Témata

Hofmeister

Česká rodinná firma Hofmeister podniká v oboru strojírenství již od 90. let. Vyniká v mnoha činnostech od výroby řezných nástrojů po technické poradenství a tvorbu kompletních technologií obrábění, včetně programování. Součástí neustálého pokroku společnosti je také výzkumně vývojové oddělení, kde se specializují zejména na laserové mikroobrábění a výrobu kompozitních nástrojů.

Kontakty

Daimlerova 9, 30111 Plzeň

Sociální sítě


Články Hofmeister

Výzkum pro praxi: Pokročilé laserové technologie s ultrakrátkými pulsy

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra RCMT při FS ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. Postupně představujeme několik klíčových projektů, které byly ve spolupráci RCMT a konkrétních průmyslových firem v praxi v nedávné době řešeny. Dnes, již v závěrečné části, se zaměříme na výzkum a vývoj pokročilých laserových technologií s ultrakrátkými pulzy záření pro náročné aplikace.

Inovace v oboru obrábění hran vrtaných otvorů

Plzeňská firma Hofmeister je výrobcem a dodavatelem nástrojů a nářadí určených pro strojírenství. Prodej je založen na technické podpoře zákazníka a firma navrhuje a realizuje kompletní technologické projekty od upnutí obrobku až po jeho dokončení. Jako jedna z mála firem podobného typu se cíleně a dlouhodobě věnuje odstranění ostřin po obrábění, zejména pak srážení hran po vrtání.

Modifikace řezných nástrojů pomocí laseru

Obrábění a úprava povrchů v mikrometrických a submikrometrických měřítkách se jeví jako jedna z klíčových výrobních technologií budoucnosti. Tato skutečnost vede k rostoucímu zájmu o vytváření struktur s cílem změnit např. tribologické či mikrofluidní vlastnosti a směřuje obecně k vyšší míře zapojení 3D laserového mikroobrábění při zpracování povrchu materiálů.
Odebírání materiálu probíhá tzv. studenou ablací pomocí ultrakrátkopulzních laserových systémů – výhodou této technologie je velká univerzálnost, protože je možné proces nastavit tak, aby vytvářel širokou škálu struktur. Navíc dochází k úběru materiálu bez jeho tepelného ovlivnění.

Laserové mikrostrukturování

Výzkumně vývojové oddělení firmy Hofmeister již od roku 2015 systematicky buduje know-how v oblasti laserového 2D a 3D mikrostrukturování s použitím ultrakrátkých pulzních laserových zařízení. Naše laboratoř disponuje systémy o piko- a také femtosekundových délkách pulzů. Tato zařízení jsou vybavena víceosou kinematikou a dovolují zapojení speciálních optických komponent.

Jsme ve stádiu Průmyslu 3.5. Ne slovy, ale činy.

Na okraji Plzně na kraji lesoparku poblíž areálu Borských polí najdete rodinnou firmu Hofmeister, kterou vede pan Václav Hofmeister. Sympatický chlapík, který neříká o svých zaměstnancích, že jsou to lidi nebo oni, ale nazývá je kolegy. Bez rozdílu.

Systém pro polohování a upínání obrobků

Japonská společnost Kosmek se již více než třicet let zaměřuje na vývoj, výrobu, prodej a servis systému prvků sloužících pro polohování, upínání a podepírání obrobků a pro manipulaci s obrobky v automatizovaných nebo robotizovaných pracovištích. Velká část prvků je zcela originálních, jsou patentovány a přinášejí značné úspory při konstrukci a výrobě přípravků, a také při vlastním obrábění nebo jiném technologickém procesu.

Speciální řezné nástroje - budoucí trendy

Zákaznické dny společnosti Hofmeister slouží k utužení partnerských vztahů, k informování o nových technologiích a k vzájemnému sdílení zkušeností a vždy to bývá zábava.

Strojařina nade vše

V Plzni začala v roce 1990 malá rodinná firma s několika spolupracovníky naplňovat své myšlenky a vize o změnách přístupu k práci, které zde byly zaběhnuté z doby totality. Do výroby nástrojů na obrábění kovů se bratři Václav a Jindřich Hofmeisterovi pustili nejprve v garáži za rodinným domem. Postupně začala firma spolupracovat s velkými průmyslovými závody a specializovala se zejména na přesné strojírenství a automobilový a elektrotechnický průmysl.

Přidejte vaši firmu

Máte-li zájem o vytvoření katalogového zápisu i pro vaší společnost, kontaktujte obchodní ředitelku Gabrielu Jedličkovou, gabriela.jedlickova@mmspektrum.com, 606 826 295.

Nabídka inzerce