Témata
Zdroj: Hofmeister

Inovace v oboru obrábění hran vrtaných otvorů

Plzeňská firma Hofmeister je výrobcem a dodavatelem nástrojů a nářadí určených pro strojírenství. Prodej je založen na technické podpoře zákazníka a firma navrhuje a realizuje kompletní technologické projekty od upnutí obrobku až po jeho dokončení. Jako jedna z mála firem podobného typu se cíleně a dlouhodobě věnuje odstranění ostřin po obrábění, zejména pak srážení hran po vrtání.

Reklama

Pokud jde o srážení hran po vrtání, společnost Hofmeister nyní nabízí na českém trhu nástroje americké firmy Cogsdill. A i když je u většiny nástrojů tohoto výrobce jako řezný materiál použita rychlořezná ocel, tedy materiál, o kterém se tvrdí, že má nejlepší léta za sebou, technici firmy Hofmeister jsou přesvědčeni, že můžeme mluvit o inovaci. Moderní způsob zpracování oceli a specifická geometrie umožňují dosáhnout u těchto nástrojů vyšší trvanlivosti než u podobných nástrojů ze slinutého karbidu. A díky výrazně nižší ceně rychlořezné oceli se úspory nákladů na nástroje pohybují v desítkách procent, v některých případech dokonce přes 50 %.

Do výrobního sortimentu firmy Cogsdill patří i nástroje pro válečkování. (Zdroj: Hofmeister)

Rodinná firma z Detroitu s více než stoletou tradicí

Firmu Cogsdill založil v roce 1914 v Detroitu pan Stuart A. Cogsdill, původně jako dílnu pro ostření a servis obráběcích nástrojů. Brzy však společnost začala vyvíjet a vyrábět speciální nástroje pro pionýry automobilového průmyslu, jako byli Henry Ford a bratři Dodgeovi. V současné době je společnost ve vlastnictví druhé a třetí generace rodiny jejího zakladatele.

Reklama
Reklama

Existují dva základní typy nástrojů na sražení hran po vrtání: nástroj Burraway má vyměnitelný nůž z HSS a je určen pro otvory od 1 mm, nástroj Burr-Off je celistvý a je schopen řešit ostřiny u otvorů od průměru 1,57 mm. Do skupiny nástrojů určených pro dokončení otvorů po vrtání náleží ještě nástroj FlipCut, určený pro výrobu zpětného zahloubení u otvorů od průměru 7 mm do průměru 34 mm.

V nástroji FlipCut je použit výklopný nůž ze slinutého karbidu.

Do výrobního sortimentu firmy Cogsdill patří i další typy nástrojů, zejména nástroje pro válečkování, nástroje pro výrobu zápichů, výstružníky a obráběcí hlavy ZX. V oblasti válečkování se jedná o řešení vnitřních i vnějších válcových ploch, rovinných ploch, kuželů, koulí a obecných tvarů. Pro vystružování zejména dlouhých otvorů s vysokými nároky na přesnost a stálost průměru otvoru, jakož i na přímost otvoru a na drsnost plochy nabízí firma Cogsdill jednobřité výstružníky s vodicími plochami. Pro výrobu vnitřních zápichů, drážek, přechodů, slepých čel apod. jsou určeny zapichovací hlavy Cogsdill, které výrazně snižují čas obrábění, a tedy i náklady. Hlavy řady ZX pro frézovací a vrtací nástroje jsou určeny pro horizontální vyvrtávačky s programovatelným vnitřním vřetenem. Axiální pohyb vnitřního vřetena je prostřednictvím systému ZX převeden na axiální pohyb řezného nástroje. Typickými úkony, které je možné hlavami řady ZX provádět, jsou např. zapichování (vnější i vnitřní), zpětné zahlubování, závitování, obrobení kuželů nebo zaoblení a také obrobení odlehčení v otvoru.

Firma E-Z Burr vyvíjí nástroje na oboustranné obrábění hran po vrtání. (Zdroj: Hofmeister)

Další americká značka –
nástroje E-Z Burr

V oblasti vývoje nástrojů na oboustranné obrábění hran po vrtání je v USA další výrobce s dlouholetou tradicí, a to firma E-Z Burr. Byla založena v roce 1960 a od roku 2018 patří do skupiny Cogsdill. Nástroje firmy E-Z Burr lze použít pro otvory o průměru od 1 mm a přitom lze uplatnit výměnný nůž z rychlořezné oceli, pro otvory o průměru od 3,17 mm i vyměnitelný nůž ze slinutého karbidu. Zcela unikátní je systém seřizování tuhosti nože. U nástrojů E-Z Burr je velkou výhodou skutečnost, že opotřebený nůž lze vyměnit přímo na stroji. Do sortimentu firmy E-Z Burr patří i kombinované nástroje, schopné vrtat a současně oboustranně srážet hrany.

Nástroje firmy E-Z Burr lze použít pro otvory o průměru od 1 mm. (Zdroj: Hofmeister)

Nástroje firem Cogsdill i E-Z Burr nacházejí uplatnění ve všech průmyslových oborech, od automotive přes letecký a elektrotechnický průmysl až po všeobecné strojírenství. Firma Hofmeister pro ně poskytuje kompletní technickou podporu.

Související články
Modifikace řezných nástrojů pomocí laseru

Obrábění a úprava povrchů v mikrometrických a submikrometrických měřítkách se jeví jako jedna z klíčových výrobních technologií budoucnosti. Tato skutečnost vede k rostoucímu zájmu o vytváření struktur s cílem změnit např. tribologické či mikrofluidní vlastnosti a směřuje obecně k vyšší míře zapojení 3D laserového mikroobrábění při zpracování povrchu materiálů.
Odebírání materiálu probíhá tzv. studenou ablací pomocí ultrakrátkopulzních laserových systémů – výhodou této technologie je velká univerzálnost, protože je možné proces nastavit tak, aby vytvářel širokou škálu struktur. Navíc dochází k úběru materiálu bez jeho tepelného ovlivnění.

Laserové mikrostrukturování

Výzkumně vývojové oddělení firmy Hofmeister již od roku 2015 systematicky buduje know-how v oblasti laserového 2D a 3D mikrostrukturování s použitím ultrakrátkých pulzních laserových zařízení. Naše laboratoř disponuje systémy o piko- a také femtosekundových délkách pulzů. Tato zařízení jsou vybavena víceosou kinematikou a dovolují zapojení speciálních optických komponent.

Jsme ve stádiu Průmyslu 3.5. Ne slovy, ale činy.

Na okraji Plzně na kraji lesoparku poblíž areálu Borských polí najdete rodinnou firmu Hofmeister, kterou vede pan Václav Hofmeister. Sympatický chlapík, který neříká o svých zaměstnancích, že jsou to lidi nebo oni, ale nazývá je kolegy. Bez rozdílu.

Související články
Speciální řezné nástroje - budoucí trendy

Zákaznické dny společnosti Hofmeister slouží k utužení partnerských vztahů, k informování o nových technologiích a k vzájemnému sdílení zkušeností a vždy to bývá zábava.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Nové rozšíření řady WTX vrtáků

TK vrtáky typu WTX jsou již dlouhá léta stálicí na trhu. Pod produktovou značkou WNT nabízí Ceratizit Group prémiovou řadu vrtáků WTX z produktové kategorie Perfomance. Díky realizovaným inovacím se v nedávné době podařilo výrazně zvýšit výkonnost a životnost u řady vrtáků WTX Feed a WTX Speed. Do rodiny WTX vrtáků od ledna přibude další výjimečný a jedinečný nástroj, a to TK vrták se čtyřmi břity.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Nová kuželová čelní stopková fréza s kónickou geometrií

Vrcholná řada fréz VQ od Mitsubishi Materials byla rozšířena o kuželovou čelní stopkovou frézu se šesti břity. Nová fréza je určena především pro vysoce efektivní dokončovací obrábění titanových slitin a dalších těžko obrobitelných materiálů, ale nezalekne se ani hliníkových slitin.

Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Vysokoposuvové frézy z Japonska

Japonský výrobce obráběcích nástrojů – společnost Mitsubishi Materials – rozšiřuje své portfolio frézovacích nástrojů o novou řadu fréz WJX. Frézy WJX se vyznačují svou všestranností a schopností pracovat při vysokých rychlostech posuvu, což jim zaručuje využití v celé řadě aplikací.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit