku. Odolává tepelnému zatížení, díky hladkému povrchu snižuje tření a současně umožnuje lepší odvod třísky z otvoru. Kromě toho je i snížena adheze k jiným materiálům, což výrazně zamezuje tvorbě nárůstků.

Robustní stopka těchto mikrovrtáků podporuje stabilní vrtání bez chvění. Tvrdokov vyvinutý speciálně pro tento typ nástroje disponuje současně mimořádnou pevností v ohybu, odolností proti zlomení i odolností proti teplotním šokům.

Pro perfektní přípravu vrtání a dosažení vysoké přesnosti polohy otvoru (a také vysoké životnosti u obrábění tvrzených materiálů) doporučuje firma Mikron Tool použití středicího vrtáku s vnitřním chlazením CrazyDrill Twicenter.

Vrták CrazyDrill SST-Inox

Dlouhé a pružné vrtáky pro nejmenší průměry

Vrtání do hloubky 50x D, integrované chlazení a varianty i pro obrábění titanu nabízí firma Mikron Tool. Revoluční tvrdokovové vrtáky pro malé otvory CrazyDrill Flex disponují pružností HSS nástrojů, přesností a životností tvrdokovových vrtáků a díky prodloužené vodicí části také potřebnou pružností při obrábění i za ztížených podmínek. K dispozici jsou s průměry od 0,3 do 1,2 mm a pro hloubky vrtání až 50x D! Integrované chlazení ve stopce vrtáku účinkuje přesně na břity a garantuje optimální chlazení a odvod třísek i při vysokých otáčkách. Takto kontrolovaný proces je pak důležitým faktorem úspěšného vrtání. Aby byl zaručen přímý průběh otvoru, vystřeďuje se nejprve pilotním vrtákem CrazyDrill Flexpilot do hloubky 3x D, jenž současně v jednom kroku i vrtá do hloubky 7x D. Následně se pak vrtá v jednotlivých krocích po 0,5x D až 1x D – podle materiálu – do konečné hloubky. Provedení s lehce pozměněnou geometrií je pak vhodné i pro obrábění titanu. I tyto vrtáky fungují s vnějším chlazením až do 30x D a pro hloubky do 50x D jsou pak opatřeny vnitřním chlazením. Vrtáky CrazyDrill Flex jsou k dispozici s průměry odstupňovanými po 0,01 mm, přičemž skladem jsou průměry odstupňované po 0,05 mm.

Vrtáky CrazyDrill Flex pro hloubky otvorů až 50x D

S těmito nástroji se tak otevírají nové možnosti při obrábění malých a hlubokých otvorů, které mohly být dosud realizovány jen nákladnými metodami, jako je elektroerozivní nebo laserové obrábění. CrazyDrill Flex umožňuje integraci tohoto obrábění do normálního pracovního cyklu na obráběcích centrech nebo soustružnických automatech a tím i úsporu času a nákladů.

Flexibilita vrtáků CrazyDrill Flex

Náskok při frézování těžkoobrobitelných materiálů

Firmě Mikron Tool se podařilo dosáhnout náskoku ve frézování nerezavějících ocelí, titanu, slitin chromu a kobaltu a superslitin. V každém ohledu nově koncipované frézy mnohonásobně zlepšily dosavadní výsledky frézování a přinášejí nová měřítka pro řeznou rychlost, přísuv, výkon, životnost a kvalitu povrchu. O to více je pak ceněno, že těchto výsledků bylo dosaženo výhradně při obrábění tzv. těžkoobrobitelných materiálů.

Ukázka vrtání vrtákem CrazyDrill Flex

Při obrábění nerezavějících ocelí dochází díky špatné tepelné vodivosti těchto materiálů k extrémnímu zahřátí a tím i k riziku rychlého opotřebení nebo poškození nástroje. Dalším dlouhodobým tématem je také výkonnostní faktor a kvalita povrchu. Frézy CrazyMill Cool od firmy Mikron Tool jsou celotvrdokovové stopkové nástroje s integrovaným chlazením v průměrech od 0,3 do 6 mm, které jsou vhodné pro obrábění drážek nebo kapes do plného materiálu, tvarové frézování a dokončování. Sdružují operace hrubování a dokončování se současným vysokým výkonem, dlouhou životností a mnohonásobně lepší kvalitou obráběného povrchu.

Příklad aplikace vrtáku CrazyDrill Flex

Vlastnosti fréz CrazyMill Cool

Těchto výsledků je dosaženo na základě několika faktorů. Prvním je základní materiál, nově vyvinutý tvrdokov s mikronovými zrny, který splňuje jak požadavky na pevnost, tak i houževnatost. Podstatná je i konstrukce nástroje s řeznou geometrií, která je speciálně navržena (nejen) pro obrábění nerezavějících ocelí, u kterých se však ukazují všechny přednosti. Kombinace různých geometrických vlastností vedou k požadovanému výsledku. Robustní břit, radiální podbrus a cílená preparace řezné hrany jsou zodpovědné za vysokou kvalitu a stabilitu řezu. Důležitý podíl na životnosti má také povlak, rovněž specifický pro těžkoobrobitelné materiály. Díky extrémně nízkým koeficientům tření a snížené afinitě oproti oceli se netvoří žádné nárůstky. K tomu se přidává i vysoká odolnost proti oxidaci a tvrdost i při vysokých teplotách. To pomáhá udržet teplotu v přípustných hodnotách a nedochází tak k přepálení břitů, což se pozitivně podepisuje na životnosti nástroje a kvalitě obráběné plochy.

Frézy CrazyMill Cool s vnitřním chlazenímPodstata inovace souvisí i s chlazením. Obecně platí, že obrábění za sucha není u nerezavějících ocelí možné, protože díky špatné tepelné vodivosti by se nástroj příliš zahřál a břity by se spálily. Použití chlazení je tedy nutné. U mikrofréz od firmy Mikron Tool procházejí stopkou nástroje tři nebo čtyři chladicí kanálky a vedou paprsek chladicí kapaliny až k břitům. Výsledkem je cílené a intenzivní chlazení tam, kde je to opravdu nutné. Současně dochází k nepřetržitému výplachu třísek, které by mohly negativně ovlivňovat proces frézování a kvalitu obráběného povrchu.

Aplikace frézy CrazyMill Cool v hodinářském průmyslu

Vzhledem k poměrně malému průměru frézy jsou chladicí kanálky zvoleny relativně velké. Důsledkem je velký objem proudící kapaliny, která tak může pojmout vzniklé teplo a odvést jej z místa řezu. Výhodou je i to, že není nutné splňovat žádné zvláštní požadavky na filtraci a tlak chladicí kapaliny, takže nástroje mohou být s výhodami nasazeny i na konvenčních obráběcích strojích. Bereme-li doporučený úběr při frézování drážek do plna 0,1x až 0,2x D, je možné s frézami CrazyMill Cool dosahovat hodnot 1x až 1,3x D. Až s pětinásobně vyšší řeznou rychlostí při srovnatelném posuvu je pak možné dosáhnout zvýšení účinnosti frézování 10x až 20x! Velice zajímavé je, že jde o těžkoobrobitelné materiály, kde rozdíly ve výkonu jsou o to viditelnější. Třešničkou na dortu je kvalita obrobeného povrchu, kde – ačkoliv se jedná o frézování do plna – jsou hodnoty Rz 2–3x lepší, než je běžné u konvenčních fréz. Skladem je k dispozici kompletní program standardních fréz i pro různé aplikace v hodinářském a medicínském průmyslu s průměry od 0,3 do 6 mm.

SK Technik

Luděk Dvořák

dvorak@sktechnik.cz

www.sktechnik.cz

Uložit

Reklama
Související články
Novinky pro přesné obrábění otvorů

Firma Urma, švýcarský výrobce nástrojů známý svou vysokou technickou úrovní, představuje inovativní a flexibilní nástrojová řešení pro přesné obrábění otvorů. Na českém a slovenském trhu tohoto výrobce zastupuje společnost SK Technik.

Supersporty ukazují zuby

Stojí miliony - super sportovní auta. Představují technickou dokonalost, vysoké rychlosti a dechberoucí jízdní dynamiku. Mnoho jednotlivých high-tech komponentů proměňuje takové špičkové sportovní automobily v jakési umělecké dílo.

Inovativní nástroje pro obrábění zápichů

Firma Paul Horn, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, přichází na trh s novinkami a inovacemi svých produktů v oblasti zapichování, upichování, soustružení závitů a podélného soustružení.

Související články
Novinky pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Německá společnost Paul Horn se prosazuje s produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Inovativní nástroje pro frézování

Německá společnost Paul Horn se prosazuje s produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí.
Nabídku tvoří nástroje pro zapichování, upichování, soustružení, frézování, vrtání a vystružování, které dnes zaujímají přední pozice na trhu.

Vrtání do 40x D i v nerezových a žáruvzdorných ocelích

Obrábění malých a hlubokých otvorů v krátkých časech - to jsou přednosti vrtáků. Díky vnitřním chladicím kanálkům, inovativní geometrii a novému povlaku se obrábění nerezových ocelí, superslitin na bázi niklu a slitin CrCo stává mnohem snadnějším a spolehlivějším. A to i u malých průměrů a hlubokých otvorů.

Nástroje pro hospodárné a produktivní obrábění

Firma Paul Horn GmbH, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, reaguje na požadavky svých zákazníků a přichází na trh s inovativními nástrojovými systémy, u nichž klade důraz především na kvalitu, hospodárnost a produktivitu nabízeních řešení.

Upínače nástrojů pro výkonné obrábění

V oblastech výkonného obrábění kovů se stále více prosazují tepelné upínače. Předností této upínací techniky je zejména vysoká přesnost obvodového házení. Ta se pohybuje kolem 3 µm a vyplývá z rotačně symetrického těla držáku. Upínací síla je přenášena přes plochu, která se po tepelném upnutí smrští kolem stopky nástroje.

Výroba závitů v medicínské technice

Dodavatel medicínské techniky firma Smith & Nephew z Tuttlingenu v Německu se při výrobě svých produktů spoléhá na nástroje od firmy Johs. Boss GmbH & Co. KG (zkráceně JBO). Ta se již řadu let specializuje na technologii výroby závitů a svým zákazníkům nabízí jak vhodné nástroje, tak i odpovídající kontrolní měřidla. Firmu JBO na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Vyvážené nástroje a brusné kotouče zaručují vyšší přesnost i produktivitu

Neustále se zvyšující požadavky na produktivitu dnešních obráběcích strojů nutí jejich výrobce používat vřetena s vysokými otáčkami. Bez nasazení vyvážených nástrojů a držáků však dosažení jak vysoké přesnosti obrábění, tak i produktivity výroby není možné.

Tepelné upínání nástrojů

Tepelné upínače se stále více prosazují v oblastech výkonného obrábění kovů. Nabízejí výhody vysoké přesnosti obvodového házení, jednoduchého a rychlého upínání a štíhlé kontury. Přispívají i k vyšší přesnosti a kvalitě povrchu obrobků. Jsou zpravidla také ekonomičtější variantou než alternativní nástrojové držáky. Specialistou na techniku tepelného upínání je firma Haimer, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Unikátní nástroje pro výrobu závitů

Firma JBO má více než sto let zkušeností v oblasti výroby závitořezných nástrojů. Kromě těchto produktů rovněž poskytuje podporu při návrhu a používání svých řešení. Firmu JBO na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Dynamické HPC frézování monolitními karbidovými frézami

Firma Paul Horn rozšiřuje své portfolio monolitních karbidových stopkových fréz typu DS o novou, vysoce výkonnou geometrii. Ta je zaměřena na HPC frézování (High Performance Cutting) vysokopevnostních ocelí. Systém ukazuje své přednosti zejména v dynamických hrubovacích operacích a také v klasických hrubovacích cyklech.

Know-how v obrábění konců trubek a nátrubků

Díky neustále probíhajícímu vývoji a získanému know-how se společnosti Paul Horn podařilo se svými nástroji přesvědčit přední výrobce strojů a výrobce trubek po celém světě. Firma nabízí ekonomické řešení v rámci specifikací API, GOST i prémiových spojení. Nástroje Horn dosahují produktivních výhod oproti jiným řešením, zejména pokud jde o manipulaci, životnost a náklady na jednotlivé závitové spojení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit