Témata
Reklama

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Ale stačilo pouze pár týdnů a všechno je najednou jinak...
Většina národních ekonomik zpomalila tempem, který výrazně připomíná crash testy motorových vozidel. Velkou neznámou zůstává jen jejich výsledek, tedy kdo z posádky přežije a s jakými následky. A i když se dnes postupně začíná s uvolňováním omezení, k návratu do normálu má svět stále daleko.

Reklama
Reklama

ERP v podnicích

Již v dobách předešlé „velké“ krize se ukázalo naplno, jak jsou jednotlivé podniky na špatné časy připraveny. Mimochodem, velká skupina podnikatelů v jihovýchodní Asii a Číně krizi vnímala jako období, ve kterém se otevírá prostor nejen k identifikaci, ale i realizaci nových příležitostí. V zemích postkomunistického bloku však manažerům v podnicích chyběly zejména zkušenosti. Výrobní společnosti jen pár let předtím prošly náročnou transformací, která zároveň znamenala větší závislost těchto ekonomik na vývoji na zahraničních trzích. A při poklesu výnosů způsobených snížením poptávky se rychle hledaly zejména cesty, jak v co největší míře minimalizovat náklady na produkci.

Z pohledu dodavatelů ERP řešení se tyto snahy promítly do nárůstu objemu poskytovaných služeb, které někde více, někde méně kompenzovaly propad tržeb z prodeje licencí. Podniky se snažily vyždímat ze svých podnikových systémů maximum, aby zpřehlednily a upřesnily náklady, zefektivnily obslužné procesy a minimalizovaly plýtvání.

Na horší časy se však velmi rychle zapomnělo. I v byznysu. Mottem většiny aktivit vedoucích ke změně ERP řešení v podnicích v období po krizi bylo tvrzení, že „podnik přerostl možnosti využívaného systému“. Ale když se růst zpomalil, společnosti začaly znovu opatrně přehodnocovat plánované investice a na nedostatky využívaných informačních technologií, určených pro řízení rozvoje firmy, se přestalo pohlížet jako na problém, který je třeba vyřešit urgentně. Na rovinu je přitom třeba říct, že problémy postihly loni zejména odvětví hutnictví a automobilového průmyslu. Ale opatrnost byla cítit i z jiných odvětví.

Cílení nabídky a rychlost odezvy, jakou dokáže podnik reagovat na změny v chování jeho zákazníků, jsou důležitými faktory úspěšného podnikání v každé situaci. (Ilustrační foto: Pavel Marek)

Sales and operation planning

V dobrých časech je rostoucí poptávka po produktech limitována výrobními možnostmi jejich výrobců. Významnou roli při zajištění rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou pro celý produktový mix ve výrobním podniku sehrává obchodně provozní plánování (v anglickém jazyce sales and operation planning – S&OP) – proces, který sdružuje všechny plány podniku a poskytuje managementu nástroje pro přijímání nejen krátkodobých, ale i strategických rozhodnutí. Sales and operation planning zároveň umožňuje, aby řízení výrobních činností bylo v souladu se strategickými cíli. Informace, které poskytuje, umožňují neustálé hledání rezerv a průběžné zlepšování na celopodnikové úrovni. Plán zohledňuje zdroje, plán dodávek včetně předpovědí, stav zásob, ale i uvádění nových výrobků na trh v plánovaném období. Proces zpřesňování plánů probíhá nejméně jednou za měsíc a jeho výstupem je závazný dlouhodobý (nebo střednědobý) plán podniku. Důležitou podmínkou přitom je, aby všichni, kdo jsou zainteresováni na plnění plánu, pracovali se stejnými čísly.

Pokud v příznivých časech při vybalancovaném plánu prodejci požadují od výroby větší množství některých výrobků, je nutné se jich zeptat, kterých výrobků naopak požadují méně, protože výroba standardně nedokáže navýšit produkci bez negativních dopadů na rentabilitu nebo jiné podnikové ukazatele.

V méně příznivém období podnikání však může nastat i opačná situace, kdy jsou možnosti výroby vyšší oproti tomu, kolik produktů prodejci dokážou umístit na trh. Pak musí přijít k rozhodnutí, které produkty, pokud vůbec, budou vyrobeny do zásoby. Při tom nejnepříznivějším scénáři má S&OP říct, na jakou úroveň snížit výrobní kapacity při dlouhodobém poklesu předpovědi prodeje a jaký dopad to bude mít na finance, lidské zdroje nebo marketing.

Funkce S&OP v ERP systému

S&OP nepřetržitě koordinuje jednotlivé plánovací útvary podniku, které se zároveň odpovídající měrou podílejí na tvorbě plánu. K jeho sestavení někdy stačí standardní tabulkový procesor, ale i tak je v současnosti S&OP tím pravděpodobně nejméně vnímaným aspektem kvalitního plánování a řízení podniku. A i přesto, že se jedná o důležitou složku podnikového řízení a přínosy dobře zavedeného S&OP jsou značné, ve většině ERP systémů sice je k dispozici výrobní modul, jehož základem je hlavní plán výroby (master production schedule, MPS), ale funkce s nadpisem S&OP se v jejich portfoliu hledají jen těžko. Důvodů je možná více, ale hlavní jsou dva:

Prvním je míra komplexity – pokud nejsou v ERP řešení dostupné agendy, na základě kterých je plán sestavován a zároveň chybí data pro záznam o jeho plnění, nemá zde význam ani existence samotné funkce S&OP. V takovém případě je třeba data pracně shromažďovat z více databází a pro tento případ je vhodnější tabulkový procesor.

Druhým omezením je schopnost jednoduché prezentace plánu i stavu jeho plnění standardními klientskými nástroji, resp. technologiemi, které tyto nástroje využívají. Pro prvotní pohled je výhodnější grafické zobrazení s následným přechodem k podrobnější analýze dat na úrovni jejich tabulkové prezentace. Důležitým faktorem je také rychlost vytvoření nové verze plánu a jednoduchost realizace změn. Jedním z mála komplexních ERP, které disponuje i funkcionalitou pro S&OP je například řešení IFS Applications. Zkušení konzultanti, kteří se věnují implementacím zároveň vědí, že bez kvalitních vstupních dat pro plánování a bez okamžité zpětné vazby o realizaci úkolů není proces tvorby plánu realizovatelný v takové míře, aby byl akceptovatelný.

Jaké plánování?

Cílení nabídky a rychlost odezvy, jakou dokáže podnik reagovat na změny v chování jeho odběratelů, resp. koncových spotřebitelů, jsou důležitými faktory úspěšného podnikání v každé situaci. V dnešní době, kdy na talířích před sebou máme pořádně přesolenou polévku, to platí o to víc.

Všichni přitom očekáváme, že dnešní prognózy se nenaplní a všechny podniky se brzy vrátí ke stavu, kdy limitujícím faktorem produkce jsou kapacitní omezení výroby a plánovači budou nuceni řešit přetlak objednávek, které jim budou „bezhlavě“ generovat prodejci. Podnikový marketing bude znovu řešit standardní 4P (Product, Price, Place, Promotion), tedy poměr ingrediencí klasického marketingového koláče, který pro ně poprvé upekl Neil Hopper Borden, a někteří se budou opět na podnikové plánování dívat jako sir John Harvey-Jones, který kdysi (asi ne zcela vážně) napsal: „Planning is an unnatural process; it is much more fun to do something. The nicest thing about not planning is that failure comes as a complete surprise, rather than being preceded by a period of worry and depression.“
Držme si palce!

InfoConsulting Czech

https://infoconsulting.eu/cs/

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200626
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Informační technologie / Software
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit