Témata
Reklama

Speciální řezné nástroje - budoucí trendy

Zákaznické dny společnosti Hofmeister slouží k utužení partnerských vztahů, k informování o nových technologiích a k vzájemnému sdílení zkušeností a vždy to bývá zábava.

Eva Zajícová

Vystudovala Fakultu strojní na ČVUT v Praze, obor Výrobní inženýrství na Ústavu strojírenské technologie.
Od roku 2014 pracuje v MM Průmyslovém spektru nejprve na pozici editorky, poté odborné redaktorky a od roku 2019 na pozici vedoucí redakce. Technika je její prací i zálibou.

Město Plzeň je známé hlavně kvůli lahodnému zlatavému moku, ale my ze strojírenského průmyslu jej máme spojeno spíše s místem, kde sídlí řada důležitých podniků. Své výrobní prostory zde má hned několik průmyslových velikánů – namátkou Doosan Škoda Power, Škoda Machine Tool nebo Brush.

V tomto průmyslu nakloněném městě však nejsou jen velké průmyslové podniky s účastí zahraničního kapitálu (které v celkovém počtu podniků v Plzeňském kraji představují téměř 3,5% podíl, tedy dvojnásobně více, než je celorepublikový průměr). Nacházejí se zde také české rodinné firmy s přátelským přístupem a pověstnou českou tvořivostí. Společnost Hofmeister je jednou z nich a bratři Hofmeisterové ji tady úspěšně vedou již od roku 1990.

Společnost primárně vyrábí řezné nástroje pro kovoobrábění, ale jak pan Hofmeister říká, vždy je dobré neomezovat se pouze na jediný sortiment, ale stát na více nohou. A to se firmě vyplatilo hlavně v době ekonomické krize, kdy i strojírenství prožívalo největší úpadek od 30. let minulého století. V tomto období, kdy poklesla průmyslová výroba a zakázek výrazně ubylo, udržely firmu nad vodou speciálně vyvíjené jednoúčelové stroje pro přípravu úkosů před svařováním nebo např. filtrační systémy pro obrábění kovů. Nicméně primárním zaměřením a „gró“ firmy je výroba standardních i speciálních řezných nástrojů.

Společnost disponuje rozsáhlým strojním parkem, kde své či partnerské nástroje vyrábí, testuje, ale také jej používá pro zakázkovou výrobu kovových součástí.

Reklama
Reklama

Přednáškový blok

Součástí programu zákaznických dnů byly mimo jiné také praktické ukázky obrábění a prezentace partnerských společností.

Ve druhé části programu proběhly ukázky obrábění za použití nástrojů Hofmeister nebo nástrojů partnerských firem.

V první části programu bylo předvedeno několik stávajících technologií partnerských firem. Například společnost Misan s výrobními stroji Okuma prezentovala přednosti některých technologických řešení japonského výrobce nebo technologie 3D kovového tisku od německé společnosti Concept Laser. Přednáškový blok byl zakončen prezentací nástrojových výdejních automatů Sielaff Bohemia. Poodhalena byla také problematika, kterou se společnost zabývá již více než dva a půl roku – mikroobrábění laserem.

Na jednom z firemních stanovišť předváděla společnost Narex Ždánice závitovací stroj CMA.

Společnost se vedle osvědčených výrobních kovoobráběcích technologií také soustředí na výzkum a vývoj. Na tom se podílejí ve spolupráci mj. s českými technickými univerzitami v Plzni, Praze nebo Liberci (ZČU v Plzni, ČVUT v Praze, VÚTS v Liberci atd.).

Laserové mikroobráběcí pětiosé centrum.

Kam tedy vývoj řezných nástrojů směřuje?

Ve své přednášce doktor Kožmín uvedl, že se zabývají nejen vývojem nových konstrukčních materiálů, ale také vývojem nových technologií.

Nové konstrukční materiály

Ve spolupráci s Regionálním technologickým institutem (RTI) na plzeňské univerzitě a společností Compo Tech PLUS vyvíjejí tzv. hybridní nástroje a držáky za použití kompozitních materiálů, jako je uhlík nebo pryž. Již nyní je v prodeji jedna stopková fréza a jeden upínač z uhlíkových kompozitních materiálů. Uhlíkový kompozit dosahuje ¼ hmotnosti ocele, vyznačuje se dvacetkrát vyšší schopností tlumení, než má ocel, a dvakrát větším modulem pružnosti E ve směru vláken ve srovnání s ocelí. Výhodou je také jeho téměř nulová tepelná roztažnost v jednom směru a lze jej aplikovat v širokém rozsahu teplot (–40 až 200 °C). Dále se vyznačuje dobrou rázovou pevností, nižšími nároky na údržbu a nízkou měrnou hmotností. Celkově se zdá, že může s ohledem na dynamický charakter řezného procesu výrazně přispět s ohledem na své tlumicí vlastnosti ke snížení vibrací při obrábění s pozitivním dopadem jak na trvanlivost břitu, tak i ke zvýšení řezných podmínek u nástrojů s vyšším vyložením. Jeho nevýhodou je poměrně vysoký nárok na technologickou kázeň při výrobě, kdy musí být dodržen přesný poměr matrice a výztuže, orientace vláken a postup při následném vytvrzování. První rotační hydraulický upínač s využitím uhlíkového kompozitu byl představen na výstavě EMO Milano 2015.

Společnost Hofmeister si sama vyvíjí také speciální upínače. Na obrázku je upínač na broušení vyměnitelných břitových destiček.

Mikrostruktury a tvarové reliéfy

Dosáhnout ideální řezné hrany na nástroji je při jeho výrobě téměř nemožné, vždy se tam objeví nějaký přechod. Čeho se snaží ve společnosti Hofmeister dosáhnout, a podle prezentovaného se jim to daří, je mít tento přechod pod kontrolou a co nejvíce jej optimalizovat. Využívají k tomu nově vyvinutou technologii mikroobrábění laserem. S touto technologií mohou mj. na různých částech nástrojů vytvářet rastry různých tvarů, mikrootvory, optimalizovat tvary utvařečů třísky apod. To vše za účelem zvýšení řezných podmínek při obrábění a nárůstu trvanlivosti nástroje. Technologie mikroobrábění laserem k vytváření povrchových mikrostruktur a jiných tvarů využívá proces tzv. „studené ablace“, která zabezpečí minimální tepelné ovlivnění řezného materiálu s použitím velmi krátkých pulzů při laserovém procesu a tím i vysokých pulzních výkonů v řádech megawatů. Řezný materiál se v podstatě při interakci s takovým paprskem přímo odpaří, aniž by došlo k jeho natavení.

Ukázka výsledné drsnosti na dílci po vrtání Accuport
Přístroj pro chlazení nástrojů při obrábění kovů s vnějším oplachem a vnitřním středovým výplachem. Slouží k filtraci procesních kapalin.

Světové trendy – shrnutí

Ze světových strojírenských výstav, ale i z odborných periodik je patrné, že se čím dál tím více v oblasti řezných nástrojů prosazují nekonvenční technologie, jako jsou např. laserové. Je to dáno i tím, že je kladen vyšší důraz na tvar a kvalitu zpracování řezné hrany břitu řezného nástroje s minimálním termomechanickým ovlivněním – tzv. mikrogeometrii – a s určitou přidanou hodnotou promítající se např. ve zvýšené trvanlivosti břitu.

Laserové technologie, ale i využívání nových konstrukčních materiálů mohou, jak se zdá, přispět k budoucím inovacím v oblasti řezných nástrojů a upínačů.

Pan Hofmeister má zálibu ve veteránech. Na fotografii dodnes funkční parní motocykl z konce devatenáctého století.

Děkuji firmě Hofmeister za pozvání a přeji hodně dalších úspěchů, nejen na poli vývoje a výzkumu.

Eva Buzková

eva.buzkova@mmspektrum.com

Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Technologie roku 2018

Další z řady odborných seminářů společnosti Misan v jejím sídle v Lysé nad Labem s názvem Technologie roku 2018 se uskutečnil v únoru ve spolupráci se společností Tungaloy. Hlavními tématy byly automatizace výrobních procesů, monitorování a propojování výrobních strojů a systémů a představení nových výrobních zařízení, nástrojů a technologií, které pak byly následně předvedeny v praktické části semináře při ukázkách obrábění. Bonusem na semináři byla přítomnost chairmana a CEO Okuma Europe a Okuma America Corporation Takeshiho Yamamota a senior manažera z oddělení obchodu Okuma Europe Ralfa Baumanna, kteří poskytli MM Průmyslovému spektru exkluzivní rozhovor.

Veletrh EMO opět v Hannoveru

Mezinárodní kovozpracující veletrh EMO se po čtyřech letech opět vrací do Hannoveru. Konat se bude od 18. do 23. září a podle našich informací je určitě na co se těšit. Letošním heslem veletrhu je „Connecting systems for intelligent production“, volně přeloženo „Propojováním systémů k inteligentní výrobě“. Cílem tohoto článku je představit trendy letošního veletrhu a několik novinek společností, které v průběhu předveletržní tiskové konference prozradily, jaké inovace budou na svých stáncích v Hannoveru prezentovat.

Související články
Aditivní výroba unikátních řezných nástrojů

Aditivní technologie jsou jedním z nosných pilířů Průmyslu 4.0. Od roku 2014, kdy v ČR 3D tisk kovů odstartoval „ve velkém“, byla o této problematice napsána celá řada publikací, díky nimž je tato technologie považována za poměrně známou. Jedním z průkopníků 3D tisku v ČR je firma Innomia, která přinášela informace o technologii DMLS do povědomí českého průmyslu již několik let před tímto zmiňovaných boomem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Horké komory pro práci s radioaktivním materiálem

V Řeži u Prahy bylo vybudováno nové výzkumné centrum, jehož součástí byla také výstavba kom-plexu horkých komor. Účelem výstavby bylo vytvořit pracoviště pro bezpečnou práci s vysoce radi-oaktivním materiálem. Po pěti letech budování se na začátku roku 2017 podařilo úspěšně zahájit aktivní provoz laboratoří, které jsou schopné zpracování, mechanického testování a mikrostrukturní analýzy radioaktivních materiálů (tlakové nádoby, vnitřní vestavby reaktorů, pokrytí paliva) s aktivi-tou až 300 TBq 60Co, materiálů pro reaktory III. a IV. generace a fúzní reaktory.

EMO Hannover 2013: část 8 - upínání obrobků

V tomto vydání se již naposledy v ucelené monotematické retrospektivě poohlédneme po loňském veletrhu obráběcí techniky EMO Hannover. Autor tohoto příspěvku se zaměřil na problematiku upínání obrobků. A co nového v této oblasti firmy nabízejí? Čtěte dále.

Modifikace řezných nástrojů pomocí laseru

Obrábění a úprava povrchů v mikrometrických a submikrometrických měřítkách se jeví jako jedna z klíčových výrobních technologií budoucnosti. Tato skutečnost vede k rostoucímu zájmu o vytváření struktur s cílem změnit např. tribologické či mikrofluidní vlastnosti a směřuje obecně k vyšší míře zapojení 3D laserového mikroobrábění při zpracování povrchu materiálů.
Odebírání materiálu probíhá tzv. studenou ablací pomocí ultrakrátkopulzních laserových systémů – výhodou této technologie je velká univerzálnost, protože je možné proces nastavit tak, aby vytvářel širokou škálu struktur. Navíc dochází k úběru materiálu bez jeho tepelného ovlivnění.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Zcela jiné možnosti s aditivními technologiemi

Nadnárodní společnost General Electric napříč všemi svými dceřinými společnostmi neustále prohlubuje obrovské know-how. Vlastní zkušenosti s vývojem aditivně vyráběných částí zejména pro potřeby leteckého průmyslu přesahující již dvě dekády daly podnět ke vzniku zákaznického centra. GE Additive otevřela v roce 2017 zákaznické centrum (Customer experience center – CEC) kousek od Mnichova, kde firmám nabízí pomoc s nelehkými začátky s aditivními technologiemi.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Strojírenské fórum 2018: Inteligentní výroba

Další z již tradičních setkání odborníků (nejen) z oblasti výroby – podzimní Strojírenské fórum – se odehrálo 8. listopadu, tentokrát v prostorách Ústavu výrobních strojů a zařízení a RCMT FS ČVUT v Praze.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Výroba otvorů v GT rozvaděči turbovrtulového motoru

Turbovrtulové motory řady H – konkrétně typ H80 – vyrábí GE Aviation Czech v pražských Letňanech již pět let a nalezneme je například v dopravníkovém letounu L410 či v zemědělském Thrush 510G. Turbovrtulový motor GE série H se skládá přibližně z 3 000 dílů. Od začátku roku se na výrobě částečně podílí také elektroerozivní hloubička Penta 1060 CNC.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit