Témata
Reklama

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Ale stačilo pouze pár týdnů a všechno je najednou jinak...
Většina národních ekonomik zpomalila tempem, který výrazně připomíná crash testy motorových vozidel. Velkou neznámou zůstává jen jejich výsledek, tedy kdo z posádky přežije a s jakými následky. A i když se dnes postupně začíná s uvolňováním omezení, k návratu do normálu má svět stále daleko.

Reklama
Reklama
Reklama

ERP v podnicích

Již v dobách předešlé „velké“ krize se ukázalo naplno, jak jsou jednotlivé podniky na špatné časy připraveny. Mimochodem, velká skupina podnikatelů v jihovýchodní Asii a Číně krizi vnímala jako období, ve kterém se otevírá prostor nejen k identifikaci, ale i realizaci nových příležitostí. V zemích postkomunistického bloku však manažerům v podnicích chyběly zejména zkušenosti. Výrobní společnosti jen pár let předtím prošly náročnou transformací, která zároveň znamenala větší závislost těchto ekonomik na vývoji na zahraničních trzích. A při poklesu výnosů způsobených snížením poptávky se rychle hledaly zejména cesty, jak v co největší míře minimalizovat náklady na produkci.

Z pohledu dodavatelů ERP řešení se tyto snahy promítly do nárůstu objemu poskytovaných služeb, které někde více, někde méně kompenzovaly propad tržeb z prodeje licencí. Podniky se snažily vyždímat ze svých podnikových systémů maximum, aby zpřehlednily a upřesnily náklady, zefektivnily obslužné procesy a minimalizovaly plýtvání.

Na horší časy se však velmi rychle zapomnělo. I v byznysu. Mottem většiny aktivit vedoucích ke změně ERP řešení v podnicích v období po krizi bylo tvrzení, že „podnik přerostl možnosti využívaného systému“. Ale když se růst zpomalil, společnosti začaly znovu opatrně přehodnocovat plánované investice a na nedostatky využívaných informačních technologií, určených pro řízení rozvoje firmy, se přestalo pohlížet jako na problém, který je třeba vyřešit urgentně. Na rovinu je přitom třeba říct, že problémy postihly loni zejména odvětví hutnictví a automobilového průmyslu. Ale opatrnost byla cítit i z jiných odvětví.

Cílení nabídky a rychlost odezvy, jakou dokáže podnik reagovat na změny v chování jeho zákazníků, jsou důležitými faktory úspěšného podnikání v každé situaci. (Ilustrační foto: Pavel Marek)

Sales and operation planning

V dobrých časech je rostoucí poptávka po produktech limitována výrobními možnostmi jejich výrobců. Významnou roli při zajištění rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou pro celý produktový mix ve výrobním podniku sehrává obchodně provozní plánování (v anglickém jazyce sales and operation planning – S&OP) – proces, který sdružuje všechny plány podniku a poskytuje managementu nástroje pro přijímání nejen krátkodobých, ale i strategických rozhodnutí. Sales and operation planning zároveň umožňuje, aby řízení výrobních činností bylo v souladu se strategickými cíli. Informace, které poskytuje, umožňují neustálé hledání rezerv a průběžné zlepšování na celopodnikové úrovni. Plán zohledňuje zdroje, plán dodávek včetně předpovědí, stav zásob, ale i uvádění nových výrobků na trh v plánovaném období. Proces zpřesňování plánů probíhá nejméně jednou za měsíc a jeho výstupem je závazný dlouhodobý (nebo střednědobý) plán podniku. Důležitou podmínkou přitom je, aby všichni, kdo jsou zainteresováni na plnění plánu, pracovali se stejnými čísly.

Pokud v příznivých časech při vybalancovaném plánu prodejci požadují od výroby větší množství některých výrobků, je nutné se jich zeptat, kterých výrobků naopak požadují méně, protože výroba standardně nedokáže navýšit produkci bez negativních dopadů na rentabilitu nebo jiné podnikové ukazatele.

V méně příznivém období podnikání však může nastat i opačná situace, kdy jsou možnosti výroby vyšší oproti tomu, kolik produktů prodejci dokážou umístit na trh. Pak musí přijít k rozhodnutí, které produkty, pokud vůbec, budou vyrobeny do zásoby. Při tom nejnepříznivějším scénáři má S&OP říct, na jakou úroveň snížit výrobní kapacity při dlouhodobém poklesu předpovědi prodeje a jaký dopad to bude mít na finance, lidské zdroje nebo marketing.

Funkce S&OP v ERP systému

S&OP nepřetržitě koordinuje jednotlivé plánovací útvary podniku, které se zároveň odpovídající měrou podílejí na tvorbě plánu. K jeho sestavení někdy stačí standardní tabulkový procesor, ale i tak je v současnosti S&OP tím pravděpodobně nejméně vnímaným aspektem kvalitního plánování a řízení podniku. A i přesto, že se jedná o důležitou složku podnikového řízení a přínosy dobře zavedeného S&OP jsou značné, ve většině ERP systémů sice je k dispozici výrobní modul, jehož základem je hlavní plán výroby (master production schedule, MPS), ale funkce s nadpisem S&OP se v jejich portfoliu hledají jen těžko. Důvodů je možná více, ale hlavní jsou dva:

Prvním je míra komplexity – pokud nejsou v ERP řešení dostupné agendy, na základě kterých je plán sestavován a zároveň chybí data pro záznam o jeho plnění, nemá zde význam ani existence samotné funkce S&OP. V takovém případě je třeba data pracně shromažďovat z více databází a pro tento případ je vhodnější tabulkový procesor.

Druhým omezením je schopnost jednoduché prezentace plánu i stavu jeho plnění standardními klientskými nástroji, resp. technologiemi, které tyto nástroje využívají. Pro prvotní pohled je výhodnější grafické zobrazení s následným přechodem k podrobnější analýze dat na úrovni jejich tabulkové prezentace. Důležitým faktorem je také rychlost vytvoření nové verze plánu a jednoduchost realizace změn. Jedním z mála komplexních ERP, které disponuje i funkcionalitou pro S&OP je například řešení IFS Applications. Zkušení konzultanti, kteří se věnují implementacím zároveň vědí, že bez kvalitních vstupních dat pro plánování a bez okamžité zpětné vazby o realizaci úkolů není proces tvorby plánu realizovatelný v takové míře, aby byl akceptovatelný.

Jaké plánování?

Cílení nabídky a rychlost odezvy, jakou dokáže podnik reagovat na změny v chování jeho odběratelů, resp. koncových spotřebitelů, jsou důležitými faktory úspěšného podnikání v každé situaci. V dnešní době, kdy na talířích před sebou máme pořádně přesolenou polévku, to platí o to víc.

Všichni přitom očekáváme, že dnešní prognózy se nenaplní a všechny podniky se brzy vrátí ke stavu, kdy limitujícím faktorem produkce jsou kapacitní omezení výroby a plánovači budou nuceni řešit přetlak objednávek, které jim budou „bezhlavě“ generovat prodejci. Podnikový marketing bude znovu řešit standardní 4P (Product, Price, Place, Promotion), tedy poměr ingrediencí klasického marketingového koláče, který pro ně poprvé upekl Neil Hopper Borden, a někteří se budou opět na podnikové plánování dívat jako sir John Harvey-Jones, který kdysi (asi ne zcela vážně) napsal: „Planning is an unnatural process; it is much more fun to do something. The nicest thing about not planning is that failure comes as a complete surprise, rather than being preceded by a period of worry and depression.“
Držme si palce!

InfoConsulting Czech

https://infoconsulting.eu/cs/

Reklama
Vydání #6&7,8
Kód článku: 200626
Datum: 10. 06. 2020
Rubrika: Informační technologie / Software
Autor:
Firmy
Související články
Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Pomocník pro řízení strategické změny

Dobře zvládnuté řízení strategické změny je základem pro přežití firmy v podmínkách dnešního neustále se měnícího trhu. Plánování je dnes extrémně důležité, ale stejně tak je důležité umět plány i upravovat a měnit. V tom vám mohou velice efektivně pomoci moderní podnikové informační systémy, jako jsou Helios Orange a Helios Green.

Související články
Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Sedmý díl našeho seriálu upozorňuje, že ideální přístup spočívá v budování komplexního systému řízení bezpečnosti informací. Existují však výjimky v případech, kdy bylo identifikováno akutní nebezpečí. Tím může být útok na data firmy, tedy jejich zašifrování ransomwarem. V podcastu jsou popsány metody zálohování i možná ochrana před napadením jako takovým.

Anketa: Máte svá data v bezpečí?

Máte svá data v bezpečí? Pokud si tím nejste zcela jisti, čtěte dále!

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Šestý díl našeho seriálu podcastů o kyberbezpečnosti se zabývá okamžikem, kdy obdržíme výsledky analýzy rizik. Na jejich základě se musíme rozhodnout, jak dále postupovat, zejména, zda neexistují nějaká rizika vytvářející maximální stupeň nebezpečí, na které je třeba reagovat okamžitě. Zjištěná rizika musíme konfrontovat s existujícími bezpečnostními opatřeními a zpracovat tzv. benchmark stavu informační bezpečnosti popisující skutečný stav v porovnání s tím, jak by měly být naplněny požadavky dle principů normy ČSN ISO/IEC 27002 nebo ZKB. S podrobnostmi vás opět seznámí profesor Vladimír Smejkal.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V pátém podcastu popisuje prof. Smejkal metody hodnocení rizik. Hovoří o hodnocení hrozeb a uvádí jejich příklady, včetně nezbytnosti hrozby a zranitelnosti posuzovat z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu. Zmiňuje též vyhodnocení rizik provedené v rámci tzv. matice následků a pravděpodobností a vysvětluje pojmy jako inherentní, reziduální a cílové riziko.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V druhém podcastu se prof. Vladimír Smejkal zabývá typy trestné činnosti odehrávající se v kyberprostoru. Kdo však jsou pachatelé kybernetické kriminality a jaké jsou jejich motivy? Nejnebezpečnější nejsou hackeři, organizovaný zločin, teroristé či cizí státy, ale zaměstnanci. Ti mají nejsnadnější přístup do IS, nejvíce informací o něm a nejvíce příležitostí.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit