Témata
Reklama

Pomocník pro řízení strategické změny

Dobře zvládnuté řízení strategické změny je základem pro přežití firmy v podmínkách dnešního neustále se měnícího trhu. Plánování je dnes extrémně důležité, ale stejně tak je důležité umět plány i upravovat a měnit. V tom vám mohou velice efektivně pomoci moderní podnikové informační systémy, jako jsou Helios Orange a Helios Green.

Základem dobře zvládnutého plánování bývají tvrdá, a hlavně přesná data. V podstatě libovolný podnikový informační systém umí sbírat, ukládat a zpracovávat téměř libovolné množství dat. Jenže důležité je, aby to byla ta „správná“ data a aby byla pravdivá. To, jak moc bude váš ERP systém schopen podporovat strategickou změnu, se paradoxně určuje již před jeho samotnou implementací, a to ve fázi analýzy procesů a potřeb.

Každá firma si během své existence projde okamžiky, kdy se něco nezačne dařit úplně optimálně, a je nutné na to reagovat. V těchto často až krizových momentech se zároveň nejlépe ukáže, co přesně by býval management potřeboval vědět, aby dokázal řešit vzniklou situaci efektivněji. To jsou přesně ta data, která by měl pak podnikový informační systém umět vyhodnocovat i sbírat. Pokud to v dané chvíli neumí, je namístě po odeznění krize systém nechat náležitě upravit.

Je tu však ještě požadavek na přesnost a také úplnost těchto dat. Proto je důležité umět zaměstnance správně motivovat, aby data do systému zadávali, a hlavně je do celého procesu zapojit a správně s nimi komunikovat.

Reklama
Reklama
Reklama

Čištění dat i workflow

Data jsou to nejcennější, co firma má. Je však potřeba dodat jedno důležité ALE! Platí to jen za podmínky, že všechna historická data, která firma (nejen) ve svém plánovacím procesu používá, jsou správná a úplná. Proto pokud chcete do procesu řízení datové změny zapojit nové datasety, je obvykle potřeba věnovat těmto „kostlivcům ve skříni“ pozornost.

Nedocenitelným zdrojem informací, které lze využít k iniciaci, realizaci i samotnému řízení strategické změny, jsou v dnešní době business intelligence (BI) nástroje.


Samotné plánování strategické změny by mělo být standardizovaným procesem, stejně jako by jím mělo být plánování rozpočtu, výroby, obchodu, marketingových aktivit, skladových kapacit atd. Procesní řízení je něco, co libovolný podnikový informační systém umí velice dobře pokrýt a podpořit. Má k tomu totiž k dispozici standardizované nástroje v podobě workflow, sledování průchodu procesem atd.

Vidět širší souvislosti

Nedocenitelným zdrojem informací, které lze využít k iniciaci, realizaci i samotnému řízení strategické změny, jsou v dnešní době business intelligence (BI) nástroje. Nová edice Helios Orange proto nabízí vestavěnou cloudovou BI a totéž nabízí i náš systém Helios Green. Business intelligence umožňuje vidět v datech širší souvislosti. Už staré české přísloví říká, že pro stromy nemusíte vidět les, a v dnešní době gigantického množství dat to platí dvojnásob. To je o důvod víc, proč zapojit business intelligence do firemního rozhodování.

A tím se dostáváme vlastně i k samotnému základu řízení strategické změny. Takzvaný PDCA cyklus (od anglického Plan, Do, Check, Act) je totiž nikdy nekončícím procesem, kdy po fázi plánování přichází implementace plánu, pak ověření toho, proč a jak moc se ho dařilo nebo nedařilo zrealizovat, a nakonec i přijetí odpovídajících kroků k tomu, aby nový plán byl ještě úspěšnější než ten předchozí. To všechno jsou kroky, ve kterých vás může moderní podnikový informační systém jako HELIOS Orange či HELIOS Green jen podpořit. Pro praktickou realizaci je však vždy potřeba mít kvalitní tým manažerů na všech úrovních řízení. Je to vlastně podobné jako v moderním automobilu s pokročilými asistenčními systémy – ty sice dokážou některé funkce řídit už bez zásahu řidiče, ale je to právě řidič, kdo rozhoduje o tom, jakým směrem se jeho auto bude ubírat.

Asseco Solutions

Lukáš Ontl

Lukas.ontl@assecosol.com

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

Blockchain je veřejný

Česká republika - na rozdíl od většiny světa - má k dispozici veřejný blockchain. Nebo přesněji: veřejný blockchain, který je dostupný celému světu, vznikl v České republice.

Přesolená polévka a podnikové plánování

Už pár let jsme všichni s velkou chutí ujídali z polévky, která se vařila v kotli globální ekonomiky a jejími nejkvalitnějšími ingrediencemi byly nízká nezaměstnanost a hospodářský růst. A každý přitom čekal, kdy do tohoto stále více se přehřívajícího kotle neviditelný šéfkuchař trh přisype něco, po čem nám ta delikatesa začne pomalu opět hořknout na jazyku. Delší dobu se mluvilo o nejistém směřování čínského hospodářského zázraku, který dosud významnou měrou ovlivňoval jakžtakž pozitivní statistiky WTO a vedle toho analytici průběžně strašili odhady, která bublina praskne jako první.

Související články
Sběr dat, analýza a predikce pro rychlé děje

Společnost DEL vyvinula a nabízí vlastní systém delMES pro on-line sběr dat, který firmám umožňuje firmám šetřit náklady nejen v údržbě, ale díky predikci omezit i případné ztráty, které by jinak vznikly zastavením výrobní linky. Firma systém postupně rozšiřuje o další moduly týkající se predikce a zpracování rychlých dějů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Sedmý díl našeho seriálu upozorňuje, že ideální přístup spočívá v budování komplexního systému řízení bezpečnosti informací. Existují však výjimky v případech, kdy bylo identifikováno akutní nebezpečí. Tím může být útok na data firmy, tedy jejich zašifrování ransomwarem. V podcastu jsou popsány metody zálohování i možná ochrana před napadením jako takovým.

Anketa: Máte svá data v bezpečí?

Máte svá data v bezpečí? Pokud si tím nejste zcela jisti, čtěte dále!

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Šestý díl našeho seriálu podcastů o kyberbezpečnosti se zabývá okamžikem, kdy obdržíme výsledky analýzy rizik. Na jejich základě se musíme rozhodnout, jak dále postupovat, zejména, zda neexistují nějaká rizika vytvářející maximální stupeň nebezpečí, na které je třeba reagovat okamžitě. Zjištěná rizika musíme konfrontovat s existujícími bezpečnostními opatřeními a zpracovat tzv. benchmark stavu informační bezpečnosti popisující skutečný stav v porovnání s tím, jak by měly být naplněny požadavky dle principů normy ČSN ISO/IEC 27002 nebo ZKB. S podrobnostmi vás opět seznámí profesor Vladimír Smejkal.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V pátém podcastu popisuje prof. Smejkal metody hodnocení rizik. Hovoří o hodnocení hrozeb a uvádí jejich příklady, včetně nezbytnosti hrozby a zranitelnosti posuzovat z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu. Zmiňuje též vyhodnocení rizik provedené v rámci tzv. matice následků a pravděpodobností a vysvětluje pojmy jako inherentní, reziduální a cílové riziko.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Ve třetím podcastu nás prof. Smejkal seznámí s faktem, že bezpečnostní opatření nám mohou být uložena zákonem i s tím, že každý subjekt se může vyskytnout z hlediska kybernetické bezpečnosti ve třech stavech: 1. nedotčený KB, 2. opatření provedena, ale neví, zda a jak fungují, 3. trvalý proces fungujícího ISMS (systému řízení bezpečnosti informací). A nejen to…

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

V druhém podcastu se prof. Vladimír Smejkal zabývá typy trestné činnosti odehrávající se v kyberprostoru. Kdo však jsou pachatelé kybernetické kriminality a jaké jsou jejich motivy? Nejnebezpečnější nejsou hackeři, organizovaný zločin, teroristé či cizí státy, ale zaměstnanci. Ti mají nejsnadnější přístup do IS, nejvíce informací o něm a nejvíce příležitostí.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s prostoduchým vyjádřením jednoho z bývalých ministrů vnitra ČR, že jej každý může odposlouchávat, protože on nic špatného nedělá. Naopak. Informace jsou dnes jednou z nejcennějších komodit, a chceme-li přežít ve stále ostřejší konkurenci a současně utajit svá citlivá data (obchodní tajemství, osobní údaje apod.), musíme tak činit soustavně, systematicky a na odpovídající odborné úrovni.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Urychlete svoji digitální transformaci

Jak může strategie digitální transformace, jejíž součástí je přechod na moderní distribuovaný řídicí systém, pomoci výrobcům dosáhnout vyšší produktivity, ziskovosti a snížit rizika? To se dozvíte, pokud se začtete do následujících řádek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit