Témata
Zdroj: Hofmeister

Laserové mikrostrukturování

Výzkumně vývojové oddělení firmy Hofmeister již od roku 2015 systematicky buduje know-how v oblasti laserového 2D a 3D mikrostrukturování s použitím ultrakrátkých pulzních laserových zařízení. Naše laboratoř disponuje systémy o piko- a také femtosekundových délkách pulzů. Tato zařízení jsou vybavena víceosou kinematikou a dovolují zapojení speciálních optických komponent.

Díky specifickým požadavkům našich průmyslových zákazníků a dlouhodobým vědeckým projektům, jako je např. projekt Laserové technologie pro mikrostrukturování bionických a funkčních povrchů pokročilých materiálů (Ev. č. FV30265), který realizujeme s kolegy z ČVUT v Praze a z VÚTS v Liberci, jsme prověřili chování mnoha materiálů v interakci s laserovým svazkem. Mezi takto ovlivněnými materiály byly zkoumány ocelové slitiny, titanové slitiny, keramika na bázi ZrO2, ale také grafen. Jako hlavní cíl projektu je vytváření 2D a 3D mikrostruktur na povrchu strojních komponent za účelem modifikace jeho povrchových vlastností.

Bionické vzory na površích pro lepší vlastnosti

Výsledky výzkumné činnosti je možno aplikovat v oblasti změn fyzikálních vlastností (např. frikčních či optických charakteristik povrchů). Zaměřujeme se především na tvorbu periodicky se opakujících orientovaných 2D a 3D mikrostruktur, které jsou cíleně zvoleny s ohledem na požadované vlastnosti povrchů. Inspirací pro nás jsou poznatky ze stavby a funkcí živých organismů, tzv. bionické vzory. Samotné výrobní procesy probíhají v režimu studené laserové ablace, tj. při minimálním tepelném ovlivnění vlastního povrchu materiálu. Takto vytvořené mikrostruktury jsou nejčastěji v rozměrech desítek mikrometrů. Velikost jednotlivých mikrostrukturových entit se pohybuje od 25 do několika stovek mikrometrů. Úběr materiálu ve vrstvách je proveditelný v řádu desítek nanometrů. Díky vlastní měřicí technice jsme schopni přesně a průběžně ověřovat výše popsané rozměry.

Příklad mikrostruktury inspirované povrchem oka nočního motýla, kde velký obrázek je sken z konfokálního mikroskopu Olympus LEXT–velikost zorného pole 86 x 86 µm, a malý obrázek je SEM snímek vlastního oka. (Zdroj: Hofmeister)

Jak bylo poznamenáno při studiu možných struktur byly využity také poznatky ze stavby a funkcí živých organismů. Na doprovodném obrázku je patrná struktura inspirovaná stavbou oka nočního motýla. Díky této struktuře je možné dosáhnout antireflexních vlastností povrchů. Další příklad je struktura inspirovaná povrchem žraločí kůže, která může ovlivnit frikční vlastnosti.

Strojní komponenty s vysokou přidanou hodnotou

Technologie laserového mikrostrukturování je vhodná také pro výrobu strojních komponent s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou např. formy na vstřikování plastů. V rámci projektu tak je mj. zkoumáno, zda lze vytvářet složité mikrostruktury přímo na povrch formy nebo její část (tj. při vložkování forem). Díky spolupráci s dalšími výzkumnými partnery se podařilo úspěšně vyřešit přenos mikrostruktur o rozměrech menších než 50 μm. U polypropylenu došlo dokonce k úspěšnému přenosu submikronové struktury LIPSS (z anglického Laser Induced Periodic Surface Structures).

Příklad mikrostruktury inspirované žraločí kůží, kde velký obrázek je sken z konfokálního mikroskopu Olympus LEXT – velikost zorného pole 86 x 86 µm, a malý obrázek – SEM snímek žraločí kůže. (Zdroj: Hofmeister)

Technologie 2D a 3D laserového mikrostrukturování nabízí mnoho uplatnění napříč obory a stále existuje velký počet oblastí a aplikací, které skrývají potenciál pro takto modifikovaný povrch. I proto budeme dále pokračovat v rozvíjení popsané technologie a ve snaze rozšířit znalosti o zákonitostech propojující fyzikální a chemické vlastnosti.


Projekt (Ev. č. FV30265) je financován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit